14 NİSAN 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/04/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/03/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.

GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1- Meclis 1.Başkan Vekili Seçimi,

2- Meclis 2.Başkan Vekili Seçimi,

3- Katip Üyelerin Seçimi,

4- Encümen Üyeleri Seçimi,

5- İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

6- Birliklere Üye Seçimleri,

RAPORLAR:

7- Kadro iptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

8- Ambulans Hasta Nakil Hizmeti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

9- 2011-2012 yılında dağıtılacak olan mini dizüstü bilgisayarlar ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu,

10- Mülkiyeti Başiskele Belediyesine ait Sit Alanı ve Askeri Güvenlik Sahası içerisinde kalan, Yuvacık Mahallesinde yer alan taşınmazların Kent Meydanı yapılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

11- Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, 6 kadastro paftası, 559 ve 560 nolu parsellerde hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Ovacık Mahalleleri B7, B8, ve BY1 olarak ayrılan alanlar ile ilgili hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı paftası, 812 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, 5497 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 17.12.2010 tarih ve 649 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar plan paftası, G.22.b.18.d.2.a uygulama imar plan paftası, 5486 ada 6 nolu parsel ile 13308 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1008 ada, 1 nolu parsel ile 1005 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı paftası, 7301 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Darıca Belediyesi, G22b.23.c nazım, 29L-4d uygulama imar planı paftası, 283 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, G.22.B.23.c nazım, 28L-1D uygulama imar planı paftası, 5220, 10568, 5224, 7414, 7159 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30K-II-a uygulama imar planı paftası, 1275 ada 1 nolu parsel ile 1273 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Darıca Belediyesi, 29L-2d uygulama imar plan paftası, 719 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin, 17.09.2010 tarih ve 497 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım, 29.L-4.D uygulama imar plan paftası, 279 ada, 1 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Darıca Belediyesi, Cami Mah. 28K.II.b uygulama imar plan paftası, 10678 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G.23.b.23.d nazım, G.23.b.23.d.1.d ve 4.a uygulama imar planı paftaları, 918 ada, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile 2305 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin, 12.11.2010 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2d uygulama imar planı paftası, 2689 ada, 11 nolu parsel ile 2733 ada 12 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b25b nazım imar planı, G22b25b1b uygulama imar planı paftası, 35, 36, 37 ve 41 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, Gebze Doğu Kavşağı Projesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 3592 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 4 ada, 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c. nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c uygulama imar planı paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gölcük Belediyesi, Müfit Saner Yaya Üst Geçidinin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 159 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- İzmit Belediyesi, G24a12a nazım imar planı paftası, 1332 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- İzmit Belediyesi, Topçular Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 5026 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1d uygulama imar planı paftası, 4419 ada, 12 nolu parsel ile 124 ada, 38 nolu parselde hazırlanan nazım ve imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b25c nazım imar planı paftası, 1554 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G2b25a2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10,15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, Orhaniye Köyü, 29 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, Hatipköy, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2107 ada, 1, 2 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 968 ada 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 4427 (eski 4406) nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23.b.23.d nazım imar planı, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4969 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- İzmit Belediyesi, G23.b.24.c.2.d uygulama imar plan paftası, 1852 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları 5010 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Körfez Belediyesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 213 ada 10, 214 ada 36, 39, 40, 257 ada 1, 1761 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Kartepe Belediyesi, G23c05b nazım imar planı paftası, 2446, 700, 1465, 6359, 701, 680, 679, 6782, 659, 660, 661 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Kartepe Belediyesi, Maşukiye, 1 ve 3. derece doğal sit alanı sınırlarının 1/25000 ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1a-22d4d uygulama imar planı paftası, 487 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Kuzey Marmara Otoyolunun planlara işlenmesine ait Belediyemiz Meclisi’nin 18.06.2010 tarih ve 355 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

54- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak yazısı,

55- 2011 yılı Ek Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yazısı,

56- İzmit Belediyesi, Saraybahçe Bölgesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

57- Başiskele Belediyesi, G23c.05c.4b uygulama imar plan paftası, 4373, 4474, 4476 no’lu parseller ile 4571, 4572, 4573 ve 4574 no’lu parseller arasında yer alan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58- Başiskele Belediyesi, G23c.09a.1b uygulama imar plan paftası, 20.00 m’lik imar yolunun 4191 nolu parsel üzerinde devamlılığının sağlanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.c nazım imar planı, G.22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası, 1382 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

61- Çayırova Belediyesi, G22b.19.a nazım G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Çayırova Belediyesi, G22b.13c-13d nazım, G22b.13c.3b-3c ve G22b.13d uygulama imar planı paftaları, 675 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Darıca Belediyesi, 30.J-3.C uygulama imar plan paftası, 10733 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 1923 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3a uygulama imar planı paftası, 2723 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Derince Belediyesi, Askeri Hastane Köprülü Kavşağının planlara aktarılmasına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi

67- Dilovası Belediyesi, Dilovası Küçük Sanayi ve Depolama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

68- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.20.a.2.b –2c- 2.d-3.a-3.b, G22.b.20.b.1.c-1.d-2.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

69- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d3a-3b-2d uygulama imar planı paftası, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 nolu adalar ile 321 ada, 45, 83, 37, 38, 30, 34, 84, 39, 35, 36, 25, 85, 86, 94, 24, 26, 29, 23, 24, 27, 94, 93, 2, 95, 95 ve 91 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1287 ada, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b. uygulama imar planı paftası, 672 ada, 31 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Gebze Belediyesi, Eskihisar Yaya üst geçidinin planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Gölcük Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75- İzmit Belediyesi, Çayırköy-Yassıbağ Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- İzmit Belediyesi, Mehmet Ali paşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı,G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3622 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- İzmit Belediyesi, G23.b.20.c nazım imar planı, G23.b.20.c.3.a ve G23.b.20.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 4441 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

78- Kandıra Belediyesi, Turizm Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Orman Köylerine ait Köy Yerleşik Alan sınırının belirlenmesi ve Pelitpınar Köyünün Köy Yerleşik Alan Sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Karamürsel Belediyesi, Hacıömerağa Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2d uygulama imar planı paftası, 457 ada, 173 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, 322 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Hürriyet, Köseköy, Fatih ve 17 Ağustos Mahalleri sınırları dahilinde Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Kartepe Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b3d-2a uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1653 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Kartepe Belediyesi, Aslanbey Adnan Menderes Mahallesi, G24d01d nazım imar planı paftası, 113 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mahallesi, G24d1a-1b nazım imar planı paftaları, Hipodrum Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Kartepe Belediyesi, K-7 Gelişme Bölgesine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Kartepe Belediyesi, Arslanbey uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c uygulama imar planı paftası, 1359 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Körfez Belediyesi, G22b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4d-22d1a uygulama imar planı paftaları, 1914,1915,1919 nolu parsellerin güneyinde bulunan imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 18.02.2011 tarih ve 121 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kocaeli 2025, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Halil Çavuş Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Kartepe Belediyesi, Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin Leyla Atakan Caddesi olarak değiştirilmesini ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Vektör Yayılımı Önleme Hizmetleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- D-130 Müfit Saner Yaya Üst Geçidi yapım işi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Değirmendere Girişi Köprülü Kavşağı yapım işi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Kocaeli Yıldızlar Yüzme Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında engellilere yönelik yüzme eğitimine dair esas ve usulleri kapsayan protokol yapılması ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Teşkilat Şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Dilovası Katı Atık Berttaraf Tesisi İlave Lot Yapım İşi ihalesi ile ilgili Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Kocaeli Şubesi ile protokol yapılması ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü ile Mesleki Kurs Protokolü yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/b maddesine uygun olarak Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarla protokol yapılması ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Yurt Dışı görevlendirmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na ait olan, İlimiz Başiskele İlçesi Yuvacık Köyü sınırları dahilinde bulunan 43 pafta, 5555 parsel sayılı 6019,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Güneş Caddesi Plajyolu adresinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi-Restoran ve 1 adet Çay Bahçesi-Kafeterya işyerinin kira sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:38 adresinde bulunan 1 adet Çaybahçesi-Kafeterya işyerine ait kira sözleşmesinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- İlimiz Kartepe İlçesi, Köseköy Beldesi 496 ada, 13 parsel sayılı 818,17 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yaklaşık 273,00 m2 yüzölçümlü binanın Kartepe Belediyesine olan tahsisinin kaldırılarak, Kartepe Kaymakamlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis Başkan Vekilinin geçmesi:

112- 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım