15 ARALIK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/12/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Aralık ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/11/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Hereke Mahallesi Mevkiinde bulunan 27.166,41 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Körfez Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel sayılı Kalıcı İş Merkezindeki 5 adet iş yerinin Gölcük Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele ilçesi, Yeşilyurt Mah. Hacı Mecit Caddesi adresinde bulunan spor tesisinin kiralanması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı otopark yerlerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye tahsisi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 EP 770 Plakalı arazözün Rize İli Ardeşen Belediyesine devri ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 KH 297 Plakalı 1998 model FARGO Marka Damperli Kamyonun Çayırova Belediyesine bedelsiz verilmesi ile ilgili raporu

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

17.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

18.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

19. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

20.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

21. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi Başkanlığının, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

22.Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 559 ada 3 nolu parsel F1B blok zemin kat 18 nolu, 1 kat 31 ve 41 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

23.Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun,Gebze ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 4 ada, 24 sayılı parsel üzerinde bulunan 4 binanın, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere bakım ve onarımının yapılması bir binanın da yıkılması hususunun ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

24. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, Outlet Center Alışveriş Merkezinin önünde, eski Gölcük Yolu (Ömer Türkçakal Bulvarı) üzerindeki yeni yapılan köprülü kavşağa “15 Temmuz Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

25. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesindeki Brisa Lastik Fabrikasının güneyinde, D-100 Karayolu üzerinde yeni yapılan köprülü kavşağa “Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

26.İsimlendirme Komisyonu’nun, Körfez İlçesinin, Güney Mahallesi’nde bulunan Sefa Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

27. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesi, 107 ada ile 110 ada arasındaki 1 nolu isimsiz yola “Adıgüzel Sokak”, 105 ada ile 107 ada arasındaki 2 nolu isimsiz yola “Karlıdere Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23C Çevre Düzeni, G23C2, G23C04c nazım imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.2a uygulama imar planı paftası, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.1 ve G23c.05c nazım, G23c.05c.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 1765 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Ovacık ve Köseköy Mahallesi, G23b.05b nazım, G23b.05b.02c, 02d uygulama imar planı paftası, 20.00 m.'lik imar yolu güzergahının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 5603 nolu adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse,Özgürlük, Emek, İnönü, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Yenimahalle, 5391 ada 6 nolu parsel, 5411 ada 6,7,10,11,12 ve 13 nolu parseller ile 995 ve 996 adalar arasında kalan kısımda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Atatürk, Yeni ve Özgürlük Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.3b, 3c ve G22b.18b.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 788, 789, 790, 1037, 1400, 1420, 1421, 1422, 1441, 1442, 5332, 5334 nolu adalar, 5331 ada 8 nolu parsel,13210 nolu parsel ve 782 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi sınırları dahilinde kalan 5601, 5602, 5603, 5604 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22b.23b nazım, 29l.1a uygulama imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantısını sağlayacak bağlantı yolu projesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20c-20d-24b-25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c,G22b25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım, G22.b.14.a.3.d uygulama imar plan paftası, 173 ve 174 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alan ile 723-724 ve 725 nolu parsellerin batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 2033 ada 19 nolu parsel, 4081 ada 7 nolu parsel ve 4077 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 4084 ada 3, 11 nolu parseller ile 3758 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3185 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a.2b, 2c uygulama imar planı paftaları, 4546 ada 2 nolu parsel ve G22b.24b.3d uygulama imar planı paftası, 1146 adanın doğusundaki tescil harici alanda yer alan Ağaçlandırılacak Alan kullanımlarının plan sınırı dışına alınması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ve parselin doğusunda bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4760 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b çevre düzeni planı paftası, G22b3 ve G22b20a nazım imar planı paftaları, 1117, 1505, 1507, 1508, 1509, 1526 ve 1795 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, tüm ilçe sınırları dahilinde AJE olarak belirlenmiş zemin etütlerinin plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Örcün Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3d uygulama imar planı paftası, 1373 ve 1425 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 164, 172, 175, 176, 190 ve 191 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, Körfez Mahallesi, G23d.05c nazım imar planı paftası, 680 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, 3484 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ile ilgili raporu,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 783 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 4833 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 1362 ve 1363 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yer alan ve nazım imar planında “1. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 401sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Araman Mahallesi, G24b.06d nazım, G24b.06d.2d uygulama imar planı paftası, 126 ada 154, 157, 158, 159, 160, 162 ve 257 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1c uygulama imar planı paftası, 410 ada 21, 428 ada, 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra ve İzmit Belediyeleri sınırları içerisinde Namazgah Barajı Özel Hüküm Bölgesine ait hazırlanan 1/500000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

69.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi, G24d.02a nazım, G24d.02a.1b uygulama imar planı paftası, 565 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

70.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25a.3c uygulama imar planı paftası, 166 ada 30 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

71.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21c.3d uygulama imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

72.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2d, 4b uygulama imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

73.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itiraz ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

75.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ve 154 ada 9 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c ÇDP, G23c1, G23c01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77.İsimlendirme Komisyonu’nun, Yahya Kaptan isminin Belediyemizce yapılan bir esere verilmesi ile ilgili yazısı,

78. Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, Hat bedeli tespiti ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

79.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 121 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 289 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09b.03a ve 3b uygulama imar planı paftası, 244 ve 245 nolu parseller ve bahse konu parsellerin batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a.1c ve G23c.10a.2d uygulama imar planı paftaları, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3b uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 3951 ve 3952 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.3a uygulama imar planı paftası, 804 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde planlanan Yuvacık Rüzgar Enerji Santrali'ne ait lisans sahasına yönelik hazırlanan Çevre Düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele, Kartepe ve Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde yer alan HES alanlarının planlanması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 901 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a.17.a, 17.d nazım, G23.a.17.a.3.c, G23.a.17.d.2.b ve G23.a.21.b.1.b uygulama imar planı paftaları, 463800-464000 yatay ve 4521000-4521400 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

90.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında yapılan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b.18c.1c, 2d, 4a, 4b ve G22b.18d.3b, 3c, uygulama imar planı paftasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1d uygulama imar planı paftası,1249 nolu adanın tamamı ile 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 898 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2, 3 parseller, 2738 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23c.07a.4d uygulama imar planı paftaları, 109 ada 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, Yenimahalle deresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.03d.04a uygulama imar planı paftası, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18 nolu adalara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.7b.2a ve 2b uygulama imar planı paftası, 156 ada 3 parsel ve doğusunda kalan Park Alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 156 ada 1, 6 nolu parseller, 157 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 194 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller ile 232, 3119, 3120, 3798, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 4217, 4218 ve 4219 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2b uygulama imar planı paftası, Uygun Olmayan Alan hattının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi,Çayırköy Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 126 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 502 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırlarında Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Seka Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Sekapark-Otogar arası Tramvay uzatma hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası 135 ada 169 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d çevre düzeni planı, F24d.3 ve F24d.18b nazım imar planı paftaları, 225 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 226 ada 9 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.19.d.1.d uygulama imar plan paftası, 120 ada 18 nolu parselde yer alan trafonun 10 ve 17 nolu parsele aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

109.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım ve F24d.19d.1a uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.01.c-02.d nazım, G24.d.01.c.3.c/02.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 4507275-4507735 yatay, 504028-504564 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.3d uygulama imar planı paftası, 127 ada 15, 128 ada 23, 24, 221 ada 15, 16, 17, 18 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez ve Dilovası Belediyeleri, Çerkeşli ve Yukarı Hereke Mahalleleri, G23.a3, G23.a4, G23.a.18.c nazım imar planı, G23.a.18.c.3d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı, 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 516 ada, 1 parselde yer alan kalıcı iş merkezindeki zemin kat 5, 6 no.lu ve 1 kat 30 no.lu işyerlerinin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Karamürsel Kaymakamlığı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

116.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi 332 ada, 1 nolu parselde yer alan A Blok, zemin kat 4,6,7,8,9,10,12,13 nolu ve 1. kat 27 nolu kalıcı işyerleri ile B Blok, zemin kat 3,4,12 nolu, 1. kat 16 ve 2. kat 28 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

117.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 342 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Orhan Camisine ait tuvalet ve şadırvan yapılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili teklifi,

118.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Gölcük İlçesi, Donanma Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cd. No:2 adresinde, 102 Ada 243 nolu Parsel üzerinde bulunan Hizmet Binasının Kooperatif hizmetlerinde kullanılan kısmının2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili teklifi,

119.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 596 sayılı kararı tashih edilerek, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmazın zemin kat 1.000,00 m² ve birinci kat 4.000,00 m² olmak üzere toplam 5000,00 m² yüzölçümlü alanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

120.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan toplam 22 adet taşınmazın tamamı ve 3 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak İzmit Belediyesine devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi 1056 ada 23 no.lu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin, 1056 ada 50 no.lu parsel ve 1056 ada 51 no.lu parselin Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

121.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Serdar Mahallesi, Klor Mevkiinde yer alan 2 adet bina ve bahçesinin İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili teklifi,

122.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

123.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kocaeli Üniversitesi arasında Sürekli eğitim konusunda işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

124.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Edeb-i Hayat Okumaları”projesi konusunda işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

125.Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 41 10 114 plakalı 2001 model XCMG marka lastik tekerlekli yükleyicinin bedelsiz olarak Rize İli Tunca Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

126.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili teklifi,

127.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılabilecek sözleşmeli personel ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi,

128.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, 2017 yılı 90 geçici işçi vizesi ile ilgili teklifi,

129.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sözleşmeli Sanatçı Personel ile ilgili teklifi,

130.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Kadro İptal ihdas ve kadro aktarımı ile ilgili teklifi,

131.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakıfı Kocaeli İl temsilciliği arasında; ortaöğretim okulları ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak mekânsal düzenleme, eğitim ve sosyal etkinlik faaliyetleri konusunda işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

132.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarını destekleyici ücretsiz kurs faaliyetlerinin yürütülebilmesi konusunda işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım