14 ŞUBAT 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/ 02/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.


Kamuoyuna duyurulur.


İbrahim KARAOSMANOĞLU


Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/ 01/ 2013 tarihli toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM


========


RAPORLAR:1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemizin tasarrufunda olan Tavşancıl sahil parkı bina ve muhdesatının Dilovası Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,


2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gölcük, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzerinde yer alan Gölcük Belediyesi Hizmet Binasında bulunan, belediyemizin mülkü 5 adet işyerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesi ile ilgili raporu,


3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çayırova, Cumhuriyet Mah. 304 ada, 1 parsel üzerindeki Kalıcı İş Merkezinin 1. ve 2. katında bulunan, belediyemiz mülkü 9 adet işyerinin “Bilgi Evi ve Kütüphane Projesi” kapsamında Çayırova Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,


4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit ilçesine bağlı Akpınar Köyünde mevcut Orman Köyü Konutları ile TOKİ Konutları arasında açılacak imar yolunun orman hududu içinde kalan kısmı için yol geçiş izni alınması ve tahakkuk edecek bedelin ödenmesi ile ilgili raporu,


5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit, Yenidoğan Mah. 132 ada, 5. Parselde bulunan, belediyemiz mülkü, 2.532,00 m² yüzölçümlü taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin raporu,


6- Plan ve Bütçe Komisyonuun, İzmit, Yenidoğan Mahallesi, 3331 ada, 1 parsel ve 3304. ada 1 parsel sayılı, belediyemize ait 2 taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin raporu,


7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yarımca Sahili Kamulaştırma Projesi kapsamında bulunan ve Kılıç Kökten SAYLAN’ ait olan 1261 ada, 9 nolu parselin kamulaştırma bedelinin, belediyemizin Gündoğdu TOKİ konutlarından 1 adet daire ile trampa edilmek suretiyle ödenmesi ile ilgili raporu,


8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili raporu,


9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2013 Yılı Gelir Tarifesi Cetvellerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait ücret sütununda düzeltme yapılması ile ilgili raporu,


10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayvan kesim ücret tarifesinde değişiklik talebi ile ilgili raporu,


11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarife güncellemesi ile ilgili raporu,


12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılı gelir tarifesi ile ilgili raporu,


13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin raporu,


14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, işçilere ücret zammı ile ilgili raporu,


15- Hukuk Komisyonunun, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği ile ilgili raporu,


16- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz mülkü olan, Körfez İlçesine bağlı Yarımca Köyü (Mahallesi), 1064 Ada, 1 parselin revizyon imar planıyla ilgili raporu,


17- Hukuk Komisyonunun, İzmit köy muhtarları ve belediyemiz tarım uzmanlarının modern tarımsal sulama yöntemleri konusunda birlikte inceleme yapmak üzere Hollanda’nın Amsterdam kentine gönderilmesine ilişkin raporu,


18- Hukuk Komisyonunun, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili raporu,


19- Hukuk Komisyonunun, 41 KK 430 plakalı, 1998 model Renault Vidanjör kamyonun Erzurum- Şenkaya Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili raporu,


20- Hukuk Komisyonunun, 41 FU 296 plakalı, 2001 model BMC Fatih marka kamyonun Çanakkale- Lapseki İlçesi Çardak Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili raporu,


21- Hukuk Komisyonunun, Kartepe İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ergenekon Caddesi, Çağla Sokakta bulunan beton yol için, Yapım İşi Protokolü imzalanması ile ilgili raporu,


22- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, Kent Konseyinin “Doğru Türkçe Kelime Kullanımını Teşvik Projesi” ile ilgili raporu,


23- İsimlendirme Komisyonunun, Kandıra Karaağaç Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,


24- İsimlendirme Komisyonunun, Gölcük Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi ile Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi arasında bulunan isimsiz üstgeçide “Şehit Murat İLERİGELEN Üstgeçidi” isminin verilmesi ile ilgili raporu,


25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otopark İlke ve Esaslarının muhtelif maddelerinde revizyon yapılması ile ilgili ortak raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Başiskele Belediyesi, G24d,G23c çevre düzeni planı, G24d1,G23c2 ve G24d01d,G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,


27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 624 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu , Başisikele Belediyesi, G23c09a-04d nazım imar planı paftaları, 704 ve 2367 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Başiskele Belediyesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 417 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başiskele Belediyesi, G23c05d-05c nazım, G23c05d3a-3b-3c, G23c05c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Başiskele Belediyesi, Astakos Antik Kenti, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili raporu,


32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 15.11.2012 tarih ve 631 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,


33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1825 ada, 11,12,13,14,15,16,17,18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 1735 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a-1d uygulama imar planı paftaları, 860 ada 1 nolu parsel ile 861 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Darıca Belediyesi, G22b23d nazım imar planı paftası, 584,593,9403 ve 9404 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Darıca Belediyesi, G22b22b-23a nazım, 29KIa uygulama imar planı paftaları, 1243 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 3155 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Derince Belediyesi, G22b22a nazım imar planı paftası, 2879 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c1d uygulama imar planı paftası, 3155 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Derince Belediyesi sınırları içerisinde “Dere Taşkın Alanları”nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Dilovası Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23a4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.a.21.a-22.a-22.b nazım imar planı paftalarında “Sit Alanı Sınırları” ile “Koruma Alan Sınırlarının” işlenmesi ile ilgili raporu,


45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,


46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b20c nazım imar planı paftası, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 767 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftaları, 3511 ve 3512 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22d24c nazım imar planı paftası, 2755 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 452 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3388 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1d uygulama imar planı paftası, 3996 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, 3674 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi,G22b23b nazım imar planı paftası, 2808 ada 6 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 22 nolu parsel ile 4542 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, 14.06.2012 tarih ve 320 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,


57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gölcük Belediyesi, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.08.a nazım imar planı ve G23.c.08.a.2.d uygulama imar planı paftalarında, 323 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsellerin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,


58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü, 12.07.20121 tarih ve 396 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,


59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü, G24.a.22.b.4.d uygulama imar planı paftası, 135 ada 169 parselde “Akaryakıt İstasyonu” işlenmesi ile ilgili raporu,


60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İzmit Belediyesi, G23b24c nazım, G23b24c2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,


61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b1d uygulama imar planı paftası, 541 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İzmit Belediyesi, G23b24a nazım imar planı paftası, 176 ada,1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 234 ada, 10,11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kandıra Belediyesi, F24d19d1a uygulama imar planı paftası, Kent Merkezi ve Meydanı projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, G24d çevre düzeni planı, G24d1, G24d01c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,


67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, G24d02a-03c nazım imar planı paftaları, 155 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2014 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, G24d07a nazım imar planı paftası, 1292 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı paftası, 2769, 834 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, Çınarlı Mahallesi, G24.d.03c.3d ve G.24d.08a.2b uygulama imar planı paftaları, 50 nolu parselde ve plan hükmünde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d2d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c3d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3561 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı paftası, 250 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 11 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Körfez Belediyesi, G23b21a-21b-21c nazım imar planı paftası, 872 ada, 4 nolu parsel, 1134 ada, 1,2,3 nolu parseller, 1017 ada, 1 nolu parsel 442 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.c.01.b.2.a uygulama imar planı paftası, 956 ada, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,


79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Çamlıtepe Mahalleleri, G23b.21.a.3.c,G23b.21c.2d uygulama imar planı paftaları, 504 ada 1 parsel ile 1017 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.SÜRE UZATIMI:80- Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili yazısı,


81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Barajı, koruma alan sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili 1/50000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G23c09b-04c nazım imar planı paftaları, 431 ada 6 nolu parsel ile 514 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 358, 853 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi,G23c5a2b-5b1a uygulama imar planı paftaları, 7003 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c5d-5c nazım imar planı, G23c5d2a-2b-2c-2d, 5d4b, 5d3a-3b-3c-3d,5c4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23b10b nazım, G23b10b1a uygulama imar planı paftası, 859 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c04c nazım, G23c04c4c uygulama imar planı paftası, 524 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b.13.c.3.c ve G22b.13.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 702 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a uygulama imar planı paftası, 6102 ada ile 2104 nolu adalar arasında bulunan yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


93- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c4c- 4d-3d-3c, G22b14d4d, G22b19a1a,G22b18b2a-1a-1b-1d-1c, G22b18a2b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K-1A uygulama imar planı paftası, 956 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,


95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b.23.a nazım ve 30K-4C uygulama imar planı paftası, 2276 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi, 29L4d uygulama imar planı paftası, 279 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G23b22d4c uygulama imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G23b22d3c-3d, G23b22c4d uygulama imar planı paftaları, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


101-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b-2a uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


102-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları ile Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3b-3c, G23b22a4a-4d uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili teklifi,


103-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, G23a22a1a-21b2b uygulama imar planı paftaları, 3641,3642, 1321, 1322,1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,


105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 290 ada, 55 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,


107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5712 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


108-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Gebze Belediyesi, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2 ,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b20c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4961 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3d uygulama imar planı paftası, 231 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c07b nazım, G23c07b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftası, 449 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


113-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b25d nazım imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 348 ada, 2,3,4,83,84 nolu parseller, 121 nolu parsel ile 699 ada, 84 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi, Semetler Köyü, 101 ada, 1 nolu parsel ile İhsaniye Köyü, 506 nolu parsellerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifi,


116-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra Belediyesi, F24d19d-18c nazım, F24d19d1d, 18c2c uygulama imar planı paftaları, 155 ada, 84 ve 98 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4d uygulama imar planı paftası, 484 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 483 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediyesi, G23b21d1b uygulama imar planı paftası, 318 ve 319 nolu adaların güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,


119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Cumaköy mevkiinde, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.1 ve 1/5000 ölçekli G23.b.06.b nazım imar planı paftalarında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili teklifi,


120-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Belen Mevkii, 1/50000 ölçekli G23.a-b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4-G23.a.3 ve 1/5000 ölçekli G23.a.25.b-G23.b.21.a nazım imar plan paftalarında 1.Derece Arkeloljik Sit Alanı sınırının işlenmesi ile ilgili teklifi,

121- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 52.305 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili teklifi,


122- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, 890.Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili teklifi,


123- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi Mehmetağa, Karadenizliler ve Ovacık Mahallelerinden geçen, Alsancak Caddesinin Dönerkaya Sokak ile birleştirilerek isminin Kullar Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,


124- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol güzergahında kalan 3.131,16 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,


125- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize devir edilecek Makine Kimya Endüstirisi Kurumu Genel Müdürlüğü taşınmazları ve MKE kurumuna tevhit/ ifraz edilerek devir edilecek Belediyemiz Parselleri ile ilgili teklifi,


126- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:74 adresinde bulunan 1212,45 m2 kulanım alanlı işyerinin ‘kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis’olarak kulanılmak üzere Belde A.Ş.’ye İşletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,


127- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel ilçesi, Camiatik Mahallesinde yer alan 103 ada 2 parsel sayılı ve 7 parsel sayılı taşınmazların Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılmak üzere Büyükşehir belediyesine devir edilmesi ile ilgili teklifi,


128- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal- İhdas cetvelleri ile ilgili teklifi,


129- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Sarıahmetler- Sinanlıbilalli-Kandra arası toplu taşıma hattının kiralanabilmesi ile ilgili teklifi,


130- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,


131-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili teklifi,


132- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2013 Yılı “Sosyal Kalkınma Küçük Altyapı Mali Destek” hibe programına “SUKAYP” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili teklifi,


133- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 03 27 plakalı 1998 model JCB Lastik Tekerlekli Yükleyicinin Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım