14 KASIM 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 14/11/2008 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış
17/10/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
GÜNDEM

========

SEÇİMLER

1- Encümen üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

2- Boşalan Kent Konseyi Üyeliğine yeni bir üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

3- İhtisas Komisyonları Üyelik seçimleri ile ilgi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

RAPORLAR

4- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi sınırları içinde bulunan ve sehven Yunus Emre Caddesi olarak verilen caddenin ismi yerine Eyüp Sultan Caddesi adının verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

5- Değirmendere Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa Kademdere sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

6- Körfez Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- Dilovası Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Şekerpınar Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

9- Uzunçiftlik Belediyesinin aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

10- Hisse satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

11- Mülkiyeti Hereke Belediyesine ait olan, 32.K.III.D pafta, 2458 parsel sayılı 9300,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz olarak tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

12- Yazlık Belediye sınırları dahilinde bulunan G.23.c.03.d.c pafta, 268 ada 1 parsel, 6494,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

13- Organizasyon Şeması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

14- Bina satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu ortak raporu,

15- Avrupa Birliği Kapsamlı Çalışmalar Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

16- Alikahya Belediyesi, Kat artışı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

17- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 1517 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

18- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2061 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

19- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

20- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b193d uygulama imar planı paftası, 556 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

21- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4b uygulama imar planı paftası, 822 ve 849 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

22- Dereköy Belediyesi, G23d07d nazım imar planı, G23d07d2b uygulama imar planı paftası, 164 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

23- Ereğli Belediyesi, G23d04d nazım imar planı, G23d04d3c uygulama imar planı paftası, 2482 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

24- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c nazım imar planı, G22b15c1d uygulama imar planı paftası, 235 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

25- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c nazım imar planı, G22b15c1d uygulama imar planı paftası, 234-1948 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

26- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

27- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

28- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftası, 4821 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

29- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4799 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

30- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

31- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada 38 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

32- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 62 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

33- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

34- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada 1 nolu parsel, 1267 ada 1 nolu parsel ile 1260 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

35- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

36- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d3c uygulama imar planı paftası, 1793 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

37- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 102 ada, 242 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

38- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c nazım imar planı G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

39- Kandıra Belediyesi, F24d18c nazım imar planı, 30LIC uygulama imar planı paftası, 342 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

40- Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, 30LIVb uygulama imar planı paftası, 147 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

41- Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 311 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

42- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d nazım imar planı, G.23.b.21.d.1.d ve G.23.b.21.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 1272 ve 1273 nolu adaların kuzeyi ve demiryolu koruma kuşağının güneyinde kalan imar yolu ilgili K.B.M.M'nin 18.07.2008 tarih ve 412 sayılı meclis kararıyla onaylanan plan değişikliğine Körfez Belediyesi'nce yasal askı süresince yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

43- Körfez Belediyesi, G23.b.21.d.4.b ve 4.c paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

44- Kızderbent Belediyesi, G.23.d.16.d nazım imar plan pafta, 30.K.IV.c uygulama imar plan paftası, 2729 no'lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

45- Ulaşlı Belediyesi, G23d05d nazım imar planı, G23d05d4a uygulama imar planı paftası, 1821 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

46- Belediyemiz sınırları dahilinde ekte listede yer alan Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

47- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve çevresi koruma alanı içinde, G23b19c4c uygulama imar planı paftası, 26 ada 2 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

48- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2c-3b uygulama imar planı paftaları, 3314 ada, 1 nolu parsel, 3323 ada, 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu


SÜRE UZATIMI

49- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3,6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı

50- Kent Konseyi Genel Kurul Kararları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

51- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,

52- Burs Yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

53- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

54- İzmit (Saraybahçe) Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

55- Bekirpaşa Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

56- Kandıra Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Yuvacık Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Alikahya Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Kartepe (Köseköy) Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Kullar Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Derince Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Acısu Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

64- Arslanbey Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Eşme Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Sarımeşe Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Yeniköy Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Akmeşe Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Bahçecik Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- Başiskele (Karşıyaka) Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Kuruçeşme Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- Büyükderbent Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- Maşukiye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Uzuntarla Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Suadiye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Gebze Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Darıca Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Dilovası Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Tavşancıl Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Çayırova Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Şekerpınar Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Körfez Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Hereke Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Gölcük Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Değirmendere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

87- Halıdere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

88- İhsaniye Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

89- Ulaşlı Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

90- Hisareyn Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Yazlık Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Karamürsel Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- Akçat Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- Yalakdere Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Kızderbent Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- Dereköy Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Ereğli Belediye Başkanlığı'nın 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,

99- Uzunçiftlik Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

100- Uzunçiftlik Belediyesinin bütçede fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

101- Uzunçiftlik Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

102- Çayırova Belediyesinin aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

103- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Gelir tarife öneri cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,

104- Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mevkii G.23.c.05.c nazım imar planı, G.23.c.05.c.01c-02.c-02.d-03.a-03.b-04.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

105- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi, uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

106- Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 38 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

107- Çayırova Belediyesi, G23b19a nazım imar planı, G23b19a1d uygulama imar planı paftası, 2071 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

108- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c-1d-4a-4d uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

109- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı, 2085 ada, 3 nolu parsel ile 2088 ada, 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

110- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 5,6,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

111- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

112- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b1c uygulama imar planı paftası, 142 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

113- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 4448 ada, 2 ve 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

114- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5765 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 5678 ada, 1,2,3,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

115- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24d nazım imar planı, G22b24d4c uygulama imar planı paftası, 2766 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

116- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c3d nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

117- İhsaniye Belediyesi, G23c02c-03d nazım imar planı, G23c02c2c, G23c03d1d uygulama imar planı paftaları, 2767,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,3659 ve 3703 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

118- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1862 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

119- İzmit Belediyesi, 20.M nazım imar planı, G.23.b.24.b.04.d – G.23.b.24.c.01.a – G.23.b.24.d.02.b uygulama imar planı paftaları, 699 ada 82 ve 84 nolu parseller, 324 ada 31, 32, 33, 34 ve 39 nolu parseller ile 348 ada 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 ve 89 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

120- Suadiye Belediyesi, G.24.d.06.b,07.a nazım imar planı, G.24.d.07.a.1.b,1.d-G.24.d.06.b.2.b uygulama imar plan paftaları, 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde 1103,1106, 1396, 2738, 2793, 2245 no'lu parsellerde yapılan itirazlar sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

121- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

122- Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları, 401 ada 6 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

123- Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.18.a, 18.b nazım imar planı, G.22.b.18.a.2.b, 2.c-G.22.b.18.b.1.a, 1.d uygulama imar plan paftaları, 4 522 741- 4 523 318 yatay, 447 540-446 937 dikey koordinatları arasında kalan alanda “Tem Otoyolu ile D-100 arası Şekerpınar Belediyesi'ne Bağlantı Otoyolu Çayırova Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

124- Uzunçiftlik Belediyesi, G24.a.21.c, G24.a.22.d. nazım imar planı, G24.a.21.c.2a-2b-2c ve G24.a.22.d.1a uygulama imar planı paftaları, 1705 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

125- Yuvacık Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c5d nazım imar planı, G23c5d3c uygulama imar planı paftası, 361 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

126- Merkez Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

127- Başiskele Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

128- Derince Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

129- İzmit Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

130- Kartepe Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

131- Körfez Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

132- İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

133- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, İzmit-Kandıra Yolu ile Turan Güneş Caddesi arasında Bıçkı Deresine paralel olarak uzanan isimsiz sokağa “Su sokak” ismi verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

134- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, mevcut ismi 544.sokak olan imar yolunun, isminin “Şehit İlhan Küçüksolak Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

135- Ereğli Belediyesi, Arif Hoca Mahallesi, isimsiz sokağa “Güdeler Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

136- Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, 4089 Adanın doğusunda yer alan isimsiz sokağa “57/2.sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

137- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü Merkez Mevkiinde bulunan isimsiz sokağa “Merve sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

138- İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi, 4709 nolu Ada'nın kuzeyinden geçen isimsiz imar yoluna “Atılım sokak”, Orhan Mahallesi sınırları içinde bulunan 433 Ada 10nolu parselin doğusunda kalan isimsiz sokağa “Toplu sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi.

139- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü sınırları içinde bulunan 54 adet isimsiz sokağa ekli listede belirtilen isimlerin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

140- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi,1857 Ada ile 1861 Ada arasında 1.İsimsiz sokak olarak işaretlenen imar yoluna “Akağaç sokak” , Körfez Mahallesinde başlayıp Sanayi Mahallesinde devam eden 1860 nolu Ada'nın güneyinden geçen ve 2.İsimsiz olarak işaretlenen imar yoluna “Kanal sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Teklifi

141- Avrupa Birliği Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı ISKUR/ALM/418 referans nolu proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

142- Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

143- Şehit Zeki AKTAN Parkı içindeki bir adet Kafeterya-Çay Bahçesi yerinin Belde A.Ş ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

144- Yeniköy Belediyesinin 109 ada 1ve 2 parsel, 114 ada 1 parsel, 116 ada 1 parsellerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

145- Saraybahçe Belediyesine 70 adet konutun devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

146- Köseköy(Kartepe) Kent Meydanında bulunan parsellerin devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

147- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım