14 HAZİRAN 2012 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/06/2012 Perşembe günü, saat: 16:00’ da Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası Kat:1 Kocaeli-İzmit, adresinde bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
15/05/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Gebze Güzeller Mahallesinde bulunan Metin OKTAY Spor Kompleksinin, ihale bedelinin 3/1’lik kısmının Belediyemizce karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

2- Gölcük Merkez Mah. 53 ada 101 parselde yer alan Belediyemize ait taşınmazların Gölcük Belediyesi’ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

3- İzmit Tepeköy Mah. 243 ada 9 nolu parsel üzerinde bulunan, “Tepeköy Kültür Merkezi Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan sosyal tesisin işletilmesinin Belde A.Ş.’ ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

4- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Belde A.Ş arasında düzenlenen iş ortaklığı protokolünün imzalanabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

5- Seka 1. Kağıt Fabrikası Koruma Onarım ve Yeniden İşlevlendirme Yapım İşi Danışmanlık Hizmet alımı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

6- İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa “Arıcanlar Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

7- İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyon raporu,

8- Gebze Belediyesi, yenilenecek alanlarda kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

9- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c4b uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

10- Başiskele Belediyesi, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

11- Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.a-2.b-2.c-2.d-1.b-1.c uygulama imar planı paftaları, Astakos Antik Kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 05.04.2012 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.1.c-4.a.-4.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 1400, 1421, 1422, 1441, 1442, 1438, 1051, 1039, 1190, 2033, 2034, 998 nolu adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 15.12.2011 tarih ve 662 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 ve 586 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-2a uygulama imar planı paftalarında bulunan dini tesis alanı ile yeşil alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Çayırova Belediyesi, G22b18a-18d nazım imar planı paftası, yan yol düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1711 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Darıca Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Darıca Belediyesi, Yalı Mahallesi, G22.b.23.c nazım, 28L-1d (G22.b.23.c.4.c) uygulama imar planı paftaları 5292 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28.L-II.d uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Derince İlçesi, Sopalı Mahallesi G23.b.22.a-22.c nazım G23.b.22.a.4.c-22.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 5062 ada 1 nolu parsel ve 4009 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 4479 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Derince Belediyesi,G23b22c nazım imar planı, G23b22c1b uygulama imar planı paftası, 3181 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Dilovası Belediyesi, G23a21b-17d-16c nazım imar planı paftaları, OSB 1.kısım bağlantı yolu planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar plan paftası, 148 ada 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.d nazım, 50.M-I.b uygulama imar planı paftası, 886 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Gebze Belediyesi, meri nazım imar planında yoğunluğu ve yapı düzeni ve/veya fonksiyonu yenilenecek (düzeltilecek) alan sınırları içerisinde kalan E-5 üstündeki sanayi alanları ile konut alanları haricindeki Ademyavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus, Beylikbağı, Mevlana, Osmanyılmaz, Köşklüçeşme, Mustafapaşa, Gaziler, Yenikent, İnönü, Güzeller, Arapçeşme, Sultanorhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon ve Hürriyet Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 48 ada 1 nolu parsel, 321 ada, 86,91,93,94 nolu parsellerin bir kısmı ile 321 ada 326 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, G23a4, G23a16d nazım imar planı paftası, 2612 nolu parsel ve sit alan sınırlarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 4204 ada, 1,2,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c-3d uygulama imar planı paftası, 437 ada, 16,17,18 nolu parseller ile 721 nolu adanın kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gebze Belediyesi, Otoyol güneyi revizyon nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gebze Belediyesi, G22b2, G22b15b nazım imar planı paftası, 70 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a3c uygulama imar planı paftası, 4983 ada, 4 nolu parsel, 4985 ada 1 nolu parsel ile 4986 da 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b3a-3b uygulama imar planı paftaları, Eski İstanbul Yolu-Gündoğdu Konutları bağlantı yoluna ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 1021 ada, 104 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Akpınar Köyü köy yerleşik alanının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 398, 399, 400, 2035 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi MİA Alanında kalan tesislerin değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 207 ada 32, 38 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.1.a uygulama imar planı paftasında yer alan “Ticaret Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.d.01.b-1.c nazım, G24.d.01.c.1.a-1.b, G24.d.01.b.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları 502100-502800 yatay ve 4510300-4509900 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii G24.d.02.a nazım, G24.d.02.a.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları 579 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, ölçeğinde K-157 ve K-158 nolu bölgelerin bir kısmı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, Maşukiye Mevkii, Büyükderbent Mevkii, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Kartepe Belediyesi, G24.d.08.a nazım, G24.d.08.a.1.a. uygulama imar planı paftası 3171 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.3.d. uygulama imar planı paftası 299 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine, 299 ada 5 nolu parsel sahibince yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Kartepe Belediyesi, G24.d.03.a nazım, G24.d.03.a.2.d ve G24.d.03.a.3.a uygulama imar planı paftaları 181 ada 1 ve 2 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.a-1.b nazım, G24.d.01.a.2.b-2.c, G24.d.01.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 697 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Kartepe İlçesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.b uygulama imar plan paftası, 662 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde bazı alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Kartepe Beledıyesi, G24a21c ve G24d01b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Kartepe Belediyesi, G24a21c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile oylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı Mahallesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4c-3d uygulama imar planı paftaları, 1358 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- Körfez Belediyesi, G23b22a -22d nazım imar planı paftaları, 1204-1205 1206-1208 1209-1210-1196-1197 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 757 ada, 3 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c01b-2a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- Körfez Belediyesi, G23.a.25.a. nazım, G23.a.25.a.3.d. uygulama imar planı paftası 1752 ada, 13, 14, 16, 17, 18, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- Belediyemiz Meclisi’nin 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

66- Kandıra Sarıhocalar mevkiinde yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletmesi sorumluluk alanında yer alan toplam 170.000.00 m2 yüzölçümlü alan üzerinde hayvan barınak yeri yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak yazısı,

67- Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan Yönetmeliği revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

68- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, Katı Atık Bertaraf Tesisine ilave yapılması ile ilgili 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

69- Dilovası Belediyesi, Eynerce Kavsağı ile ilgili hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

70- Kartepe Belediyesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3a uygulama imar planı paftası, 344 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

71- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d02d nazım imar planı paftaları, 3075 ve 3220 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

72- Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 161 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 744 ada, 7 nolu parsel ile 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1051 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, 30K-4C uygulama imar planı paftası, 974 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Darıca Belediyesi, 30K-3D uygulama imar planı paftası, 2138 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.a nazım, 29.K-1.A uygulama imar plan paftası, 956 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29.L.2.A uygulama imar planı paftası, 741 ada 14, 15 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 5222,10568, 5224,7414,7159 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 301 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Derince Belediyesi, G22b22c nazım imar planı paftası, 3942 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Derince Belediyesi, Terziler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Dilovası Belediyesi, Eynerce Mevkii, G23.a.21.c.1.b-1.c-2.a-2.b paftaları, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında hazırlanan 1/1000 ölçekli dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü sınırlarında, G23.a.17.d. – 16.c nazım imar planı paftalarında yer alan Dİ17 Bölgesinin bir kısmı ve Dİ13 Bölgesi içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 115 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- Dilovası Belediyesi, G23a4, G2316c nazım imar planı paftasında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, 4154 ada, 1 nolu parsel, 4475 ada 7 ve 8 nolu parseller, 82 ada ,235,245,240 nolu parseller, 5775 ada, 1 nolu parsel, 5776 ada 1 nolu parsel ve tescil harıcı alanlarda hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Gebze Belediyesi, G22b25b nazım imar planı paftası, 3465 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Gebze Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4783 ada 6,7,12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.20.d nazım, G.22.b.20.d.4.b uygulama imar plan paftası, 5133 nolu ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Gebze Belediyesi Barış Mahallesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1169 adanın batısında, 1168 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Gebze Belediyesi Hacıhalil Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.c uygulama imar planı paftası, 669 ada 37 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- Gebze Belediyesine devri yapılan 9 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşik ve Köy Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.d nazım ve G22.b.19.d.3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 321 ada, 321 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.3a uygulama imar plan paftası, 5950 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- Gölcük Belediyesi, Hisareyn Merkez Mahallesi, G23.c.07.b nazım, G23.c.07.b.2.b-2.c uygulama imar planı paftası 101 ada 3 ve 4 nolu, 103 ada 6 nolu, 104 ada 11, 12 ve 13 nolu, 105 ada 1 nolu parseller parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Eski Yalı Mahallesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.02.d. nazım, G23.02.d.3.d. uygulama imar planı paftası, 192 nolu parselin tamamı ile birlikte 190 nolu parselin bir kısmında ve 192, 191 ve 190 nolu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım ve G23.c.02.d.4.a-4d uygulama imar planı paftaları, 502 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100- Gölcük Belediyesi, İcadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- Gölcük Belediyesi, İrşadiye Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- İzmit Belediyesi, Çayırköy (İ-1), Arızlı (İ-9), Akpınar (İ-10) Gelişme Konut Alanlarına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103- İzmit Belediyesi, Alikahya (İY-1), Planlama Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

104- İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi G23.b.25.b. nazım ve G23.b.25.b.1.a. uygulama imar planı paftası 116 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

105- İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.4.b ve G23.b.23.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 1021 ada 104 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

106- İzmit Belediyesi, Arızlı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

107- İzmit Belediyesi, Balören Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

108- İzmit Belediyesi, Bayraktar Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

109- İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

110- İzmit Belediyesi, Kulfallı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

111- İzmit Belediyesi, Yassıbağ Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

112- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi,G23b24b nazım imar planı paftası, 5023 nolu adada yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- İzmit ve Kandıra Belediyeleri sınırları içerisinde İSU ya ait projelerde Kamu yararı kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada , 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 4946 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 4796 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 2522 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Kartepe Belediyesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a1b uygulama imar planı paftası, 195 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- Kartepe Belediyesi, G24d1, G24d01d nazım imar planı paftalarında hazırlanan, 1/25000- 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.09.a ve G24.d.04.d nazım, G24.d.09.a.1.a ve G24.d.04.d.4.d uygulama imar planı paftaları sınırları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

122- Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

123- Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mevkii, G24.d.08.a nazım ve G24.d.08.a.2.b uygulama imar planı paftasında yer alan “Konut Alanı” kullanımlarına ilişkin hazırlanan plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

124- Kandıra Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

125- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı paftası, 323 ada 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

126- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kavşakların planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

127- Körfez Belediyesi, G23.c.01.a.1.b, G23.b.25.c.2.a-2.b-2.c uygulama imar planı paftasında 257 ada 12 nolu parselin bulunduğu konut adasında hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

128- Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

129- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yenilenecek alanlara ait plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

130- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, Sekapark içinde kalan, 3321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki iskeleye “Amsterdam İskelesi” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

131- Kartepe İlçesi İstasyon Mh. Gündüz Sok. No:57 adresinde bulunan binanın “İSU-Kartepe Müdürlüğü” birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

132- İzmit İlçesi Doğu Kışla arazisi 696 ada üzerinde yer alan işyerinin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne olan tahsisin kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

133- Kandıra Kerpe sahili, 125 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan işyerinin sosyal tesis olarak kullanılmak üzere mevsimlik olarak işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

134- Kandıra 491 ada 1 parselde yer alan, Kandıra Kaymakamlığı’na tahsisli işyerinin tahsisinin kaldırılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

135- Karamürsel Sarıkum Mh. 234 ada 3, 65, 66 nolu parseller üzerinde yer alan müştemilatın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

136- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali zemin katta bulunan 13 adet işyerinin büfe-çay bahçesi/kafeterya-sosyal tesis olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş.’ ye devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

137- İzmit 1470 ada 1 parselde bulunan taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine devir edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

138- İzmit Tepecik Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:72 adresinde bulunan işyerinin sosyal tesis-çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

139- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 378 plakalı kamyonun Erzurum İli Aşkale Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

140- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 KZ 936 plakalı kamyonun Trabzon İli Sürmene Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

141- Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 FU 253 plakalı kamyonun Rize İli Çaykent Belediyesi’ne hibe edilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

142- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

143- Körfez Belediyesine aktarma yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

144- “İtfaiye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Protokolü” ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

145- İzmit Şirintepe Mh. Federal Mogul ile Koruma Tarım Fabrikası arası sahil kıyısının temizlenebilmesi için gerekli olan hizmet alımı ile ilgili Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

146- Belediyemiz iştiraklerinden Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim şirketinin sermayesinin çıkartılması ve belediyemiz hissesine düşen sermayenin karşılanması ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

147- Gençlik Meclisi Yönetmeliği ile ilgili Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım