14 EYLÜL 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/09/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Eylül ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
10/08/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

==============

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesi, Camiatik Mahallesi, 103 ada dahilinde bulunan Kültür Merkezi Binasının, kat mülkiyeti işlemleri tamamlandıktan sonra Tedaş ve Maliye Hazinesine devir edilecek bölümler hariç olmak üzere Karamürsel Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi 3318 ada 5 parsel üzerinde bulunan bina ve müştemilatlarının Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna olan tahsisin kaldırılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 283 ada 42 parsel taşınmazın terfi merkezi yapılarak altyapı tesisi alanı olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi Mimar Sinan Üst Geçidi altı No:76/2 ve Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Turgut Özal Üst Geçidi altı No:61/1 nolu büfelerin işletilmelerinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 898 ada 33 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan yapının, 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Çayırova İlçe Sınırları içinde bulunan parkomatlı açık otopark yerlerinin kiralanması ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Ortak Komisyonu’nun, Darıca Bölgesi için ödenecek Hat Bedeli Tespiti ile ilgili raporu,

8. İsimlendirme Komisyonu’nun, Karamürsel İlçesindeki muhtelif bölgelerde yeni oluşturulan yollara Belediyesince önerilen isim ve numaraların verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa, Karadenizliler, Yaylacık, Vezirçiftliği, Yeşilyurt, Tepecik, Yakacık, Ovacık Mahallesi, BY02 ve B11 nolu bölgeleri ile çevresindeki meskun sahada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.c.4.c uygulama imar planı paftasında 1732, 1733, 5384, 5385, 1730, 1642, 5180, 3716, 1745, 1746 ve 1739 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c05d3a ve G23c10a1b uygulama imar planı paftaları 500 ada 8 nolu parsel, 548 ada 1 nolu parsel ve 641 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.3c nazım, G23c.03c.3d uygulama imar planı paftası, 445 ada 23, 24, 25, 26, 31, 32 nolu parseller ile 446 ada 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G.23.c.09.d nazım, G.23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi G23c08b nazım imar planı paftası 475 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım imar planı paftasında 6505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, B-12 Gelişme Konut Bölgesi, Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22.b.13.d.3.c-3.b-1.d uygulama imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ve tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G22.b.18.a nazım imar plan paftası, 446800-447100 yatay ve 4522700-4523100 dikey koordinatları arasındaki yaklaşık 1.8 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde 443678.467 - 4518916.621, 451131.148 - 4518916.621, 451131.148 - 4513305.164, 443678.467 - 4513305.164 koordinatları arasında uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde 443678.467 - 4518916.621, 451131.148 - 4518916.621, 451131.148 - 4513305.164, 443678.467 - 4513305.164 koordinatları arasında nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.21c nazım, G23a.21c.2b-2c uygulama imar planı paftası, Liman Amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G.23.a.17.d nazım, G.23.a.17.d.4.a-4.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 526 ada 1 nolu parsel, 527 ada 3 nolu parsel, 533 ada 1 nolu parsel ve 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b3 ve G22b.24b nazım imar planı paftası, 891 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4c uygulama imar planı paftası, 653 ada 21 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b14c2b, G22b15d1a, G22b14b3c, G22b15a4d uygulama imar planı paftaları 1653, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 386, 389 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.19.c.2.d. uygulama imar paftasında kalan, 3689 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a -24b2b - 24b2c - 24b2d - 25a1a - 25a1b - 25a1d - 25a2a - 25a2b - 25b1a - 20c4d - 20d3c - 20d3d paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 155 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 262 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3800 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 çevre düzeni planı paftası, , G23c1 ve G2301c nazım imar planı paftaları, 5 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahalle, G.23.c.01.c nazım, G.23.c.01.c.2.d, 3.a, 4.b uygulama imar planı paftaları, 1407, 1408, 1409, 1410 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı ve Halıdere Yalı Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2017 tarih, 268 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c07b1b uygulama imar planı paftası, 818 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24A4 ile G24A16D, G24A16C, G24A21A ve G24A21B nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan bölgede 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi sınırları içerisinde, G23b.25c nazım , G23b.25c.1a ve G23b.25c.1d uygulama imar planı paftaları, "Sarı Mimoza Caddesi" üzerinde yer alan kavşak projesinin planlara aktarılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi 2056 ada 11, 12, 13, 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G.23.b.19.c, 24.b nazım, G.23.c.19.c.4.c ve G.23.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftaları, 386 ada 5 nolu parsel, 383 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile imar yollarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım imar planı paftası, 460 ada, 4, 5, 6, 9, 55, 57, 58, 59, 60, 86 nolu parseller ve 451 ada 7, 8, 9, 61, 12, 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.1.c uygulama imar planı paftası, 822 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b.4.c uygulama imar planı paftası, 4062 ada 6 parsel ve kuzeydoğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24c.4a-24d.3b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada, 1, 13, 16, 17 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 274 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.a.3.c ve G23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 3046 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir, Doğan, Gündoğdu ve Yenidoğan Mahalleleri, G23.b.25.d.2.a, G23.b.23.c.1.d, G23.b.25.a.1.d, G23.b.25.a.1.c, G23.b.24.a.4.d uygulama imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel, 2105 ada 12 nolu parsel, 807 ada 1 nolu parselin güneyi, 997 ada 144 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.3.a, 3.b, 3.c, 3.d uygulama imar planı paftaları, 890 ada 1 nolu parsel, 891 ada 1 ve 2 nolu parseller, 893 ada 1 ve 2 nolu parseller, 894 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 492 ve 493 nolu adalara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgelerin KTKGB dışarısına çıkarılmasını içeren ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 40 sayılı kararıyla onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz ve Kayacık Mahalleleri, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.1.c-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Karamürsel Kent Merkezi Kavşağı projesinin planlara işlenmesi adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d.02.d nazım imar planı paftası, 2816 ve 63 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez-Kartepe İlçeleri arasında planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08.b nazım imar planı paftası, 134 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G22b.21c nazım, G22b.21c.2a uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931 ve 3367 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 350 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.2c uygulama imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahalleleri, G23.c.10.b.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a, G23.c.10.a.2.c uygulama imar plan paftaları, 497600-499300 yatay ve 4506100-4507300 dikey koordinatları arasında yer alan yaklaşık 52.6 hektarlık alanı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse, Özgürlük, İnönü, Emek, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 410, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 ve 770 adalarını kapsayan ve 21.04.2017 tarih ve 9940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilan edilen Riskli Alanın imar planına aktarılmasını içeren, Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, 28L-1D uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 7414 ve 10571 nolu parsel ve güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.03.2017 tarih ve 139 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan, İbnisina ve Fatih Sultan Mahalleleri, 1397 ada 1 nolu parsel, 1985 ada 1 nolu parsel , 1419 ada 1 nolu parsel, 2923 ada 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa ve İbni Sina Mahalleleri, G23b.22d ve 22c nazım imar planı paftası, 1615 ada 1 nolu parsel ile 2667 ada 53 nolu parsel ve batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2017 tarih ve 260 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22d nazım, G23a.22d.2b uygulama imar planı paftası, 1652, 1660, 1681, 1695 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanında yer alan “Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi” ne ilişkin hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım, G22.b.14.a.3.b uygulama imar planı paftası, 756, 1072 ve 1096 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c ve G22b.19c nazım, G22b.18c.3a- 3b ve G22b.19c.4b uygulama imar planı paftası, 4188 adanın güneydoğusunda kalan tescil harici alan, 4679 ada 1 nolu parsel, 4758 ada 6 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası, 4966 ada 1 nolu parsel, 141 ada 44 ve 48 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24c. nazım, G24b.24c.1a. ve G24b.24c.1d. uygulama imar planı paftasında yer alan Eskihisar Balıkçı Barınağı Koruma Amaçlı ve Dolgu Amaçlı İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.b. nazım, G22.b.24.b.4.a-2.d uygulama imar planı paftaları, 1083 ada 7 ve 8 nolu parsel ile 801 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c1 ve G23c2d nazım imar planı paftası, 15 ada 6, 8, 10, 11 nolu parseller ile 15 ada 11 nolu parselin batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 417 ada 6 nolu parsel ve 427 ada 72 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir, Doğan, Yenidoğan ve Gündoğdu Mahalleleri, G23.b3 ve G23b.25d, G23b.23c, G23b.25a, G23b.24a nazım imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel, 2105 ada 12 nolu parsel, 997 ada 144 nolu parsel ve 736 adanın doğusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.06.2017 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3 ve G23b-20c ve G24a-16d nazım imar planı paftalarında muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım, G23.b.19.c.1.a-1.b-2.a uygulama imar planı paftaları “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda yer alan İ-18 İzmit Planlama Bölgesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 432 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11a-11.b-11.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 144 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 361 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Çalköy Mahallesi, Seyrek Mevkii, F24.d.12.b-13.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 45 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 362 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 363 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii F24.d.09.c-10.d-14.b-15.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 365 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10a-10.b-10.c-10.d nazım imar planı paftalarında yaklaşık 215 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 366 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b-F24.c.06.a nazım imar planı paftalarında yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 367 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri, G24.d.01-02 nazım, G24.d.02.d.1.a-01.b.3.c-01.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 124 ada 7 nolu parsel, 127 ada 4 nolu parsel, 389 ada 1 nolu parsel ve 443 ada 14 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24.a4 ve G24a.21d nazım imar planı paftaları, 420 ada 1 nolu parsel ile parselin doğusunda bulunan 15.00m’lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 636 ada 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1196 ve 1197 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23c.01b nazım, G23c.01b.1b uygulama imar planı paftası, 2561 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, 303 ada 23 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

89. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

90. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediye Başkanlığı’nın Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

91. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Deneyerek Öğreniyorum Projesi kapsamında protokol yapılması ile ilgili teklifi,

92. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli ili genelinde yapılacak olan yolların bakım, onarım ve yapım işinde kullanılmak üzere kiralanan iş makinaları ihalesinin yıllara sari hizmet alımı yöntemiyle yapılması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım