15 MART 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/03/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/02/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait olan, toplam 6 adet taşınmazların Belediyemize kiralanmasına ilişkin hazırlanan protokol ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2- İzmit İlçesi Arızlı Köyü mevkiinde, TOKİ tarafından inşa edilmesi planlanan, toplu konut alanına hizmet verecek olan yol izinlerinin alınması ve Belediyemiz adına tahakkuk edecek bedellerinin ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- Otobüs duraklarının periyodik bakımı için, Mobil Temizlik Aracının satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- Cenaze Nakil Aracı Kiralanması Hizmet Alım İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

5- Terminaller ve Hallerin Temizlik ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6- Mülkiyeti Belediyemiz ait olan, imar planlarında Belediye Hizmet Tesisleri Alanı ve Kanalizasyon Tasfiye Sahası olarak düzenlenmiş olan ve İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde atık su arıtma tesisi olarak kullanılan,40.479,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İzmit İlçesi 670 ada 1 nolu parsel üzerinde İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisi B1 Blok Zemin katta bulunan 07 nolu işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- İzmit İlçesi, Yuvam akarca Mevki, Alikahya Mesire Alanı içinde temelleri atılmış olan alan üzerine, yapılacak olan binanın imalat bedellerinin taraflarınca karşılanması kaydı ile kafeterya çay bahçesi ve sosyal tesis olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

10- Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- Derince İlçesi TCDD alanında yapılan akaryakıt depolama tankları ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

12- Kocaeli’deki Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,

13- Kocaeli İli genelinde, geri kazanabilir nitelikte atıkların, evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması, geri kazanımı/bertarafı sağlanması için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile protokoller yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,

14- Katı Atık Bertaraf Tesisi Alanı Tahsisi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15- Başiskele Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 613 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Başiskele Belediyesi, G23.c.10.a nazım, G23.c.10.a.2.d uygulama imar plan paftası, 589 ada 7 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası 1483 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 1825, 1606, 1768 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Darıca Belediyesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, 30K-4D uygulama imar planı paftası, 2322 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Darıca Belediyesi 28K-2A,2D uygulama imar planı paftası, 1880, 1885, 1870, 1871, 1892, 1900, 1901, 1874 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Darıca Belediyesi 29L-3B uygulama imar planı paftası 2392 ada 1, 2, 3, 4 ve 12 nolu parseller ve 29L.II.D imar planı paftası 481 ada 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Darıca Belediyesi Nenehatun Mah. 29L.I.a uygulama imar plan paftası 420 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Darıca Belediyesi Osmangazi Mah. 30K.III.c uygulama imar plan paftası 1448 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Darıca Belediyesi, G22b23c, G22b24d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Derince Belediyesi, G23.b.22.c.4.c-4.d, G23.b.21.c.3.b, uygulama imar planı paftaları 95 nolu adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Derince Belediyesi, Çenedağ Mah. G23.b.22.c. nazım G23.b.22.c.4.b uygulama imar plan paftası 4621 adanın kuzeyinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2011 tarih ve 624 sayılı Meclis Kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Derince Belediyesi, G23b22a-2c nazım imar planı paftaları, 5052 ada 1 nolu parsel ile 4009 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Dilovası Belediyesi, Dİ-3 ve Dİ-4 Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması hakkında nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi sınırları dahilinde, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftaları, 1142 ada 25 ve 32 nolu parseller arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gebze Belediyesi, Denizli Göleti ve Koruma Havza sınırlarının yeniden düzenlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gebze Belediyesi, G22b24a-23b nazım imar planı paftaları, 4967 ada, 12, 13, 14 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gebze Belediyesi, G22b24a-19d nazım imar planı paftaları, 4413 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gölcük Belediyesi, 17.11.2011 tarih ve 614 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı paftası, Bıçkıdere Göleti kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 2114 ada, 1, 2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, İ-1, İ-9, İ-10 nolu Gelişme Konut alanlarında değişiklik yapılması hakkında nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı paftası Musa Kazım Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Ağaköy Mevkii, G.23.b.23.b, G.23.b.23.c, G.23.b.24.a nazım ve G.23.b.23.b.3.b, G.23.b.23.b.3.c, G.23.b.23.b.3.d, G.23.b.24.a.4.a, G.23.b.24.a.4.d, G.23.b.23.c.2.b, G.23.b.23.c.2.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, Gündoğdu (Yeşilova) Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a1.b-1.c-1.d, G.23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında uygulamaya esas olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.1.d. uygulama imar planı paftasında, 3305 ada 1, 3306 ada 1, 3307 ada 1 ve 3308 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Kartepe Belediyesi, G24a21d, G24d01b nazım, G24a21d3a, G24d01b4c uygulama imar planı paftaları, 3609, 3610 nolu parseller ile bitişiğindeki tescil harici alan ve 186 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Kartepe Belediyesi, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırlarının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Kartepe Belediyesi Atakent Mahallesi G24.a.21.c.3.d, G24.d.01.b.2.a, G24.a.21.c.4.d uygulama imar planı paftaları 636 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.03.d.1.c-2.d ve G24.d.03.a.4.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 207 ada 22 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 114 ada, 89, 91 ve 298 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.b-c uygulama imar plan paftaları, 258 ada 6, 74, 75 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Karamürsel Belediyesi, G23d08b- 09a nazım imar planı paftaları, 1528, 1529, 1530 ve 1455 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Karamürsel Belediyesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b2d uygulama imar planı paftası, 391 ada, 97 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Körfez Belediyesi, 1 nolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2a uygulama imar planı paftası, 346 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Körfez Belediyesi, Hereke Mevkiinde, 1. 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 695 sayılı kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

59- İzmit Belediyesi, G.23.b.25b nazım imar plan paftası, 165 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 14 nolu parseller, 166 ada 1, 2, 3 ve 13 nolu parseller ve 167 ada 1, 2, 3, 4, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

60- Gebze Belediyesi, yenilenecek alanlarda kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak yazısı,

61- 2012 Yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarında, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Teklif Dosyası T Cetveline sehven dahil edilmeyen “5 Adet Elektrikli Motorlu Binek Tipi Araç” alımının, 2012 Bütçesi T Cetveline işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu yazısı,

62- Engelli ve yaşlılar yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ortak yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

63- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c2d uygulama imar planı paftası, 562 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Çayırova Belediyesi, G22b19a-18b nazım imar planı, G22b13a3d, G22b18b3b uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ile 2102 adanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar-GOSB kavsağının planlara işlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Dilovası Belediyesi, Eynerce Kavsağı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mah. 29K-II.a uygulama imar plan paftası, 1005 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

68- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.4.d uygulama imar plan paftası, 312 ada 1 nolu parselin bir kısmı ile 313 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

69- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.b uygulama imar plan paftası, 3042, 3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

70- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.d. nazım, 23.b.22.d.1.c, uygulama imar planı paftaları 2111 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

71- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G.23.b.22.a.3.c, uygulama imar planı paftası 2916 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

72- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.2.d, uygulama imar planı paftası, 2733 ada 23 nolu parsel, 2587 ada 7 nolu parsel ve 2590 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

73- Gebze Belediyesi, meri nazım imar planında yoğunluğu ve yapı düzeni ve/veya fonksiyonu yenilenecek (düzeltilecek) alan sınırları içerisinde kalan E-5 üstündeki sanayi alanları ile konut alanları haricindeki Ademyavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, Beylikbağı, Mevlana, Osmanyılmaz, Köşklüçeşme, Mustafapaşa, Gaziler, Yenikent, İnönü, Güzeller, Arapçeşme, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon ve Hürriyet Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

74- Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası 875 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

75- Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.1.c uygulama imar planı paftası, 284 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

76- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.1.d uygulama imar planı paftası, 86 ada, 32, 130, 159 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

77- Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, Denizevler Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.03.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G23.c.02.c.1.b-2.a-2.b-2.c-2.d, G23.d.03.d.1.c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

78- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.07.a nazım, G23.c.07.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1126 - 1127 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

79- Gebze Belediyesi, merkez nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Gölcük Belediyesi, sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar plan paftası, 167 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, Alikahya, 2795 ada, 58 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a3c uygulama imar planı paftası, 4983 ada, 4 nolu parsel, 4985 ada 1 nolu parsel ile 4986 da 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- İzmit Belediyesi, G23b20d nazım imar planı, G23b20d3d uygulama imar planı paftası, 158 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Kandıra Belediyesi, G24a,G24a1, G24a07b-07c-08a nazım imar planı paftaları, K-6 ve K-7 bölgelerinin yerseçimi ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d01c-02d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Kartepe Beledıyesi, G24a21c ve G24d01b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b-25c nazım imar planı, G23a25b3d-25c2a uygulama imar planı paftaları, 154 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Kartepe Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3a uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02d nazım imar planı paftaları, 3075 ve 3220 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Körfez Belediyesi, D-100 Kuzeyi, G23b21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Körfez Belediyesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.4.b-3.a uygulama imar planı paftaları, 757 ada 4, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

93- Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.d nazım, G23.b.16.d.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 1806 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

94- Gölcük Belediyesi, Düzağaç ve Şirinköy Mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve Düzağaç Mahallesindeki Sivritepe Caddesinin isminin Rauf Denktaş Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Çayırova Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan 5115/1.Sokağın isminin “Abdurrahman Korhan Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Gebze İlçesi, Muallim Köyü Mevkiinde 49.442,37 m2 lik ormanlık alanın Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi ve dolgu sahasına ulaşım yolu için verilen İzaydaş A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

97- Başiskele İlçesi, Yeniköy mevkiinde bulunan 325 ada, 1 sayılı parsel üzerindeki A blok 44 ve 50 nolu kalıcı işyerleri ile 331 ada, 2 parsel üzerindeki B blok 35, 40 ve 70 nolu işyeri olarak toplam 5 adet Kalıcı İşyerinin Belediyemiz adına devir alınması suretiyle başa baş trampa edilmesi ve konuyla ilgili Büyükşehir Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Kocaeli İli Derince İlçesi, 60 evler Sahili Anfi Tiyatro yanında bulunan 01 ve 02 nolu binalar ile Körfez İlçesi Tütünçiftlik Sahil Parkında bulunan 01 nolu binanın Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, Belde A.Ş.’ye 10 (on) yıl süre ile işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Çayırova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 304 ada 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezinin zemin katındaki 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13 nolu işyerlerinin ‘Çocuk Kulübü Projesi’ kapsamında kullanılmak üzere Çayırova Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Gebze İlçesi, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze serisi içerisinde kalan Beylikdağı Yolu ve Yumrukaya Yolunda bulunan 130.359,00 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı 1165 ve 1167 noluparsellerin uzlaşılan bedeller karşılığında, Gündoğdu Mahallesindeki, 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA7 2. Kat 13 nolu dairemizle trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı Alanı projesi kapsamında kalan Deretepe Tapu Kütüğüne kayıtlı74 nolu parselle, Gündoğdu Toki Konutlarında bulunan 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel CA6 1. Kat 8 nolu ile 485 ada 1 nolu 1/182 arsa paylı parsel üzerindeki CA6 2. Kat 12 nolu dairelerle trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Miralay Mümtaz Caddesinin genişletilmesi için yola terk nedeniyle yıkılacak olan Milli Savunma Bakanlığı’na ait bina ve tesislerin yenilerinin inşa ettirilmesine ilişkin ilgili kurumlar ile protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Gülen Yüzler projesi kapsamında ortak proje yürütülmesine yönelik olarak, ilgili kurumlar arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- “BİYOGAZ” isimli proje için, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ve proje yöneticisi kurum ile proje yürütücü kurumlar arasında işbirliği protokolünün yapılmasına yönelik olarak Büyükşehir Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- SEKA alanında kurulması planlanan, “Bilim Merkezi Tasarım ve Planlama” hizmetinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- “İzmit Köylerinde Tarımsal Uygulamaların Modernizasyonu” Konulu İşbirliği Protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- SEKA 2. Kağıt Fabrikası, Mamul Ambarı Binası Koruma, Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Projesi için, Büyükşehir Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 109 kapı nolu 2001 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz hibe olarak Batman İli Sason Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 10 108 kapı nolu 2000 model FİAT-HİTACHİ Grayder’in bedelsiz hibe olarak Kocaeli İli Dilovası Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 FU 478 plakalı 2001 model BMC Fatih marka damperli kamyonun bedelsiz hibe olarak Isparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Kocaeli İli Kandıra İlçesi Sarıhocalar Mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yerinin yapılması ile ilgili Sağlık ve Sosyal İşler dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesindeki, 41 ED 429 plakalı 1985 model Ford Marka aracın Çorum İli Oğuzlar Belediyesi’ne bedelsiz olarak devrinin yapılması ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü arasında Çocuk Şube Müdürlüğü Binasının Tadilatına ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Belediye Başkanlığı arasında roman vatandaşlara yönelik kültür faaliyetleri için kullanılacak olan hizmet alanının düzenlenmesine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım