15 HAZİRAN 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/06/2017 Perşembe günü, saat: 18.30’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
23/05/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,
Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,
GÜNDEM

==============

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olup, İzmit İlçesi, Serdar Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:12/A (Sekapark 2.etap sahil 2 restoran yanı) yanındaki deniz rıhtımı üzerinde yapılacak olan işyerinin işletilmesinin Antikkapı A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, sınırlarında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” olarak ayrılmış alanlarda yapılacak dolgu çalışmalarının işletilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 5086 ada 1 parsel sayılı taşınmazın otopark yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz, Gölcük İlçesi, Düzağaç Mahallesi, 197 ada 1 parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 18 adet işyerilerinin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:1 de (Eski Valilik Yerleşkesi alanı-1056 ada 55 parsel) bulunan boş alanın otopark olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ‘ye olan işletilmesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Gebze İlçesi, Hacı Halil Mahallesi, 1205/2. Sokak, (189 ada, 41 parsel), İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi. No:72 (Marina sahil parkı) ve İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, Cami Arkası Sokak, No:23(Çınaraltı Spor Tesisi içi kafeterya) adreslerinde yer alan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Hacıhalil Mahallesi 176 ada 59 parsel sayılı taşınmazın eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi, ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal-İhdası ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi; 4 Temmuz mahallesi, 155 ada dahilinde kalan ve mülkiyeti Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tasarrufunda olan 7 sayılı parsel üzerindeki binanın yıkılarak yerine Yatılı Öğrenci Yurdu binası inşa edilmesi yapım işinin Belediyemizle Ortak Proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Taşıt alımı ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Aykome Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin 2017 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 205 ada 13 parsel üzerinde yer alan binanın Kocaeli Valiliği Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

13.Hukuk Komisyonu’nun, Tarımla ilgili ürün alımlarına ilişkin uygulunacak esas ve usullere dair yönetmelik ile ilgili raporu,

14.Hukuk Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

15. Hukuk + Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri ile Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizyonu ile ilgili raporu,

16.Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, MİKAV (Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı) tarafından hazırlanan projelerin, hayata geçirilmesi adına protokol yapılması ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 2304, 4987, 4988 ve 4989 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 198 ve 3733 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırava Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18b nazım imar planı paftası, 1190 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1c uygulama imar planı paftası, 779 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 410,761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 ve 770 adalarını kapsayan ve 21.04.2017 tarih ve 9940 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilan edilen Riskli Alanın plana aktarılmasını içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2016 tarih ve 685 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b ve 23 a nazım, 30K4D uygulama imar planı paftasında kalan 9348 nolu parselin bir kısmı ile 2316 nolu adanın doğusunda kalan yol fazlası tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında yapılan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.3a uygulama imar planı paftası, 101 ada 1ve 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a.21a, d nazım, G23a.21a.3c ve G23a.21d.2b uygulama imar planı paftaları, 2404 nolu parselin batsından geçen 7.00m. imar yolları ile park alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallim, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a-3.b-3.b-3.d uygulama imar plan paftaları, Körfez Geçiş Projesi Kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.02.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi Çerkeşli Mahallesinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 1510, 1516, 1522 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.b4, G22b.17c-18.d nazım, G22b.17c.2b-2.c-3.b-3.c, G22.b.18.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 4 ada 21ve 39 nolu parsellerin bir kısmı ile 2 ada 19 ve15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası,141 ada 42, 17 ve 50 nolu parseller arasındaki tescil harici alan ile 4966 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b2-b3 ve G22b.14b, 15c, 15a, 15d nazım imar planı paftları, 1653, 371, 372, 377, 378 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırları dahilindeki Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı eki olan Sosyal Donatı Gereksinim Tablosu'na ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım imar planı paftası 97 ada 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23c.07a-07b nazım, G23c.07a.2.c-07b.1.d uygulama imar planı paftaları, 985 ve 992 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi Hisareyn Mahallesi, 1077,1078, 707, 1369 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Doğan Mahalleleri, G23.b.25.d ve G23.b.23.c nazım imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel ile 2105 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Topçular ve Orhan Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.4b uygulama imar planı paftası, 4051 ada 1 nolu parsel ve 433 ada 2, 5, 21 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1852 ada 2 nolu parsel ile Gültepe Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4400 ada 52 ve 53 parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2d ve G23b.24d.1c uygulama imar planı paftaları, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftası, 5088 ada 1 ve 1532 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi Tepeköy Mahallesi, G23b.20d.3c-4.d uygulama imar planı paftası, 179 ada 1 nolu parsel ve 180 ada 1 nolu parsel arasındaki 7.00 metrelik imar yolunun parka dahil edilmesi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11.a-11.b.-11.d paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c-19d nazım, F24d.18c.2c-19d.1d uygulama imar planı paftası, 155 ada ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii, F24.d.09.c.-10.d-14.b-15.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10.a-10.b-10.c-10.d nazım imar plan paftaları, yaklaşık 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b, F24.c.06.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Mahallesi, G23d.4d-9a nazım imar planı paftası, 127 ada 7 ve 128 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “1 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “2 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “3 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “4 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “5 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “6 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

62. İmr ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “7 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “8 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “9 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili raporu,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mahallesi, G24d.07a nazım, G24d.07a.1a, 1d uygulama imar planı paftaları, 1785, 1786 ve 2638 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.2c-2d uygulama imar planı paftası, 672, 673, 674, 675, 676 adalar, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

69. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sekapark-otogar arası Tramvay hatının işletme veya işlettirme hakkının Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili yazısı,

70. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, tasarrufu Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:23 de bulunan Karşıyaka Kültür Merkezi içindeki işyerinin düğün salonu ve sosyal tesisi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Antikkapı A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili yazısı,

71. Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Seymen Mahallesi, G23.c.03.c-04.d nazım imar plan paftası, 56,59, 60, 612, 1501, 2347 ve 3770 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2, 3 parseller, 2738 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08.b nazım imar planı paftası, 134 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 813 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 589 ada 7 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa, Karadenizliler, Yaylacık, Vezirçiftliği, Yeşilyurt, Tepecik, Yakacık, Ovacık Mahallesi, BY02 ve B11 nolu bölgeleri ile çevresindeki meskun sahada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05a nazım ve G23c.05a.3d uygulama imar planı paftası, 184 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.c.04.d. nazım, G23.c.04.d.2.d uygulama imar planı paftası, 236 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 1436 ve 1437 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.13.c-13.d nazım, G22.b.13.c.1.a-4.a ve G22.b.13.d.3.b uygulama imar planı paftası, 325 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusu, 201 ada 4 nolu parselin kuzeybatısında yer alan tescil harici alan ve 459 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c. nazım, G22.b.13.c.4.b uygulama imar planı paftası, 600 ada 20 nolu parsel ile 752 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1603 ada 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 502 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23b çevre düzeni planı paftası, G23b4 - G23b.22b-22.c nazım, G23b.22b.2a-3c-3d-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 485687-486857 dikey, 4515549-4516424 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a uygulama imar planı paftası, 4508 ada 1, 2 ve 9 nolu parsellerde “Kültür Merkezi ve Katlı Otopark” yapımı için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27.maddesine istinaden Ortak Hizmet Projesi kapsamında yapılması amacıyla Derince Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokol için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23b.22b nazım, G23b.22b.2d uygulama imar planı paftası, 2321 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar plan paftası, yaklaşık 3 hektarlık alanda 01.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu ile ilan edilen riskli alan sınırının plana işlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23.a4 ve G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 360 ada 1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/250000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, Adatepe Mevkii, G23.a.21.c nazım, G23.a.21.c.1b-2a uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 535 ada 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 875 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.c uygulama imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19.c nazım, G22b.19.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3319 adanın güneybatısındaki orman alanı sınırında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G2b25b nazım imar planı paftası, 4544 ada 1 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftasında kalan 667 ada 1 nolu, 666 ada 6 nolu, 61 ada 32 nolu parsellerin KVKKBK kararına istinaden hazırlanan koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi Mustafapaşa ve Hacıhalil Mahalleleri, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a,1b, 2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18.d nazım imar planı paftası,4 ada 39 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.07.b nazım, G23c.07.b.1ba uygulama imar planı paftası, 818 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 323 ada 10, 11 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yalı Mahallesi, Değirmendere - Kuruçeşme Mevkiinde Barınak ve Kıyı Kullanımları amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şirinköy ve Düzağaç Mahalleleri, G23c.07a, b nazım, G23c.07a.2a, 2b, 2c, 2d ve G23c.07b.1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,Gölcük Belediyesi, G1 Gelişme Alanı, Donatı tablosunun düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmetali Paşa Mahallesi, G23.b3 ve G23b.25d nazım, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 542 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi sınırları içerisinde, G23b.25c nazım , G23b.25c.1a ve G23b.25c.1d uygulama imar planı paftaları, "Sarı Mimoza Caddesi" üzerinde yer alan kavşak projesinin planlara aktarılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit ve Kandıra Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İzmit - Kandıra ve Ağva - Kandıra Devlet Yollarının imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemizi Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 43 nolu kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, İ18 Planlama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım ve F24d.19d.1a,1d uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 nolu parsel, 491 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b nazım, G23d.07b.2d uygulama imar planı paftası, 391 ada 97 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı genelinde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan K1, K2, K3 ve K4 nolu gelişme bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Köseköy, Ataevler, Sarımeşe, Acısu Mahalleleri, G23c.05b, G24d.01a-01b-03d, nazım imar planı paftaları, 547 ada 1, 2, 3 ,5, 122 ada 2, 5788, 430 ada 2 ve 1175 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu, Çepni ve Sarımeşe Mahalleleri, G24d1, G24d.02a-02d nazım imar planı paftaları, 111 ve 146 nolu adalar ile civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.07a nazım, G24d.07a.1a uygulama imar planı paftası, 1196 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b çevre düzeni planı paftası, G23b4 - G23b.21b nazım, G23b.21b.3a-b-c-d-uygulama imar planı paftaları, 482317-482654 dikey, 4516119-4516469 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21.d nazım imar planı paftası, 309 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G22b.21c nazım, G22b.21c.2a uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931 ve 3367 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.b.21.d nazım, G23.b.21.d.1.b uygulama imar planı paftası, 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke, Cumhuriyet, İlimtepe ve Belen Mahalleleri, BOTAŞ Boru Hattının paralelinde yeni bir boru hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

123.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi Mehmetağa Mahallesindeki 4 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

124.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesindeki 2 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

125.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesinde 2189 ada ile 2190 nolu adalar arasında kalan isimsiz sokağa Turkuaz Sokak ismi verilmesi ayrıca Nenehatun Mahallesinde bulunan Ulubatlı Hasan Sokak ile Ulubatlı Sokak isimlerinin birbirine yakın isimler olması ve adres karışıklığına neden olması sebebiyle Ulubatlı Sokak isminin Seda Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

126.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesinde bulunan Duyar Sokağın isminin, eski ismi olan Doyran Sokak olarak tekrar değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

127.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan ve 20.00 metre imar yol genişliğine sahip 1957.Sokak isminin Şehitler Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

128.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Yapımı planlanan Şehit Ömer HALİSDEMİR adına kültür evinin yer aldığı Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Kasabası, 394 ve 395 nolu parsellerin kamulaştırma bedelinin belediyemizce ödenmesi ile ilgili teklifi,

129.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi 1460 nolu parsel ve üzerinde yer alan Soğuk Hava Deposu binalarının kamulaştırılmasının Meydan Düzenleme Projesi amacıyla Kartepe Belediyesi ile birlikte ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

130.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi 1013 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Şaban Turan Caminin, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

131.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit ilçesi, Malta Mahallesi, Nazım Hikmet cad. 555ada, 1 parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 12 işyerinin, 2886 sayılı kanun hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili teklifi,

132.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Suadiye Mahallesi 1194 ve 1196 nolu parsellerin Kartepe Belediyesi tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde Belediyemizin ortak proje kapsamında ödenme yapması ile ilgili teklifi,

133.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Kervansaray Cad. 279 ada, 1 Parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan 18 işyerinin, 2886 sayılı kanun hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili teklifi,

134.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Camiatik Mahallesi, 103 ada dahilinde bulunan Kültür Merkezi Binasının, kat mülkiyeti işlemleri tamamlandıktan sonra Tedaş ve Maliye Hazinesine devir edilecek bölümler hariç olmak üzere Karamürsel Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

135.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ek ödenekyapılması ile ilgili teklifi,

136.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Muğla İli Köyceğiz Belediyesi ve Çayırova Belediyesi Başkanlıklarına Hibe otobüs verilmesi ile ilgili teklifi,

137.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Bağırganlı- İzmit ve Beylerbeyi, Çerçili-İzmit toplu taşıma hatlarının kiralanması ile ilgili teklifi,

138.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” Projesine görevlendirme yapılması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım