15 Haziran 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 15/06/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GÜNDEM
========
• Yoklama ve açılış
• 18/05/2007 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu
• Yurtdışı bilgilendirmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı´nın bilgi sunumu,
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,

RAPORLAR

1- Norm Kadro ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
2- Ortak Proje ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
3- Şekerpınar Belediyesi Cadde ve Sokak İsimleri ile ilgili Eğitim Kültür ve Türlü İşler Ortak komisyonu raporu,
4- Gebze Belediyesi Pelitli köyü için verilen önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
5- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 46. maddesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
6- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 58. madde c bendi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 31. madde 2. bendi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
8- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c25c nazım imar planı, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 12 mt yolun 20 mt çıkarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
9- Alikahya Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d1a-1b-1c-1d-2a uygulama imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
10- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b, G24a2a nazım imar planı, G23b25b3d-3a-3b- 3c-3d, G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
11- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20OIa-Id uygulama imar planı paftaları, 727 ada 1 nolu parsel ile 728 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
12- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20OId, 20OIVa uygulama imar planı, 223 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
13- Bekirpaşa Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, 21 O nazım imar planı ,21OIVd uygulama imar planı paftası, 1338 ve 1339 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
14- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi G.23.b.20.d – 25.a nazım imar plan paftaları, G.23.b.20.d.4.c-4.d-3.d, G.23.b.25.a.2.a uygulama imar plan paftaları, 437 ada 1 nolu, 439 ada 1 nolu, 484 ada 1 nolu, 485 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
15- Çayırova Belediyesi, Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
16- Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2d-3a uygulama imar planı paftaları, 819, 830 ve 831 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
17- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası,1986 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
18- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 253 ada 23 nolu parsel ve 640 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
19- Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan revizyon ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
20- Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan notlarında ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
21- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 451 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
22- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a-1d uygulama imar planı paftası, 3139 ada, 2 nolu parsel ve 2962 ada, 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
23- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
24- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı , G22b24a2d uygulama imar planı, 5672 ada 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
25- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 911 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
26- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b-1c uygulama imar planı paftası, 5741 ada 7 nolu parsel ve 1477 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
27- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5125 ada 4,5 nolu parseller ve 5144 ada 1,2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b1c-1d-2d ve 3a uygulama imar planı paftası, ENH hattı güzergahının işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 844 ada, 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı , G22b19c2d uygulama imar planı, 3674 ada 1 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 664 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
34- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d1a-1b uygulama imar planı paftası, 1731 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35- Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar planı, G.22.b.18.d.1a-1.b uygulama imar planı paftalarında bulunan “Tuzla D-100 Karayolu Şifa Mahallesi Girişi Yol ve Kavşak İnşaatı İşi” kapsamında hazırlanan projenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, 19LIIIa uygulama imar planı paftası, 152 ada 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37- Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde yapılan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
38- Kullar Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
39- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
40- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G.23.d.08.b nazım imar planı, G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları , 15 kadastro pafta, 171 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
41- Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c03a-03d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı tadilatına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d4a uygulama imar planı paftası, 605 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 235 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
44- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24a3c uygulama imar planı paftası, 3483 ada, 1, 2 nolu parseller, 3484 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 349 ada 1,2 nolu parseller, 730 ada 5ve 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46- Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 4 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47- Saraybahçe Belediyesi 19.L.2.C, 19.M.1.D nazım imar paftaları, 2323 ada, 19 nolu parselin yapılanma şartlarının değiştirilmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
48- Sarımeşe Belediyesi, G24d02a, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4c, G24d02a4d uygulama imar planı paftası, 431,432 ve 834 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49- Şekerpınar Belediyesi, G22b14d nazım imar planı, G22b14d2a-3a uygulama imar planı paftası, 423 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
50- Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.a.22.d nazım imar planı, G.24.a.22.d.1.a-b-c-d uygulama imar plan paftaları 136,137,162, ve 1715 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51- Yuvacık Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a2c uygulama imar planı paftası, 1354 ve 1355 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
52- Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b1b uygulama imar planı paftası, 376 ve 377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
53- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2a uygulama imar planı paftası, 3825 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu


KOMİSYON YAZILARI

54- Geçici İşçilerin kadroya aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,
55- TOKİ-Protokol Yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,
56- Kandıra Mezarlık Alanı 65 Ada-118 parsel ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,
57- Toplu taşıma hattı kiralanması ile ilgili Hukuk+Ulaşım ortak komisyonunun yazısı,
58- Tüpraş için verilen önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun yazısı,
59- Bekirpaşa Belediyesi, YahyaKaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IVc- IVd uygulama imar planı paftaları, 1517 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yazısı,


TEKLİFLER:

60- Komisyon üyeliği seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
61- Belsa Plaza A blokta bulunan çay ocaklarının Belde A.Ş. tarafından kiralanması talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
62- Yalakdere Belediyesine ait arsanın devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
63- 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde bölgemizde meydana gelen depremler sonrasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan işyerlerinin satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
64- Ek tarife ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
65- Müzeler Şube Müdürlüğü Yıllık Ek Tarife önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
66- Araç ihtiyacı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
67- Değirmendere Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
68- Kandıra Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
69- Uzunçiftlik Belediyesi isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
70- Yuvacık Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
71- Gebze Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
72- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2b uygulama imar planı paftası, 865 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
73- Bekirpaşa Belediyesi, 20 O nazım imar planı, 20OId uygulama imar planı paftası, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile Yeni Kandıra Yolu arasında kalan alanda Nato Boru Hattı güzergahının planlara işlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
74- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIa-19NIIb uygulama imar planı paftaları, 542 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
75- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Islah İmar Planları yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
76- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 19O nazım imar planı, 190Ia uygulama imar planı paftası, 4803 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
77- Bekirpaşa Belediyesi, 20.N nazım imar planı, 20.N-IV.b uygulama imar planı paftası, 3738 ada, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3739 ada, 12 nolu parsel arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
78- Çayırova Belediyesi, G22b18b ve G22b19a nazım imar planı, G22b18b2d-2c ve G22b19a4b uygulama imar planı paftaları, 566 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
79- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30KIIIc uygulama imar planı paftası,1374 ada,, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
80- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı, 10238,4985,5011,5012 ve 5013 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
81- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1434 ada 1 nolu parsel ve 1379 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
82- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Pavlıtepe Mevki, 29L-29K nazım imar planı, 29L4a, 29K4d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
83- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L1d uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
84- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, 19L nazım imar planı, 19LIIIa uygulama imar planı paftası, 152 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
85- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım imar planı, G23c02c4b-4c, G23c02c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 166 ada, 7,8 ve 9 nolu parseller ile 604, 605, 606, 607, 608, 637, 2568,2569,2570,2571,2572,2573,3252,3553,3554 ve 3555 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
86- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c2a-4a uygulama imar planı paftaları,393 ada, 6 ve 7 nolu parseller, 606 ve 608 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
87- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
88- Gebze Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22b24a-24d nazım imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu parseller ve Darıca Belediyesi, 840 ada, 2,3 parsel ve 839ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
89- Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
90- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4b uygulama imar planı paftası, 5131 ada, 7,8,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
91- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
92- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d-22b nazım imar planı, G22b17c3c- G22b18d3d-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
93- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3666 ada 6 ve 13 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
94- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 3639 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
95- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
96- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2758 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
97- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 229,231,1893,1902ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
98- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftası, 5678 ada 9ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
99- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1b uygulama imar planı paftası, 200 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
100- Kuruçeşme Belediyesi, Trafo yerlerinin planlara işlenmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
101- Köseköy Belediyesi, Fatih Mahallesi,G24a01a nazım imar planı, G24a01a3c uygulama imar planı paftasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
102- Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3576 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
103- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar, 1615 ada, 9,10,11,12,13,14,15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
104- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1178 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 1076 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
105- Uzuntarla Belediyesi, G.24.d.3.b nazım imar planı, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
106- Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2b uygulama imar planı paftası, 601 ve 807 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
107- Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1d uygulama imar planı paftası, 420, 421,343 ve 337 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
108- Yalakdere Belediyesi, 32L nazım imar planı, 32L- 1.b, 1.c, 2.a, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
109- Belediyemiz sınırları dahilinde ekte listede yer alan Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
110- Araç Gereç Yardımı ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım