15 Mart 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 15.03.2005 Salı Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda Olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


G Ü N D E M :
===============

1- Yoklama,
2- 17.02.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı`nın 2004 Yılı Faaliyet Raporu,
4- Ulaşım Daire Başkanlığı`nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şehirlerarası terminaller Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
5- Ulaşım Daire Başkanlığı`nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
6- Ulaşım Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü Görev,Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
7- Toplu Taşıma Araçları ve Ulaşım Daire Başkanlığı Personeli Eğitim Yönetmeliği ile ilgili Hukuk komisyonu raporu,
8- Mülkiyeti Bel.ait Alikahya 20-O-3 d pafta,4840 ada,1 nolu parsel de spor tesis kompleksi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
9- Mülkiyeti Bel.ait Sopalı 8 pafta,2021 nolu parsel de taşınmaz ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
10- Kocaeli B.Ş.Bel.sınırları dahilinde,Çekiciler ve Kurtarıcılar Çalışma esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
11- Kocaeli B.Ş.Bel.Otobüsleri Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
12- Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Türlü İşler Ortak raporu,
13- Kocaeli B.Ş.Bel.Marina İşletme Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Çevre ve Sağlık Kom.ortak raporu,
14- Körfez İlçesi,Kirazlıyalı Bel.depolama ve Liman tesisleri ile ilgili Hukuk-Çevre ve Sağlık Kom.ortak raporu,
15- Kocaeli B.Ş.Bel.sınırları dahilinde Karayolları Üzeri Park Yerleri,Park Metre ve Parkomatlı Park yerleri,genel ve Bölge Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım-Hukuk Komisyon ortak raporu,
16- Toplu Taşım Araçları İşletme Ruhsat Tarifesi ile ilgili Ulaşım-Tarifeler Komisyonu Ortak raporu,
17- Kocaeli B.Ş.Bel.Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması hakkındaki yönetmelik ile ilgili Hukuk- Plan ve Bütçe Komisyon ortak raporu,
18- Darıca Bel.nin vergi ve harçların yeni tutarlarının tespiti ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
19- Çayırova Bel.1495 ada, 1220ada,3 nolu parsel 2033 ada,10 parsel,2058 ada 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20- Gebze İlçesi Çayırova Bel.1758 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21- Gebze İlçesi Çayırova Bel.1029 1 nolu parsel,1075 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
22- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, , 2054 ada, 1 nolu parsel, 876 ve 877 adalar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
23- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, 2034 ada, 1 nolu parsel ve 2058 ada, 7 nolu parselde yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
24- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, 1226 ada, 17 nolu parsel ile 1226 ada, 18 nolu parselde yapılmak istenilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
25- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi,1301ada,13 ve5 nolu parselde yapılmak istenilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
26- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, 1403 ada 15,26,27,28 nolu nolu parseller,1411 ada, 32,33 nolu parseller, 1404 ada, 10,11 nolu parseller, 1410 ada, 32,33 nolu parseller, 1405 ada, 11,12 nolu parseller,1409 ada, 2,3,9 parseller, 1407 ada, 6,7,8 nolu parseller, 1408 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller, 1494 ada,1,7,8,9,10 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, 486 adada yapılmak istenilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve bayındırlık Komisyon raporu,
28- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi, 1276 ada, 5 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
29- Gebze ilçesi, Çayırova Belediyesi,995 ada,8ve17 nolu parsellerde yapılmak istenilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
30- Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesi`ne devri yapılan Balçık ve Pelitli Köyü sınırları içerisinde,tarlatepe Mevkii, G22b14c nazım imar planı paftası, 4524500-4526500 düşey, 452000-453000 yatay koordinatları arasında, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
31- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi,1072 ada,5 ve 6 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, 2741 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
33- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, 2 ada, 21 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
34- Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, 1869 ada, 18 nolu parselin sanayi olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
35- İzmit Merkez ilçe, Akmeşe Belediyesi sınırları dahilinde,Köyaltı mevkii G24a15d nazım imar planı paftası üzerindeki Belediye Hizmet Alanı, konut ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
36- Belediyemiz İzmit Merkez ilçe, Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesinde plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komsisyon raporu,
37- İzmit Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, 4876 ada, 1 nolu parsel, 4876 ada, 1 nolu parsel ile ilgili İmar ve bayındırlık Komisyon Raporu,
38- Belediyemiz İzmit Merkez ilçe, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, M.Alipaşa mahallesinde plan değişikliği ile ilgili İmar ve bayındırlık Komisyon Raporu,
39- Belediyemiz İzmit Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenimahalle, 77 kadastro paftası, 1193 ada, 179 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
40- İzmit Merkez ilçe, Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, 28 Haziran Mahallesi, 3634 nolu adada teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
41- Belediyemiz Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi, 948 ada, 31,32 ve 33 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
42- Belediyemiz İzmit Merkez ilçe, Kullar Belediyesi sınırları dahilindeki, Mahmutpaşa ve Yaylacık Mahalleleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
43- İzmit Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Körfez Mahallesi, 15 kadastro paftası, 849 ada, ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Belediyemiz Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi, 1433 ada, 21 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
45- Belediyemiz İzmit Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Tepecik Mahallesi, 2 kadastro paftası, 240 ada, 2 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
46- İzmit Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Karabaş Mahallesi, 484 ada, 37 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
47- Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Akçat Belediyesi ,G23.d.13.c.1.b –G23.d.13.c.1.a uygulama imar planı paftaları, içerisinde yer alan ayrık yapı nizamı olarak planlanan 124,143,144,145,146,147,148,149,150,153,154,155,157,158,159,160 nolu konut adalarının yapı nizamının değiştirilmesi 5446 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
48- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Değirmendere Belediyesi, 5446 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
49- Belediyemiz Gölcük ilçesi, Gölcük Belediyesi, Merkez mahallesi, 6 kadastro pafta, 43 nolu yapı adası içerisinde yapılmak istenilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
50- Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı notlarına ilave plan notu eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
51- Belediyemiz,Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi,Çiftlik Mahallesi, 200 ada, 3 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
52- Belediyemiz,Gölcük ilçesi,Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar plan pafta, G.23.d.04.c.3 a uygulama imar plan pafta, 474 000–474 100 yatay, 4 508 100–4 508 200 dikey koordinatları arasında yer alan 7,00 m lik imar yolunun, yol güzergahının değiştirilmesi ile ilgili ve Bayındırlık Komisyon raporu,
53- Belediyemiz,Gölcük ilçesi,Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar plan pafta, G.23.d.04.c.3.a-G.23.d.04.c.3.b-G.23.d.04.c.3.c-G.23.d.04.c.3.d uygulama imar plan paftaları, 473 300– 474 800 yatay, 4 507 700–4 508 100 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili ve Bayındırlık Komisyon raporu,
54- Belediyemiz, İzmit-Merkez ilçe, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenimahalle, 2825 ada, 1, 2 ve 7 nolu parseller ile ilgili ve Bayındırlık Komisyon raporu,
55- Kuruçeşme Belediyesi Doğan Mahallesindeki 2.Sokak İsminin “2.Şehit Yavuz Sokak”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar –Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak Karar raporu,
56- Çayırova Belediyesi, G2218b4b pafta, 1020 ada 8 nolu parselde ayrık düzen olarak konut+ ticaret alanında kalan parselde kütle düzeninde blok yapılaşma yapılarak uygulama imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
57- Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
58- İzmit Gündoğdu Mh. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Hazinesine ait parsellerin Belediyemiz adına devren alınması hususunda protokol yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi için Emlak İstimlak Daire Bşk. yazızısı.
59- Gebze Belediyesi, Revizyon İmar Planları hükümlerinin Konut alanları kısmının 6. maddesi ve Kentsel Çalışma Alanları kısmının 7. maddesinde değişiklik yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
60- Gebze Belediyesi, G2218d2a ve G2218d2d uygulama imar planı paftası, 1813 ada, 3 ve 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilavesinin nazım imar planına işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
61- Yuvacık Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c 4c, G23c 4c 2d uygulama imar planı paftası, 100 ada, 1 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
62- Saraybahçe Belediyesi, kent merkezi ile kuzeyi arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 348 sayılı yazısı,
63- Uzunçiftlik Belediyesi, G24b-02d-1d uygulama imar planı paftasında sapanca ayırımı Uzuntarla arasında mevcut D100 Devlet yolu ikileme projesi kapsamında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü` nce gerekli görülen değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 229 sayılı yazısı,
64- Saraybahçe, Körfez Mahallesi, 19N-IId uygulama imar planı, 3212 ada, 1nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 383 sayılı yazısı
65- Saraybahçe Karabaş Mahallesi, 19N_Ic uygulama imar planı, 16 kadastro paftası, 1044 ada, 111nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 380 sayılı yazısı,
66- Saraybahçe, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı, 1841 ada, 1 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 381 sayılı yazısı ,
67- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi,19M-Ib uygulama imar planı, 2179 ada, 11 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 382 sayılı yazısı ,
68- Derince Belediyesi, G23b22c3a-3b pafta, 2292 ada, 12 nolu parsel, 2320 ada ,11 nolu parselde şuyulandırmanın bozulması sonucu mevcut yapılaşmaya uygun plan değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,
69- Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31JIIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesine dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
70- B.Derbent Belediyesi, Pafta 7, 262 nolu parsel üzerinde bulunan İlköğretim okul alanı ile İlgili Nazım İmar Planı değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
71- Uzunçiftlik Belediyesi,G24-d-01-b nolu nazım imar planında sosyal konut amaçlı yapıların yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
72- Saraybahçe Belediyesi Cedit Mahallesi, 20N-IVc uygulama imar planı,4159 ada, 12 numaralı parselin yapılaşma şartının ön bahçesiz bitişik nizam olarak teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
73- Saraybahçe Belediyesi Ömerağa Mahallesi, 19N-1a uygulama imar planı, 12 pafta, 273 ada, 154 ve 1156 numaralı parsellerin imar hattının düzeltilmesi ile ilgili teklif edilen plan değişikliğine dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
74- Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi, 19M nazım imar planı 19MIIb-19MIIc uygulama imar planlarının bulunduğu kesimin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
75- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi 19M nazım imar planı 3325 ada 1 nolu parseldeki İlköğretim alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
76- Suadiye Belediyesi sınırlarındaki nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
77- Bekirpaşa Belediyesi,Yenişehir Mahallesi sınırlarındaki konut alanının akaryakıt istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
78- Ulaşlı Belediyesi, G23d-04c-3a uygulama imar planı paftasında yer alan ark alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
79- Yalakdere Belediyesi, 32L nazım imar planı paftası, 1474 parseldeki Kültür Tesis Alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
80- Akçat Belediyesi, G23d-13c nazım imar planı paftası 146 ada, 1 parsel üzerindeki İlköğretim tesis alanının Kültür Tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
81- Akçat Belediyesi, G23d-13c nazım imar planı paftası 146 ada, 1 parsel üzerindeki İlköğretim tesis alanının Kültür Tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
82- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19O nazım imar planı, 19O-Ic uygulama imar planı, 1495 ada,1parselde yapılan nazım imar planına Kacaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23.02.2005 tarih, 7222 sayılı yazısı ile yapılan itiraz hakkında İmar Daire Başkanlığının yazısı,
83- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19O nazım imar planı, 19O-Ic uygulama imar planı, 1495 ada,1 parseldeki Atılım Lisesi alanında yapılan nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
84- Yuvacık Belediyesinde isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
85- Suadiye Belediyesinde mahalle isim değişikliği ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
86- Yeniköy Belediyesinde tüm cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
87- Bekirpaşa Belediyesi Akçakoca Siteleri içindeki yola isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
88- Saraybahçe Belediyesinin park isimleri ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
89- İmar Şube Müd.ce hazırlanan Kocaeli B.Şehir Belediyesi sınırlarında nüfusu 10.000 üzerinde olan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine yönelik Otopark ek Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
90- Kocaeli İl Sınırları içerisinde Teknik uygulama Sorumluluğu alan Mimar ve Mühendislerin Kayıtlarının Büyükşehir Belediyesince tutulması ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
91- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmadan önce köy yerleşik alanında köy muhtarlarından izin alarak yapılan yapıların ruhsat işlemleri ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
92- Metropol iş merkezinin 4.katında bulunan nikah salonu ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
93- Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
94- Takas ile ilgili ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
95- İzmit-Gündoğdu Mah.439 ada,1 nolu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
96- Saraybahçe Bel.Bşk.nın Gülen Yüzler Özürlüler Mesleki Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
97- Belsa plaza İş Merkezi 3.Blok 9.katta bulunan Belediyemize ait 6-7-8-9-10-11-12 ve 20 nolu bürolar ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
98- İzmit Kadıköy Mah.504 ada,1 nolu ve 504 ada 2 nolu parseller ile ilgili ile ilgili Emlak ve İstimlak Dai.Bşk.nın yazısı,
99- Zemin açma harcı ile ilgili Aykome Daire Bşk.nın yazısı,
100- Gayri Sıhhi MüesseleriYönetmeliği ile ilgili Çevre ve Koruma Daire Bşk.nın yazısı,
101- Ödenek ile ilgili Fen İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
102- Kocaeli Kent Birlik İmar Sanayi ve Tic.Ltd.Şti sermaye artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Bşk.nın yazısı,
103- Kocaeli Belediyeler Birliği Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.sermaye artırımı ile ilgili İşletme ve iştirakler Daire Bşk.nın yazısı,
104- Sarımeşe-İzmit arasında 3 hatta toplu taşıma ile ilgili Ulaşım Daire Bşk.nın yazısı,
105- Yazlık-İzmit arasında 4 hatta toplu taşıma ile ilgili Ulaşım Daire Bşk.nın yazısı,
106- Şekerpınar-Gebze arasında 4 hatta toplu taşıma ile ilgili Ulaşım Daire Bşk.nın yazısı,
107- Toplu Taşım Araçları Yönetmeliğinin 20.maddesindeki araç yenileme taleplerinde koltuk artırım bedelleri ile ilgili Ulaşım Daire Bşk.nın yazısı,
108- Terminal Giriş Çıkış Ücretleri ile ilgili Ulaşım Daire Bşk.nın yazısı,
109- Personel ile ilgili Personel ve Eğitim Dai.Bşk.nın yazısı,
110- Hereke Belediyesi vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
111- Yuvacık Belediyesi Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
112- Yuvacık Belediyesi Çeşitli Harçlar tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
113- Yuvacık Belediyesiİlan ve Reklam Vergisi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
114- Yuvacık Belediyesi İmar Hizmet Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
115- Yuvacık Belediyesi Çeşitli Hizmet Ücret tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
116- Kararmürsel Belediyesi Vergi Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
117- Gebze Belediyesi İmar Durumu Talebine İlişkin Harçlar ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
118- Halıdere Belediyesi İlan Reklam ve Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harçları tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
119- Acısu Belediyesi 2005 Yılı Maktu Ceza Talimatnamesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
120- Kuruçeşme Belediyesi İşgaliye Harcı tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
121- Kuruçeşme Belediyesi İlan ve Reklam Vergisi tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
122- Körfez Belediyesi Vergi ve Harçlar tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
123- Körfez Belediyesi Bina İnşaat Harcı ve Çeşitli Harçlara İlişkin Tarife ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
124- Yalakdere Belediyesi İşgal Harcı tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
125- Yeniköy Belediyesi Vergi,Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
126- Alikahya Belediyesi Vergi,ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
127- Eşme Belediyesi Vergi,Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
128- Saraybahçe Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
129- Saraybahçe Belediyesi Pazar Yerleri Tezgah Tahsis creti ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
130- Saraybahçe Belediyesi Harita ve Kadastro ile İmar Müdürlüklerinin Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
131- Gölcük Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
132- İhsaniye Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
133- Dilovası Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
134- Arslanbey Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
135- Uzunçiftlik Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
136- Şekerpınar Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
137- Ulaşlı Belediyesi İşgaliye Harcı Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
138- Büyükderbent Belediyesi 2005 Yılı Maktu Ceza Talimatnamesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
139- Maşukiye Belediyesi 2005 Yılı Maktu Ceza Talimatnamesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
140- Maşukiye Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
141- Kirazlıyalı Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
142- Tavşancıl Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşl.Dai.Bşk.nın yazısı,
143- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zemin Deprem İnc.Şb.Md.Hizmet Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Bşk.nın yazısı,
144- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Planlama Şb.Md.Hizmet Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Bşk.nın yazısı,
145- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Harita ve Kadastro Şb.Md.Hizmet Ücret Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Bşk.nın yazısı,
146- Bahçecik Belediyesi İlan ve Reklam vergisi tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
147- Bahçecik Belediyesi Bina İnşaat Harcı ve Çeşitli Harçlara İlişkin Tarife ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
148- Bekirpaşa Belediyesi Vergi ve Harç Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım