14 NİSAN 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/04/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,

17/03/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

- Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.

GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1. Meclis I. ve II. Başkan Vekili Seçimi,

2. Katip Üyeleri Seçimi,

3. Encümen Üyeleri Seçimi,

4. İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

RAPORLAR:

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Akçakoca Mahallesi, 375 ada 6 parsel sayılı taşınmazda bulunan şahıslara ait hisselerin (1/3 hissesi) Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 2015/661 sayılı kararı ile İzmit İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen İlimiz, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 558 ada 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 34 numaralı taşınmazın, tahsis işleminin kaldırılması ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi, Akçat Mahallesi 126 ada 33 parsel üzerinde yer alan Akçat Kültür Merkezi’nin 1. katının 86,36 m2’lik kısmının Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne olan tahsisinin uzatılması ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti belediyemize ait olan toplam 70 adet taşınmazın üzerindeki yapı ve muhdesatları ile birlikte Başiskele Belediyesine devir edilmesi ve Başiskele Belediyesi mülkiyetinde bulunan Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 495 ada 1 parsel, 496 ada 1 parsel, 114 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Kandıra İlçesi Seyrek Caddesi sınırları içerisinde yer alan Seyrek Sahili Düzenleme Projesi kapsamında, Kandıra İlçesi, Çalköy Mahallesi, 139 ada 2 parsel ve 140 ada 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, 3413 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki İnterteks Fuar Binasının 6500,00 m²lik kısmının Kızılay Afet Deposu olarak kullanılmak üzere Türk Kızılayı-Toplumsal Hizmetler Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 539/5.Sokakta 200 m² yüzölçümlü tescil harici alanda kalan ve tasarrufu Belediyemize ait binanın Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dilovası Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 268 ada 27 parsel sayılı, imar planlarında sosyal ve kültürel tesis alanında kalan taşınmazın, tuvalet, şadırvan ve eğitim salonu yapılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 9255 parsel sayılı taşınmazın 18.961,00 m²lik kısmı ile 106 parsel sayılı taşınmazın 3091,00 m²lik kısmının, İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 3308 ada 2 parsel 10.455,87 m² yüzölçümlü taşınmazın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan, 4683 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 nolu parsellere karşılık olarak, Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 5842 ada 1 nolu parselin Trampası ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Ş.Kadıköy Mahallesi, Bağdat Caddesi, 5085 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı Katlı Otoparkın Bodrum ve zemin katında bulunan iş yerlerinin İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu,

17. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki Seka Kağıt Fabrikası alanı içinde yer alan mekanik atölye binasının Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

18. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi, 491 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Akçakoca Kültür Merkezi içerisinde bulunan kapalı otopark ve wc kullanımlı taşınmazların Kandıra Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

19. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi, 2867 parsel sayılı taşınmazdaki Gebze Belediyesine ait 32207/101433 hissenin Belediyemizce devir alınması ve mülkiyeti Belediyemize ait Gebze İlçesi, Denizli Mahallesi, 2273 parsel sayılı 856,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Gebze Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili raporu,

20. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle, 1108 ada 139 parsel sayılı 16.346,00 m² yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 4.850 m²lik kısmında yer alan Olimpik Buz Sporları Salonu binasının Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi, ile ilgili raporu,

21. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletmelerinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

22. Hukuk Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

23. Plan ve Bütçe Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Elektronik Bilet Sistemi kullanarak aktarma indirimini içeren bütünleşmiş ücret toplama sisteminin geliştirilmesi ile ilgili raporu,

24. Hukuk Komisyonu + Ulaşım Komisyonu’nun, Kocaeli İli dışında uzak mesafedeki illere yapılacak cenaze nakilleri için, THY ile Belediyemiz arasında yapılacak Havayolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü ile ilgili raporu,

25. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu + Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ nun, Mesleki-Teknik, Genel ve Okuma Yazma Kursları ile Sosyal Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili raporu,

26. İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele Yaylacık Mahallesi’nde bulunan, 988 ve 989 adaların arasından geçen isimsiz imar yoluna “Güz Sokak” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

27. İsimlendirme Komisyonu'nun, Derince İlçesi, Çınarlı, Çenedağ, Sırrıpaşa Mahallelerinden geçen ve refüjlü olarak düzenlenen Gaffar Okkan Caddesinin böldüğü 6 kısıma isim verilmesi ile ilgili raporu,

28. İsimlendirme Komisyonu'nun, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Valilik Önü Yaya Üst Geçit Köprüsüne isim verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 632 ada 3,4 ve 5 nolu parseller, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 634 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı Mahallesi, G23c.14d.2a uygulama imar planı paftası, 124 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 140 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi G23c.14a nazım imar planı paftası, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi, G23c.09d nazım, G23c.09d.2a ve 2b uygulama imar planı paftaları, 3406, 2343, 1188, 1189, 1190, 3407, 2344, 2270, 2271, 5695, 5696, 5697, 2266, 2269, 5696, 5697, 1196, 1431, 1191, 1192, 1193, 1876, 1877, 1185, 1186, 1187, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.2b uygulama imar planı paftası, 373, 376, 523 ve 373 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.4a, 4d uygulama imar planı paftası, 351 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c.09b nazım G23c.09b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 380 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 381 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 parseller ile tescil harici 380 ada 8 nolu parsel ile 381 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım G23c.10a.2b uygulama imar planı paftası, 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.1b, 1c, 1d, 2a ve 2d uygulama imar planı paftaları, 625 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c, 05d nazım imar planı paftaları, 1175, 1176, 1182, 1183 parseller, 899 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 900 ada 2, 3, 4 parseller ve 638 ada 1, 2, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.1c uygulama imar planı paftaları, 892 ada1 nolu parsel ile ilgili olarak Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2413 sayılı kararı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 231 ada 14 parsel ile 232 ada 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 5601, 5602, 5603 ve 5604 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c ve G22b.13d nazım imar planı paftaları, 325 ada,1 nolu parselin kuzeydoğusu ile 201 ada, 4 nolu parselin kuzeybatısında yer alan tescil harici alan ve 459 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar plan paftasında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 687 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 14d, 19a nazım, G22b.13c.3a, 3b, 3c, G22b.14d.4c, 4d ve G22b.19a.1b uygulama imar planı paftaları, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 688 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 01.12.2015 tarih ve 42 sayılı imar planı revizyonuna ait kararında yapılan tashih ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d nazım imar planı paftası, 636 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2414 sayılı kararına isitnaden hazırlanan Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.d-20.c nazım imar planı paftaları dahilinde kalan yaklaşık 200 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 03.02.2016 tarih ve 2016/33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 5604 ada, 8 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları içerisinde, G22b, G23a çevre düzeni planı paftası, G23b.3,G24a.4 1/25000 ve G22b.25a, G22b.25b ve G23a.21a 1/5.000 ölçekli nazım imar planı paftalarında yer alan ana isale hatları ile ilgili hazırlanan 1/50.000 ölçekli ÇDP, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c-18d nazım, G22b.18c.1d, 4a, G22b.18d.3b uygulama imar planı paftaları, 6364 ada 1 parsel, 6365 ada 1 parsel, 6361ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.10.2015 tarih ve 596 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1306 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar plan paftası, 4682 nolu adanın tamamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c uygulama imar planı paftası, 514 ada 1 parsel ve 515 ada 1 nolu parsel ve 502 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 710 sayılı kararı ile onaylanan "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar plan paftası, 86 ada 175 nolu(eski 100 ve 150 nolu) parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan Kocaeli Yeni Kent Merkezi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi ve Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde kalan Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde şerit artırımına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.23.c.2.d uygulama imar planı paftası, 146 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.4 nazım imar planı paftası, 483, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.19c nazım imar planı paftası, 223 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz meclisinin 17.12.2015 tarih ve 713 sayılı nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24.c nazım, G23b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 283 ada 42 nolu parseli kapsayan alanda 17.12.2015 tarih ve 71 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 2406 sayılı kararı kararına istinaden hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım, F24.d.19.d.1.d uygulama imar plan paftası, 108 ada 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 ve 45 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 726 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirmesi ile ilgili raporu,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftası, 217 ada 251 nolu parselde TOKİ tarafından geliştirilen toplu konut projesi kapsamında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Topluca Mahallesi, G24a.03d nazım imar planı paftası, 107 ada 1725 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.a Çevre Düzeni Planı, G23.a3, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d uygulama imar paftası, 968 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile 3158, 7569 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni Planı, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli İli genelinde yaşanan otopark sıkıntısına daha kapsamlı çözümler getirmek amacı ile Belediyemiz Meclisinin 14.02.2013 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen “Otopark İlke ve Esasları” nın revize edilmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili yazısı,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22.b.20.c-G23.a.16.d nazım imar plan paftaları, 574, 575, 1436, 1437, 1438, 1446, 1448, 1449, 1480, 2643, 2757, 2775, 2776, 2777, 2781 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

78. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

79. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 371 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

80. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

81. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

82. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

83. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

84. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

85. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

86. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

87. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 786 ada 9 parsel, 267 ada 5, 6 parsel ve 268 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım imar planı paftası, 3400 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 723 ve 5157 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım imar planı paftası, 5377 nolu parsel ile batısındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.2a uygulama imar planı paftası, 76 ada 1 nolu parsel, 77 ada 13 nolu parsel ile 79 ada 4 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 488 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ile 488 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4d uygulama imar planı paftası, 206 ve 3810 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.3c uygulama imar planı paftası, 358 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.4a uygulama imar planı paftası, 331 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c, 13d, 18b nazım imar planı paftaları, 457 adanın batısında, 567 adanın kuzeyinde, 744 adanın bitişiğinde ve 749 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22b.23c nazım imar planı paftası, 5195 nolu parsel ile 7145 ve 7146 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.22b ve 23a nazım imar planı paftası, 10301,10511 nolu parseller ile 2326 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.17a nazım imar planı paftasında kalan 1684 nolu parseli de kapsayan alan ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c-18.d-19.d nazım, G22.b.18.c.1.a-1.b, G22.b.18.d.2.b-2.c, G22.b.19.d.3.d uygulama imar plan paftaları, 5226 ada 10-11-12-13-14 nolu parseller, 3712 ada 14 ve 15 nolu parseller, 5229 ada 1 nolu parsel, 3174 ada 1 nolu parsel, 5228-5236-5237 nolu imar adaları ile 5596 ada 1 nolu parsel ve bu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım, G22b.20c.4c, G22b.20c.3a, G22b.20c.3d uygulama imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c nazım imar planı paftası, 923, 924, 925, 926, 927, 1965, 1966, 2276, 2689 nolu parseller ile 927, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 nolu parsellerin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.17.c-18.d nazım imar planı paftalarında, Gebze Belediyesi'nin 01.03.2016 tarih ve 2016/50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili plan değişikliği teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 263 ada 10, 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi,G23c1, G23c.07b nazım imar planı paftası, 826 Ada 2,6 ve 7 nolu parsellerin bir kısmında kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.3a uygulama imar planı paftası, 155 ada 4 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23c.1, G23c.02d nazım imar planı paftaları, 869, 870, 871, 881, 882, 883, 884, 888, 890, 891, 1927, 4069, 4113, 4211, 4277 ve 4355 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24a.21d nazım imar planı paftası, 124 ada 4 nolu parsel ile 4268 ada 13 ve 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel ,141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Güvercinlik Mahallesi, G24a Çevre Düzeni, G24a2 nazım imar planı paftasında 512786,358- 513688.858 düşey, 4527473,689- 4526945.006 yatay koordinatları arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/50.000 öleçkli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c, 25d nazım, G23b.25c.1a-4a, G23b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 3065 ada 2 nolu parsel ile 774 ada 15 parsel civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.24b, G23b.25a ve G23b.25d nazım imar planı, G23b.24b.3c, G23b.25a.4d ve G23b.25d.1a uygulama imar planı paftalarında, “KBB İzmit İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Dere Islahı Projeleri Hazırlama Hizmet İşi” kapsamında Kuşak Sokak ve devamında hazırlanan yol ve dere ıslahı projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 223 ada, 26,29,32 nolu parseller, 224 ada, 7,11,19,20,24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanın 3. derece arkeoloji sit alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23d nazım, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, 48 ada 45 nolu parsel ve 3547 ve 3558 nolu adaların arasında kalan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

123. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak ve Çarşı Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1a, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftaları, kent merkezi projesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

124. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Akçat Mahallesi, G23d.13c nazım, G23d.13c.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 43 nolu parsel ile 126 ada 21, 22, 23, 24, 25 ve 27 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici alan hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

125. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Akçat Köyü, 120 ada, 29 parselde koruma alan sınırının belirlenmesine ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

126. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07a nazım, G23d.07a.2c, 3b uygulama imar planı paftası, 37 ada 55 nolu parsel, 408 ada102, 147, 148, 159 nolu parseller, 408 ada 159 nolu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 410 ada 4, 5 nolu parseller ve 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

127. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.1b uygulama imar planı paftası, 511 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

128. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, K1,K2,K3 ve K4 planlama bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

129. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08b nazım, G24d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 3887 nolu parsel, 921 nolu parsel ile doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

130. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, yürütmekte olduğu İmar Bilgi Sistemi çalışmalarında kullanılmakta olan yazılımların güncellenmesi, bakımı ve ek modül alımlarının yıllara sari ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

131. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen İzmit İlçesi, Sepetçiler Mahallesi sınırlarında bulunan 82.883,92 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Kent Konut’a devredilmesi ile ilgili teklifi,

132. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesinde yeni oluşturulan 6 adet isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili teklifi,

133. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde yeni oluşturulan bulvara isim verilmesi ile ilgili teklifi,

134. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Uzuntarla Mahallesinde bulunan Sultan Beyazıt Caddesi ile 326. Sokak arasında kalan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili teklifi,

135. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra İlçesi, Orhan ve Aydınlık Mahalleleri sınırında yer alan “Tabakhane Caddesi” nin adının “Çakmak Caddesi” olarak değiştirilerek isim verilmesi ile ilgili teklifi,

136. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

137. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Erikli Tepe Tabiat Parkı Gelişme Planının ve parkın yapım işinin ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

138. Birinci Hukuk Müşavirliği’nin, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

139. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik Kampları Projesi ile ilgili teklifi,

140. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2016 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

141. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili teklifi,

142. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması ile ilgili teklifi,

143. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediye Başkanlığımız ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliğinde yürütülecek olan “Tablet Bilgisayar Projesi” ile ilgili teklifi,

144. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi,1781 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tarihi binanın Dilovası Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.

145. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2015 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım