15 MAYIS 2009 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 15/05/2009 Cuma günü saat: 15.00'te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlyas ŞEKER

Büyükşehir Belediye Başkan V.

Yoklama ve açılış
08/04/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
GÜNDEM

========


RAPORLAR:

1- Başiskele Belediyesinin Ovacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Tıktık Mevkii Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

2- Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde 4089 adanın doğusunda yer alan yola 57/2.Sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

3- Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesindeki 39.Sokak isminin “Aksakal Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

4- İzmit Belediyesi, Çubuklubala Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırlarında bulunan 1.isimsiz sokağa “Keskin Sokak”, 2.isimsiz sokağa “Gazi Hacı Süleyman Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

5- İzmit Belediyesi, Mecidiye Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırlarında bulunan 1.isimsiz sokağa ”Derin Sokak”, 2.isimsiz sokağa “İzmit Sokak”, 3.isimsiz sokağa “Pınar Sokak”, 4.isimsiz sokağa “Cömert Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

6- Kandıra Belediyesi, Çalköy Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa Mercan sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

7- Kartepe Belediyesi, Karatepe Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile köy sınırları içerisinde bulunan 14 Adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

8- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dadaş Sokak' ın isminin Nur Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyon raporu,

9- 2009 Yılı ücret tarifesi değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

10- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

11- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

12- Hayvan Barınağı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

13- Vektör Yayılımını Önleme Hizmetleri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

14- Sosyal Hizmet Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

15- Hisse satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

16- Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu 615 ada, 2 parsel 914,00 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev olan taşınmazın Sağlık evi olarak İl Özel İdaresine Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

17- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2 lik park alanı içerisinde 43,21 m2 olan restoran ihale işi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

18- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2lik park alanı içerisinde 482 m2 olan restoran ihale işi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

19- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Alikahya İlçesi Akarca Mevkii G23B25B nolu paftada Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan 29,300 m2 lik park alanı içerisinde; 52,78 m2 olan restoran işi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI


20- Başiskele Belediyesi, G.23.c.09.a nazım imar plan pafta, G.23.c.09.a.04.a uygulama imar plan paftası, 3081 ve 894 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

21- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

22- Çayırova Belediyesi, G22b14a-14d nazım imar planı, G22b14a3d-4c, G22b14d1b-2a uygulama imar planı paftaları, 423 ada, 4,5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1048 ada 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

24- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a uygulama imar planı paftası, 468 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5428 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

26- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29K2d uygulama imar planı paftası, 1081 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

27- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1d uygulama imar planı paftası, 4968 ada, 2 nolu parselin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

28- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d1c uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

29- Gebze Belediyesi, G22b19a-24b nazım imar planı, G22b19a3d-24b2a uygulama imar planı paftaları, 631 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

30- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

31- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

32- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notları 9. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

33- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22B18c1c uygulama imar planı paftası, 3955 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

34- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4b uygulama imar planı paftası, 5153,5154 ve 4146 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

35- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 5762 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

36- Gölcük Belediyesi 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

37- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2c uygulama imar planı paftası, Ford Otosan arazisinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

38- Gölcük Belediyesi, sınırları dahilinde hazırlanan Hisareyn Belediyesi meclis kararına konu 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

39- İzmit Belediyesi, Doğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c1a uygulama imar planı paftası, 2080 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

40- İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 3363 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

41- İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 4969 ada, 6 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

42- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2b uygulama imar planı paftası, 241 ada 2 nolu parsel ile 125 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

43- İzmit Belediyesi, Çayırköy Erenler Mevkii, G.23.b.20.c, G.24.a.16.d ve G.23.b.25.b nazım imar planı, G.23.b.20.c.03.a-03.b-03.c-03.d, G.24.a.16.d.4.a, G.23.b.25.b.02.a uygulama imar planı paftalarında onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

44- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d19d nazım imar planı, F24d19d3b uygulama imar planı paftası, 112 ada, 77 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

45- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c3d uygulama imar planı paftası, 300 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

46- Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1b-2b uygulama imar planı paftaları, 196 ve 201 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

47- Körfez Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a19d nazım imar planı, 32KIIIc, 32LIVd uygulama imar planı paftaları, 2743 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

48- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d, uygulama imar planı paftası, 1164 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

49- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 342 ada 4 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

50- İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftası, 135 ada 1, 2 nolu parseller, 137 ada 1, 3, 4 nolu parseller, 141 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

51- Körfez Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

52- Körfez Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 146 ada 3 nolu parselde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

53- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2008 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

54- 2008 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün teklifi,

55- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

56- Gölcük Belediye Başkanlığı'nın ek ödeneği ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

57- Terminaller ve Hallerin Temizlik Hizmeti Satın alımı ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Kocaeli Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi kurulması ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Kocaeli Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Kurulması ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Evde bakım hizmetleri ile ilgili Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Ambulansla hasta nakil hizmeti ile ilgili Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Arsa devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Turgut Mahallesi, Cami Arkası Sokak Çınaraltı Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan 1 adet Kır Kahvesi yerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

64- Fuar içi Leyla Atakan Kültür ve Eğim Merkezi içerisinde bulunan büfe ve kantin işyerinin Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Takas ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Tahsisin Kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Geçiş hakkı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Taşınmaz satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Satınalma ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- İndirimli Seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Otopark Yerleri Tahsisi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- “P” Plaka Ruhsatı Ücreti ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- D-100 Kavşakları Petrol ve Hürriyet Caddeleri Yol ve Üst Yapı yapım işi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Park ve Yeşil Alanların bakım hizmeti ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Evsel Atıkların toplanması ve yol süpürme hizmeti ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3b uygulama imar planı paftası, 191 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Başiskele Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 307 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Darıca Belediyesi, Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 341 ada, 7 nolu parsel ile 344 ada, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 30K2d uygulama imar planı paftası, 2067 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22a23b nazım imar planı, 30K3d uygulama imar planı paftası, 992 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesinde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde Y= 464255, X= 4518484; Y= 465679 X= 4518331; Y= 465173, X= 4517224 ve Y= 463162, X= 4517213 koordinatları arasında kalan bölgenin ticaret alanı olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Derince Belediyesi, G.23.b.22.c.02.c- G.23.b.23.d.01.d uygulama imar plan paftaları içerisinde 2251 ada 1 nolu parselde yol güzergahının değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Gebze Belediyesi, Denizli Köyü, G23a11a nazım imar planı paftası, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

85- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1896 ada 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 43 ada, 156 ve 201 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4a uygulama imar planı paftası, 1281 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

88- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5761 ada, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

89- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2c-2d, 19d3a-3d uygulama imar planı paftaları, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 nolu adaların tamamı ile 321 nolu adanın bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

90- Gebze Belediyesi, Kadıllı Köyü, G22b10a nazım imar planı, G22b10a4c uygulama imar planı paftası, 64 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a2a-2b uygulama imar planı paftası, 5684 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 832 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

93- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19b-19c nazım imar planı, G.22.b.19.b.4.c-19.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 309 ada, 1 nolu parsel, 43 ada, 20 nolu parsel ile 43 ada, 21 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü sınırları içerisinde, Anadolu Meslek Lisesi, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi alanlarına ilave yapılarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- Gölcük Belediyesi, G.23.c.2.c nazım imar plan pafta, G.23.c.2.c.3.a uygulama imar plan paftası, “İhsaniye Köprülü Kavşağı Ayrım-Katılım Projesi” kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Gölcük Belediyesi, G23.c.03.d nazım imar planı, D130 Karayolunun kuzey kısmında 232, 233, 234, 237, 240 ve 242 no'lu imar adalarının bulunduğu cephenin “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Gölcük Belediyesi, G.23.c.2.c nazım imar planı, G.23.c.2.c.1.c uygulama imar plan paftası, 483 ada 42 ve 43 no'lu parsellerde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.a nazım imar planı, G.23.b.24.a.3.c uygulama imar plan paftası, 493362-493506 yatay ve 4 515 943-4 516 016 dikey koordinatları arasında yapılması planlanan “Turgut Mahallesi Konutlarının Miralay Mümtaz Caddesine Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

100- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.b nazım imar planı, G.23.b.24.b.01.a uygulama imar planı paftası, 1662 nolu parselden geçen yolun kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- İzmit (Alikahya) Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- Kartepe Belediyesi, G24d05a nazım imar planı, G24d05a4b uygulama imar planı paftası, 131 ada, 212 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103- Kartepe Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1a uygulama imar planı paftası, 3493 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

104- Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 811 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

105- Kartepe Belediyesi, G23c05b, G24d01a, G23c05b, G24d01a nazım imar planı, G23c05b2a-2b-2c-2d, G24d01a1a-1b-1d, G23c05b 3a-3b, G24d01a 4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

106- Kartepe Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3b uygulama imar planı paftası, 344 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

107- Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.d.3.c uygulama imar planı, 128 ada 1 nolu parselin 16.01.2009 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planına Arslanbey Belediyesinin yapmış olduğu itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

108- Kocaeli 1/50000 ölçekliÇevre Düzeni Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına ilave plan hükmügetirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

109- Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi sınırları dahilinde sit alanında onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine yasal askı suresince yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

110- İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi, G23b-24b-4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

111- İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 3. derece arkeolojik sit alanındaki 426 ada, 5 nolu parselde onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

112- Belediyemiz sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nce oluşturulan depolama sahalarının depolama ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

113- Belediyemiz sınırları içerisinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği Başiskele İçesi sınırları içerisinde ki depolama sahasının İzaydaş A.Ş. ye devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

114- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

115- Gebze Belediyesi, Yağcılar Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

116- Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokağa “Güneş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

117- Gebze Belediyesi, Elbizli Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokağa “Ceren Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

118- Gebze Belediyesi, Duraklı Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokağa “Mezarlık Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

119- Gebze Belediyesi, Cumaköy Köyü Muhtarlığının dilekçesi ile Köy sınırlarında bulunan İsimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım