14 Nisan 2006 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 14.04.2006 Cuma Günü saat 15.00`da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M
===========
Yoklama,

1- 16.03.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

Meclis Bilgisine sunum :

2- Personelden Müdür ve Üstü Ünvanlı olanlar meclisin bilgisine sunumu ile ilgili Personal ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,
3- Teftiş Raporunun meclisin bilgisine sunumu ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
4- Yurt Dışı İnceleme Bilgileri ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
5- Yurt Dışı İnceleme Bilgileri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
6- Yurt Dışı İnceleme Bilgileri ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı,

Müdürlük Talepleri :

7- 2005 Yılı Faaliyet raporu ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
8- Meclis Başkan Vekiliği seçimi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
9- Meclis Katip Üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,

Komisyon Raporları :

10- Emlak İstimlak Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
11- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
12- Sarımeşe Belediyesine ait taşınmazın devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
13- Çayırova Belediyesine ait taşınmazın tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
14- Belde A.Ş Sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
15- Akıllı Kart Sistemi olan Kent Kart Uygulaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
16- Hafriyat Toprağı İnşaat ve yıkıntı atıkları yönetmeliği gereği 2006 yılı fiyat tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
17- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu,
18- Denetim Komisyonu raporu,
19- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20- Köseköy Belediyesi, G24d-01a-2b ve G24d-01a-2a uygulama imar planı paftaları üzerindeki sanayi ve depolama alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24c-05 nazım imar planı paftaları, 452, 471 ve 472 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
22- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868 Ada 1 nolu parsel, 4809 Ada 9 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
23- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20M-IIIc, 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 348 ve 1253 nolu adalarda teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
24- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 51 kadastro paftası, 426 Ada 7 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
25- Saraybahçe Belediyesi,Tepecik Mahallesi, 1 kadastro pafta, 235 Ada, 7 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
26- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19-N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 3212 Ada, 1 parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 45 kadastro pafta, 1049 Ada, 20 parseldeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
28- Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIId uygulama imar planı paftası, 3415 Ada, 1 parselin ticaret alanı ve A+LPG olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
29- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIa uygulama imar planı paftası, 1813 Ada, 21 parsele LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
30- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları dahilindeki seka koruma amaçlı nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
31- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, 5 kadastro pafta, 291 parselin BHA olan kullanımının spor alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M-IIc uygulama imar planı paftası, 204 Ada, 7 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
33- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-1b uygulama imar planı paftası, 3076 Ada, 16 parseldeki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
34- Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c-05a, 05 b nazım imar planı paftaları, 142, 1385, 1386, 1387, 311, 312, 313 ve 230 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35- Yeniköy Belediyesi, G23c-03c-2c ve 3b uygulama imar planı paftalarında askeri güvenlik bölgesi sınırının plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
36- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı , G22b19a3d uygulama imar planı, 1986 Ada, 1 nolu parselin KDKÇA olan kullanımının akaryakıt ve bakım istasyonu olarak değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
37- Çayırova Belediyesi, G.22.b.19.d.2a uygulama imar planı paftası, 638 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
38- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1005 ada, 2,4,8,9 ve 10 nolu parsellerin yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
39- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3b uygulama imar planı paftası,2097 ada, 1, 2, 3 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
40- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K2d uygulama imar planı paftası, 1906 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
41- Dilovası Belediyesi, Orhangazi mahallesi, G.23.a.21.b nazım imar planı paftası, G.23.a.21.b.3a uygulama imar planı paftası, 62 ada, 9 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
42- Şekerpınar Belediyesi, G22b14a ve G22b14d nazım imar planı paftası, 423 ada 6 nolu parselin sanayi ve depolama alanı olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,
43- Şekerpınar Belediyesi, İSU depo alanının genişletilmesine ait uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
44- Şekerpınar Belediyesi , Hal Alanının genişletilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
45- Gebze Belediyesi, Terminal Alanına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
46- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1018 ve 1019 nolu adaların yapı yasaklı alandan çıkarılması için yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
47- Gebze Belediyesi, Pelitli köyü, G.22.b.15.d.2c uygulama imar planı paftası, 15 kadastro pafta, 221, 1901 ve 1972 nolu parsellerde uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,
48- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c-15d nazım imar planı paftası, G22b15c1d-15d2c uygulama imar planı paftası, 15 kadastro pafta, 233, 1949 ve 1950 parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
49- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2022, 2023, 2026 nolu parsellerde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
50- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 1869 ada 13 nolu parselin ticaret alanı olan kullanımının sanayi alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
51- Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Bölge Kurulu`nca belirlenen Kentsel sit alanı sınırlarının 1/5000 nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
52- Karamürsel Belediyesi, ,G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar plan paftası, 527 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
53- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.2.c nazım imar planı paftası, G.23.c.2.c.3.b uygulama imar planı paftası 269 ada 16 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımın Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
54- Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.d nazım imar plan pafta, G.23.c.01.d.2.c uygulama imar plan pafta, 27 kadastro pafta 1302 nolu parsele yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
55- Yazlık Belediyesi G.23.c.03.d nazım imar planı pafta, G.23.c.03.d.3.b uygulama imar plan paftası, 231 ada 14 nolu parsel ve G.23.c.08.a nazım imar planı pafta, G.23.c.08.a.2.a uygulama imar plan paftası, 339 ada 13 ve 14 nolu parseller de hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
56- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
57- Hereke Belediyesi sınırları içerisinde, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 16 kadasto pafta, 1281, 1285, 3409 ve 3410 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
58- Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Atalar Mahallesi, G23a-25b ve G23a-25c nazım imar planı paftaları, G23a-25b-4c ve G23a-25c-1b uygulama imar planı paftaları,182 ada, 4,9,11 ve 14 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
59- K.B.B. İmar Yönetmeliği`nin 10. ve 11. madde revizyonları hak. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
60- Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği 25. madde revizyonu hak. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

Komisyon Yazıları (Süre Uzatımı)

61- K.B.B.Reklam ilan ve tabela yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Ortak Komisyon yazısı,
62- Balık Avcılığı problemlerini araştırma komisyon yazısı,
63- İzmit Merkez Arslanbey İlk Kademe Belediyesi Yeşilkent semti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
64- Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
65- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftaları, 6693 nolu (eski 6250, 6251, 6252, …6257) parselin konut ve tarım alanı olan kullanımın KDKÇA alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
66- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199, 200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
67- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
68- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
69- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 4412 ada, 7 ve 8, 4419 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı ,
70- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı ,
71- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva-İstanbul Cad. Ahmetali Cad., ve Taşocağı cad. üzerinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı ,
72- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a, G23c-09a-3b, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftaları, 20 kadastro pafta, 3741 parselde teklif edilen imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
73- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
74- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki DDY alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
75- Darıca Belediyesi, 30.K nazım imar planı paftası, 2127 ada, 3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
76- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1936 ada 14 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
78- Gebze Belediyesi, Anibal Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
79- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
80- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a2c-24b1d uygulama imar planı paftası, 1892 ada, 8 nolu parsel, 1894 ada, 3 nolu parsel, 1896 ada, 6 nolu parsel, 1895 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
81- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,1,2,13, ve 14) nolu parselde yapılan değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
82- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parseller de hazırlanan ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
83- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
84- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 936 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no`lu parseller ile 1687 ada, 1 no`lu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
85- Asma katlı yapılar ile ilgili komisyon görüşmelerinin uzatılması ile ilgili komisyon yazısı,

Müdürlük Talepleri :

86- Kandıranın Kırkarmut Köyünden,Yağcılar,Hatipler,Cabbarlar,Bayıslar,Koruklar,İzmit ve Kırkarmut Köyünden Kandıra ilçe merkezine taşımacılık yapılmak üzere 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıllığına kiralanması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
87- İzmit merkezi ile Çağırgan köyü arasında taşımacılık yapılmak üzere 1 adet toplu taşıma hattının 10 yıllığına kiralanması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
88- Takas ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
89- Gebze –Beylikbağı-Cumhuriyet ve Gebze-Yenimahalle toplu taşıma hatlarında mevcut 8 adet toplu taşıma hattı ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
90- Gebze-Gaziler,Yavuzselim,Emlankbank Mutlukent Toplu taşıma hatlarında mevcut 8 adet toplu taşıma hattı ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
91- Telefon Limitlerinin belirlenmesi ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığının yazısı,
92- Görev,Yetki ve Sorumluluğu Yönetmeliği ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
93- Müeyyideler ile ilgili Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının yazısı,
94- Dükkan satışı ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
95- Taşınmaz Mal Tahsisi ve Ortaklaşa Bina Yapımı Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,
96- Gölcük İlçesine bağlı Hasaneyn köyünde 16 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
97- Saraybahçe Belediyesi Eski Hamam Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
98- Gölcük İlçesine bağlı Ümmiye köyünde 15 adet isimsiz cadde ve sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
99- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
100- Kullar Belediyesi, G23b-25d ve G23c-05a nazım imar planı paftaları üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
101- Maşukiye Belediyesi, G24d-03c nazım imar planı paftası, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 ve 2907 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
102- Bekirpaşa Belediyesi, 21O nazım imar planı paftası, 21O-IVb uygulama imar planı paftası üzerindeki yapılaşmaya kapatılan alanlarda yapılan jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüdler doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
103- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı paftası, 480 ada, 643 parselde hazırlanan teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
104- Bekirpaşa Belediyesi, Erenler Mahallesi, 20N Nazım imar planı paftası, 20NIVb uygulama imar planı paftası sınırları dahilindeki kentsel dönüşüm alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
105- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIb uygulama imar planı paftası, 542 ada 161 nolu parselde teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
106- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
107- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b1b-2a uygulama imar planı paftaları, 5742 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
108- Gebze Belediyesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
109- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a-24b nazım imar planı paftaları, G22b24a3b ve G22b24b4a uygulama imar planı paftaları, 2357 ada, 1 nolu parsel, 889 ada, 5 nolu parsel ve 887 ada, 3 ile 4 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
110- Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVd uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı
111- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1185 ada, 23 ve 41 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
112- Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21, 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
113- Darıca Belediyesi, 30J nazım imar planı paftası, 30J3b uygulama imar planı paftası, 10143 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
114- Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları içerisinde, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
115- Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde, 23 pafta, 920 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
116- Darıca Belediyesi, 126 pafta, 5418, 5419, 5424 ve 5340 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
117- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar plan pafta, 7 kadastro pafta, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
118- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.4.b uygulama imar plan paftası, 481 ada, 65 parsel ve 441 ada, 260 ada 65 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
119- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07.a.4.b uygulama imar planı pafta, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 674 nolu parselde hazırlanan uygulamam imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
120- Dereköy Belediyesi, Köyaltı Mevkii, G.23.d.07.d nazım imar planı pafta, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı pafta, 7 kadastro pafta Hasibe Yıldırım`a ait 195 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
121- Planlama Şube Müdürlüğüne ait Hizmet Ücret Tarifesinin yeniden düzenlenmesine ait İmar Daire Başkanlığı yazısı,
122- Derince Belediyesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-1-b 3-a ve uygulama imar planı paftaları, 3992 ve 3993 nolu adalar ile, 9 pafta, 278,279,290,291 ve 295 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
123- Derince Belediyesi, 20KIIIc uygulama imar planı paftaları, 2370 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
124- Köseköy Belediyesi, 19O (G24a21d) nazım imar planı paftası, 190IIIa uygulama imar planı paftası, 367 ada, 2 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
125- Bekirpaşa Belediyesi,Yeşilova Mahallesi, 21 O nazım imar planı paftası, 21OIVd uygulama imar planı paftası, 108 ada, 10,11,12,2,5 nolu parsellerde ki Özel Yurt Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
126- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, 106 ada, 12 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
127- Bekipaşa Belediyesi, Yassıbağ Köyü Yukarı açmalar mevkii, 24 pafta, 2188 parseldeki yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ve ticaret alanının genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı ,
128- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19 0 nazım imar planı paftası, 190Ib uygulama imar planı paftası, 1551 ada, 1 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
129- Suadiye Belediyesi, G24d-01c, G24d-02d nazım imar planı paftaları, G24d-01c-2c, G24d-01c-3a, G24d-01c-3b, G24d-01c-3c, G24d-01c-3d, G24d-02d-1a, G24d-02d-1b, G24d-02d-1c, G24d-02d-1d, G24d-02d-4a, G24d-02d-4b ve G24d-02d-4d uygulama imar planları üzerinde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
130- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20.O-IVc uygulama imar planı paftası, 3061 ada, 7 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
131- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellere ait yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
132- Otopark Ek Yönetmeliği 3/c madde içerisinde geçen ``4.madde m bendi” ibaresinin ``4.madde l bendi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
133- Otopark Ek Yönetmeliği- 2006 yılı Belediyelere ve Gruplara Göre Otopark Bedelleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım