14 TEMMUZ 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/07/2015 Salı günü, saat: 18.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
11/06/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 875 parsel sayılı 2.280,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 11000/16000 (1567,50 m2) oranındaki hissesinin mahalle konağı yapılmak üzere, İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3338 ada 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 74, sahife 7262’de tapuya tescilli, 10/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, C2-3 A Blok, 3.kat, 8 no.lu bağımsız bölümün tapu devri ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel no.lu taşınmazın, Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemize devir edilmesi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m² yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı” ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili raporu,

8.İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesinin muhtelif mahallelerindeki 24 adet isimsiz sokağa isim verilmesi, ayrıca 12 adet sokağın isminin değiştirilmesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Tugay Sokağın birleştirilmesi ile ilgili raporu,

9.İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan ve Örcün Yolu Caddesi No:66 ile 3146.Sokak arasında kalan isimsiz sokağa “Kasımpatı Sokak” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

10.İsimlendirme Komisyonu’nun, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesinde bulunan Omsan Yolu Sokağının isminin Acar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Yaşar TOKO’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi 637 ada 4 parselde bulunan arsanın 875,72 m2 sinin Belediyemize, kalan 1355,36 m2 Takosan Metal Elektronik İnşaat Gıda Ürünleri İml. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.’ye ait olduğu, Belediyemize ait hissenin kendilerine satılması ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c2 ve G23c03c nazım imar planı paftaları ve sosyal donatı tablosunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar plan paftası tescil harici 398 ada ile 5709 ve 5710 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c, G24.d çevre düzeni plan paftaları, 1/25000 ölçekli G23.c.2, G24.d.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c, G24.d.01.a-01.d nazım imar plan paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 152 ada 2, 3 nolu parseller ve Dini Tesis Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.1c uygulama imar planı paftası, 3844 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3a uygulama imar planı paftası, 539 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a,G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 5681 ila 5688 nolu parseller, 1336 ve 1380 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3303 ila 3378 nolu parseller, 693 ila 698 nolu parseller, 712, 713 ve 1851 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c-05d nazım, G23c.05c.1d-G23c.05d.2c uygulama imar planı paftaları, 1145, 1146, 1148, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1175, 1176, 1182, 1183, 3321, 3322, 3323, 4703, 4714, 4723, 4746 ve 5152 nolu parseller hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 902 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım imar planı paftası, 467 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, S.S Marmara Geri Dönüşümcüler İşyeri Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde, G22b.13c-18b nazım, G22b.13c.4c, G22b.18b.1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, 236, 238 ila 243 adalar, 245, 246, 247 ve 417 adalar ile söz konusu adaların kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine fırın yapıları ile ilgili yapılan ilave ve uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L.1a uygulama imar planı paftası, 4876, 4877, 7683 ve 9834 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.b, 23.c nazım imar planı paftaları, 543 ada 6 nolu parsel ve 253 ada, 23 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım imar planı paftası, 1387 ada 1 parsel ile 1395 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19d nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Musatafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada 2, 3 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3b uygulama imar planı paftası, 4681, 4683 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 841 ada 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı, G22b.3 ve G22b.20c nazım imar plan paftaları, 1401, 1404 ve 1405 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım imar paftası, 268 ada 1, 4, 5 ve 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a uygulama imar planı paftası, 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c-25d nazım, G23b.25c.1d ve G23.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 nolu parsel ve 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c nazım imar planı paftası, 147 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.3, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.d.4.b, uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi Sarımeşe Hürriyet, Fatih, Bakırlı, ve 17 Ağustos Mahalle sınırları içerisinde, G.24.D.01.A-01.B-01.C nazım imar plan paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazlarla ilgili raporu

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.4d uygulama imar planı paftası, 722 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.2c uygulama imar plan paftası, 1021 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2b uygulama imar planı paftası, 228 ve 229 adalar arasındaki imar yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21d2a-1b, 21d-1a, G23a25c2b-2a-1b, 25b4c-4d, 25c1a, 25a3c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükmünde hazırlanan değişikliği ile ilgili raporu,

64.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

65.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli İli genelinde yaşanan otopark sıkıntısına daha kapsamlı çözümler getirmek amacı ile Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen “Otopark İlke ve Esasları” nın revize edilmesi ile ilgili yazısı,

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G23.b.24.a nazım imar planı paftası, 1289 ada 8 ve 11 nolu parseller ile 2835 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili yazısı,

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

69.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

70.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

71.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

72.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı

TEKLİFLER:

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii sınırları dahilinde, G23.b3, G23b.25d nazım, G23b.25d.3c ve G23b.25d.3d uygulama imar planı paftaları, 6939 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili teklifi

76.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.4b uygulama imar planı paftası, 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23b.09b nazım imar planı paftası, 548 nolu imar adasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar plan pafta 712 ada 1 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2b uygulama imar planı paftası, 1759 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Yeni Mahallesi, G22b.18d nazım, G22d.18d.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1817 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 1570 ada 9 nolu parsel ile 1588 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K.3d uygulama imar planı paftası,1685 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b nazım, G22b.22b.2a, G22b.22b.2b, G22b.22b.2c, G22b.22b.2d uygulama imar planı paftaları içerisinde hazırlanan "Yat Limanı" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23a.17b nazım, G23a.17.b.1c uygulama imar planı paftası, Ortak Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.24.b nazım imar plan paftaları, 1058 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1182 ada 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1184 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a uygulama imar planı paftası, 1202 ve 1201/5 sokaktaki ada hatlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 2814 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mudarlı ve Kargalı Köyü arası Sığırlık Merasında kalan Kocaeli Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2015 tarih ve 2020 kararına ile hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19.c-19.d nazım imar planı paftaları, 4317 ada 1, 3, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu ve Barış Mahalleleri, G22.b.20.c-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftaları, 4528 ada 12, 13, 14, 15 (eski 1, 2, 3, 10 ve 11 ) nolu parseller, 4533 ada 14 nolu parsel, 4541 ada 20 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a4 ve G23a.16d nazım imar planı paftaları, 1458 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 4639 ada 5, 6, 7, 8 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 adanın genelinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G23a.21a nazım, G23a.21a.4d uygulama imar planı paftası, Körfez Belediyesi, G23a.24b nazım, G23a.24b.4c uygulama imar planı paftasında hazırlanan kıyı tahkimatı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.4c uygulama imar planı paftası, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.c-2b nazım, G.23.c.02.c.2.a-2.b-2c-2d uygulama imar planı paftaları, yatayda 486562-486944 ve düşeyde 4510051-4509364 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 19,8 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 20.04.2015 tarih ve 2015/7608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alana ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Saraylı Köyü, Sivritepe Mevkii sınırları içerisinde, G.23.c.07.a-b nazım, G.23.c.07.a.2.c ve G.23.c.07.b.1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 74.415,47 m² lik alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 17/06/2015 tarih ve 5315 sayılı Olur'u ile belirlenen ''Rezerv Yapı Alanı" na ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notu ve plan lejantı değişikliği teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya KSS alanı ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Eseler Mahallesi, G24.a.22.a nazım, G24.a.22.a.1.c uygulama imar planı paftası, 124 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 105 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, G23b.24b.4c paftası, 5102 ada, 6 nolu parsel ile 5103 ada, 9 nolu parsellerde 3. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden, Tuana Evler, 1. Etap Konut Projesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgede trafo alanı ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Karabaş, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G.23.b.3-G.23.c.2 ve G.23.b.24.c-G.23.c.04.b nazım ve G.23.b.24.c.3.a-3.b-3.c ve G.23.c.04.b.2.b uygulama imar planı paftaları, Y:495.022-X:4.514.112 ve Y:495.532-X:4.512.605 koordinatları arasında yer alan Ömer Türkçakal Bulvarının düzenlenmesine ilişkin Dairemizce hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Arızlı ve Kabaoğlu, G32b, G23b3 ve G23b19c, G23b19d, G23d4a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü Kerpe Mevkii 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17.03.2015 tarih ve 1925 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyemiz Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

113.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3b uygulama imar planı paftası, 699 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.02d nazım, G24d.02d.1b-1c uygulama imar planı paftaları, 103 ada 18, 19, 23 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03c nazım imar planı paftası, 1941 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.3d uygulama imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a uygulama imar planı paftası, 1261 ve 1262 nolu adalar arasında imar yolu düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yarımca Mahallesi, G23b.16d nazım, G23b.16d.3d uygulama imar planı paftası, 1806 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2d uygulama imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısında yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b, G23c.01b.1c ve G23c.01b.1d uygulama imar planı paftaları, Dolfen, Açık Platform ve Denizaltı Boru Hattı Amaçlı hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

121.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Karadenizliler ve Durhasan Mahallelerinden geçen Çarşıbaşı Caddesinin isminin “Solaklar Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

122. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze İlçesi, İnönü Mahallesinde bulunan 1987. Sokağın isminin yol genişliğinin 15 metre olması nedeniyle Rafet Efendi Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili teklifi,

123.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Dereköy Mahallesi sınırlarında kalan 9.490,00 m2 lik ormanlık alanın, Karamürsel Belediyesi’nin hafriyat döküm sahası ihtiyacının karşılamak üzere Karamürsel Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili teklifi,

124.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Orman İşletme Şefliği Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarında kalan 30.854,00 m² lik ormanlık alanın işletim hakkının devredilmesi ile ilgili teklifi,

125.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Gölcük İlçesi, Halıdere Mahallesi sınırlarında kalan 26.157,00 m² lik ormanlık alanın işletim hakkının devredilmesi ile ilgili teklifi,

126.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi Başkanlığı’nın bütçe ek ödeneği ile ilgili teklifi,

127.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğüne ait Tarife Güncellemesi ile ilgili teklifi,

128.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi Hereke Mahallesi 466 ada, 1 parsel sayılı 2.303,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi,

129.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz sınırları dahilinde atıl vaziyette bulunan 181 adet taşınmazın satışı ile ilgili teklifi,

130.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nurcan YILMAZ’a ait Çayırköy-Deretepe-Gündoğdu Kentsel Gelişim alanında kalan parsellerin trampa edilmesi ile ilgili teklifi,

131.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, Körfez ilçesi, Yarımca(İlimtepe) Mahallesi, 1540 ada 1 parselde bulunan kalıcı işmerkezindeki işyerlerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

132.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Ahmet MORGÜL’e ait Tramvay Projesi kapsamında kalan; Kemalpaşa Mahallesi, 257 ada, 13 parsel nolu, 77,00 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın, Belediyemize ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 556 ada, 7 nolu parseldeki bina ile trampası ile ilgili teklifi,

133.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve programlanabilir zil sistemlerinin bakım onarım hizmet alımı ile ilgili teklifi,

134.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım