14 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/01/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ocak ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/12/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

SEÇİMLER:

1. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin günlük ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

RAPORLAR:

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük ilçesindeki imar uygulamalarının, Gölcük Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla ilgili olarak gerekli harcamaların ve gerekli protokolün yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 27. maddelerine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hacı Hızır Mahallesi, 4164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait olan hissesinin İzmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1555 ada 1 parsel sayılı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Kapalı Pazar Yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, 640 ada 201 parsel üzerinde yer alan halk ekmek fabrikasının bulunduğu alanın, Gebze Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalı (Yenikent) Mahallesi 4750 ada, 1 parselde yer alan iki işyerinin İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3634 ada 1 nolu parsel üzerindeki Mevlana Kültür Merkezinde bulunan alanın İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No :36 -1 nolu İşyeri ve No:38 -2 nolu işyerinin işletmelerinin Antikkapı A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, ilimiz sınırlarında belirlenen “Açık Hava Reklam Üniteleri ile Durak Yerleri”nin işletme hakkının müştereken ihale edilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 35 ada 48 parsel sayılı taşınmazın Gölcük Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Sekapark alanı içinde Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi Kompleksinin 1. Katında bulunan mutfak ve müştemilatlarının işletilmesinin Antikkapı A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı ile Sahne Uygulatıcısı çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Güvenlik tedbirleri ile ilgili raporu,

16.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Suadiye Kent Meydanı Düzenleme Projesi yapım işinin belediyemizle ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili raporu,

17. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı 93 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu,

18. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2016 yılı 595 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu,

19. Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, 258 Sultaniye- Kartepe/ İzmit toplu taşıma hattı ile 259 Serinlik-Kartepe/İzmit toplu taşıma hattının kiralanması ile ilgili ortak raporu,

20. Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze-Darıca Hafif Raylı Sistem ve İzmit Tramvay Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması Mühendislik Hizmetleri Alım İşi hizmetinin ihale edilerek danışmanlık hizmet alım yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili ortak raporu,

21. Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, Gümüşhane ve Rize İlleri ile kardeş şehir ilişkisinin kurulması ile ilgili raporu,

22. Plan ve Bütçe, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili ortak raporu,

23. Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ilgili ortak raporu,

24. İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, Yunus Emre Caddesinin başlangıcında yer alan ve ekli haritada işaretlendiği şekilde, Döngel Mevkii 487 nolu adada bulunan Futbol Sahası ve Tesislerine Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın isminin verilerek tesisin “Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Spor Tesisleri” olarak isimlendirilmesi ile ilgili raporu,

25. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 669 ada ile 668 ve 670 nolu adaların arasında geçen isimsiz yola Tural Sokak isminin verilmesi ile ilgili raporu,

26. İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Hatipköy Mahallesinde bulunan Doyran Sokak isminin Yakapınar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.c2 ve G23c.05b nazım imar planı paftaları, 638 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a, 10b nazım, G23c.10a.2b, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftaları, 991 ve 1052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.1c-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 615 ada 5 nolu parsel ve güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.1c uygulama imar planı paftası, 518 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskkele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskkele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 295 ada 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18b, 19a nazım, G22b.18b.3b ve G22b.19a.4a uygulama imar planı paftası, 2157 ve 2158 adalar arasından geçen imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 5566 ada 16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b.18b nazım imar planı paftaları, 1004 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 758 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c nazım, G22b.13c.1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b.18d, G22b.23a, G22b.23b, G22b.23c, G22b.24d nazım imar planı paftaları, 446162-449767 yatay 4518755-4514005 dikey koordinatları arasında yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada 1, 31, 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 4654 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18d nazım imar planı paftası, 2156 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.4d uygulama imar planı paftası, 1182 ada 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.3c, 4d uygulama imar plan paftası, 230 ada1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alan, 942 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında ki tescil harici alan ile bu bölgede yer alan imar yolunda yapılacak düzenleme kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım imar planı paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5642 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK34 nolu sanayi alanında muhtelif parsellerde Belediyemiz Meclisinin 13.08.2015 tarih ve 451 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c2 nazım imar planı paftası, Kocaeli KTVKK'nın 02.09.2015 tarih ve 2176 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 1422 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planında hazırlanan revizyon ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.23d nazım imar planı paftası, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c, 19d, 24a nazım, G23b.19c.1a, 1b, 1d, 2c, 4a, G23b.19d.3a, 3b, 3c, 3d ve G23b.24a.2a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1045 ada 122 nolu parsel ile 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 55 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.4a, 4b, 4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 173 ada 36, 37, 38, 39 ve 40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 371 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.02a nazım imar planı paftası, 489 ada 2 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24d.01a nazım, G24d.01a.2c uygulama imar planı paftası, tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım imar planı paftası, 921 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 533 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

69.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ağaçlandırılacak alanların yer aldığı, 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan ÇDP ve nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

70.Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi 558 ada 25 parsel sayılı 23.724,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili yazısı,

71.Hukuk Komisyonu ile Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’nun, “Evde Sağlık Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği içerisinde yürütülmesine dair İl Protokolü” kapsamında İlimizdeki entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yazısı,

72.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Akviran ve Pelitli Mahalleleri, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

73.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

74.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

75.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

78.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

79. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

80. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b, G23c.01b.1c ve G23c.01b.1d uygulama imar planı paftaları, Dolfen, Açık Platform ve Denizaltı Boru Hattı Amaçlı hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

81. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09b nazım imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1749 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c, d nazım imar planı paftaları, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mehmetağa Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 673 ve 1013 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.2d uygulama imar planı paftası, 814 ada 1 nolu ve 725 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.2a, 2b, 2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 492877-493580 yatay, 4507089-4505880 düşey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3a, 3b, 3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 566 ada 2 nolu parsel ile 567 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.08c nazım, G23.c.08.c.3b uygulama imar planı paftası, 4800 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.2d, 2c, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 70 ha. alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Aydınkent,Yuvacık,Yakacık, Fatih ve Paşadağ Mahalleri içerisinde, G23c09b-10a-05d-05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım, G22.b.13.c.2c uygulama imar planı paftası, 532 ada 6 nolu parsel ve 531 ada 6 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2015 tarih ve 585 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L-1A uygulama imar planı paftası, 4984, 4985, 5011, 5012, 5013 ve 10238 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23b nazım, 29L.1C, 1D uygulama imar planı paftası, 364 ada 1 nolu parsel ile 700 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar planı paftası, 1054 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Batı Kavşağı ve Tavşanlı Köprüsü Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama Hizmet İşi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine Kocaeli Valiliği-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından yasal askı süresi dışında yapılan itiraz ve değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi sınırları dahilinde Bilişim Vadisi Bağlantı Yolu Projesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar plan paftaları, 5596 ada 1 nolu parsel, 5229 ada 1 nolu parsel, 5226 ada 9-10-11-12-13-14 nolu parseller ile 3712 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22.b.20.c-G23.a.16.d nazım imar plan paftaları, 574, 575, 1436, 1437, 1438, 1446, 1448, 1449, 1480, 2643, 2757, 2775, 2776, 2777, 2781 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3b uygulama imar planı paftası, 365 ada 2 nolu parsel, 366 ada 1, 2 ve 5 nolu parseller ve 359 ada 5 ve 75 nolu parsllerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2d, 3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 168 ada 1, 2, 3 ve 6 nolu parseller ile 2149 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.4a uygulama imar planı paftası, 2053, 2054, 2060 ve 2061 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi,Karaköprü ve Yazlık Mahalleride G23.d.03d.3.d-4.c-4-d ve G23.d.04.c.3.a uygulama imar planı paftaları karayolu kenarında yer alan "Ticaret Alanları"nda hazırlanan uygulama imar planı değşikliği ile ilgili teklifi

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 892 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 893 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parsel ile ilgili Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 642 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23c.19c.3c uygulama imar planı paftası, 2187 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.d uygulama imar plan paftası, 79 ada 1-19 ve 20 nolu parseller, 81 ada 3-12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi

117. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları 637 ada ve 11 ve 14 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi

118. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1c, 1d imar planı paftaları, 3892 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.3c imar planı paftası, 356 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Y.Hereke Mahallesi, G23a.18c nazım, G23a.18c.3d uygulama imar planı paftası, 2440 ve 2441 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 414 ada 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

123. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 612 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine Kocaeli Valiliği-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü tarafından yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

124. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

125. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili teklifi,

126.Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, Gölcük ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kalıcı iş merkezi içinde 1. kat 78 ve 109 no.lu işyerlerinin Halk Eğitim Merkezi Kurs faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

127. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, Gölcük ilçesi, Örcün Mahallesi, 565 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 1. kat 20-24-25-26 nolu bağımsız bölümlerin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

128. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti belediyemize ait olan İlimiz, İzmit ilçesi, Durhasan Mahallesi, 670 ada 1 parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalı Binası A blok Asma Kat 44 ve 45 no.lu bölümlerin Polis Noktası Hizmet binası olarak kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

129. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Derince Belediyesi’ne ait Sırrıpaşa Mahallesi 964 ada 3,4,5 ve 19 parsel sayılı taşınmazların belediyemize devri ve mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sopalıçiftliği (Yenikent) Mahallesi 2010 parsel numaralı taşınmazın Derince Belediyesi’ne devri ile ilgili teklifi,

130. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi, Yarımca Mah. 1021 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1277/1280 hissesinin (2.090,09 m²) İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

131. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 2015 - 496 nolu kararı ile işletilmesi Belde A.Ş.’ye devredilen; Dumlupınar Mh. Albay Burak Cd. 62. Sk. Gölcük/KOCAELİ adresinde 35 ada 48 parsel üzerinde bulunan Katlı Otopark işyerinini devri ile ilgili meclis kararının iptali ile ilgili teklif,

132. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait, kentsel dönüşüm alanında kalan, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 5140 ada 8 nolu, 7529,80 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 335219/752980 hissenin (3.352,19 m2)’ sinin Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklif,

133. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 375 ada 6 parsel sayılı 547,90 m² yüzölçümlü taşınmazın Fatma Pakize TARIN’a ait olan 64/96 hissesinin mevcut yapıyla birlikte ‘Fatma Pakize TARIN’ isminin verilmesi, Kuran kursu yapılması ve (eğitim verilmesi) faaliyete geçirilmesi şartıyla; bedelsiz Belediyemiz adına bağış olarak hisse devrinin alınması ile ilgili teklif,

134. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olup, Kocaeli il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklif,

135. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçe tertiplerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçe tertiplerine aktarma yapılması ile ilgili teklif,

136. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili teklif,

137. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kültürel bakımdan sıcak ilişkiler içinde olduğumuz Sarıkamış ile kardeş Şehir olunması ile ilgili teklif,

138. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin yardım talepleri ile ilgili teklif,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım