14 MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/05/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/04/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi 9257 parsel sayılı 20.155,09m² yüzölçümlü taşınmazın Hayvan Pazarı ve Borsası yeri olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesiile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının Bütçe Aktarmaları ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro iptal- ihdası ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tramvay hattında kullanılmak üzere alınması düşünülen ve Belediyemiz 2015 Mali yılı Bütçesi T cetveline konulan 10 adet tramvaya 2 adet daha eklemesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe ilçesi, Sarımeşe- Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan ve iki hisseden oluşan 3099 sayılı parsel üzerinde 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Tarife Güncellemesi ile ilgili raporu,

8.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Turgut Mahallesi Park Alanı Projesi kapsamında kalan Turgut Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Binali ÇETİN’e ait 4339 ada 7 parsel sayılı taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 279 ada, 1 parselde yer alan, Kalıcı İş Merkezi Zemin kat 1/46 arsa paylı 13 no.lu taşınmazın, Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezine olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyetine hisseli olarak sahip olduğumuz 3230 ada 23’nolu parselin 1/1000 uygulama İmar Planındaki Plan Fonksiyonuna göre, ifraz işleminin yapılması ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yarımca 14,5 Metrelik yol projesi kapsamında kalan Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Zeki KILIÇ’a ait 722 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların trampa edilmesi ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi Seka eski fabrika alanı içinde, 3315 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Belediyemize ait 2 katlı binanın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tablet Bilgisayar Projesi ile ilgili raporu,

14.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Çiftlik Mahallesi dahilinde bulunan taşınmaz üzerinde Gölcük, İhsaniye Spor Tesisi ile çevresine Peyzaj düzenlenme işinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy - Karşıyaka Mahallesi, 651 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan 4.869,86 m²’lik 1 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili raporu,

16.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 155 ada hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü’ne ait olan 9.463,28 m²’lik 263 sayılı parsel üzerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonunun, Ortaklaşa Yaptırtılması ile ilgili raporu,

17.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, 5103 ada 10 parsel sayılı Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

18.Hukuk Komisyonu’nun, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,

19.Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 10.05.2012 tarihli ve 238 sayılı kararı ile kabul edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili raporu,

20. Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2015 yılı “Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek” programına “Servetiye Karşı Köyü Taş Camii Restorasyonu ve Kırsal Alan Kültürel Miras ile Turizmi Çeşitlendirme Projesi” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili raporu,

21.Plan ve Bütçe + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 351 ada,1 parsel sayılı 13.810,00 m2 taşınmazın Eğitim merkezi yapılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

22.Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Belediyemiz Personeline yönelik olarak Hizmet içi Eğitim ve Eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla Marmara Belediyeler birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

23.Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, Yaşar TOKO’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi 637 ada 4 parselde bulunan arsanın 875,72 m2 sinin Belediyemize, kalan 1355,36 m2 Takosan Metal Elektronik İnşaat Gıda Ürünleri İml. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.’ye ait olduğu, Belediyemize ait hissenin kendilerine satılması ile ilgili raporu,

24.Plan ve Bütçe + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, İlimiz genelinde Mezarlık alanları tesis edilmesi ile ilgili raporu,

25.Hukuk + Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23.c.04.c-09.b nazım imar paftaları, 540, 541, 547, 548 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Kılıçaslan Mahallesi, G23c.09.a nazım, G23c.09.a.4.b uygulama imar planı paftası, 4863 ve 4864 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 492877-493580 dikey, 4507089-4505880 yatay koordinatları arasında imar hatlarının düzenlenmesi ve teknik ve sosyal donatı alanlarında yer değişikliği yapılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.02.2015 tarih ve 77 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.18.a-18.b nazım imar paftası, 408, 768, 769, 784, 785, 786 ve 787 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, 29L.2a uygulama imar planı paftası, 741 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.24.a nazım imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30K.3a uygulama imar planı paftası, 1724 ada 1 nolu parsel ile 1725 ada 1 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00m imar yolu ile Konut adasının doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.23.a nazım imar planı paftaları, 1674 ada 1 nolu parsel, 1675 ada 1 nolu parsel ve 1676 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1685 ada, 3 parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.c uygulama imar planı paftası, 1483 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.20.d ve G22.b.19.c nazım, G22.20.d.4.a ve G22.b.19.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 3469 ada ve 3468 adalar arasından geçen 12 m. İmar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.02.2015 tarih ve 1892 sayılı kararı ile ilgili koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili raporu,

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 204 ada 22 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b3 nazım imar planı paftası, 195, 234 ve 306 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.15.c ve G22.b.20.b nazım imar planı paftaları, 1443, 1444 ve 382 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 92 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 11.02.2015 tarih ve 2015/7279 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Riskli Alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, İ-6 Kabaoğlu, İ-7 Sarıcalar, İ-8 Üçtepeler bölgelerindeki mülkiyetler arasındaki farklılığın giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih ve Alikahya Atatürk Mahalleleri, G23.b.21.d-25.c nazım, G23.b.25.c.2.b, G23.b.21.d.1.a-1.b uygulama imar plan paftaları, 456 nolu imar adası ile 125 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 3245 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

49.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararının planlara işlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

51.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.2d uygulama imar planı paftası, 97 ada 66 parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahalleleri, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 32 nolu (eski 25 parsel), 4805 ada 1 nolu parsel ile 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G.23.b.23.c-24.d nazım, G.23.b.23.c.02.c- G.23.b.24.d.1.a-1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 1049 ada 33, 34, 35, 36 ve 73, 3905 ada 1, 2171 ada 5, 4412 ada 9, 11 ve 4417 ada 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı, Kerpe , Kültür varlıklarını Koruma Kurulunun 17.03.2015 tarih ve 1925 sayılı kararına yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan ve Akdurak Mahalleleri, Rekreasyon Alanı ile Park ve Dinlenme Alanının yer değişikliği ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, 95 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.08.a nazım imar planı paftası, 174 ada 25 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kent Mezarlığı Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d2 ve G24d.08.b nazım imar planı paftaları, 3398 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 872 ada 4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım ve G23a.25b.4c uygulama imar planı paftası, 701 ada 31 numaralı parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21.c nazım imar planı paftası, 504 ada 1 nolu parsel ile uzantısıdaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23.a.18.c nazım, G23.a.18.c.3.c uygulama imar paftası, 466 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.1.a-1.b-2.d uygulama imar planı paftaları, 490, 491, 492, 496, 502 ve 1069 nolu adalar ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b-22c nazım, G23b-22c-1b – 2a uygulama imar planı paftalarında yer alan 9.75 ha.’lık “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde yer alan 5140 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonu' nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Planlama Bölgesi , 1/50000 ÇDP ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası 138 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

69.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10.a nazım imar planı paftası, 4625, 4626 nolu parseller ile 4692 nolu parselin kuzeydoğusundaki park tescilli alan ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım imar planı paftası, 467 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 15000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b4 ve G23.b.23.d nazım imar planı paftası, 2824 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23b.23d nazım, G23b.23d.1a uygulama imar planı paftaları, 2347 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli ve Köseler Mahalleleri, G23.a4 ve G23a.17c nazım imar planı paftası, 3665, 3666, 1851, 1871 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 184 ada 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G23a.05d nazım, G23a.05d.2a uygulama imar planı paftası, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70 ve 71 nolu parsellerden geçen 7.00m imar yolunda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar plan paftası, 1286 ada 1, 12 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3a-3b uygulama imar plan paftaları, 321 ada 313, 322 ve 493 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a-2d uygulama imar paftaları, 72 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b.15c ve G22b.20b nazım imar planı paftası, 1474 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

83.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK34 nolu sanayi alanında muhtelif parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

85.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22b.17c-18d-23a-22b nazım imar planı paftaları, 444390.870-446824.762 yatay, 4521299.844-4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alana ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22b.18c-18d-23a-23b-24a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22b.24.a-24b-19c-20c-20d nazım imar planı paftaları, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planında hazırlanan revizyon ile ilgili teklifi,

89.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı Mahallesi, G23d.04c ve G23d.05d nazım imar planı paftaları, 1851 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Siretiye Mahallesi, G23c çevre düzeni planı, G23c.1 nazım imar plan paftası, 314 nolu parselde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23d.2 ve G23d.10.a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım imar paftası, 268 ada 1, 4, 5 ve 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yuvam Mevkii, G23b.25b nazım, G23b.25b.3d uygulama imar planı paftası, 499100-499200 yatay, 4516300-4516200 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 3995 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c, G24b.01a nazım, G23b.19c.4c-G23b.24b.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 2192 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4c uygulama imar planı paftası, 4838 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, 1727 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, 492775-498158 dikey, 4514137-4515835 yatay koordinatları arasında yer alan bölgede projelendirilen "Seka Park-Otogar Arası Tramvay Hattı" nın, ana istasyonlarının ve depolama alanının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23b.19c.1a-b, G23b.19c.2a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi Sarımeşe Hürriyet, Fatih, Bakırlı, ve 17 Ağustos Mahalle sınırları içerisinde, G.24d.01a-01b -01c nazım imar plan paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazlarla ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03d nazım, G24d.03d.2c uygulama imar plan paftası, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 ve 541 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.b nazım imar planı paftası, 701 ada 31 nolu parsel, 706 ada 11, 12 ve 24 parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d-21c nazım imar planı paftaları, 866 ada 10, 23 parsel, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ve 864 doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükmünde hazırlanan değişikliği ile ilgili teklifi,

108.Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Fotokopi cihazları hizmet alımının yılara sari olarak yapılması ile ilgili teklifi,

109.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 205 ada 13 parsel taşınmaz ve üzerindeki 3 katlı binanın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

110.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi Osmanyılmaz Mahallesi, 5018 ada 12’nolu parselin ifrazı ve ifrazen tescili ile ilgili teklifi,

111.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 3329 ada 2 ve 3’nolu parsel sayılı taşınmazların ‘Arıtma tesisi ve Müştemilatı ile laboratuvar binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

112.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bilgi İşlem Dairesine ait tarife cetvelinin revize edilmesi ile ilgili teklifi,

113.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait il sınırları içerisinde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin işletilmelerinin devri ile ilgili teklifi,

114.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti belediyemize ait, kamusal ihtiyaçlara cevap vermeyen, atıl vaziyette kalan taşınmazların satılması ile ilgili teklifi,

115.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti belediyemize ait, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 4408 ada 3 ve 4’nolu parsel ile 4382 ada 14 parsel sayılı taşınmazların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

116.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, D-100 karayolu İstanbul istikameti Çayırova İlçesi girişinde Belediyemizce yapımı tamamlanmış olan yaya üst geçidinin yanında yapılacak olan özel tasarım büfenin işletmesinin devir edilmesi ile ilgili teklifi,

117.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3319 ada 1 nolu parselde bulunan binalardan bir tanesinin Kocaeli Üniversitesi’ne ‘Kültür Evi’ olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

118.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Katı atık aktarma istasyonu yeri ihtiyacının karşılanması ile ilgili teklifi,

119.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Cenaze Nakil Otobüsü Alımı ile ilgili teklifi,

120.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Tramway Proje İşinin Finansmanı ilgili olarak Belediye Başkanın Yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi,

121.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi,

122.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün, ortak proje kapsamında Gebze ilçesi, Güzeller Mahallesi, 437 ada 51 sayılı parsel üzerinde yapılacak Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının inşası ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım