15 EKİM 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 15/10/2010 Cuma günü saat: 15.00’te Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/09/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü’ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemize devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

2- Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

3- İbrahim ÖZTAŞ’ a ait Çayırköy - Deretepe Kentsel Gelişim alanı ve Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parsellerin uzlaşılan bedeller karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

4- Nuri ÖZDEMİR’ e ait Kent Mezarlığı Kamulaştırma alanında kalan parselin uzlaşılan bedel karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

5- İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Derneğine, yer tahsisi ve işbirliğine ilişkin protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,

6- Evde Bakım Hizmetleri İhalesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,

7- İlimiz Başiskele İlçesi Yuvacık Beldesi 109 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan müştemilatların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun raporu,

8- Gebze Eskihisar Kentsel Tasarım projesi içinde bulunan 2 adet büfe ve Wc’ nin Gebze Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

9- Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 491 ada, 1 parselde yer alan Akçakoca Kültür Merkezi içinde bulunan 1. ve 2. bodrum kat ve 1 nolu otopark ve zemin kat 10 nolu WC’ nin Kandıra Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

10-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin 7. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

11-Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

12-Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ortak raporu,

13-İzmit Yenimahallede 150. ada ile 151. ada arasında bulunan isimsiz sokağa Ragıp Bölgen Sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun raporu,

14-Askerlik görevini yaparken Elazığ İli Palu İlçesinde Şehit düşen Jand. Kom. Onb. Selçuk GÖKDAĞ’ın isminin, ikamet ettiği Yenişehir Mahallesindeki Şölen Sokak’a verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15- Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c04c,G23c09b nazım imar planı paftaları, 514, 525, 526, 531, 532, 533, 547 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı paftası, 137 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Başiskele Belediyesi, Karadeniz ve Ovacık Mahallesi B7, B8, ve BY1 olarak ayrılan alanlar ile ilgili hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 235 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Darıca Belediyesi, 30.J.3.C uygulama imar planı paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, G.22.b.24.4.a uygulama imar planı paftası, 1316 ada 3,4,13 nolu parseller ile 1786 ada 1 ve 3 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Darıca Belediyesi, 29.K.I.A uygulama imar planı paftası, 954 ada 1 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Gebze İlçesi, Balçık Köyü, G.22.b.14.a nazım, G.22.b.14.a.3.c uygulama imar plan paftaları, 1663 (eski 820 ve 822) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c.3.b-3.c uygulama imar planı paftası 4653 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Gebze Belediyesi, G.22.B.18.c nazım, G.22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4852 ada 4 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 154 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- İzmit Belediyesi, Alikahya merkez Mahallesi, G.24.a.21.d.1.a ve G.24.a.21.d.1.b uygulama imar planı paftaları, 754-759 ile 753-750 nolu imar adaları arasından geçen 12.00 m’lik imar yolu ve 751-752 nolu imar adalarının güneyinden geçen 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.25.a.1.d uygulama imar planı paftası, 1216, 1217 no’lu parsellerde yer alan su kemerinin meri uygulama imar planına aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- İzmit Belediyesi Çayırköy Hacıoğlu Mahallesinin “Kırsal Konut Alan Sınırı”nın belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- İzmit Belediyesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 3058 ada, 6 nolu parsel ile 3059 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- İzmit Belediyesi, Arızlı Toplu Konut Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- İzmit Belediyesi, G24b25d nazım, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3625 ve 3626 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d- 2c uygulama imar planı paftaları, 5017, 5018, 3206 ve 3209 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G24b25d nazım, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1477 ada, 1 nolu parsel ile D-100 Devlet Karayolu Yahyakaptan girişinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 655 ve 1055 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34-Kartepe Belediyesi, G24d03c nazım, G24d03c1a uygulama imar planı, 3386, 3387 ve 3388 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35-Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Bakırlı Mahallesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 399 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36-Kartepe Belediyesi, Arslanbey, 16/07/2010 tarih ve 421 sayılı meclis kararıyla onaylanan nazım imar planı değişikliklerine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37-Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 662 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38-Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 1201 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39-Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a3, G23a25a-25d nazım imar planı paftaları, 145 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40-Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41-1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 - 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinde çeşitli konularda değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.05.a nazım, G.23.d.05.a.1.a uygulama imar planı paftası, 109 ada 1 no’lu parsel ve 110 ada 4 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

43- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,

44- Kocaeli ili Orman Köylerinde yapılacak olan Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

45- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mahallesi, Köseköy Fatih ve 17 Ağustos Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

46- Başiskele Belediyesi, G22c09a nazım imar planı, G22c09aIa uygulama imar planı paftası, 250,251,254,255 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

47-Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 447 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

48-Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı, G23c-04d-4d uygulama imar planı paftası, 107 ada 1,2,3 parseller, 11 ada 3, 4, 5 parseller ve 112 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

49-Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı, G23c-05a-2a/2d uygulama imar planı paftaları, 63, 66, 157, 159, 166, 1883, 5339 ve 5341 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

50-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar planı, G.22.b.18.d.2.c uygulama imar planı paftası, Fatih Caddesi ile Ali Haydar Efendi Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

51-Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar planı, G.22.b.19.a.4.a uygulama imar plan paftası, 534 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 535 ada, 1, 2, 8 nolu parseller, 863 ada, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 880 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 881 ada, 1, 2 nolu parseller ve 882 ada, 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

52-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.c-18.d nazım imar planı, G.22.b.18.c.1.a-G.22.b.18.d.2.b uygulama imar plan paftası, 5533 ada 9, 10 nolu parseller, 5534 ada 10, 11 nolu parseller, 5535 ada 8, 9 nolu parseller ile 5540, 5541 ve 5542 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

53-Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı, G22.b.18.d.2.c uygulama imar planı 5577 ada 1, 2, 3, 7, 8 parseller ve 5579 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54-Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar planı, G.22.b.19.a.3.a-3.b uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55-Çayırova Belediyesi, Şekerpınar mevkii G.22.b.13.d nazım imar planı, G.22.b.13.d.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 401 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56-Çayırova Belediyesi, G22.B19.a. nazım imar planı, G22.B19.a.3.a-d uygulama imar planı paftaları, 2103 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, Gb22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58-Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28KIIb uygulama imar planı paftası, 10678 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59-Darıca Belediyesi, G22b23c-23d nazım imar planı, 28KIIa-b uygulama imar planı paftaları, 1861 ada, 1 nolu parsel ile 1878 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60-Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası 1332 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61-Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a-1d uygulama imar planı paftaları, 2896 ada, 1 nolu parsel, 4035 ada, 4, 5 nolu parseller ile 3200 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62-Derince Belediyesi, G23.b.23.d nazım imar planı, G23.b.23.d.4.a uygulama imar planı 918 ada, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G.23.a.22.a nazım imar planı, G.23.a.22.a.1a uygulama imar planı paftası 3578, 3579, 2381, 4034 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64-Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4755 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4186 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66-Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, Gebze Doğu Kavşağında hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4a-4b uygulama imar planı paftaları, 168 ada, 63, 64 nolu parseller ile 4063 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68-Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-24b nazım imar planı, G22b24a2b-24b1a uygulama imar planı paftaları, 4357 ada, 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69-Gebze Belediyesi, G.22.b.19.a nazım imar planı, G.22.b.19.a.3.c uygulama imar planı paftası, 4804 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70-Gebze Belediyesi, GK 53 planlama bölgesi içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- İzmit Belediyesi, Alikahya, G23.b.25.c nazım imar planı, G23.b.24.c.1.b,2.a uygulama imar plan paftaları, 3348 ada 5 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72-İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı, G23b-24c-2c uygulama imar planı paftası, 786 ada, 94 ve 95 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73-İzmit Belediyesi, Alikahya, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.20.d-25.a nazım imar planı, G.23.b.20.d.3.d, G.23.b.25.a.1.b-1.c, G.23.b.25.a.2.a-2.b-2.d uygulama imar plan paftalarında yer alan 3 adet derenin sınırlarının plan üzerine aktarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74-İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24a4c, 24a3d uygulama imar planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada, 412, 413 nolu parseller ile 998 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75-İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24d-24c-24d nazım imar planı, 3481 ve 3469 nolu adaların güneyinden Koruma Alan Sınırının geçirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b24b-25a nazım imar planı, G23b24b3b, G23b25a3a-3d-4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, 795 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77-Kandıra Belediyesi, G24b06a nazım imar planı, G24b06a1c uygulama imar planı paftası, 107 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78-Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.b nazım imar planı, G.23.d.08.b.1.d. uygulama imar planı paftaları, 141 ada, 7, 8 ve 9 nolu parselleri içeren 17.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79-Kartepe Belediyesi, Arslanbey, Başaran-Adnan Menderes-Orta ve Şefkatiye Mahalleleri, G24.d.01.c, 01.d, 06.a, 06.b nazım imar planı, G24.d.01.c.1.a,1.b,1.c,1.d,3.d,4.a,4.b,4.c,4.d- G24.d.01.d.2.c, 3.a,3.b,3.c,3.d- G24.d.06.a.2.a, 2.b,2.c,2.d,3.b - G24.d.06.b.1.a,1.b,1.c,1.d ,2.a ,2.d, 4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80-Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24.a.21.c nazım imar planı, G24.a.21.c.4.a ve 4.b uygulama imar plan paftaları, 1435, 1463, 1469, 1490, 1474, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1484 ve 1485 nolu parseller ile 599 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81-Kartepe Belediyesi, G.24.a.22.d - G.24.d.02.a nazım imar planı, G.24.a.22.d.4.c - G.24.d.02.a.1.b uygulama imar planı paftaları, 565 ve 564 nolu yapı adaları arasında yer alan 8.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82-Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 450 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83-Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Hürriyet Mahallesi, G24d01a,01b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84-Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c3a uygulama imar planı paftası, 5567 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85-Kartepe Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b2b uygulama imar planı paftası, 5427 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86-Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2d-3a-3d uygulama imar planı paftaları, Petrol Caddesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87-Körfez Belediyesi, G.23.a.25.c nazım imar planı, G.23.a.25.c.2.b. uygulama imar planı paftaları, 214 ada 37 ve 38 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88-Belediyemiz Meclisi’nin 13.08.2010 tarih ve 467 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Estetik Kurulu Çalışma Esas ve usullerine İlişkin Yönerge değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90-İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Kozluk Mahalleleri sınırları içinde yer alan Seka Arkeolojik Sit Alanına ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

91-Karamürsel İlçesi, İnebeyli Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92-Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93-Dilovası İlçesi, Köseler Köyü sınırlarında bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94-Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü Taşkaldıran Mevkiinde bulunan 4 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95-Körfez İlçesi, Hereke Mevkiinde bulunan 5 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96-Kandıra İlçesi, Doğancılı Köyü, Sarısı Mevkiinde bulunan 6 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97-İzmit İlçesi, Alikahya Mevkiinde bulunan 7 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98-Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 8 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99-Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 9 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100-Gebze İlçesi, Muallimköy Mevkiinde bulunan 10 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusunda bulunulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101-Yurtdışı Görevlendirmesi ile ilgili ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- “Okul Öncesine Yatırım Geleceğe Yatırım” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- “Anne Çocuk El Ele, Haydi Çocuk Bahçesine” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Sırbistan’ın Novi Pazar şehri ile işbirliği ilişkisi kurulması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’ na işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Parkomatlı Park Yerleri ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- 41 FZ 843 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Düzce ili Konuralp Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Dere ıslahı ve yağmur suyu kamulaştırmasıyla ilgili İSU Genel Müdürlüğü’nün teklifi,

108- Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teklifi,

109- Deniz Uçağı Kiralanması ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Mezarlık Alanı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Belediyemiz mezbaha tesis sahası içerisinde yer alan 56, 57, 58 parsel sayılı taşınmazların İ.S.U Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Doğu Kışla Park Alanı üzerindeki 248,50 m2 lik tek katlı Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen binanın tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Elektronik Haberleşme ve Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve Ücret Tarifesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1555 ada, 1 parsel sayılı 3.578,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kapalı Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- İzmit Belediyesi İmar planlarında askeri alanda kalan ve şehitler korusu olarak kullanılan taşınmazın Belediyemize ait 7018/9139 hissesinin İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Karamürsel İlçesi, Akçat Köyü 126 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Akçat Kültür Merkezi 1. katının İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım