15 AĞUSTOS 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 15/08/2008 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı


Yoklama ve açılış
18/07/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,


GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesindeki isimsiz sokağa Kutlu sokak adının verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

2- Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen 21 adet Tesise isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu ,

3- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, mevcut ismi Mahmut Özbaş olan sokağın isminin Şehit Abumuhammet Özbaş olarak düzeltilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu ,

4- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesindeki 1019/1 sokak ve devamındaki 1014/8 sokağın birleştirilmesi ile oluşan yola Yunus Emre Caddesi adının verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

5- Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Yıllık ek tarife önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,

6- Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

7- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun Raporu,


İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

8- Akçat Belediyesi, G23.d.13.c nazım imar planı, G23.d.13.c.01.a uygulama imar plan paftası, 33 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

9- Başiskele Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

10- Bekirpaşa ve Saraybahçe Belediyeleri, G23.b.24.b-24.c nazım imar planı, G23.b.24.b.3.a-3.b-3.c-3.d ve G23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 5007 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 5008 ada, 1 ve 7 nolu parseller arasında yer alan 10m'lik imar yolu, 4098 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin 20m'lik imar yoluna cepheli kısımları, 4091 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 4092 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 4093 ada, 1, 2, 3, 4, 11 nolu parseller, 4094 ada, 1, 5 nolu parseller, 4095 ada, 1 nolu parselde yer alan konut alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

11- Bekirpaşa Belediyesi, 20O nazım imar planı, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 65,66 ve 67 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 1924 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

14- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 4275 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5195 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Gebze Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Gebze Belediyesi, Tepecik Köyü, G23a13a nazım imar planı, G23a13a2b-2c uygulama imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19b4c uygulama imar planı paftası, 2864 ada 2,3,4 ve 5 nolu parseller ile 2865 ada 14,15,16,17,18,20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d-19d3c uygulama imar planı paftaları, 4373 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1340 ada 15 nolu parsel ile 1341 ada 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Gebze Belediyesi, Marmaray projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 180 nolu parsele ait meclis kararında yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4899 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4c uygulama imar planı paftası, 1160,1162,1163 ve 1167 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Gebze Belediyesi, Muallimköy G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 82-83 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı, G22.b.19.c.2.d uygulama imar planı paftası, 5107 ada 1, 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Halıdere Belediyesi, 23d05c nazım imar planı, 23d05c1c uygulama imar planı paftası, 1389 ve 1444 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- İzmit-Merkez Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

29- İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

30- İzmit Belediyesi, G23.b.24.a.3.c uygulama imar planı, 4551 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Kartepe Belediyesi, G22b21d nazım imar planı, G22b21d3c uygulama imar planı paftası, 367 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

34- Körfez Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

35- Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a uygulama imar planı paftası, 317 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21a nazım imar planı, G23b21a3c uygulama imar planı paftası, 1444 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Maşukiye Belediyesi,Uygulama İmar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Ulaşlı Belediyesi, Yalı Mahallesi, G23d04c nazım imar planı, G23d04c3d uygulama imar planı paftası, 1738, 1739 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Yeniköy Belediyesi, G.23.c.03.c.1.c-1d halihazır paftalarında yer alan alanda UM Denizcilik tarafından yaptırılan 1/1000 ölçekli dolgu uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c,3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMLARI

41- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

42- Başiskele Belediyesi, G23c04c-09b nazım imar planı, G23c04c3b, G23c04c4c, G23c09b2a uygulama imar planı paftaları, 99,100, 101, 102, 104, 3078, 3077, 3076, 3075, 2957 ve 2958 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

43- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25c1a uygulama imar planı paftası, 3058 ada, 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 3059 ada, 1,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

44- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, G23b24b3c uygulama imar planı paftası, 3610 ada, 1 nolu parsel, Kadıköy Mahallesi, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 577 ada, 38, 39, 40 ve 41 nolu parseller ile Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1556 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

45- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 722 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

46- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 6153, 7043, 7045 ve 5195 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

47- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 2 nolu parsel, 443 ada, 1 nolu parsel, 444 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi

48- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 225 ada, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

49- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde yapılan değişikliğe ait meclis kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

50- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

51- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 2410 ada 2 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

52- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada 12-13-14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

53- Gebze Belediyesi, Ovacık Köyü, G22b10b nazım imar planı, G22b10b2b uygulama imar planı paftası, 97 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

54- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5768 ada 1 ve 2 nolu parsel (eski 5053 ada 2 ve 3 nolu parseller)ile 5761 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

55- Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

56- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

57- Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

58- Halıdere Belediyesi, G23c01d nazım imar planı, G23c01d1d uygulama imar planı paftası 2497 nolu parselde ( eski 2478 ve 2485) hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

59- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 469 ada, 41,43,49 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

60- Kandıra Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

61- Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

62- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Teklifi

63- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi

64- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d- 21c2c uygulama imar planı paftaları, 1454 ada, 1ve 2 nolu parseller, 598 ada, 13,14,15,16 ve 17 nolu parseller ile 609 ada 14ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

65- Maşukiye Belediyesi, 32 pafta, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

66- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d01b-02a nazım imar planı, G24d01b3a-3b-3c-3d, G24d02a4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

67- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselin İdari Tesis Alanından İlköğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi suretiyle teklif edilen koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

68- Saraybahçe Belediyesi,Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı, G23b-23c-2c,3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parselde (Borusan Mannesman San. Tic. A.Ş. arazisi) yapılan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

69- Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi sınırları dahilindeki koruma amaçlı imar planında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi,

70- 2009 yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı üniversite öğrencilerine verilecek burslarla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- Yönetmelikle ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Sosyal Yardımla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- İletişim Araçlarının tahsis yetkisi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Sarımeşe Belediyesinin ek bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Park Alanı Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Arsa Satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Yatırım Karşılığı Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Kent Konseyi Genel Kurul Kararları ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım