14 Eylül 2004 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 14.09.2004 Salı Günü saat 16.00´da Meclis salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.


İlyas ŞEKER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN V.


G Ü N D E M :
-----------------------------------

1. Yoklama,

2. 13.08.2004 tarihli Tutanak Özetinin okunması,

3. Gönüllü İtfaiye Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 20.08.2004 tarihli raporu.

4. İtfaiye Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve
Tarifeler Komisyonunun 20,08,2004 tarihli raporu

5. Zabıta Müdürlüğü`nün fazla mesaileri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve
Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu.

6. Trafik müdürlüğünün fazla mesaileri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve
Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu.

7. Kadrolar ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu.

8. Danışmanlara verilecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 19.08.2004 tarihli Raporu.

9. Maliyet Bedelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu.

10. Başkanlık ödeneği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 19.08.2004 tarihli raporu.

11. Kırsal Terminal alanında benzin istasyonu yeri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 20.08.2004 tarihli Raporu.

12. Fuar Alanı içindeki Belediyemize ait Leyla Atakan Düğün Salonu ile ilgili Bütçe Kesin hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu.

13. Saraybahçe Belediyesi Cumhuriyet Parkının kullanma hakkının devir talebi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonun 26.08.2004 tarihli raporu.

14. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı`nın Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu.

15. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 26.08.2004 tarihli Raporu.

16. Teftiş Kurulu Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli Raporu.

17. Kuruçeşme Belediyesi hudutları içerisinde taşınmazların devri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 26.08.2004 tarihli raporu.

18. Aykome-Ukome Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun raporu.

19. Zabıta Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 03.09.2004 tarihli raporu.

20. Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 03.09.2004 tarihli raporu.

21. 100.Yıl Doğumevi arsası ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun raporu.

22. Körfez mah.19 N III d pafta,3413 ada,3 nolu parsel ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun raporu.

23. Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Aykome Ukome Büyük Projeler komisyonunun 07.09.2004 tarihli raporu.

24. İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin geçici 6.maddesinin revizyonu ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunu16.08.2004 tarihli
raporu.

25. İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 44.maddesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 18.08.2004 tarihli Raporu.

26. Bekirpaşa Belediye sınırları içinde yer alan Gündoğdu Afetzede Yerleşim Alanı ve Uygulama İmAr planında ve İskan Bakanlığınca değişik tarihlerde yapılan plan değişiklikleri sonrası,Bekirpaşa Belediyesince yapılan planlarla arasında meydana gelen uyumsuzlukları gidermek
27. amacıyla teklif edilen Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu.

28. Bekirpaşa-Ayazma mah.(Tapuda Gündoğdu mah.437 ada,1 nolu parsel, 439 ada,1 nolu parsel, 482 ada 1 nolu parsel, 484 ada, 1 nolu parsel ve 485 ada, 1 nolu parselin 775 sayılı gecekondu kanununun 7.maddesine istinaden `Gecekondu

Önleme Bölgesi`ilan edilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirmekomisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu.

29. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde mal ve can kaybına neden olan hatlar üzerinde çalışma yapılması için bir komisyonun kurulması ve depremde yıkılan Karabaş mah.1123 ada,145 nolu parselinyerinin imar planlarında Deprem Müzesi olarak ayrılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli Raporu.

30. 15.Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Doğukışla Arazisinin bir bölümü ile Şehitler Koru Arazisi ve Eski Cezaevi Arazisinin tamamının devredilmesi karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tesislerin yapılmasını içeren protokol ile ilgili
İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme komisyonunun 16.08.2004 tarihli raporu.

31. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde imar açısından yetki devri yapılacak orman köyleri ile mahalle statüsüne dönüşen 4 adetköyün bağlanacağı Belediyeler ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun raporu.

32. Ruhsat verilmesi yetkisi ile ilgili Aykome-Ukome Daire Başkanlığının 17.08.2004 tarih ve 384 sayılı yazısı.

33. Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının 18.08.2004 tarih ve 583 sayılı yazısı.

34. Yönetmelik ile ilgili Basın Yayın Müdürlüğü´nün yazısı.

35. Maktu ceza talimatnamesi ile Zabıta Müdürlüğünün 27.08.2004 tarih ve 935 sayılı yazısı.

36. Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 28.08.2004 925 sayılı yazısı.

37. Görev yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğünün 331 sayılı yazısı.

38. Yönetmelikler ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının 06.09.2004 tarih ve 147 sayılı yazısı.

39. Askerlik Meclisi`ne yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarihli yazısı.

40. Gemi Hizmet ücreti ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının 13.08.2004 tarih ve 791 sayılı yazısı.

41. Toplu Taşıma hizmetlerinin özel sektöre devrine ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının 31.08.2004 tarih ve 834 sayılı yazısı.

42. Umuttepe Kampüsüne yapılacak toplu taşımacılığın Merkez Odaya Kayıtlı kooperatiflerce yapılacağı hükmünün iptali ile ilgili İşletme İştirakler Daire Başkanlığının yazısı.

43. Turgut ve Orhan mahallelerinde yeni açılan sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 183 sayılı yazısı.

44. İzmit Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

45. İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle 1839 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 26.08.2004 tarih ve 259 sayılı yazısı.

46. İzmit Saraybahçe Belediyesi Erenler ve Cedit mahallesi sınırları içersinde hazırlanan revizyon imar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

47. İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle sınırları içerisinde dolgu alanı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 381 sayılı yazısı.

48. İzmit Saraybahçe Belediyesi Turgut mahallesi sınırları içerisinde ,4317 adadaki yapılanma koşulunun değiştirilmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 343 sayılı yazısı.

49. İzmit/Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi 4836 ada,9 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 344 sayılı yazısı.

50. İzmit Saraybahçe Belediyesi Karabaş mahallesi 14 Kadastro paftası, 486 ada, 9 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

51. İzmit saraybahçe Belediyesi Ömerağa mahallesi 19 N Id uygulama imar planı paftası,13 kadastro paftası,304 ada,13 ve 15 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 441 sayılı yazısı.


52. İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan ve Kozluk mahallelerinde yer alan SEKA arazisi üzerinde hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 13.09.2004 tarih ve 438 sayılı yazısı.

53. İzmit Ömerağa mah.19n-Ia Uygulama imar planı,12 kadastro paftası, 306 ada, 8 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

54. İzmit Saraybahçe Körfez mahallesinde yer alan sanayi ve Depolama alanlarında yapılaşma koşulu değişikliğini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

55. İzmit Saraybahçe Belediyesi Cedit mahallesi 4145 ada,14 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

56. Saraybahçe Belediyesi Hacıhızır mahallesi 4171 ada, 5, 6, 7, 8, 9 ve10 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

57. İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle 2323 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 345 sayılı yazısı.

58. İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenişehir mahallesi 1752 ada,18 ve 33 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

59. İzmit Bekirpaşa Belediyesi Tavşantepe mahallesi 228 ve 231 nolu adalar ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1265 sayılı yazısı.

60. İzmit Bekirpaşa Belediyesi Kadıköy mahallesi 545 nolu ada, 343 nolu, parselde Fonksiyon değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

61. İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yenişehir mahallesi 4796 adada yapılaşma koşulu değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

62. İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yahyakaptan mahallesi 3081 nolu ada, 4 nolu parsel ile İlgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

63. İzmit Bekirpaşa Belediyesi Yahyakaptan mahallesi 3051 ve 3057 nolu imar adalarında yapılaşma koşulları değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

64. Körfez İlçesi Körfez Belediyesi G.23.b.21.c.4.d Uygulama imar planı paftası1433 ada, 21 nolu parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

65. Körfez İlçesi Körfez Belediyesi Çamlıtepe Mahallesi 388 ada,1 ve 2 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

66. Körfez İlçesi Körfez Belediyesi Çamlıtepe mahallesi 387 ada,43-44 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

67. İzmit Yuvacık Belediyesi Serdar mahallesi 138 ada,1 nolu parsel ile 137 ada 1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım