15 Eylül 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN`DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 15.09.2005 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı


G Ü N D E M :
===============

1- Yoklama,
2- 11.08.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi üyeliği ve Üyelik Aidatının Yatırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
4- İzmit`in doğusunda Bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkıdere_Kilez derelerinde,Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
5- Ambulans Ücretleri ile ilgili Çevre ve Sağlık ve Tarifeler Komisyonu Ortak raporu,
6- Kültür Sanat Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,
7- Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda M.Alipaşa Mahallesi 4838 ada,3 nolu 2103 m2 olarak tescilli taşınmazın Alikahya Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu,
9- Akmeşe Belediyesinin İmar ile ilgili harçları ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
10- Körfez mahallesi Cengiz Topel caddesinin devamı olan Eren cami ile Kandıra Sapağı arasında olan caddenin isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,
11- Yeniköy ve Yazlık Belediyelerini ayıran caddeye Dostluk Caddesi isminin verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,
12- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Yenişehir Mahallesinde bulunan Taşlı sokak isminin Sucu Hacı Murat sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu
13- Değirmendere Belediyesi isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,
14- Çayırova Belediyesi sınırları içerisindeki caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,
15- Bahçecik Belediyesinin isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,
16- Yeniköy Belediyesi,Sepetlipınar Mevkii,G23c-03c nazım imar planı paftası,G23c-03c-1d uygulama imar planı paftası,426 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının teknik altyapı alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
17- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi,30L Nazım imar Planı,30L-4c uygulama imar planı, 8 kadastro pafta,290 ada,1 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
18- Bahçecik Belediyesi ,G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftası, 11 kadastro pafta, 885, 886, 889 ve 890 nolu parsellerde yapılan konut amaçlı ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
19- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi,19M-1d uygulama imar planı paftası, 50 kadastro paftası, 146 ada, 5 nolu parsel ile 77 kadastro pafrası, 39 ada, 1 nolu parselin karayolları kamulaştırma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu
20- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-Ic,19L-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde 2825 ada 1 ve 2 nolu parseller üzerindeki Sanayi Alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2005 tarihli raporu
21- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası,19N-IIc uygulama imar planı paftası ,1856 ada,1 nolu parseldeki Akaryakıt ve Bakım İstasyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
22- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi ,19N Nazım imar planı paftası, 19N-IIa ve 19N-IIb uygulama imar planı paftaları 3254 ada, 2 nolu parselde Yer altı Otoparkı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
23- Saraybahçe Belediyesi, 19N Nazım imar planı paftası,19N-Ib, 19N-IIb uygulama imar planı paftaları Kandıra sapağı ve Baç kavşağına ait projelerin imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu,
24- Acısu Belediyesi, G24d-03a ,G24d-03d nazım imar planı paftaları üzerinde hazırlanan imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2005 tarihli raporu
25- Bekirpaşa Belediyesi,Uygulama İmar Planı notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu
26- Saraybahçe Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit, Topçular, Erenler Mahallelerinin bir kısmında yapılan Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.09.2005 tarihli raporu,
27- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 4961, 4962 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2005 tarihli raporu,
28- Karşıyaka Belediyesi, G23c-09b nazım imar planı paftası üzerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2005 tarihli raporu,
29- Hereke Belediyesi, 17.Ağustos Mah. sınırları dahilinde, G23-a-23-b nazım imar planı paftası,G23-a-23-b-2-b uygulama imar planı paftası, 197 ada, 1 nolu parselin mevcut imar planlarında yönetsel tesis alanı olan kullanımının bir kısmının dini tesis alanına dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu,
30- Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı paftası, 31J- III-b ve 31J- III-c uygulama imar planı paftaları, 134 ada, 4 nolu parselin mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olan kullanımının, su toplama,depolama,arıtma ve pompalama tesisi konulmak üzere kaptaj alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu,
31- Derince Belediyesi,Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-3-a, G23-b-22-d-3-b, G23-b-22-d-3-c G23-b-22-d-3-d uygulama imar planı paftaları, 1327 ada, 5,6,7,8,17,18,19 ve 20 nolu parsellerin mevcut imar planında konut alanı olan kullanımının özel yurt alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2005 tarihli raporu
32- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy 3 Pafta, 209 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu,.
33- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy 3 Pafta, 210 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu.
34- Karamürsel Belediyesi Pazarköy 3 Pafta, 211 nolu parselin köy yerleşik alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu,
35- Değirmendere Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G.23.c.01.c nazım imar planı paftası, G.23.c.01.c.2.b uygulama imar planı paftası 4246 nolu parselin park alanı olan kullanımının konut alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu.
36- Değirmendere Belediyesi, Yüzbaşılar mahallesi G.23.c.01.c nazım imar planı paftası G.23.c.01.c.2.a uygulama imar planı paftası, 15 kadastro pafta 3312 nolu parselin güneyinden geçen 6m lik imar yolunun kalkmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık kom.raporu,
37- Karamürsel Belediyesi, Kayacık mahallesi G.23.d.07.b.3.a uygulama imar planı paftası, 411 ada, 40,50 ve 56 nolu parsellerin batısında yer alan pasif yeşil alanın konut alanına dahil edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu.
38- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.b, d.2.a, c.1.a, d.2.d, uygulama imar planı paftalarında 0.60/1.40 yapılaşma koşullu ticaret alanlarının 0.70/2.10 yapılaşma koşulu ile Kentsel İş Merkezi alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu.
39- Gölcük Belediyesi, G.23.c02.c nazım imar planı paftası, G.23.c02.c.2.d uygulama imar planı paftası, 1.Köprülü Kavşağının kuzeydoğusundaki konut alanı , park alanı ile 22 m lik ve 10 m lik imar yollarına yönelik uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu Raporu.
40- Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
41- Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
42- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3b uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parsel üzerindeki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
43- Gebze Belediyesi, Çayırova mah., G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c4a uygulama imar planı paftası, 4084 ada3,4,….11 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
44- Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı, 788 ada 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
45- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29.K.II.d uygulama imar planı paftası, 1072 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
46- Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan notlarının 2. bölüm a, b ve c şıklarının iptali ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
47- Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına bir madde eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
48- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
49- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
50- Darıca Belediyesi, Pirireis Mah. 29K nazım, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1055 ada, 1 nolu parsel ve Bağlarbaşı Mah. 28L nazım, 28L1a uygulama imar planı paftası, 1950 ada, 1 nolu parsellerde nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
51- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftası 869, 872, 874, 2048 nolu adaları kapsayan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
52- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü 23 pafta, 920 ve 932 nolu parsellerde nazım imar planına itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
53- Gebze İlçesi, Balçık Köyü Abdurahman mevkii G22b14a nazım, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, (41 kadastro pafta- 830 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
54- Gebze Belediyesi G22b24a-24b nazım imar planı paftaları dahilinde iptal edilen Gebze-Şile yolu güzergahında nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
55- Çayırova Belediyesi G22b18b ve 19d nazım imar planı paftaları, 1548 ada, 2 nolu parsel ve 1825 ada, 2 nolu parselde nazım imar planı değişiklik teklifi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
56- Çayırova Belediyesi Akse Mah., G22b18b ve 19a nazım imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ve 2053 ada, 1 nolu parsel ile Kuştepe Devlet Ormanı içindeki parkta nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
57- Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı paftalarında yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
58- Darıca Belediyesi, Pavlitepe Mevkii, 29L ve 29K nazım imar planı paftalarında yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
59- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 15 nolu parselde yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
60- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2741 ada, 1 nolu parsele ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
61- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2738, 2747, 2749 ve 2469 nolu adalara ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
62- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 643 ada, 1,2,3,5,6 ve 13 nolu parsellerden geçen yolun imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
63- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d1a uygulama imar planı paftası, 1734 ada ve 1735 adalarda yapılmak istenilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
64- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 3 kadastro pafta, 738 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
65- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu köyiçi ile Yeşilova Mahallesi arasında yapılan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
66- Köseköy ve Sarımeşe Belediyeleri arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
67- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları dahilindeki SEKA alanında yapılan koruma amaçlı imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
68- Büyükderbent Belediyesi G24d-03d-4a uygulama imar planı paftası ,11 kadastro paftası,376 nolu parseldeki lise alanı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
69- Uzunçiftlik Belediyesi,G24d-01b nazım imar panı paftası,16 kadastro pafta, 2222 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
70- Yuvacık Belediyesi G23c-05a,G23c-05d,G23c-04c,G23c-10a nazım imar planı paftaları üzerinde yapılan ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
71- Yuvacık Belediyesi,G23c-10a,G23c-05d ve G23c-04c nazım imar planı paftaları üzerinde yapılmak istenilen şuyulandırma çalışmalarına esas revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
72- Suadiye Belediyesi, G24d-07a nazım imar planı paftası, G24d-07a-1a uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 2756 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
73- Kirazlıyalı Belediyesine imar yetkileri açısından bağlı bulunan Kalburcu Köyü`nün Körfez İlçe Belediyesi`ne bağlanma talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
74- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımınınkaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.
75- Gebze İlçesi, Pelitli Köyü, 15 kad. Pafta, 233, 1949, 1950 nolu parsellerde nazım imar planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.
76- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.
77- Köy yerleşik alanlarında uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
78- Ruhsat Süresinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
79- Köy Statüsündeyken Yapılan Yapıların inşaat İzinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
80- Tavuk kümesleri Ruhsatlandırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
81- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c-3c Uygulama İmar Planı Paftası, 352 ada, 1 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
82- Saraybahçe Belediyesi,Serdar Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-1a uygulama imar planı paftasında yer alan Ağaçlandırılacak Alanda yapılan Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
83- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi,Kireçocakları Mevkii,20.O Nazım İmar Planı paftası,20.O.1a-1d Uygulama İmar Planı Paftalarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
84- Bekirpaşa Beledisi Yenişehir Mahallesi, 19.O ve 20.O Nazım İmar Planı paftaları 20.O.IVd ve 19O.1a Uygulama İmar Planı paftalarında imar yolu değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
85- Bekirpaşa Belediyesi,Yenişehir Mahallesi,19N-II c Uygulama İmar Planı ,4796 ada,15 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
86- Sarımeşe Belediyesi, plan hükümlerine bir maddenin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
87- Kandıra Belediyesi, 30L nazım imar planı paftası,30L-4b uygulama imar planı paftası, 364 ada, 3 ve 11 nolu parsellerde nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
88- Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, 20L nazım imar planı, 20L-IIId uygulama imar planı paftası, 2047 adadaki park alanının kapalı spor tesisine dönüştürülmesi şeklindeki nazım imar plan değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
89- Uzuntarla Belediyesi, Bağdat(Sarımeşe- Mahallesi, G24-d-03-b-4-b uygulama imar planı paftası, 26 kadastro paftası, 1462 ve 1490 nolu parsellerde Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
90- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi,G24-d-03-b-1-c uygulama imar planı paftası,32 kadastro pafta, 1052 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
91- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 30 kadastro paftası, 348, ada, 3,4,83 ve 77 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
92- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhasan Mahallesi, 19M Nazım İmar Planı, 19M-IIa uygulama imar planı paftası,395 ada, 27 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
93- Kuruçeşme Belediyesi G23-b-25-d Nazım imar planı paftası sınırları dahilindeki 20m.lik imar yolu ve çevresinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili imar Daire Başkanlığının yazısı.
94- Hereke Belediyesi, 30L Nazım İmar Planı, 21 kadastro pafta,1763 ve 5064 parselde yer alan akaryakıt istasyonu alanı kullanımına LPG ibaresinin işlenmesi ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı.
95- Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı, 31J-3c Uygulama İmar Planı, 134 ada 4 nolu parselin idari tesis alan kullanımının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı.
96- Hereke Belediyesi, 31K Nazım İmar Planı, 31K-IVa Uygulama İmar Planı, 1700-1900 yatay, 2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı
97- Körfez İlçesi, Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı ile ilgili İmar ve Daire Başkanlığı`nın yazısı,
98- Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, 29K, 29L, 30K nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda İmar Daire Başkanlığınca hazırlanan revizyon nazım imar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
99- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan alan kullanımının bir kısmının sağlık tesis alanı olmasına yönelik nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
100- Ulaşlı Belediyesi, G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftalarında, nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
101- Gebze Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, G22b19a3c-3d ve G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
102- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
103- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4285 ada, 18 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
104- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parselin ticaret alanı olan kullanımının küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
105- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVc uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6 nolu parselin konut alanı olan kullanımının turizm tesis alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
106- Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı paftası, 28k2c uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
107- Şekerpınar Belediyesi, G22-b-13-d ve G22-b-13c nazım imar planı paftası, G22-b-13-d -2a, G22-b-13-d –2b, G22-b-13-d -2c, G22-b-13-d -2d ve G22-b-13-c -1d uygulama imar planı paftaları, 743-744-745-746-747-748-749-750-756-763-1367-1368-1369-1370-1464 ve 1785 nolu parsellerde hazırlanan toplu konut alanı nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
108- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprülü Kavşağına ait nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
109- Belediye sınırları içerisinde deprem riski sismik tehlikelerin belirlenmesi için Tübitak MAM ile Belediyemiz arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
110- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin “Asansörler” başlıklı 46.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
111- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 31.maddesinin 4.bendine metin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
112- Köseköy Belediyesi Merkez Gaziler mahallesi cami çevresinde yapılacak olan alana “SABRİ GÜVEN PARKI” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
113- Uzunçiftlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Petrol mah.Hürriyet caddesi Rabak İlköğretim okulu yanındaki isimsiz yola ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
114- İmar Daire Başkanlığının Numarataj ve İsimlendirme Şb.Müdürlüğünün Hisareyn Belediyesinde yaptığı numarataj çalışmalarına göre belirlenen 96 adet cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
115- İzmit-Gökçeviran köyünde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 138 ada,1 nolu 4863.10 m2 miktarlı taşınmaz üzerindeki paşa suyunun Bekirpaşa Belediyesine tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
116- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
117- Kent Konut İnş.San. ve ticaret Ltd.Şti.nin teklifi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
118- İzmit_Gündoğdu Kültür Merkezi için Arsa Tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
119- Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde Akarca Mahallesi tapu kaydında 20.0.III..a pafta,3348 ada,1 nolu 6897 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki iş merkezinde bulunan dükkan satışı ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
120- İSU Genel Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
121- İzmit Körfez mahallesi 4962 ada,1 nolu ,ekli krokisinde görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Pazar alanı olarak düzenlenmiş olan parselin 2992.00 m2 lik kısmının 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
122- Hacıhasan mahallesi 21 pafta,395 ada,27 nolu 84.62 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki 4 katlı kargır binanın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi hükümlerine göre satın alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
123- Hereke –Belediye Mezbaha Alanında Arsa Devri ile ilgili Emlak İstimlak daire Başkanlığının yazısı,
124- Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire başkanlığının yazısı,
125- Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım