14 TEMUZ 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/07/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/06/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

2- Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

3- İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

4- Nurettin ABUT’ a ait Antik Tiyatro Proje alanında kalan Orhan Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle uzlaşılan bedeller karşılığında Karamürsel Merkezdeki Belediyemize ait daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- Mustafa Keleş’e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan 11.238,50 m2 parselin, Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutları B2 Blok Zemin Kat 4 nolu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 382 ada, 4 parsel sayılı 65,20 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada, 1 parsel sayılı, 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın film platosu yapmak ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turizm amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere 20 yıllığına TRT Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli Kent Ormanı Mesire Alanı içerisinde bulunan 20 m2 lik işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

10- Tasarrufu Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, Ulaşlı Sahil Parkı içerisinde bulunan 195,50 m2’ lik kullanıma sahip işyerinin müştemilatı ile birlikte Çay Bahçesi- Kafeterya olarak Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçici depolama ve rehabilitasyon projesi izin taleplerinin değerlendirilmesi sırasında alınacak proje ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

12- 2011 yılı zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

13- Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmeti İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

14- Orman Köyleri Evsel Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Yol Süpürme Hizmeti ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

15- Hizmet Alımları ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

16- Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a2a pafta, 744 nolu parselde yeni oluşan imar yoluna “Fevzi Yücel Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, Cami ve Bağlarbaşı Mahalleleri, yeni açılan ve isimsiz olan yollara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

18- Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, Harmantarla Yolu Caddesinin isminin, “Harmantarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

19- Gebze Eskihisarda bulunan Yağhane (Tarihi Değirmen) ‘nin Sosyal ve Kültürel Mekan olarak kullanılması ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

20- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a uygulama imar planı paftası, 589 nolu imar adasındaki park alanı ile 813, 814 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1b uygulama imar planı paftası, 427 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3d Uygulama imar planı paftası, 1617, 1618 ve 1630 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Başiskele Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a2a uygulama imar planı paftası, 5339, 5341 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 444 ada, 1nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.4.b uygulama imar plan paftası 6294 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G.23.c.03.a nazım, G.23.c.03.c.4.a ve G.23.c.03.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 198 nolu imar adasının batısında kalan tescil dışı alan ile 198 ve 202 nolu imar adaları arasında kalan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Başiskele Belediyesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.4.c uygulama imar plan paftası 854 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Başiskele Belediyesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c G23.c.04.d.3.d uygulama imar plan paftaları 379 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları 2103 ada 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Çayırova Belediyesi, G22b.13c-13d nazım, G22b.13c.3b-3c ve G22b.13d uygulama imar planı paftaları, 675 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 29KIIc uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 721 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 5102, 5103,5104 ve 4324 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30K-3A uygulama imar planı paftaları, 1731 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1547 ada, 17 (meclis kararında sehven 18 nolu parsel olarak ifade edilmiş) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1269 ada, 1 nolu ve 1548 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1092 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 338 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 481 ada, 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesinde bulunan AL1 jeolojik formasyonunun jeoteknik raporu doğrultusunda C2 Önlemli Alan formasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Darıca Belediyesi, 30.K-3.C uygulama imar plan paftası, 1392 ada, 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan Derince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında hazırlanan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Derince Belediyesi, G23b.22.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4727 ada 3 nolu parselin doğusundaki yeşil alana “Trafo Alanı” işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Derince Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2b-2c uygulama imar planı paftaları, 1542 ada, 5, 6, 7, 9, 10, 11 nolu parseller ile 1563 ada, 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerde, hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3a uygulama imar planı paftası, 964 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b uygulama imar planı paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3b uygulama imar planı paftası, 2306 ada, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Derince Belediyesi, G23b22c-23d-21c-22d-22a-22b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Dilovası Belediyesi, G23a12a nazım imar planı, G23a12a3c uygulama imar planı paftası, 103 ada 18, 19, 20 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M-1B uygulama imar plan paftası 1563 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a uygulama imar plan paftaları 112 ada 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Gebze Belediyesi, G22.B.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7,8 ve 9 nolu parsellerde Dini Tesis Alanı ve Park Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 14.04.2011 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a1, G23a06d nazım imar planı paftası, 1410 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5596 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d 2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Yahyakaptan Köprülü Kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- İzmit Belediyesi, Alikahya G23b25c nazım imar planı, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1555 ada 1 nolu parsel ile bitişiğindeki otopark alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b24c-25d nazım imar planı paftaları, 697 ada 1 ve 24 nolu parseller, G23b25d nazım imar planı paftası, 1707 nolu ada ile G23b25a nazım imar planı paftası, 173 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1037 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı, G23b20c 3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları Çayırköy Toplu Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- İzmit Belediyesi, G23b24b-24c nazım imar planı, G23b24b03b-03c, G23b24c02a uygulama imar planı paftaları, 5039 ada 1 nolu parsel ile 5027 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.2.c.-3.b, G23.b.24.b.1.a-1.b-1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- Kartepe Belediyesi, G24d01d nazım imar planı, G24d01d2d-3a uygulama imar planı paftaları, 181 ada, 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

68- Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı, G24d02d1a uygulama imar planı paftası, 2739 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

69- Kartepe Belediyesi, Sapanca Yolunda yapılan proje değişikliğine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

70- Kartepe Belediyesi, G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b.2.b uygulama imar plan paftası 1522, 1523 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

71- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Derbent, Sarımeşe, 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

72- Kartepe Belediyesi, G.24.D.3.d nazım, G.24.D.3.d.2.d uygulama imar planı paftası, 276 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

73- Kartepe Belediyesi, G.24.d.22.d ve G.24.d.02.a nazım, G.24.d.22.d.4.d ve G.24.d.02.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 487 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

74- Kartepe Belediyesi, G.24.d.03.b1.a-1.c-4.b-3.b-3.c-2.b-2.c, G.24.d.04.a.1.d-1.c-4.a-4.d-4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

75- Kartepe Belediyesi,Uzuntarla-Acısu Mevkii, G.24.d.03.a.3.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

76- Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

77- Karamürsel Belediyesi, G23d21a-21b nazım imar planı paftalarında bulunan Sanayi Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

78- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli önerge ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun yazısı,

79- Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun yazısı,

80- Çekici – Kurtarıcılar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun yazısı,

81- Otoparklar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun yazısı,

82- İzmit Belediyesi, Saraybahçe Bölgesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

83- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

84- Kocaeli 2025 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

85- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

86- Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, 468 ada, 6 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3b uygulama imar planı paftası, 500 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3c uyulama imar planı paftası, 733 ada, 5 nolu parsel, 726 ada, 1 nolu parsel ile 727 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 2011ada, 1 nolu parsel, 2058 ada, 1,2 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c3a uygulama imar planı paftası, 585 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a 3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2104 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Çayırova Belediyesi, G.22.b.13.c- G.22.b.18.b nazım, G.22.b.1b-2a-2b ve G.22.b.13.c.4c uygulama imar plan paftaları, 236 ada 24, 238 ada 38-39, 239 ada 36, 240 ada 6, 241 ada 44, 242 ada 34, 243 ada 22, 246 ada 38-39, 416 ada 13-14-15, 417 ada 4-6, 245 ada 72 ve 247 ada 45 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım, 29.L-2.D uygulama imar plan paftası, 478 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve 18.02.2011 tarih ve 92 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tadilen onaylanan plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Derince Belediyesi, G23.b.22.c nazım , G23.b.22.c.3.a uygulama imar planı paftası, 2723 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2230 ada 15 ve 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, 2689 ada 11 ve 2733 ada 12 ve 16 (eski 13ve 15) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mah. G23b22d nazım imar planı, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1615 ada 1 nolu parsel ile 1819 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Derince Belediyesi, G23b22c-22d nazım imar planı, G23b22c1d, G23b22d2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2906 ada 7 nolu parsel ile 3139 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4d uygulama imar planı paftası, 1439 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2370 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, Kentsel Spor Tesisi Alanı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Gebze Belediyesi, GK-53 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1384 nolu adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

107- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a uygulama imar plan paftası, 3071 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G.22.b.19.d nazım, G.22.b.19.d.2.c, G.22.b.19.d.2.d, G.22.b.19.d.3.a, G.22.b.19.d.3.b uygulama imar plan paftaları, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 adalar, 321 ada 45, 83, 84, 37,30, 34, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 93, 94, 2, 95, 96 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Gebze Belediyesi, G22.B.18.c nazım, G22.B.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716, 4717 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, GK53. Bölge 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları dahilinde G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- İzmit Belediyesi, Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri sınırları dahilinde G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.b-1.c-1-d, G23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2d, G23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- İzmit Belediyesi, Üçtepeler mevkii, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

116- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi G23.b.25.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 1708 nolu ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

117- İzmit Belediyesi, G.23.b.25a nazım, G.23b.25a.2c uygulama imar plan paftası, 130 ada 10 nolu parselin tamamı ile 17 (eski 9) ve 15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24c.1a-1.d uygulama imar plan paftaları, 350 ve 408 nolu yapı adaları arasından geçen 6.00 metre genişliğindeki imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- İzmit Belediyesi, G23.B.25.d nazım, G23.B.25.d.1.a uygulama imar planı paftası, 372 ada 21 nolu parselin 8.00 m’lik imar yoluna bakan cephesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.a nazım, G.23.b.24.a.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 157 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 36 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2a-2b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, Katlıotopark Alanında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 20 mt lık imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124- İzmit Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 297 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

125- İzmit Belediyesi, Kocakaymaz, G24a07d nazım imar planı paftası, 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c4b uygulama imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d02d nazım imar planı, 2744 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

128- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Atakent Mahallesi, G24d02a nazım imar planı, 155 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

129- Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a nazım imar planı, G24d01a2d-3a-3b Uygulama imar planı paftaları, 164 nolu ada ve 269 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

130- Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mevkii, G24a4, G24a21c-22d nazım imar planı paftaları K13 bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

131- Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d02d-01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

132- Körfez Belediyesi, G23b21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

133- Kuzey Marmara Otoyoluna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

134- Yetki Devri konusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

135- Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

136- Kandıra Belediyesi, Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

137- Reklam Panolarının İlçe Belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

138- Veterinerlik Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

139- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

140- Gölcük ilçesi sınırlarında belirlenen otopark alanlarının Belde A.Ş. ye devredilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

141- Mülkiyeti Darıca Belediyesine ait olan 213 ada, 3 no.lu 330,00 m2 yüzölçümlü parsel ile 4 no.lu 784,00 m2 yüzölçümlü ve imar planlarında “Mezbaha Alanı’’nda kalan taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

142- Tasarrufu Belediyemize ait; Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, 482 ada, 56 nolu parsel üzerinde, Gaziler Dağı Mesire Alanı içerisinde yapılan 130 m² 1 adet işyerinin çay bahçesi-büfe olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

143- Sevilay KARAMAN’a ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin, kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutlarında 10 adet daire ile Trampası ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

144- Adnan AKGÜNEŞ’ e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırma bedeli karşılığında Belediyemize ait Gündoğdu Konutları B13 Blok Zemin Kat 1 nolu daire ile Trampası, ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

145- Dilovası İlçesi, Muallim Köyü, 219 ada 1 parsel 241,00 m², 2 parsel sayılı 184,51 m², 3 parsel sayılı 234,00 m² ve 11 parsel sayılı 166,49 m² yüzölçümlü taşınmazların meslek ve beceri kazandırma kursları ve bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemiz adına devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

146- Mülkiyeti Belediyemize ait Sevindikli Gölet alanında yer alan 2809 parsel sayılı 94881,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kocaeli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

147- İlimiz Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii 165 ada 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145 no.lu ikiz binanın doğu kısmının polis noktası olarak Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

148- Tasarruf hakları Belediyemize ait olan İhsaniye Sahil Parkı Yapım İşi kapsamında yer alan taşınmazların Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım