15 Aralık 2006 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 15/12/2006 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GÜNDEM
========

Yoklama,
1- 23/11/2006 tarihli tutanak özetinin okunması,
2- Personelden Müdür ve üstü Ünvanlı olanları meclisin bilgisine sunumu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın yazısı,
3- Strateji Daire Başkanlığı´nın Performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
4- Kent Konut Sermaye Aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
5- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 5216 sayılı yasasının 18.maddesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
6- Kocaeli Büyükşehir Kapsamındaki köylerin evsel nitelikli atıklarının toplanması ve nakli işi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
7- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Ek Ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe ve Komisyonun raporu,
8- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2006 yılı mali yılı aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
9- Danışmanlık hizmet alımı işinin yıllara sair yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe ve Altyapı Komisyonun ortak raporu,
10- Kandıra Belediyesine ait taşınmazın terminal alanı olarak kullanılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
11- Gölcük Belediyesine ait taşınmazın terminal alanı olarak kullanılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
12- 13/10/2005 tarih ve 1145 sayılı meclis kararının iptal edilerek Hereke Belediyesine ait mezbaha alanında kalan taşınmazların belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
13- Hereke Belediyesi´ne ait taşınmazın Spor Alanı olarak değerlendirilmek üzere Belediyemiz adına bedelsiz olarak tahsisinin alınması ve tapu kütüğüne 25 yıl süreyle Belediyemiz lehine intifa hakkı şerhinin işlenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
14- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
15- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde karayolu üzeri park yerleri parkmetre ve parkomatlı park yerleri ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonun Ortak raporu,
16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Gelir tarife Öneri Cetveli ile ilgili Tarifeler Komisyonun raporu,
17- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarife cetvelleri ile ilgili Tarifeler Komisyonun raporu,
18- K.B.B İmar Yönetmeliği´nin 28,32,35,36,51,58,64. ve 66. maddeleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
19- Bahçecik Belediyesi, G23co4d nazım imar planı paftası, 212 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
20- Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d4b uygulama imar plan paftası, 229 ve 4349 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
21- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a4c uygulama imar plan paftası, 627 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
22- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2a-2b-2c-2d uygulama imar plan paftaları, 380 ve 381 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
23- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IV b uygulama imar planı paftası, 669 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
24- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O ve 20 O nazım imar planı, 19OIbIIa, 20OIVc ve 20OIIId uygulama imar planı paftalarında ki taşıt yollarında yapılan düzenlemeye ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık raporu,
25- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIa uygulama imar planı paftası, 4934 ada, 3 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
26- Bekirpaşa Belediyesi, uygulama imar planı plan notları değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
27- Bekirpaşa Belediyesi, 20 N nazım imar planı, 20NIIa uygulama imar planı paftası, Akçakoca Toplu Konut Alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
28- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a2d-3a-3d-4b-4c uygulama imar planı paftaları, 602 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 2090 ada 2,3 nolu parseller ile 2091 ada 1,2,3,4,5 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
29- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8,9,20,21 ve 22 nolu parseller ile 773 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
30- Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1952 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
31- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı, 30K3b uygulama imar planı paftası, 1390 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
32- Darıca Belediyesi, 29 K nazım imar planı, 29KIIb uygulama imar planı paftası, 1534 ve 1535 nolu adalarda hazırlatılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
33- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30 K nazım imar planı, 30KIb- 30KIc-30KId- 30K2a-30K2d-30K4a-30K4b uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
34- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30 K3a uygulama imar planı paftası, 2111 ada, 1,3 ve 5 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
35- Darıca Belediyesi, 29 K nazım imar planı, 29K2c uygulama imar planı paftası, 1639 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
36- Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 7,8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
37- Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 737 ada, 3 ve 13 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
38- Darıca Belediyesi, 30K2a, 30K2b, 30K2c, 30K2d, 30K3b uygulama imar planı paftaları, 1283 ada 1 ve 4 nolu parseller ile 1367 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
39- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b4d uygulama imar planı paftası, 329 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
40- Derince Belediyesi, G23b.22a – 22c nazım imar planı paftaları, G23b.22a.3c – G23b.22c.1b uygulama imar planı paftaları, 3993 ada, 1 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
41- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2436 ada 2ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
42- Çayırova Belediyesi, G22 b 19d nazım imar planı G22b 19d1b uygulama imar planı paftası,1635 ada,1 nolu parsel,1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
43- Değirmendere Belediyesi, 338 ada, 3 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, 5022 nolu adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyon Raporu,
45- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 1973,1974, 2095 ve 2097 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
46- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 78 kadastro pafta, 1708 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
47- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
48- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6 ve 21 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
49- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
50- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b3a uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 11 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
51- Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3c uygulama imar planı paftası, 293 ada, 39,40,41,42,43,44,45 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
52- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a, G22b14b nazım imar planı paftalarında, sanayi ve depolama ile kentsel gelişme alanları ile enerji nakil hatlarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
53- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
54- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
55- Gebze Belediyesi,İstasyon Mahallesi, G22b24d nazım imar planı paftası, G22b24d2a uygulama imar planı paftası, 1726 ada,2,3,19 ve 20 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
56- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b.15d.2d uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 201 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
57- Gebze Belediyesi, Çayırova Mah., G22b.18d.4c ve G22b.18d.4d uygulama imar planı paftaları, 2 ada, 21 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
58- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, 30.L.II.b pafta, 3171 ada, 1 ve 2 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
59- Hereke Belediyesi, 31 K nazım imar planı, 31KIIa uygulama imar planı paftası, 2700-3000 yatay, 4200-4300 düşey koordinatları arasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
60- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı, 31KIIa uygulama imar planı paftası, 2440, 2441 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
61- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3b uygulama imar planı paftası, 200 ada, 5 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
62- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 358 ada, 32 ve 385 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
63- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b4b uygulama imar planı paftası, 481 ada, 65 parsel ve 441 ada, 260 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
64- Karamürsel Belediyesi, G23d08a-b nazım imar planı, G23d08a3b-G23d08b4a uygulama imar planı paftası, 37-38-39 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
65- Kandıra Belediyesi, Kıncılı Köyü, Paşaağzı Mevkii, 34 M nazım imar planı, 34MIIId uygulama imar planı paftası, 1163 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
66- Kandıra Belediyesi, F24d23a-23b nazım imar planı, F24d23a2b-23b1a uygulama imar plan paftaları, 118 ada, 104 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
67- Köseköy Belediyesi, İstasyon Mahallesi, 18 O nazım imar planı, 18OIIb uygulama imar planı paftası, 275 ada 1 parsel, 276 ada 1 parsel, 277 ada 1ve 2 parseller, 279 ada 8 ve 9 parseller, 280 ada 1 ve 2 parseller, 281 ada 1 parsel, 282 ada 1 parsel, 283 ada 1 parsel ile 284 ada 1 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
68- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2c uygulama imar planı paftası, 1103 ada, 47 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
69- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c4b uygulama imar planı paftası, 948 ada, 31, 32 ve 33 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
70- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c3b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
71- Körfez Belediyesi, G23b21b, G23b21c, G23b22a, G23b22d nazım imar planı paftaları, G23b21b3c, G23b21c2b, G23b21c2c, G23b22a4d, G23b22d1a ve G23b22d1d uygulama imar planı paftalarında yer alan Tütünçiftlik Mevkii, Gecekondu Dönüşüm Alanına ait yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
72- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, 30LIa 1670 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
73- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, 1752,1753,1754,1758,1730,1732, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
74- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, 728 ada, 23 ve 26 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
75- Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
76- Kullar Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d3b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
77- Maşukiye Belediyesi, G24d3c nazım imar planı, G24d3c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 23 pafta, 1385,1563,1565,2418,3224,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313 ve 3314 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
78- Maşukiye Belediyesi Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ve değerlendirmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
79- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı, 20MIIIa-IVb uygulama imar planı paftası, 4868 ada 1 nolu parsel, 4869 ada, 9 nolu parsellerde yapılan uyulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
80- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20 M nazım imar planı, 20MIIc uygulama imar planı paftası, 4709 ada, 22,23,24,25,26,27,28,29 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
81- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 20 N nazım imar planı, 20NIVd uygulama imar planı paftası, 4172 ada ile 4176 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
82- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20 M nazım imar planı, 20MIIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
83- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19 M,20 M nazım imar planı paftaları, 3914 ada,3916 ada,1 ve 2 nolu parsel, 3918 ada, 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
84- Saraybahçe Belediyesi,20N nazım imar planı paftası, 4052 ada, 3-12 parsel, 4190 ada, 1 parsel, 4053 ada, 2-5 parsel, 4055 ada,2-9 parsel, 4057 ada,19,20,22 parsel, 4058 ada, 2-11 parsel, 4059 ada, 2-7 parsel, 4060 ada, 5-10 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
85- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIa uygulama imar planı paftası, 349 ada 1-2 nolu parsel, 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
86- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIId uygulama imar planı paftası, 478 ada 49 nolu parsel, 3411 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
87- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a4c-4d uygulama imar planı paftaları, 147 ada 1 nolu parsel, 148 ada 3 nolu parsel, 131 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
88- Şekerpınar Belediyesi, uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
89- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d.01b.2a, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 503 ada, 1,2,3,4,5 nolu parselde nazım imar planı değişikliği teklifi ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
90- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4b-4c uygulama imar planı paftası,170 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 187 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
91- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c-01b nazım imar planı, G24a21c3c-3d, G24d01b2a-2b, uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
92- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d3b uygulama imar planı paftası,1201 ve 594 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
93- Uzuntarla Belediyesi, G24d03b nazım imar planı paftası, G24d03b3a- 3b-3c-3d-4b-4c uygulama imar planı paftaları, 184 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 185 ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parseller ile 191 ada, 29,30,31,32,33,34,37,39,40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
94- Yalakdere Belediyesi, uygulama imar planında ki TAKS değerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
95- Yalakdere Belediyesi, 32 L nazım imar planı, 32 LII a uygulama imar planı paftası, 735 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
96- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c2a uygulama imar planı paftası 84 ada 7, 8,9,10,1112,13 nolu parseller, 58 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
97- Yuvacık Belediyesi, G23c05d ve G23c10a nazım imar planı paftası, Tınaztepe Caddesine cepheli parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
98- Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2b uygulama imar planı paftası 601 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
99- Darıca Belediyesi, 126 pafta, 5418, 5419, 5424 ve 5340 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
100- Karamürsel Belediyesi Karamürsel Sahil Kalıcı Konutları (İznik Yolu) Bağlantı Yolu Düzenleme Projesi nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
101- Körfez Belediyesi, G.23.b.16.d. nazım imar plan pafta, G.23.b.16.d.4.a-c uygulama imar plan pafta 1445 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
102- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G.23.d.08.b nazım imar planı , G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları , 15 kadastro pafta , 171 ada , 2 nolu parsel ile ilgili dairesince hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
103- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
104- Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
105- Bekirpaşa Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
106- Kandıra Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
107- Yuvacık Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
108- Alikahya Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
109- Köseköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
110- Kullar Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
111- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
112- Derince Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
113- Acısu Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
114- Arslanbey Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
115- Eşme Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
116- Sarımeşe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
117- Yeniköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
118- Akmeşe Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
119- Bahçecik Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
120- Karşıyaka Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
121- Kuruçeşme Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
122- Büyükderbent Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
123- Maşukiye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
124- Uzuntarla Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
125- Suadiye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
126- Gebze Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
127- Darıca Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
128- Dilovası Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
129- Tavşancıl Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
130- Çayırova Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
131- Şekerpınar Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
132- Körfez Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
133- Hereke Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
134- Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
135- Gölcük Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
136- Değirmendere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
137- Halıdere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
138- İhsaniye Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
139- Ulaşlı Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
140- Hisareyn Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
141- Yazlık Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
142- Karamürsel Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
143- Akçat Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
144- Yalakdere Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
145- Kızderbent Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
146- Dereköy Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
147- Ereğli Belediye Başkanlığı´nın 2007 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun raporu,
148- Dilovası Belediyesi sınırlarında ki eski Çöp Sahası ile ilgili Çevre ve Sağlık ve Türlü İşler Komisyonun yazısı,
149- Akmeşe Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a19b, G24a20a nazım imar planı, G24a19b2c,G24a20a1a uygulama imar planı paftaları, 2233 ve 1551 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
150- Alikahya Belediyesi, Akarca Mahallesi, G23b25b ve G23b25c nazım imar planı, G23b25b3d-4c,G23b25c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 4841 ada 1 ve 2 nolu parelerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
151- Alikahya Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23b21a ve G23b21d nazım imar planı, G23b21a3d-4c, G23b21d1b-2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
152- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı, 20NIIIa uygulama imar planı paftası, 3618 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
153- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19 O nazım imar planı, 19OIb uygulama imar planı paftası, 1553 ada, 1 nolu parsel, 1531 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
154- Çayırova Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
155- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIb uygulama imar planı paftası, 1015 ada, 13 parsel,1017 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
156- Darıca Belediyesi 29L nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 2256 ada, 1 parsel, 665 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
157- Darıca Belediyesi 30K nazım imar planı, 30K4d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 30 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
158- Darıca Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 650ada 1 nolu parsel ve 651 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
159- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c, G23b23d nazım imar planı, G23b22c3b, G23b23d4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada, 105,110,116,117 ve 191 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
160- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 102 ada, 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
161- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a3c uygulama imar planı paftası, 144 ve 645 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
162- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 4067 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
163- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c4d uygulama imar planı paftası, 1867 ada 5 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
164- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14c nazım imar planı, G22b14a3b uygulama imar planı paftası, 578, 752, 775,777 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
165- Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
166- Köseköy Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d4d uygulama imar planı paftası,344 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
167- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Nazım imar planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
168- Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
169- Körfez Belediyesi, yapı yaklaşma mesafesinin dürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
170- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1a-1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
171- Saraybahçe Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
172- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 8 kadastro pafta, 605 ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
173- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, Gaspralı Caddesi, 20N nazım imar planı, 20NId uygulama imar planı paftası, 3451, 3455, 3456, 3454, 3459 3465, 3458 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
174- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N-20N nazım imar planı, 19NIb, 20NIVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada 31 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
175- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-20M nazım imar planı, 19MIb, 20MIVc uygulama imar planı paftaları, 3916 ada 2 nolu parsel ve 3918 ada 2 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
176- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c2d nazım imar planı, G22b13c2d1c uygulama imar planı paftası, 547 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
177- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, 19.M nazım imar plan paftasında yer alan, 211 ada, 1 nolu parselin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı olan kullanımının Terminal Alanı kullanımına dönüştürülmesi ve D-100 Kent Geçişi projesi kapsamında, alanın kuzeybatısında yer alan günübirlik tesis alanı ile konut alanı arasındaki imar yolunun D-100 ile bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı
178- Dilovası Belediyesi, G.23.a.17.d nazım imar planı paftası, G.23.a.17.d.4.a-d uygulama imar plan paftalarında yer alan 20 metrelik imar yolunun genişletilmesi amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
179- Gölcük Belediyesi ve Değirmendere Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftasında yer alan Park ve Ağaçlandırılacak Alan sınırları içinde bulunan eski kanalizasyon hattının yenilenmesi ve yeni ishale hattı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
180- Hereke Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak olan “Şirinyalı–Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi Nuh Çimento Önü Liman Kavşağı” projesinin mevcut imar planlarına aktarılmasını içeren nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı,
181- Derince Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre isimsiz cadde, sokaklar ile, aynı ismi taşıyan ve birleşebilecek sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
182- Alikahya Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre isimsiz cadde, sokaklar ile, aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
183- Alikahya Belediyesinde yapılan plan tadilatı nedeniyle, Atatürk ve Fatih Mahallelerinde plandakibazı yolların iptal edildiği, bazı yolların ise yer veya yönünün değişen 10 sokak ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
184- Bahçecik Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
185- Değirmendere Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
186- Darıca Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
187- Reklam,İlan ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
188- Mülkiyeti Karamürsel İlçesi, Yalakdere Belediyesine ait , Köy içi mevkiinde 1-2 pafta, 1474 parsel sayılı 583,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Kültürel Tesis alanında kalan taşınmaz ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
189- Mülkiyeti Körfez Belediyesine ait Yarımca Köyü, Atalar Mahallesi, G23a25c1b-G23a25b4c paftalarında yer alan 182 ada, 14 parsel sayılı 5472,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında Sosyo-Kültürel Tesis alanında kalan taşınmaz ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
190- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1 Pafta, 239 ada, 2311, 42 m2 yüzölçümlü 50 numaralı parselde yer alan Belediye Çarşı İş Merkezinin bodrum katında bulunan ve otopark olarak kullanılan 255/14020 arsa paylı A blok 1 nolu depo, 259/14020 arsa paylı B blok 1 nolu depo ve 483/14020 arsa paylı C blok 1 nolu depo satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
191- Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 956 ve 957 numaralı parseller ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
192- Gayrı Menkul Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
193- AYKOME Yönergesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
194- Kadro ve Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı,
195- Geçici İşçiler ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı,
196- Yönetmelik ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım