14 AĞUSTOS 2014 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 14/ 08/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
17/07/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 4964 ada 4 ve 5 nolu parsellerin ayni sermaye artırımı yoluyla Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3350 ada, 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 76 sahife, 7461’de tapuya tescilli, 1/232 arsa paylı meskenin hak sahibine devredilmesi ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe İlçesi,G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m2 yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı’ ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, SGK Prim Borcuna Karşılık Taşınmaz Devri ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı Tarafından Kesin izin verilen Kandıra İlçesi, Doğancılı-Sarısu Mevkiinde 19.461 m2 lik ormanlık alanın Kandıra Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi Spor Kompleksi Projesi Hazırlama Hizmeti İşinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi sınırları içinde bulunan ve işletilmesi Belde A.Ş’ye devredilmiş olan parkomatlı otopark yerlerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal ve İhdası ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Deniz Uçağı Kiralanması İşinin yıllara sari hizmet yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Kozluk mahallesi 1189 ada 190 parsel sayılı 254,47 m2 yüzölcümlü taşınmazın, bitişiğinde bulunan 1189 ada 147 parsel sayılı taşınmazın sahiplerine satışı ile ilgili raporu,

11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesi, G23c04d2c-2d paftta üzerinde 170 m2 kapalı, 275 m2 açık kullanım alanlı işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

12- Hukuk Komisyonu’nun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

13- Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 10 numaralı evin, kamu yararına çalışan “Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanılması ile ilgili raporu,

14- Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, 289 ada, 1 nolu parsel taşınmaz üzerine belediyemizce inşa edilen ahşap yapının “Sağlam İrade, Sağlam Gelecek” isimli proje kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi’ne” tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

15- Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ nun, Eskihisar Caddesi No:121 Eskihisar Köyü Gebze/ Kocaeli adresinde bulunan müstakil evin “Gaziler Kültür Evi”olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanlığı ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kulanılması ile ilgili ortak raporu,

16-Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’ nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 8 numaralı evin “Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kulanılması ile ilgili ortak raporu,

17- Hukuk Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’ nun, OSB Köprülü Kavşağı Protokolü ile ilgili ortak raporu,

18-Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’ nun, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 1858 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kocaeli Ticaret Odası ve Belediyemizin ortak proje kapsamında Spor Kompleksi yapılması ile ilgili ortak raporu,

19-İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.10.b nazım, G23.c.10.b.1.b-2.a uygulama imar plan paftaları, 1517, 1536, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Döngel, G23.c.09.b.4.b uygulama imar planı paftası, 346 nolu parsel hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası 2034 ada ve 1201 ada 9-10 nolu parsellerde ve 722 nolu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, 556 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.14.d.4.d ve G22.b.19.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 419 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mah., G22.b.13.c.4.a uygulama imar planı paftası, 453 ada 7 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 16.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanarak 19.02.2014 – 20.03.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

27- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30J-3B uygulama imar planı paftası, 2140 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım imar planı paftası, 4760 ada 1 nolu parsel, 4762 ada 1 nolu parsel ve 4763 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.a.22.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2495, 2496 (yeni: 5251), 2497 (yeni:5297), 2531 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mevkii, G.23a.12.d nazım imar planı paftası, 102 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b.3.b uygulama imar planı paftası, 44 ada 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 157 ve 161 adalar arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 10.10.2013 tarih ve 601 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, Ören Mevkii ve Kayapınar Mevkiindeki Arkeolojik sit sınırlarının güncellenmesini içeren Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 1525 sayılı kararı ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar planı paftaları, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b2 ve G22.b.15.a nazım imar planı paftaları, 59, 60, 61 ve 62 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a Nazım, G22.b.24.a.1.c Uygulama İmar Plan paftası, 2410 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18c nazım, G22.b.18.c.4.a uygulama imar plan paftası, 231 ada 1 nolu parsel ile kuzeyindeki tescil harici alan ve 232 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mah., G22.b.19.c nazım imar planı pafta, 3512 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, G22.b.25.a nazım imar planı paftası, 4542 ada 1, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, Kentsel Sit Alanın'da 1740 ve1741 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.03.d Nazım imar planı paftası, 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308 ve 1334 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 22 ve 4411 ada 7 nolu parseller de hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b ve 1.c uygulama imar planı paftası, 4408 ada 3, 4 ve 4382 ada 14 parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği raporu,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.c uygulama imar plan paftası, 4062 ada, 6 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, G24a.21a 1/5000 ölçekli nazım imar planı, G24a.21a.1b-1c-1d-2a-2c ve 2d 1/1000 uygulama imar planı için 15.05.2014 tarih ve 279 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen yapılaşma koşullarının revize edilmesi ile ilgili itirazlar ile ilgili raporu,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b nazım imar planı paftası, 433 ada, 10 ve 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Saraybahçe Mevkii, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 619 ada 157 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, F24d16b1d, F24d16a2c, F24d21a4c, F24d21a3d, F24d21a3c, F24d21b4d, F24d21b4c, F24d21c4b F24d21c3a, F24d21c3b, F24d21d3d, F24d21d1a, F24d21d1b, F24d21d2b, F24d21c1a, F24d21d2c, F24d21c1c, F24d21c2d, F24d22d1d, F24d22d1b, F24d22d1c, F24d21d4b, F24d21d3a, F24d21d3b, F24d21c4a uygulama imar planı paftası, Rüzgar Elektrik Santrali için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.b nazım imar planı paftası, 268, 69, 90, 91, 94, 107, 108, 214, 664, 665, 666, 667, 668 nolu parsellerde K4 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karamürsel Belediyesi, Karapınar Mevkii sınırları içerisinde, G23.d.08.d nazım imar planı paftası, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 453, 471, 472, 473, 486, 487 nolu parsellerde K3 Gelişme Alanları ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe ilçesi, Kazakburun mevkii, G24.d.03.b.3.c uygulama imar planı pafta, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, Çepni, Orta, Kartepe ve Kestanelik Mahalleleri, G24.d.01.c.3.c-02.d.3.c-3.d-4.c.-4.d, G24.d.06.b.2.a-2.b ve G24.d.07.a.1.a-1.b-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.02.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi sınırları içerisinde, G24d.01b nazım ve G24d.01b.4a uygulama imar planı paftasında yer alan 600 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili raporu,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G24.a.21.d nazım, G24.a.21.d.03.c uygulama imar planı pafta, 518 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Hereke Mevkii, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.05.2014 tarih ve 1520 sayılı kararı ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, 1/25000 ölçekli G23.B.4, 1/5000 ölçekli G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.3.c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselin "Eğitim ve Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, G.23a.23.b.4.b uygulama imar planı paftası, 3550 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23a18c3b-3c-3d, G23a23b1b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Değişiklik Taslağı ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1-c2, G23c03d-03c-04d-04c nazım imar planı paftalarında kıyı kenar çizgisinde yapılan değişikliğe ait 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri, "Çayırova Köprülü Kavşağı" nın planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı, G23a1-a2-a3-a4 ve G23a07c-07d-11b-12a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tekne Kiralama Hizmetinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili yazısı

67-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait otobüslerin temizlik hizmeti işinin sürekli olarak yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sâri olarak hizmet alımı yöntemiyle ihale edilmesiyle ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

68-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23c-1 ve G23c-2, 1/25000 ölçekli nazım imar plan paftaları, G23.c.03.c-03.d nazım imar plan paftaları, 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

69-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 432 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

71-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b, G23.c.04.c nazım, G23.c.09.b.2.a ve G23.c.04.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 268 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

72-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Başiskele Belediyesi, Yuvacık mevkii, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3a uygulama imar planı paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593 ve 594 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

73-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.d. nazım imar plan paftası, 5593 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

74-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

75-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 28L-I.D uygulama imar plan paftası, 1988 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleri ile ilgili teklifi,

76- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c – 24.d nazım imar planı paftaları, İstasyon Caddesi boyunda düzenlenen nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

77-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G.22.b.23a nazım imar planı paftası, 2112 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

78-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28L-1.A uygulama imar planı paftası, 10852 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

79-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi G23.b.22.d.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları, 976 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

80-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi G23.b.22.d nazım imar planı paftası, 1430 ada, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

81-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.b uygulama imar planı paftası 215 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

82-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 192 sayılı kararı onaylanan ve 26.03.2014-26.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

83-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c.3a uygulama imar planı paftası 4201 ada, 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişiklikleri ile ilgili teklifi,

84-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, D-100 Karayolu Çevresinde Yer Alan Yenilenecek Alanlara ilişkin uygulama imar planı plan notlarında yapılan plan değişiklikleri ile ilgili teklifi,

85-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mevkii, G23.a.4 ve G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 1458 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

86-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4202 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5740 nolu adanın batısında kalan alanda Trafo Yerinin işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

88-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 4064 ada, 16 nolu parsel ile 4066, ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

89-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan otoyol kuzeyi kentsel çalışma alanları uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, Eskiyalı Mahallesi, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.06.2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

91-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 502 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 503 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.05.d.3.d ve G23.d.05.d.4.c uygulama imar planı paftaları 983 ve 984 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

93-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 196 ada 1 nolu parsel ile 198 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

94-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1740 ve 1741 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

95-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisi’nin 12.09.2013 tarih ve 558 sayılı kararı ile onaylanan ve 04.10.2013-04.11.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılan, 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

96-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişiklikleri ile ilgili teklifi,

97-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G24.a.21.a, G24.a.21.b, G24.a.21.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, İY-01 Küçük Sanayi Alanı, Donatı Tablosu Lejandı ile Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu'nda hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

98-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a.3.d- G23.b.24.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 308 ada 20,21,22,26,27,28,42 ve 76 nolu parseller ve 873 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

99-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3.derece Arkeolojik Sit alanında kalan 3305 ada 1 nolu parsel, 3306 ada 1 nolu parsel, 3307 ada 1 nolu parsel, 3308 ada 1 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1592 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

100-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz (Tabakhane) Mahallesi, G23.d.08.a.2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 101 ve 102 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

102-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Yeşilova Mahallesinde şuyulandırma sonucu oluşan 14 adet isimsiz sokağa, isim verilmesi ile ilgili teklifi,

103-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Yaylacık Mahallesinde 473, 474 ve 475 adalar arasında bulunan iki adet isimsiz sokağa, Bayraktar ve Müge Sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,

104-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Mehmetağa Mahallesinde bulunan Selman Sokak ile Şahinler Sokak isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

105-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

106-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan “Köye Hizmet Şube Müdürlüğü” isminin “Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

107-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3318 nolu ada, 5 nolu parselinde buluna binanın Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

108-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada, 1 parselde kreş alanında yer alan taşınmazın satılması ile ilgili teklifi,

109-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, 380 ada, 1 parsel üzerinde bulunan mevcut Eski Uzuntarla Belediye Hizmet Binasının, Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe Belediyesi’ ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

110-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 6 adet iş yerinin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

111-Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

112-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili teklifi,

113-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, 3634 nolu ada, 1 parsel üzerinde yer alan M.Ali Paşa Kültür Merkezinin 3. Katında bulunan sınıfların, çocuklara kreş olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım