14 TEMMUZ 2016 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/07/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/06/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,


GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal-ihdası ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Gölcük Belediyesi Başkanlığı Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle, 1108 ada 139 parselde yer alan Olimpik Buz Sporları Salonu binasının Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süresinin 25 yıla çıkarılması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 304 ada 1 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1. kat 26 ve 30 no.lu işyerleri ile 2.kat 39, 40, 42 ve 47 no.lu işyerleri olmak üzere toplam 6 adet kalıcı işyerinin Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi, tahsis süresinin 25 yıla çıkarılması ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun Mülkiyeti Muradiye Kültür Vakfına ait olan Başiskele ilçesi, Yeniköy – Sepetlipınar mahallesi, 187 ada, 18 sayılı parsel üzerinde bulunan kaba inşa konumundaki Ana ve İlkokulu seviyesinde eğitim verecek olan binanın, Belediyemiz ile yapılacak ortak proje protokolü kapsamında tamamlanması ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

6.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185, 2187, 3425 ve 3506 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

7.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası,492400-492500 yatay ve 4506600-4506700 dikey koordinatları ile 492900-493000 yatay ve 4506300-4506500 dikey koordinatları arasında kalan tescil harici alan ve 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 208 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3b uygulama imar planı paftası, 651 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.1b uygulama imar planı paftası, 405 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3a uygulama imar planı paftası, 475, 476, 479, 480, 5201 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a,1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 491620-492448 dikey, 4505877-4507217 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 204 ada 4 parsel ile 466 ve 5775 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar plan paftası, 295 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanda Belediyemiz Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

15.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık ve Mehmetağa Mahalleleri, G23c.5b ve 5c nazım imar planı paftası, 859 ada 29 nolu, 917 ada 9,10,11 nolu, 936 ada 1,2,3,4,5,10,11 nolu, 945 ada 1,2,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 1183 nolu parsel ve batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1b uygulama imar planı paftası, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi sınırları dahilinde 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a uygulama imar plan paftası, 183 ada 2 nolu parsel, 231 ada 14 nolu parsel ve 232 ada 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c, 05d nazım, G23c.05c.1d ve G23c.05d.2c uygulama imar plan paftaları, 1175, 1176, 1182, 1183 nolu parseller, 899 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 900 ada 2, 3, 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.09a nazım imar plan paftası, 3951 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde Çayırova Kavşağı Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama İşi kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K.2c uygulama imar planı paftası, 10824 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1247 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.1.b uygulama imar planı paftası, 5140 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda 2 adet trafo yeri için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d nazım, G23a.17d.4b uygulama imar plan paftası, 636 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 898 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2436 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve 2435 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım , G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan tescil harici alan ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 321 ada 34, 38, 83, 91, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 321, 325, 493, 488, 489, 490 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı plan notu ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.20d nazım imar planı paftası, 3514 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1d uygulama imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım, G23a.09a.3a uygulama imar plan paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1c uygulama imar planı paftası, 5662 ada 10 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım imar plan paftası, 3185 ada 5 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2d uygulama imar plan paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716 ve 4717 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4716 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a uygulama imar planı paftası, 4831 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b,G23a Çdp, G22b3,G23a4 ve G22b25b, G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında depolama alan sınırının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi D-100 Karayolu İzmit Kent Geçişi Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahallesi, G23b.25a ve G23b.25b nazım imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adaların arasında kalan tescil harici alanlar ile 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parsellerin tamamı 190 ada 4 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23c.25c.1b,1c ve G23c.21d.1d uygulama imar planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2403, 2404, 2405 nolu parsellerin tamamı, 2400 ve 2401 nolu parsellerin bir kısmı ile 2433, 2434, 2435, 2397, 2398 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23b.19c.1a uygulama imar plan paftası, 223 ada 1 nolu parsel ile 469 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım, G24a.12a.2a uygulama imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 1552 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23.d4 nazım imar planı paftası, 106 ada 39, 43, 44, 47 ve 116 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1d, 4b uygulama imar planı paftaları, 101 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.3d uygulama imar planı paftası, 61 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 965 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Esentepe Mahalleleri, G23b.21c nazım, G23b.21c.1c, 2d uygulama imar planı paftaları, 455 ada 1 ve 2 nolu parseller, 528 ada 1 ve 11 parseller ile 551 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

62. Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli ili; Kandıra İlçesi, Kurtyeri Mahallesi, 147/3 Parselin 2827 m2 alanında Belediyemizce yapılması planlanan Futbol ve Sahası ve Soyunma-Duş Binası alanının düzenlemesinin yapılması ile ilgili yazısı,

63. Plan ve Bütçe ve Ulaşım Komisyonu’nun, P Plaka Ruhsat Bedeli ile ilgili yazısı,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili yazısı,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22.b.20.c-G23.a.16.d nazım imar plan paftaları, 574, 575, 1436, 1437, 1438, 1446, 1448, 1449, 1480, 2643, 2757, 2775, 2776, 2777, 2781 nolu parseller ile ilgili hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak ve Çarşı Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1a, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftaları, kent merkezi projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı,

78. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a nazım imar planı paftası, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 373 ada1 nolu parsel ve 376 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 210 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 145 sayılı meclis kararı ile onaylanan B-12 bölgesi nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 5603 nolu adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 1587 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18a, 18b nazım imar planı paftaları, 1420 ada 1 nolu parsel, 788, 789, 790 nolu adaların bir kısmı, 1037 ada 1 nolu parsel, 1420, 1421, 1422, 1441 nolu adaların bir kısmı ile 5331, 5332, 5334 nolu adaların bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım, G22b.14a.4c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova, Darıca, Gebze Belediyeleri, 4,518575-4,527378 yatay, 445684-451793 düşey koordinatları arasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 1825 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 98 sayılı meclis kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde teklif edilen liman ve iskele amaçlı dolgu imar planı ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20c-20d-24b-25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4a uygulama imar planı paftası, 1227 ada 2, 3, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 231 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 164 ada 6, 7, 8, 14 nolu parseller, 172 ada 1, 2 nolu parseller, 175 ada 2, 3, 6 nolu parseller ve park alanı, 176 ada 1 nolu parsel, 190 ada 3, 4, 5, 7, 10 nolu parseller ile 191 ada 1 ila 18 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.02.c.4.a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2055, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.02.2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 4833 ada, 1 nolu parselde yer alan NATO akaryakıt boru hattının deplase edilmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 12.04.2016 tarih 2487 sayılı kararı ile 1362 ve 1363 nolu parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım planı paftası, 410 ada 21 nolu parsel ile 428 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.4c uygulama imar planı paftası, 30 ada 14 nolu parsel ile 101 ada 26 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.04a nazım, G24d.04a.4b uygulama imar planı paftası, 153 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 750, 751, 753 nolu parseller ve D-100 Karayolu ile Atatürk Caddesi arasındaki imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 221 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 128 ada 23,24 parseller ile 127 ada 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım,G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 730 ada 34 ve 35 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 614 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile onaylanan Belediyemiz sınırları içerisindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ait ÇDP ve 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Acısu Mahallesinde bulunan ve Kızılay Caddesi ile Şehit Hakan İmamoğlu Caddesini birbirine bağlayan 12.00 metrelik isimsiz imar yoluna “Aziz Sancar Caddesi isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesinin Uzunçiftlik Mahallesindeki isimsiz sokağa Beril Sokak isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesinde bulunan ve 4964 ada, 6 nolu parselin kuzeyindeki isimsiz imar yoluna “Kanal Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

114. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti İlim Yayma Cemiyetine ait olan İzmit ilçesi, Körfez mahallesi, 619 ada dahilinde bulunan 157 sayılı parsel üzerinde yapımı planlanan Yurt Binasına, Belediyemizin ortak proje kapsamında proje desteği vermesi ile ilgili teklifi,

115. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliğince Issık-Göl bölgesi içerisinde yer alan Bulan-Sögöttü köyünde cami inşa edilmesinin planlandığı ve konu ile ilgili Belediyemizden destek talebi ile ilgili teklifi,

116. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Md. ile 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği 16/A(1). Md. ve “Kocaeli Kent Konseyinin Desteklenmesi Protokolü” ne istinaden, belediyemiz bütçesinden Kocaeli Kent Konseyi’ne yapılacak yerel katkının, UCLG MEWA’nın hesabına katkı payı olarak yatırılabilmesi ile ilgili teklifi,

117. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Arızlı Mahallesi 337 ada 1 parsel ve 348 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,

118. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali B1 blok zemin katta bulunan 5 nolu işyerinin (büfe) işletmesi Belediye Meclisinin 2013/231 sayılı kararı ile Belde A.Ş. ye devir edilmiştir. İlgi Meclis Kararının İptal edilmesi ile ilgili teklifi,

119. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, tasarrufu Belediyemize ait olan Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, Çamkonak Caddesi, No:95 Seka Kampı Mesire Alanı içinde bulunan 220 m2 kullanım alanlı işyerinin Çay Bahçesi ve Büfe olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

120. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi 951 parsel sayılı, 637,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,

121. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 16 ada, 16 ve 20 parsel sayılı, niteliği arsa olan taşınmazlardan 1081,93 m² yüzölçümlü 16 parselin 2399/2400 oranında hissesi Belediyemize, 1/2400 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına, 726,34 m² yüzölçümlü 20’nolu parselin 70765/72634 oranında hissesi Belediyemize, 1869/72634 oranında hissesi Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilli olup, parsellerin ifraz, tescil ve taksim işlemleri ile ilgili teklifi,

122. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Sevindikli Mahallesi, 2810 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Körfez Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

123. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı kültür merkezi binasının kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kandıra Belediyesi Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

124. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Gölcük ilçesi, Örcün mahallesi, 565 ada 1 parsel sayılı taşınmazda yer alan 1. kat 20-24-25-26 numaralı bağımsız bölümlerin, Gölcük Kaymakamlığına 2016/81 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile olan tahsisin kaldırılması ile ilgili teklifi,

125. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada 1 parsel sayılı, taşınmaz üzerinde bulunan 1.katlı binanın müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere; Kocaeli Valiliği-İl Müftülüğü’ne tahsis ile ilgili teklifi,

126. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, “Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetleri” projesi kapsamında kullanılmak üzere kurumlar arası veri paylaşımı, yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması, hedef kitleye yönelik planlanan hizmetlerin sunulması işbirliği içerisinde yürütülmesine dair protokolün imzalanması yetkisi ile ilgili teklifi,

127. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile 12 İlçe Belediyesi arasında “Evde Bakım Hizmetleri” projesinin veri paylaşımı ve hedef kitleye yönelik planlanan hizmetlerin sunulması işbirliği içerisinde yürütülmesine dair protokolün imzalanması yetkisi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım