14 Ekim 2004 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince 14.10.2004 Perşembe günü saat 16.00´da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Süleyman Demirel Kültür Merkezi Tiyatro salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GÜNDEM :
=========

1- Yoklama
2- 16.09.2004 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Şehir Tiyatrosu Bilet fiyatları tarifesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı´nın 13.09.2004 tarih ve 584 sayılı yazısı,
4- Kuruluş, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı´nın 31.08.2002 tarih ve 974 sayılı yazısı,
5- İşyeri devirleri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın 1076 sayılı yazısı,
6- Park ismi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın 29.09.2004 tarih ve 318 sayılı yazısı,
7- Yurt devri ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı´nın 28.09.2004 tarih ve 113 sayılı yazısı,
8- Huzur Hakları ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı´nın 05.10.2004 tarihli yazısı,
9- Kadro teklif cetvelleri ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 04.10.2004 tarih ve 6422 sayılı yazısı,
10- Belediyelerden devir edilen kadrolar ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının 27.09.2004 tarih ve 6421 sayılı yazısı,
11- Büyükşehir Belediye Başkanlığının Maktu Ceza talimatnamesi ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 30.09.2004 tarihli raporu,
12- Ruhsat Verme Yetkisi ile ilgili Bütçe kesin Hesap Finansman Hukuk ve tarifeler Komisyonunun 30.09.2004 tarihli raporu,
13- Gemiz Hizmet Bedelleri ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 30.09.2004 tarihli raporu,
14- Toplu Taşım Hizmetlerinin Özel Sektöre Devri ile ilgili bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler komisyonunun 04.10.2004 tarihli raporu
15- Eğitim Kültür Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.10.2004 tarihli raporu,
16- Zabıta Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.10.2004 tarihli raporu
17- Basın Yayın Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.10.2004 tarihli raporu,
18- Çevre Koruma Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.10.2004 tarihli raporu,
19- Aykome-Ukome Daire Başkanlığının Yönetmelikler ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 06.10.2004 tarihli raporu,
20- Trafik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Bütçe Kesin Hesap Finansman Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 05.10.2004 tarihli raporu,
21- Orhan mahallesi ve Turgut mahallesindeki sokak isimleri ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.09.2004 tarihli raporu,
22- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe mah. 20O-IV Uygulama imar planı, 228 ve 231 adalarında yapılaşma şartının değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.09.2004 tarihli raporu,
23- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy mah. (Tapuda M.Alipaşa Mah.) 19 N Nazım imar planı, 19N-IIa uygulama imar planı, 545 ada, 243 nolu parselde “Ticaret alan” olan kullanımın, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına” dönüştürülmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.09.2004 tarihli raporu,
24- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir mah. 19OId, 19N-IIIb ve 19N-IIc Uygulama imar planları, üzerindeki 4796 nolu adanın yapılaşma şarlarında sehven olan farklılığın giderilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.09.2004 tarihli raporu,
25- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan mah. 19O Nazım imar planı, 19O-Ib uygulama imar planı 3081 ada, 4 nolu parselin “Ticaret Alanı” olan kullanımının “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, Uygulama İmar Planı notu değişikliği ve Nazım ve Uygulama İmar planı lejandı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
26- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir mah. 20O-IVd uygulama imar planı, 1752 ada, 18 ve 33 nolu parsellerin güney cephesinden geçen 10 m. Lik imar yolunun kısmen güneye kaydırılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
27- İzmit-Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan mah. 20O-IVc ve 20O-IVb uygulama imar planı, 3051 ve 3057 nolu imar adalarında yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.09.2004 tarihli raporu,
28- İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mah. 19N-Ia Uygulama imar planı, 12 kadastro paftası, 306 ada, 8 nolu parselin bulunduğu yerin imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.09.2004 tarihli raporu,
29- İzmit-Saraybahçe Belediye sınırları içinde 19L ve 19M nazım imar planları, 19L-IIc, 19M-Id, 19M-Ic uygulama imar planları üzerinde yapılması düşünülen III.Etap Dolgu Alanı ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 20.09.2004 tarihli raporu,
30- İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mah. 20M-IIIc uygulama imar planı, 4317 ada üzerindeki yapılaşma koşulunun uygulanmasında mevcut yapılaşma, parsel büyüklükleri ve konumları incelenerek mevcut imar planında A-3 olan yapılaşma koşulunun, -/A-3, 0,40/1,20 olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
31- İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L ve 19M nazım imar planları, 19L-IIc, 19M-Id uygulama imar planları üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 2323 ada, 1 nolu parselde yapılan Nazım ve uygulama İmar planı değişikliği, uygulama imar planı notu değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
32- İzmit-Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan ve Kozluk Mahallelerindeki Seka Tesisleri ve Çevresi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
33- İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır mah. 20N-IVd uygulama imar planı, 4171 adanın bulunduğu yerde, revizyon imar planlarında bina yapım süreci simgesinin sehven yazılmadığından, söz konusu alana bina yapım süreci koşulu simgesi olarak “III” ün yazılması ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 27.09.2004 tarihli raporu,
34- İzmit-Saraybahçe Belediyesi, Cedit mah. 20N-IVc uygulama imar planı, 4145 ada, 13 ve 14 nolu parsellerin batısından geçen yolun batıya doğru kaydırılmasının uygun görülmediği, Saraybahçe Belediye Meclisinin 07.09.2004 tarih, 90 sayılı kararının uygun olacağına dair plan değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 28.09.2004 tarihli raporu,
35- İzmit-Saraybahçe Belediyesi Ömerağa mah. 19N-Id uygulama imar planı, Alemdar Caddesi 13 pafta, 304 ada, 13 ve 15 nolu parsellerde yapıların tescilli tarihi yapılar olması nedeniyle yola terkleri mümkün olmadığından 14 nolu parseldeki imar yolu hattının, söz konusu 13 ve 15 nolu parsellerin durumu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
36- Kocaeli Körfez ilçesi, Körfez Belediyesi, Kabakoz Mevkii G23b-21c nazım imar planı, G23b-21c-4d uygulama imar planı, 1433 ada, 21 nolu parselin mevcut imar planında kamyon garajı alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
37- Kocaeli-Yuvacık Belediyesi, Serdar mah. G23c-4c nazım imar planı G23c-4c.2c, 2d, 3a, 3b uygulama imar planları, 138 ada, 1 parsel ile 137 ada, 1 nolu parsellerin mevcut imar planında Pazar alanı kullanımlarının, lise alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
38- İzmit-Saraybahçe Belediyesi Körfez mah. 18N-IIIa, 18N-IIIb, 18N-IIIc, 18N-IIId, ve 18N-IIc, 18N-IId uygulama imar planları üzerinde yer alan sanayi ve depolama alanlarında mevcut yapı ve talepler göz önünde bulundurularak imar planı yapılanma koşullarının yeniden belirlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
39- İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez mah. 19N nazım imar planı, 19N-IIIc uygulama imar planı 4836 ada, 9 nolu parselin mevcut imar planındaki küçük sanayi alanı olan kullanımının akaryakıt istasyonu alanı olarak, ayrıca söz konusu adada gözüken yeşil alanın eşdeğer büyüklükte olmak üzere akaryakıt istasyonu alanı ile küçük sanayi alanı arasında düzenlenmesi ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
40- İzmit Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri sınırları içerisinde Cedit ve Erenler mahalleleri 19N ve 20N nazım imar planları üzerindeki bir kısım bölgede, eski Başiskele Köprüsü ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampusüne ulaşımı sağlayan eski İstanul yolu arasındaki ulaşımın 20 metre olarak genişletilerek yol ve çevresindeki konut bölgesinde yapılan nazım imar planı değişikliği (Kentsel dönüşüm Projesi) ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
41- İzmit Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle 19L-IIb uygulama imar planı, 1839 ada, 1 nolu parselde yer alan özel sağlık tesis alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Emlak İstimlak ve İsimlendirme Komisyonunun 08.10.2004 tarihli raporu,
42- Orman Köylerinin İmar yetkisi açısından ilgili belediyelere bağlanmasına dair belediyemiz meclisinin 14.09.2004 tarih ve 58 sayılı kararına ilişkin, Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı, Avluburun, Pazarçayırı ve Merkez Sultaniye Köyü muhtarlıklarının yazılarıyla ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.09.2004 tarih ve 590 sayılı yazısı,
43- İzmit Saraybahçe Belediyesi Körfez mah. 19N Nazım imar planı 19N-Ib uygulama imar planı 4961 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parselleri kullanım kararlarının değiştirilmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
44- Kocaeli Yeniköy Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
45- Kocaeli Suadiye Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
46- Kocaeli Hereke Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
47- Kocaeli Yuvacık Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
48- Kocaeli Değirmendere Belediyesi uygulama imar planlarına ait nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
49- Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Çevre düzeni planları esas alınarak hazırlanan ve gözden geçirilen nazım imar planı teklifleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
50- İzmit Saraybahçe Belediyesi revizyon imar planı plan notlarının 18.1 maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
51- Kocaeli Gebze Belediyesi G22b-19c nazım İmar planı paftası, G22b-19c-2d uygulama paftası 4176 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde kullanım kararının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
52- Umuttepe kampusüne yapılacak toplu taşımacılık ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 08.10.2004 tarihli yazısı,
53- Şirket devri hakkında işletme ve iştirakler daire başkanlığının 07.10.2004 tarih ve 147-02 sayılı yazısı,
54- 54-Servis araçları güzergahı izin belgelerinin harçların belirlenmesi ile ilgili Trafik Şube Müdürlüğünün yazısı,
55- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk kademe ve ilçe belediyelerinden devir alınan toplu taşım araçlarının ihale edilmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım