14 Temmuz 2006 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 14.07.2006 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


G Ü N D E M
===========

Yoklama,

1- 16.06.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,


Meclis Bilgisine sunum :

2- Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar meclisin bilgisine sunumu ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
3- Yurt dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
4- Yurt dışı Görevlendirilmesi ile ilgili 1.Hukuk Müşavirliğinin yazısı

Komisyon Raporları :
5- İSU Genel Müdürlüğü´nün su Alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
6- İmar tadilat hizmet bedeli ücretleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
7- Norm Kadro Teşkilat Şeması ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Ortak raporu,
8- Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,
9- Gebze-Gaziler,Gebze-Yavuz Selim ,Gebze-Emlankbank Mutlukent (Yenikent)6(altı)adet toplu taşıma hatlarının 10 yıl süre ile kiralanabilmesi ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,
10- İzaydaş A.Ş´nin kira süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu Ortak raporu,
11- Mülkiyeti İhsaniye Belediyesine ait İhsaniye Beldesi 3O.L.II.A.Pafta,202 Ada 1 nolu 6899,00 m2 yüzölçümlü olan imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
12- Gebze ilçesi Eskihisar köyü sınırlarından 2 pafta 510 parsel nolu 15120 m2 lik alanda bulunan yer ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
13- Belsa Plaza iş Merkezi 4.Blok 1.katta bulunan dükkanlar ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
14- Kızderbent Belediyesine ait Kızderbent beldesi, Fevzi çakmak mahallesi, 15 pafta 2729 nolu 1420,00m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında ‘Belediye Hizmet alanlarında´ kalan arsa ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
15- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı´nın görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
16- Kontrol Güvenlik Daire Başkanlığı´nın Sıhhi Zabıta Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
17- Kandıra Akçakoca Kültür Merkezinin Teras katındaki açık ve kapalı çay bahçesinin BELDE A:Ş´ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
18- Balıkçılık Komisyon raporu,
19- Bekirpaşa Belediyesi Erenler Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara Eray Sokak, Kevser Sokak, Serhat Sokak ve Cemre Sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,
20- KBB.Otopark Ek Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21- Yeşilkent Semtinin Arslanbey Belediyesinden ayrılıp Köseköy Belediyesine katılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
22- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları, G24d-01a-1b, G24a-21d-3c, 3d, uygulama imar planı paftaları üzerinde DDY alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
23- Akmeşe Belediyesi, G24a-19b nazım imar planı paftası, G24a-19b-2a uygulama imar planı paftası, 1476 parselin bir kısmının trafo alanı olarak ayrılması ile İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
24- Uzunçiftlik Belediyesi, (G24a-21c) 19-O nazım imar planı paftası, (G24a-21c-4c) 19O-3b uygulama imar planı paftası, 170, 187 ada, 3 prs. deki nato boru hattı güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
25- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d-01b, G24a-21c nazım imar planı paftaları, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 5284, 5921, 375, 5880, 5882, 5884 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
26- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 478 ada, 49 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
28- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 424 ada, 18 parselin konut alanından çıkarılıp BHA´ na dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
29- Maşukiye Belediye sınırlarında İller Bankasınca yapılan ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
30- Yeniköy Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-1a uygulama imar planı paftası, 3315, 3316 prs., 423 ada, 3 ve 4 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
31- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-2c uygulama imar planı paftası, 4934 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20-O Nazım imar planı paftası, 20O-IVb uygulama imar planı paftası, 667 ada, 1parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
33- Körfez Belediyesi, Belen mevkii, G23b-16d nazım imar planı paftası, G23b-16d-3c uygulama imar planı paftası, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 841 parseller üzerindeki temel eğitim alanında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
34- Körfez Belediyesi, 19J nazım imar planı paftası, 19J-IIa uygulama imar planı paftası, 1103 ada, 47 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b-25b, G24a-21a nazım imar planı paftaları, 3797, 3798, 3799, 3800… nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
36- Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-2d uygulama imar planı paftası, 129 ada, nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
37- Köseköy Belediyesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
38- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, G24d-03b nazım imar planı paftası, G24d-03b-2d uygulama imar planı paftası 106 ada, 12 nolu parselde ilişkin uygulama imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
39- Bahçecik Belediyesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b, G23c-04d-3a uygulama imar planı paftaları, 3607 ,4467 adalarda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
40- Bahçecik Belediyesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b uygulama imar planı paftası 229 ve 4349 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
41- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, G23c-09a-4c uygulama imar planı paftası,627 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
42- Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan Mahallesi, Altıncıoğlu mevkii,20O nazım imar planı paftası, 20O-Ic uygulama imar planı paftası, 9039 ve 9040 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
43- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu, Yeşiloava Mahalleleri arasında teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1b uygulama imar planı paftası, 514 ada, 6,7,8,9,11 ve 15 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
45- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-4b uygulama imar planı paftası, 1687 ada 1 parsel, 936 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 909 ada 15 parsel ve 940 ada 11 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
46- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesinde teklif edilen gecekondu önleme bölgesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
47- Kandıra Belediyesi, Kefken köyü, Mithatpaşa Mahallesi, 34N-Ic uygulama imar planı paftası, 101 ada, 1 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu ,
48- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199, 200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
49- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b-22c nazım imar planı paftası, G23b-22c-2b uygulama imar planı paftası, 2370 ada, 1 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
50- Uzuntarla Belediyesi, G23d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları üzerindeki karayollarına ait mülkiyetlerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
51- Kuruçeşme Belediyesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 202, 203, 204 ve 518 nolu kadastro parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
52- Körfez Belediyesi, G23a-21c nazım imar planı paftası, G23a-21c-3b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
53- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 28 pafta, 352 ada, 113 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
54- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b-21a-3c uygulama imar planı paftası, 354 ada, 4 ve 5 parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
55- Gebze Belediyesi, Şile Bağlantı Yolu uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
56- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b18c-23b nazım imar planı paftaları, G22b18c4c-23b1b uygulama imar planı paftaları, 5736 ada, 2 nolu parsel (5030 ada, 3 nolu parsel) de yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
57- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
58- Gebze Belediyesi, Mevlana Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d3d uygulama imar planı , 3171 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
59- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah., G22b24 nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2757 ada, 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
60- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 4315, 4290, 4318, 4319, 4320, 4321,4312 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
61- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mah. 29K2c uygulama imar planı paftası, 1608 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
62- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K2a-2d uygulama imar planı paftası, 1283 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
63- Darıca Belediyesi, T lejantı bulunan adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
64- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4d uygulama imar planı paftası, 1424 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
65- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b uygulama imar planı paftası, 586 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
66- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18c nazım imar planı ,G22b18c2a uygulama imar planı, 1327 adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
67- Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21, 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
68- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b18b pafta, 2065 ada, 1 nolu parsel, 2066 ada 2 nolu parsel, 2067 ada 2 nolu parsel, 2069 ada 1 nolu parsel, 2062 ada 1ve 6 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
69- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b1b, G23a21b1c, G23a21b2d, G23a21b3a ve G23a21b3b uygulama imar planı paftalarında bulunan Bağdat Caddesi ve E-5 yan yol boyunca yer alan parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
70- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 37, 38, 39 nolu parseller de yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
71- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, G23d08a1c uygulama imar planı paftası, 199 ada, 34 nolu parselde yapılan uygulama nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
72- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy mevkii, G23d09a nazım imar planı paftası, G23d09a1a uygulama imar planı paftası, 1463 ve 1464 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
73- Yazlık Belediyesi, G23c03d-08a nazım imar planı paftaları, G23c03d3b-08a2a uygulama imar planı paftaları, 231 ada, 14 nolu parsel ile 339 ada 13 ve 14 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
74- Dereköy Belediyesi, Köyaltı Mevkii, G23d07d nazım imar planı paftası, G23d07d2a-1b uygulama imar planı paftası, 195,196,197,198,200,660 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
75- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı paftası, G23c07b1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
76- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c-d nazım imar plan pafta, G.23.c.02.c.1.d-02.c.1.d uygulama imar plan paftalarında, 38 kadastro pafta, 249 ada, 133 ve 2856 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
77- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 773 – 462 820 düşey, 4505 243 - 4505 290 yatay koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
78- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
79- Gölcük ve Değirmendere Belediyeleri,Gölcük-2 Köprülü Kavşağı ve Kalıcı Konutları Bağlantı Yolu Projesi nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.
80- Karamürsel Belediyesi Karamürsel Sahil Kalıcı Konutları (İznik Yolu) Bağlantı Yolu Düzenleme Projesi nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.
81- Karamürsel Belediyesi, 28 kadastro pafta, 346 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.
82- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d nazım imar plan pafta, G.23.b.21.d.2.a-b uygulama imar plan paftaları, 1723 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.
83- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.
84- Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.D.01.b nazım imar plan paftası, G.24.D.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 5434, 5436 ve 5437 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.
85- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

UZATMA YAZILARI
86- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftası, 6693 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
87- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı paftası, 480 ada, 643 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
88- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIa, 20N-IVb uygulama imar planı paftalarında yer alan Akçakoca toplu konut alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
89- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
90- Bekirpaşa Belediyesi, 19N, 19O ve 20N nazım imar planı paftaları, 20N-IVc, 20N-IIIb, IIIc, IIId 19N-IIa, IIb, IIc, 20O-IVa, 19N-Ib, 19O-Ia, Id uygulama imar planı paftalarında yeralan MİA´da kat yüksekliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
91- Hereke Belediyesi, 31K-IIa uygulama imar planı paftası Üzerinde park alanı ile orman alanı arasında 7m.lik imar yolu düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
92- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b-22d nazım imar planı paftası,, G23b-22d-3a uygulama imar planı paftası, 1329 ada, 10,11,12,13, 56,57,58 nolu parsellerin konut ve ticaret alanı olan kullanımının Akaryakıt ve Servis +LPG alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
93- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi,G23b-22c, G23b-23d nazım imar planı paftaları, G23b-22c-3b, G23b-23d-4a uygulama imar planı paftaları, 1190 ada, 105,110, 116,117, 191 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
94- Derince Belediyesi, Yenikent, G23b-22a nazım imar planı paftası, G23b-22a-3a uygulama imar planı paftası, 4727 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
95- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
96- Arslanbey Belediyesi, Atakent Toplu Konut Alanının kuzeyindeki eski Suadiye şosesinin 22m.lik imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
97- Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik mevkii, toplu konut alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
98- Körfez Belediyesi 30-L nazım imar planı paftası, 30L-Ia uygulama imar planı paftası, 1670 ada 1 ve 2 nolu parsellerde teklif edilen nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
99- Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
100- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 78 kadastro pafta, 1708 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
101- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Cami ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
102- Gebze Belediyesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
103- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
104- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
105- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
106- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,1,2,13, ve 14) nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı
107- Gebze Belediyesi , Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, 768 ada , 12 ve 13 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
108- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
109- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
110- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a-1b uygulama imar planı paftası, 348 ada, 376 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
111- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L3b ve 29L3b uygulama imar planları, 4052, 4053,4059, 4065, 10329, 4157,4158,4159, 4160 ve 9223 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
112- Gölcük Belediyesi, 26 kadastro pafta, 225 ada 15 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
113- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mah. 15 pafta, 171 ada, 2 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
114- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.
115- İzmit-Merkez, Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.
116- İzmit-Merkez, Saraybahçe-Bekirpaşa Belediyeleri, D-100 karayolu güzergahındaki kavşak projeleriyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı.
117- KBB İmar Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
118- Gölcük Başiskele Sahilinde Balıkçı Lokantası ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
119- Stratejik Plan ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Ortak yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN EVRAKLAR :
120- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı paftası, 31J-IIIb,c uygulama imar planı paftaları, 146 ada, 3 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
121- Yeniköy Belediyesi,G23c-03c nazım imar planı paftası, G23c-03c-3a ve G23c-03c-3d uygulama imar planı paftaları, 50, 51 ve 52 parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
122- Kullar Belediyesi, 19-O nazım imar planı paftası, 19O-Ic uygulama imar planı paftası, 241 ada, 3 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
123- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20-O nazım imar planı paftası, 20O-IVd uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 84 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
124- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20O-IVd uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 84 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
125- Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilindeki kentsel dönüşüm bölgesi sınırının genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
126- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3d uygulama imar planı paftası, 9 pafta 751 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
127- Acısu Belediyesi, G24d-03d, G24d-03a nazım imar planı paftaları, G24d-03D-1b, G24d-03a-4c uygulama imar planı paftaları, 1437 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
128- Hereke Belediyesi, Şirinyalı Mah., 30L nazım imar planı paftası, 30L-Ia, 30L-Ib uyg. imar planı paftası, 4350, 4349, 1792, 4916, 1782, 5145, 1778, 5136, 1774, 1772, 1773, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 4257, 5206, 1763, 5064, 1760 ve 1759 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
129- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1c ve G23b-24c-1d uygulama imar planı paftaları,51 kadastro pafta, 426 ada, 5 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
130- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 pafta, 1696 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
131- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1c, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftaları, 51 kadastro pafta, 418 ve 420 parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
132- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 adalarda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
133- Kullar Belediye sınırları dahilinde yapılan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
134- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-3d uygulama imar planı paftası, 3415 ada 14 parselde teklif edilen uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
135- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Id uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 1 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
136- Bahçecik Belediyesi, G23c04d ve 09a nazım imar planı paftaları, 380 ve 381 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
137- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24c-05b nazım imar planı paftaları, G24d-01a-1d, 4a, G23c-05b-2c, G23c-05b-3b uygulama imar planı paftaları, 430, 431, 449, 450, 451, 452, 453, 458 ve 459 adalar ve 439 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
138- Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-1c uygulama imar planı paftası, 416 ada, 1 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
139- Köseköy Belediyesi, G24d-01a nazım imar planı paftası, G24d-01a-1d uygulama imar planı paftası, 492 ada, 4,5,6,78 ve 9 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
140- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, 148 ada 3 parsel, 147 ada 1 parsel ve 131 ada 5 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
141- Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, G24d-02a-4b ve 4c uygulama imar planı paftası, 143 ada 1 nolu parsel, 144 ada 3 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
142- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı, 5732 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
143- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6 ve 21 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
144- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı, 3678 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
145- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 1,2,3, ve 4 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
146- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L2d pafta, 723 ada, 11 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
147- Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 1986 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
148- Yalakdere Belediyesi, 32 L nazım imar planı, 32 L II a uygulama imar planı paftası, 735 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
149- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b4b uygulama imar planı paftası, 481 ada, 78,79,80,81,82,83,84 ve 85 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
150- Dereköy Belediyesi, Gazanfer Bilge Mah. G23d07a nazım imar planı paftası, G23d07a4c uygulama imar planı paftası, 462 635-462 675 düşey, 4504 880- 4504 960 yatay koordinatlar arasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
151- Gölcük Belediyesi,G23c02cnazım imar planı paftası, G23c02c4c, G23c02c4b ve G23c02c3a uygulama imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
152- Gölcük Belediyesi, G23c02 nazım imar planı paftası, G23c02d1b, G23c02d1c ve G23c02d1d uygulama imar planı paftaları, Gölcük 2 nolu Köprülü Kavşağı Revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
153- Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G2302c2d uygulama imar planı paftası, 271 ada, 147 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
154- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02d nazım imar planı paftası, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 233 ada, 4 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
155- Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
156- Sarımeşe Belediyesi sınırları dahilinde yapılacak olan “Suadiye Kavşağı Uygulama Projesi”nin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
157- Ereğli Belediyesi sınırları dahilinde yapılacak olan “Ereğli Köprülü Kavşağı ve Kuzey – Güney Toplama Yolları Projesi”nin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili Dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
158- Akçat Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, G.23.d.13.d nazım imar planı paftası, G.23.d.13.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 123 ada 20 ve 21 nolu parsellerde dairemizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
159- Körfez D-100 Yan Yolu” projesinin mevcut imar planlarına aktarılması ile ilgili dairemizce hazırlanan 1/ 5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
160- Saraybahçe Belediye Meclisinin “Yapı Kullanma İzinlerinin verilmesi”ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
161- 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
162- Norm Kadro ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
163- Tavşancıl Belediyesi aktarması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
164- Köseköy Belediyesi ek ödeneği ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
165- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aktarma yapilmasi ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
166- Personelin vize teklifleri ile ilgili Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün yazısı,
167- Uzuntarla Belediyesi Orman içi Dinlenme Yerinin,Rekreasyon ve Piknik Mesire Alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
168- Demokrasi Parkı Çevre Düzenleme işi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
169- İzmit Körfez mahallesi 19N-III a uygulama imar planı,8 kadastro paftası,479 ada,12 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
170- Belediyemiz mülkiyetindeki 31L-IVa pafta,127 ada,1 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
171- Değirmendere Belediyesi Engelliler Merkezi için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
172- Değirmendere Belediyesi Spor Tesis Alanı için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
173- Değirmendere Beld.si Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı için yer tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
174- Kandıra İlçesi Akdurak mahallesi 491 ada,1 nolu parsel ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım