14 MAYIS 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 14/05/2010 Cuma günü saat: 15.00'te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yoklama ve açılış,
19/04/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu
06-10 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yunanistan‘a yapılan ziyaretler ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın bilgi sunumu,
GÜNDEM
========

RAPORLAR:


1- Özel minibüs ve halk otobüsleri ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,
2- “Çocuklar Geleceğimizdir” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,
3- “7 İklim 7 Renk Kocaeli' de Tek Yürek” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,
4- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
5- Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
6- Göçmen Konut, Köy Arsa ve Arazi işlemlerinin Köylerin sınırları içinde bulunduğu İlçe Belediyelerine yetki devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
7- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 41 98 03 nolu 1998 model JCB Marka İş Makinası' nın bedelsiz olarak Van İli Bahçesaray Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8- İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3609 ada 4 parsel sayılı 809,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan 4 katlı binanın Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
9- Sapanca Gölü Terfi Sistemi ve İçme Suyu Arıtma Tesisi girişine hidro-elektrik santrali kurulabilmesi konusunda İzmit Su A.Ş ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu + Hukuk Komisyonu ortak raporu,
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
11- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
12- Körfez İlçesi, Sevindirikli Köyü 2810 parsel sayılı 6.950,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
13- Derince İlçesi Çavuşlu Köyü 6866 parsel sayılı 3726,48 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
14- İzmit İlçesi Orhan Mahallesi 957 ada, 1 ve 2, 956 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların İzmit Belediyesine Tahsis edilmesi ve protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene Yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,


İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15- Başiskele Belediyesi, Yakacık Mah. G23.c.05.a.3.c pafta 164 ada 21 nolu parsel ve G23.c.05.a.4.c pafta 137 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
16- Başiskele Belediyesi, Kullar G23.c.05.c.1.b pafta 604 ada 7 nolu, 602 ada 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
17- Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mah. G23.c.09.a.1.a / 1.b pafta 4587 ve 467 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
18- Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi G23.b.25.c.4.c, G23.c.05.b.1.b paftaları 245,249,248 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
19- Başiskele Belediyesi, G23.c.09.d.2.a pafta 2250, 2249, 2248, 1740 nolu parseller ile 2266 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
20- Başiskele Belediyesi, Şehitekrem Mahallesi G23.c.09.a.3.d pafta 5900 ve 5838 nolu parseller arasındaki 10.00 metrelik imar yolunun düzenlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
21- Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a.1.c, 2.d, 3.a, 4.b uygulama imar plan paftalarında mevcut uygulama imar planı sınırı dışında ve plan sınırına bitişik yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
22- Başiskele Belediyesi G23.c.09.b.2.a /2.d paftalarında yer alan 303 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
23- Başiskele Belediyesi, İlçe genelinde ki donatı hesap tablosunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
24- Çayırova Belediyesi, 2103 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
25- Çayırova Belediyesi, 1270 ada 12 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
26- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3a-3b uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
27- Darıca Belediyesi, Yalı Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 10480 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
28- Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
29- Darıca Belediyesi, 29K.II.c - II.b pafta 1208 ada 24 nolu parsel ile 1208 ada 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
30- Darıca Belediyesi, 30K.II.d pafta 1282, 1284 adalardaki tüm parseller, 1285 ada 3 nolu parsel dışındaki tüm parseller ve 1286 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
31- Derince Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
32- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d2c-2d uygulama imar planı paftaları, Çenesuyu yol güzergahında yapılan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
33- Dilovası Belediyesi, Yılanca tepe 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının işlenmesini içeren 1/50000 ÇDP ve nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
34- Gebze Belediyesi, G.22.b.19.c. nazım imar planı, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar plan paftası, 4201 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.01.2010 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
35- Gebze Belediyesi, Güzeller Mah. G22.b.19.c.2.d pafta 5268 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu ve 5109 ada 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39 nolu parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
36- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. G22.b.24.a.2.c pafta 1936 ada, 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
37- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah.G22.b.19.c.4.a pafta 3007 ada 1, 2 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
38- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. G22.b.24.a.2.c pafta 155 ada 55 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
39- Gebze Belediyesi, Çayırova Mah. G22.b.18.c.4.a pafta 4077 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
40- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. G22.b.24.a.2.b pafta 4455 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
41- Gebze Belediyesi, 380 kV 2B 954 MCM, 154 kV 2X954 MCM Tepeören TM-Çayırova TM E.İ. Hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
42- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah. 1289 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
43- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah. G22.b.23.b.2.c pafta 1648 ada 12 nolu parsede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
44- Gebze Belediyesi, G23a16d nazım imar planı, G23a16d3a uygulama imar planı paftası, 763,2608 ve 2533 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
45- Gebze Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d4a uygulama imar planı paftası, 321 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
46- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3b-3c uygulama imar planı paftaları, 4653 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
47- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d.2.b pafta 2537 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
48- İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d.2.b pafta 3499 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
49- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c.3.a pafta 558 ada 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
50- İzmit Belediyesi, Miralay Mümtaz Küçük Caddesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
51- Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
52- Kartepe Belediyesi, Sapanca Yolu ikileme projesi uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
53- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c,G24d01b nazım imar planı, G24a21c1c-1d-2d-3a-4b, G24d01b1a uygulama imar planı paftaları, 204 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
54- Kartepe Belediyesi, Acısu-İbrikdere, Bağdat, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri G24.d.03.a.03.a-b, G24.d.03.a.04.d-c, G24.d.03.a.03.d-c, G24.d.03.d.01.a-b-c, G24.d.03.d.02.a-b, G24.d.03.c.01.a, G24.d.03.d.02.d-c, G24.d.03.c.01.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
55- Karamürsel Belediyesi, G23d07b nazım imar planı, G23d07b2c uygulama imar planı paftalarında küçük sanayi sitesine ait hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
56- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Tepeköy'e ait Kırsal Konut Alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
57- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mah. 20 kadastro pafta, 110 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
58- Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mah. G23.a.25.c.2.b pafta 214 ve 1760 adalar arasındaki 7 m'lik imar yolu ile ilgili uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
59- Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleri ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
60- Körfez Belediyesi, Hürriyet ve Petrol Caddeleri Köprülü Kavşağı projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
SÜRE UZATIMI:

61- Tek tip Öğrenci Kentkartına geçilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyon yazısı,
62- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Beldesi, meclis araştırma önergesi ile ilgili Hukuk + İmar ve Bayındırlık komisyonu ortak yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

63- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
64- 2009 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün teklifi,
65- İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
66- Muhtaçlara yardım etmek amacı ile ortak hizmet protokolü imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU' na yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
67- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi protokolü imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU' na yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
68- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
69- Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
70- İndirimli seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
71- Kent Konut A.Ş tarafından uygun ödeme koşullarında özürlü yaşamına uygun konut yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
72- Şehir İçi ulaşımı sağlayan kamu ve özel sektöre ait toplu taşıma araçlarının özürlülerin bineceği standartlarda olması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
73- Kamu ve özel sektöre ait binaların özürlü kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
74- Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 182 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yer alan 150/830 arsa paylı zemin kat 1 nolu spor salonu olarak tescilli, 400/830 arsa paylı 1.kat 9 nolu düğün salonu olarak tescilli bağımsız bölümlerin bedelsiz olarak Körfez Belediyesine devredilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
75- Kozluk Mahallesi, Sekapark 2. Etap içinde bulunan 05 nolu Kafeterya ve Çay Bahçesinin Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
76- İzmit İlçesi, Malta Mahallesi parkı ve üzerindeki muhdesatların “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
77- Gebze İlçesi, Denizli Köyü 23 pafta, 2273 parsel sayılı 856,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Kültürel tesis yapılmak üzere Belediyemizce bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
78- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Yarımca Kültür Merkezi içinde bulunan 6 adet taşınmazın satılması ve konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
79- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
80- Körfez İlçesi, Körfez Mahallesi Adalet Köprülü Kavşağı'nın güney tarafındaki köprünün alt kısmında bulunan 700 m2 lik taşınmazın araç bakım servisi olarak kullanılmak üzere kiralanması ve konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
81- Başiskele Belediyesi, Kullar, Vezirçiftliği Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.1.c, 2.d uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
82- Başiskele Belediyesi, sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarının revize edilerek birleştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
83- Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar ve Karşıyaka Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
84- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05c nazım imar planı, G23c05c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 749,752,754,1723,1724, 4558, 4559 ve 1738 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
85- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 499 adanın kuzeyinde ki cami alanı ile 1176 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
86- Çayırova Belediyesi, G22b18a3d uygulama imar planı paftası, 5501 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
87- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a.1.d uygulama imar planı paftası, 2046 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
88- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.4.a uygulama imar planı paftası, 1130 ada 1, 3, 4, 5, 6, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
89- Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29 K-II.c uygulama imar plan paftası, 313 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
90- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.d nazım, 29 L-III.a uygulama imar plan paftası, 867 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
91- Darıca Belediyesi Bayramoğlu Mah. 30.K.4.b pafta 2153 ada 1,2,3 nolu parseller ve 2154 ada 2,3,4 nolu parseller arasından geçen yol da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
92- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 720 ada, 10 nolu parselin güneyinden geçen yol ile ilgili nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
93- Derince Belediyesi, Sopalıçiftliği Mahallesi, G23b22d-22cnazım imar planı, G22b22c1d,G23b22d2a, uygulama imar planı paftaları, 2102 nolu parsel ile 3200 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
94- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1174 ada 19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
95- Gebze Belediyesi, G22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 864 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
96- Gebze Belediyesi Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c.1.a uygulama imar planı paftası, 5596 ve 5240 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
97- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 833 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
98- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 4967 ada, 1,2 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
99- İzmit Belediyesi, Çayırköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sınırının düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
100- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1477 ada, 1 nolu parsel ile D-100 Devlet Karayolu Yahyakaptan girişinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
101- İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25b nazım imar planı, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ve 188 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
102- İzmit Belediyesi Gündoğdu Mah. G23.b24.b.3.b / 25.a.3.a / 25.a.3.d / 25.a.4.a / 25.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 nolu ve 795 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
103- İzmit Belediyesi M.Ali Paşa Mah. G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 25 nolu parsel ile 4805 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
104- İzmit Belediyesi Durhasan Köyü G23.b.25.b.4.d pafta 216, 217, 218, 220, 221 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
105- İzmit Belediyesi Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c / 3.d pafta nolu ve 2513 ada 26, 27 nolu parseller ile 1727 ada 13 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
106- İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 4416 ada 2 ve 8 nolu parsellerin güney batısında ki imar yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
107- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 283 ada 7 nolu parselin doğusunda ki 67 nolu parsel ile batısında ki 1, 2, 3, 4, 5 ve 44 nolu parseller de hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
108- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 1183 ada 20 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
109- Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b21c nazım, G23b21c2d uygulama imar plan pafta, 896 ada 2 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
110- Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.d uygulama imar plan paftası, 550 ada 3, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26 numaralı parseller ile 552 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 19 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
111- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde İbrikdere, Bağdat, Yeşiltepe, Merkez, Kazakburun Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar plan ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
112- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.d.4.c, G24.d.07.a.1.b uygulama imar planı paftaları, 1120 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
113- Kartepe Belediyesi, G24.a.22.d.4.c uygulama imar planı paftası, 567 ada 1 nolu parsel ile 566 ada 4 nolu parsel arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
114- Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4a-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi
115- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesinin kentsel gelişim alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
116- Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantılarının 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
117- 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000- 1/5000 ölçekli nazım imar planları plan hükümlerinde çeşitli konularda değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
118- Darıca Belediyes, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
119- İzmit Belediyesi, mükerrerlik oluşturan Cadde-Sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
120- Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin güneyinde, D-100 Karayolu üzerindeki üstgeçide “Ahmet Yasin Başkaya Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
121- Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Kentsel Sit Alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,
122- Orman Köyleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım