14 MART 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/ 03/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda olağan toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
14/ 02/ 2013 tarihli toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonunun, belediyemize ait Ferruh Duygu Spor tesislerinin sosyal donatı ve müştemilatıyla birlikte Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çayırova, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yol güzergâhında kalan 3.131,16 m2 yüzölçümlü orman alanının yol izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonunun, belediyemize Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce belediyemize devredilecek kurum taşınmazları ile, tevhit/ ifraz edilerek MKE kurumuna devredilecek Belediyemize ait parsellere ilişkin raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonunun, İzmit, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:74 adresinde bulunan 1212,45 m2 kulanım alanlı işyerinin işletilmesinin “kafeterya, çay bahçesi ve sosyal tesis” olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonunun, belediyemizin memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait kadro iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonunun, Darıca Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

7. Hukuk Komisyonunun, Karamürsel İlçesi, Camiatik Mahallesinde yer alan 103 ada, 2 ve 7 parsel sayılı 2 taşınmazın Kültür Merkezi ve Kent Meydanı yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

8. Hukuk Komisyonunun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2013 Yılı “Sosyal Kalkınma Küçük Altyapı Mali Destek” hibe programına “SUKAYP” adlı proje ile başvuru yapılması ile ilgili raporu,

9. Hukuk Komisyonunun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 03 27 plakalı 1998 model JCB Lastik Tekerlekli Yükleyicinin Şırnak İli Uludere İlçesi Hilal Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili raporu,

10. İsimlendirme Komisyonunun, Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan, 890.Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili raporu,

11. İsimlendirme Komisyonunun, Başiskele İlçesi Mehmetağa, Karadenizliler ve Ovacık Mahallelerinden geçen, Alsancak Caddesinin Dönerkaya Sokak ile birleştirilerek isminin Kullar Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,


12. Hukuk Komisyonu İle Plan ve Bütçe Komisyonu Ortak Komisyonunun, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 52.305 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının İzaydaş’ a devredilmesi ile ilgili raporu,

13. Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Ortak Komisyonunun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Sarıahmetler-Sinanlıbilalli-Kandıra arası toplu taşıma hattının kiralanabilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


14. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık Barajı, koruma alan sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili 1/50000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, G23c09b-04c nazım imar planı paftaları, 431 ada 6 nolu parsel ile 514 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı paftası, 358, 853 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, G23c5a2b-5b1a uygulama imar planı paftaları, 7003 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23b10b nazım, G23b10b1a uygulama imar planı paftası, 859 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23c04c nazım, G23c04c4c uygulama imar planı paftası, 524 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 107 ada, 1 nolu parsel, 1272 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b19a nazım imar planı paftası, 255 ada, 5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, G22b.13.c.3.c ve G22b.13.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 702 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a uygulama imar planı paftası, 6102 ada ile 2104 nolu adalar arasında bulunan yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, G22b18b3a uygulama imar planı paftası, 1226 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Çayırova Belediyesi, G22b13c4c- 4d-3d-3c, G22b14d4d, G22b19a1a,G22b18b2a-1a-1b-1d-1c, G22b18a2b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 29K-1A uygulama imar planı paftası, 956 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, G22b.23.a nazım ve 30K-4C uygulama imar planı paftası, 2276 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, 29L4d uygulama imar planı paftası, 279 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Derince Belediyesi, G23b22d4c uygulama imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Derince Belediyesi, G23b22d3c-3d, G23b22c4d uygulama imar planı paftaları, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Derince Belediyesi, G22b22a-22b nazım imar planı paftaları, 4712 ada, 8 nolu parsel ile 3964 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları ile Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3b-3c, G23b22a4a-4d uygulama imar planı paftaları, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Dilovası Belediyesi, G23a22a1a-21b2b uygulama imar planı paftaları, 3641,3642,1321,1322,1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b09c, G22b14b,G22b15a nazım imar planı paftaları, 1051 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-19d nazım imar planı paftaları, 290 ada, 55 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b19a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5712 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2 ,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b20c2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2642 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4961 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 2469 ada, 2 nolu parsel, 2738 ada, 1,4,5bnolu parseller, 2747 ada, 1,2,3,4,5 nolu parseller, 2748 ada, 1,6 nolu parseller, 2749 ada, 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3d uygulama imar planı paftası, 231 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c07b nazım, G23c07b4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftası, 449 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b25d nazım imar planı paftası, 3234 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 348 ada, 2,3,4,83,84 nolu parseller, 121 nolu parsel ile 699 ada, 84 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Karamürsel Belediyesi, Semetler Köyü, 101 ada, 1 nolu parsel ile İhsaniye Köyü, 506 nolu parsellerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kandıra Belediyesi, F24d19d-18c nazım, F24d19d1d, 18c2c uygulama imar planı paftaları, 155 ada, 84 ve 98 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kartepe Belediyesi, G24a22d nazım imar planı, G24a22d4d uygulama imar planı paftası, 484 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 483 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Körfez Belediyesi, G23b21d1b uygulama imar planı paftası, 318 ve 319 nolu adaların güneyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Körfez Belediyesi, Kent Merkezini kapsayan alanlarda T1 bölgelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Körfez Belediyesi, Cumaköy mevkiinde, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.1 ve 1/5000 ölçekli G23.b.06.b nazım imar planı paftalarında, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

55. Çevre ve Sağlık Komisyonunun Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye’de çalıştırılması düşünülen taşocağı hakkındaki önerge ile ilgili yazısı,


56. Hukuk Komisyonunun Toptancı Halleri Hakkında Yönemelik ile ilgili yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Döngel, G23c09b nazım imar planı paftası, 2914 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı paftası, 489, 526 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 2058 ada, 9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ile 6101 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi ve Sıra Söğütler Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b13d3a uygulama imar planı paftası, 4735 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22d3d uygulama imar planı paftası, 1357 ada, 55 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G22b19c1b uygulama imar planı paftası, 5105 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, G23a16c nazım imar planı, G23a16c4a-4b-4c uygulama imar planı paftaları, Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezinde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Beylikdağı, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d3a-3b uygulama imar planı paftası 321 ada, 91 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-22.b-23.a-23.b-24.a-24.b-25.a-25.b-19.c-20.d nazım imar planı paftalarında, “Yapı Düzeni Ve/Ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar” da hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, dahilinde, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftalarında, "Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” na yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Gölcük Belediyesi, G23c02d2b uygulama imar planı paftası, 59 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Gölcük Belediyesi, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 318 ada, 15 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine ilave yapılması ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 83 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı paftası, 2808 ve 3189 nolu parseller ile donatı tablosundan hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.08.2012 tarih ve 463 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın İzmit Belediyesi, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 188 ada, 6,7 ve 8 nolu parseller ile 4161 nolu parselde hazırlanana uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3, G23b24a24b-19c-19d nazım imar planı paftaları, İ-6-İ7-İ8 nolu bölgelerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü G23.b.19.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1526 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Ereğli Arif Hoca Mahallesi, G24.d.04.d. nazım, G24.d.04.d.4.c uygulama imar plan paftası, Ereğli Kentsel Sit Alanı sınırları dahiline 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Hürriyet Mahallesi, G23.d.12.d nazım, 32 L-I.c,II.d uygulama imar plan paftası, 1653 nolu parselde yer alan tescilli çınar ağacının yerinin uygulama imar planına aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itirazla ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Acısu, G24d03d-03c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım imar planı paftası, 319 ada, 1 nolu parselin kuzeyinden geçen 15.00 mt imar yolunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 532 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili teklifi,
86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d ile G24d2, G24d03b-04a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında hazırlanan ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24a21d3d uygulama imar planı paftası, 1827 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 637 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, Kızılcıklık Mahallesi, G24d02a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c-02d-06b-07a-07b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, Soğuksu, G24d2, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, "Kartepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 961 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Meclisi’nin 12.07.2012 tarih ve 404 sayılı kararında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele ilçesi, Barbaros ve Sahil mahallelerinin sınırında bulunan Kütükçüdayı Sokak isminin, Bade Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediyesi sınırlarındaki mahallelerde bulunan 8 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

97. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez ilçesi, 17 Ağustos Mahallesinde atıksuların uzaklaştırılması amaçlı proje kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

98. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi 294 ada, 87 nolu parselde kayıtlı taşınmazda belediyemize ait hissenin, diğer hissedarlara satılması, satış bedelinin tesbiti ve tapu devri ile ilgili teklifi,

99. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele, Kullar Mahahallesinde mevcut 7008 sayılı parselin, üzerine spor salonu yapılmak üzere belediyemiz adına bedelsiz olarak devralınması ile ilgili teklifi,

100. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit, Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili teklifi,

101. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait olan Akçakoca Mahallesi 368 ada, 4 nolu parselin imar planı ilkeleri ve “Akçakoca Meydan ve Cephe Düzenlemesi” projesi kapsamında değerlendirilmek üzere İzmit Belediyesine tahsisine ilişkin teklifi,

102. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemize ait, İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı üzerinde Film Platosu yapmak üzere sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi suretiyle ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

103. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, mülkiyeti belediyemize ait İzmit, Kozluk Mahallesi, 3317 ada ve 1 parsel sayılı 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 76.791,07 m2 kısmı ile ilgili 14.07.2011 tarih ve 361 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

104. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 5393 sayılı Belediye Kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. maddesinde belirtilen geçici görevlendirme ile ilgili teklifi,

105. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KH 27 plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun Sakarya İli Kaynarca Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili teklifi,

106. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Fotokopi Cihazları Hizmetleri alımı ile ilgili teklifi,

107. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 4 (Dört) adet VERTEX VX 427 UHF marka model el telsizlerinin Kocaeli Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi ile ilgili teklifi,

108. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Ardahan ve Kars şehirleri ile kardeş şehir olunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına Kardeş şehir protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili teklif,

109. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım