14 Mayıs 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN


Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 14/05/2007 Pazartesi Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GÜNDEM
========

Yoklama,
1. 13/04/2007 tarihli tutanak özetinin okunması,
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erkan AYANın yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili bilgi sunumu,
4. Yurtdışı Görevlendirme ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı,
5. Karamürsel ilçesi Dereköy Belediyesi Spor Kompleksi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
6. Mülkiyeti Yarımca (Körfez) Belediyesine ait Mezbaha Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
7. Yuvacık Köprülü Kavşağı güvenlik alanında yer alan ve imar planlarında park alanı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
8. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, tapuda Kozluk Mahallesi,19.M.II.d pafta,3319 ada,1 parselde Arsa Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
9. Bekirpaşa Belediyesi yer tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
10. Belediye Hizmet Binalarında bulunan Çay Ocaklarının kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
11. Karamürsel İlçesi Dereköy Belediyesi arsa devri ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
12. Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
13. Kandra Terminal Binası içinde bulunan otopark ve İşyeri satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
14. Uluslararası Fuar Merkezi Binası ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
15. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünün “Katı Atık Transfer İstasyonu” ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık Komisyonu Ortak Komisyon raporu,
16. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünün Hijyen ve Kalite Yönetmeliği ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık Komisyonu Ortak Komisyon raporu,
17. Araç ve İş makineleri alımı ile ilgili Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu Ortak Komisyon raporu,


18. Yolcu taşıma bedelleri ile ilgili Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu Ortak Komisyon raporu,
19. Taşıt Alımları ile ilgili Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonu Ortak Komisyon raporu,
20. Aktarma ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporu,
21. 2007 Yılı Analitik Bütçe Taslağı ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporu,
22. Gelir Şube Müdürlüğünün Yıllık Ek Tarife önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
23. Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü Ücret Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
24. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yıllık Ek Tarife önerisi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
25. Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne ait Ücret Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,
26. Bekirpaşa Belediyesi Cadde-Sokak İsimleri ile ilgili Türlü İşler –Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyon raporu,
27. Belediye ve Mahalle sınırlarında tespit edilen mükerrer cadde ve sokak isimleri ile ilgili Türlü İşler –Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyon raporu,
28. Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na yazım hatalı olarak belirtilen Sokak ve Cadde isimleri üzerinde ki düzeltmeler ile ilgili Türlü İşler –Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyon raporu,
29. Saraybahçe Belediyesinde Numarataj çalışmalarına göre isimsiz cadde, sokaklar ile, aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile vatandaşlardan gelen itiraz dilekçeleri ile ilgili Türlü İşler –Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ortak Komisyon raporu,
30. Kocaeli Büyükşehir Belediye İmar Yönetmeliğinin 15.maddesindeki değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
31. Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b, G24a2a nazım imar planı, G23b253d-3a-3b- 3c-3d, G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32. Alikahya Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a21a- 21d nazım imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33. Arslanbey Belediyesi, G24d.02.d nazım imar plan pafta 104 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ve 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
34. Arslanbey Belediyesi, G.24.d.01.c-d, 02.b, 06.a-b-c nazım imar planı paftaları ile sınırlı alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35. Büyükderbent Belediyesi, G24d3d nazım imar planı, G24d3d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 376 ve 392 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2c uygulama imar planı paftası, 774 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37. Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d1c uygulama imar planı paftası, 212 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
38. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a3a-3b-3d uygulama imar planı paftaları, 3741 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
39. Bahçecik Belediyesi, G23.c.04.d. nazım imar planı, G.23.c.04.d.3.d uygulama imar planı paftası, 2667 parsel üzerinde yer alan Askeri Alan olarak tanımlanmış alanda kanalizasyon güzergahının “İsale Hattı ve Koruma Kuşağı” olarak işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
40. Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20IVa-IVd uygulama imar planı paftası, 3084 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41. Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IVa uygulama imar planı paftası, 1728 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42. Çayırova Belediyesi, G22b18b-18c nazım imar planı , G22b18b4c-18c1b uygulama imar planı paftaları, 1382 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43. Çayırova Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı, G22b19a4d-19d1a uygulama imar planı paftaları, 1596 ada 2,3,4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
44. Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, 16 kadastro pafta, 3888 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45. Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2d-3a uygulama imar planı paftaları, 168 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 170 ada 1,2 ve 12 nolu parseller ile 171 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46. Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 737 ada, 1,2,3 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47. Ereğli Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar planı paftası, G.23.d.04.c-4.c uygulama imar planı paftası, 956 ve 957 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
48. Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3c uygulama imar planı paftası, 293 ada, 39,40,41,42,43,44 ve 45 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49. Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22ba5d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 220 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
50. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 1258 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada 1 ,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
52. Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
53. Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1buygulama imar planı paftası, 664 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
54. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 440 ada 479 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
55. Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
56. Gebze Belediyesi, 1/1000 ölçekli Sultanorhan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
57. Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3,4,7,21,22,35 ve 36 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
58. Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
59. Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2b uygulama imar planı paftası, 2047 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
60. Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1b-1c-2a-2b-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
61. Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları 480 ada 643 nolu parselde hazırlanan hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
62. Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 3030, 3031 ve 3032 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
63. Maşukiye Belediyesi, uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
64. Maşukiye Belediyesi, G.24.d.03.c nazım imar planı, G.24.d.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 2426,1108,1109,1489 ve 1487 nolu parseller üzerinde “İsale Hattı Koruma Kuşağı”nın işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
65. Uzuntarla Belediyesi, G24d03a nazım imar planı, G24d03a2d-3a uygulama imar planı paftaları, 150 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
66. Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar ve Merkez Mahallelerini bağlayan Köprülü Kavşakta yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
67. Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar ve Merkez Mahallelerini bağlayan Köprülü Kavşakta yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
68. Kocaeli 2025 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında hazırlanan plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
69. Uzunçiftlik Belediyesi, G24d01d, G24d02a, G24d22d, G24a21c ve G24a21d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
70. Gebze Belediyesi Pelitli Köyü ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
71. Tüpraş ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,
72. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı,
73. 2006 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
74. Ulaşımda Entegrasyonun sağlanmasına Yönelik İndirimli Yolcu Taşınması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı,
75. Yalakdere Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
76. Kocaeli 2025 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
77. Alikahya Belediyesi, G24a21d nazım imar planı, G24a21d1a-1b-1c-1d-2a uygulama imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
78. Acısu Belediyesi, G.24.d.03.a, G24.d.03.b nazım imar planı, G.24.d.03.a.03.d, G.24.d.03.a.04.c, G24.d.03.b.01.b, G24d.03.b.02.a uygulama imar planı paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.
79. Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20 O nazım imar planı, 20OId, 20OIVa uygulama imar planı, 223 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
80. Çayırova Belediyesi, Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
81. Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2d-3a uygulama imar planı paftaları, 819, 830 ve 831 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
82. Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası,1986 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
83. Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 253 ada 23 nolu parsel ve 640 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
84. Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan notlarında ilave yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
85. Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 451 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
86. Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 5107 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
87. Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
88. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b324a nazım imar planı , G22b324a2d uygulama imar planı, 5672 ada 1 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
89. Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 911 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
90. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b-1c uygulama imar planı paftası, 5741 ada 7 nolu parsel ve 1477 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
91. Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5125 ada 4,5 nolu parseller ve 5144 ada 1,2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
92. Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
93. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b1c-1d-2d ve 3a uygulama imar planı paftası, ENH hattı güzergahının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
94. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 844 ada, 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
95. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4b-4c uygulama imar planı paftaları, 540 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
96. Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19b nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
97. Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım imar planı, G.22.b.18.d.1a-1.b uygulama imar planı paftalarında bulunan “Tuzla D-100 Karayolu Şifa Mahallesi Girişi Yol ve Kavşak İnşaatı İşi” kapsamında hazırlanan projenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.
98. Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, 19LIIIa uygulama imar planı paftası, 152 ada 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
99. Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
100. Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G.23.d.08.b nazım imar planı , G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları , 15 kadastro pafta , 171 ada , 2 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
101. Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c03a-03d uygulama imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı tadilatına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
102. Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d4a uygulama imar planı paftası, 605 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
103. Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 235 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
104. Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24a3c uygulama imar planı paftası, 3483 ada, 1, 2 nolu parseller, 3484 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
105. Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 4172 ve 4176 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
106. Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 349 ada 1,2 nolu parseller, 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
107. Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 4 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.
108. Saraybahçe Belediyesi, G.23.b.24.c nazım imar planı, G.23.b.24.c.2.c uygulama imar planı paftası, 2549, 4962, 4961, 3203, 3204, 3206 nolu adaların tamamında 1199 ada 2, 3, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43 ve 44 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
109. Sarımeşe Belediyesi, G24d02a, G24d01bnazım imar planı, G24d01b4c, G24d02a4d uygulama imar planı paftası, 431,432 ve 834 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı
110. Şekerpınar Belediyesi, G22b14d nazım imar planı, G22b14d2a-3a uygulama imar planı paftası, 423 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
111. Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.a.22.d nazım imar planı, G.24.a.22.d.1.a-b-c-d uygulama imar plan paftaları 136,137,162, ve 1715 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı.
112. Yuvacık Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a2c uygulama imar planı paftası, 1354 ve 1355 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
113. Yeniköy Belediyesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b1b uygulama imar planı paftası, 376 ve 377 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
114. Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c08b nazım imar planı, G23c08b2a uygulama imar planı paftası, 3825 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
115. Şekerpınar Belediyesinde Sanayi Sitesi içinde tespit edilen isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
116. Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 46.maddesi değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
117. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin Kocaeli Şubesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 58.madde “c” bendi değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
118. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin Kocaeli Şubesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 31.madde 2. bendi değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
119. İlimiz Kandıra ilçesi Orhan mahallesi rüzgar değirmeni mevkiinde Mezarlık Alanı ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
120. Taşınmaz Devri ve Yetki ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
121. Ortak Proje ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
122. Geçici İşçilerin Kadroya Aktarılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı,
123. Norm Kadro ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı,
124. Kentimizin Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı,
125. Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı,
126. Gölcük Belediyesi Kavaklı Mah.G23c02c nazım imar planı G23c02c2a uygulama imar planı paftası 393 ada,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım