13 ŞUBAT 2009 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 13/02/2009 Cuma Günü saat 15.00'da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış
16/01/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
RAPORLAR:

1- Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi sınırları içinde bulunan 1745/1. Sokak' ın Şehit Fahri Kır Caddesinin devamı olarak isminin değiştirilmesi ve yol genişliği 24 metre olan 1717.Sokak' ın Cadde yapılması ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

2- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içinde bulunan İsimsiz sokağa “Özge Sokak, isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,

3- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 255 adet taşınmazın, İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla Takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

4- İşyeri Becayişi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

5- Trampa ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

6- Belediye İş Hanı Kapalı Otopark'ın sözleşme süresinin uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

7- Takas ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,

8- Tahsis ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

9- Hisse satışı yetkisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

10- Anıtpark 1 nolu kafeterya ve Çaybahçesi'nin Sözleşme süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

11- GMR Ali Rıza Efendi adlı teknenin protokolü ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

12- Zemin Tahrip Birim Fiyatları ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

13- 2009 Yılı ücret tarifesi değişikliği ile ilgili Tarifeler Komisyon raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI

14- Alikahya Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 37 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

15- Alikahya Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4a uygulama imar planı paftası, 222, 223 ve 224 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

16- Bekirpaşa Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b1d uygulama imar planı paftası, 3656 ve 3407 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

17- Büyükderbent Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d4d uygulama imar planı paftası, 606 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

18- Çayırova Belediyesi, 804, 805, 806, 807, 808, 1994 nolu adalar ile kadastro paftasında park 13 olarak tescilli alanı içeren bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

19- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2c uygulama imar planı paftası, 2225 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

20- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2340 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

21- Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 271 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

22- Gebze Belediyesi, Uygulama imar planı plan notları genel hükümler kısmına ilave yapılmasına ait hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

23- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.17.c nazım imar planı, G.22.b.17.c.3.c uygulama imar planı paftasında hazırlanan dolgu imar plan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

24- İzmit Belediyesi, Yenimahalle sınırları içerisinde, 81 pafta, 43 ada, 17 nolu parsel ve 4397 m² yüzölçümlü dolgu alanında hazırlanan dolgu imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

25- İzmit Belediyesi, G23b19c nazım imar planı, G23b19c1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

26- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1856 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

27- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

28- İzmit Belediyesi, YeniMahalle, G23b23d nazım imar planı, G23b23d3a uygulama imar planı paftası, 2805 ada, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

29- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24a nazım imar planı, G23b24a3a-4c uygulama imar planı paftası, 4856 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

30- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4c-4d uygulama imar planı paftaları, 3452 ada, 2 nolu parsel, 3466 ada, 20 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

31- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

32- Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d19d nazım imar planı, 30LIId uygulama imar planı paftası, 265 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

33- Kartepe Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

34- Körfez Belediyesi, 1273 ada ve uzantısında onaylanan dolgu ve liman tesislerine ilave olarak, hazırlanan Liman Tesislerine ait 1/1000 ölçekli İlave Dolgu ve Limanı Tesisleri Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

35- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a uygulama imar planı paftası, 468 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

36- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c, G24d01a nazım imar planı, G24a21c3c-3d, G24d01a2b uygulama imar planı paftaları, 635 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

37- Başiskele ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

38- Derince ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

39- Gölcük ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

40- İzmit ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

41- Karamürsel ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

42- Kartepe ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

43- Körfez ilçe sınırları dahilinde Orman Köylerinin Kırsal Konut Alan Sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

44- İzmit Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c (19N) nazım imar planı, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 426 ada 2 ve 5 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

45- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

SÜRE UZATIMI

46- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 3,6 ve 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

47- Acısu Belediyesi, G24d03d nazım imar planı, G24d03d02d uygulama imar plan paftası, 276 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

48- Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d4b uygulama imar planı paftası, 412 ve 413 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

49- Bekirpaşa Belediyesi, İstanbul-Ankara Tem Otoyolu kuzeyine ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

50- Bekirpaşa Belediyesi, İstanbul-Ankara Tem Otoyolu güneyine ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

51- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4d uygulama imar planı paftası, 1402 ada 1 nolu parsel, 1403 ada 15, 26, 27 ve 28 nolu parseller, 1411 ada 32,33 nolu parseller ile 1412 ada 32, 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

52- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

53- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIc uygulama imar planı paftası 1187 ada, 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

54- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 30 K 3a uygulama imar planı paftası, 1337 ada, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

55- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 650 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

56- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 30k4c uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b1c uygulama imar planı paftası, 12 ada, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 2372 ada 3 nolu parsel ile 2373 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4779 ada, 1 nolu parsel ile 2419, 2420, 2415 ve 2406 nolu sokaklar arasında kalan parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarının 9.maddesine ilave yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b-1c uygulama imar planı paftaları, 768 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5604 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a-1b uygulama imar planı paftaları, 348 ada, 376 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

64- Hereke Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23a18c nazım imar planı, 32KIIId uygulama imar planı paftası, 2574 ve 2575 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Hereke Belediyesi, G23a22b nazım imar planı, G23a22b2a-2b-2c uygulama imar planı paftaları, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2383, 2995 ve 4454 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu köyü, G23b24b nazım imar planı, G23b24b01d uygulama imar planı paftası, 1280 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- İzmit Belediyesi, G23c04b nazım imar planı, G23c04b2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

69- İzmit Belediyesi, G23b19d-19b-19c nazım imar planı, G23b19d2b-19b4d-19c1a uygulama imar planı paftaları, 375, 376, 377, 378, 379, 382 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

70- İhsaniye Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Kartepe Belediyesi, G24d21d nazım imar planı, G24d21d03a-03d uygulama imar planı paftası, 371 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- Körfez Belediyesi, Mimarsinan ve Çamlıtepe Mahalleleri, G23a25c,G23b21d, G23b21a nazım imar planı paftaları, G23a25c2c, G23b21d1d, G23b21d4a ve G23b21a4c uygulama imar planı paftaları, 1271, 1272 ve 1273 nolu adalar ile 98 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- Kullar Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Maşukiye Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1021, 1022, 1024 ve 2395 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Şekerpınar Belediyesi G22b13c nazım imar planı, G22b13c1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 206 ada 4, 5 ve 6 nolu parseller ile 201 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi

76- Uzunçiftlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, G24.D.02.A.1D- 4A uygulama imar planı paftaları, 158 ada 1, 159 ada 1 ve 160 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

77- Yeniköy Belediyesi, D-130 karayolu güneyine ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c3d uygulama imar planı paftası, 52 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c5d nazım imar planı, G23c5d1d-4d uygulama imar planı paftası, 4135 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- 16.01.2009 tarih ve 44, 45, 46, 47 ile 48 sayılı meclis kararlarında düzeltme yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

81- İzmit Belediyesi, Terzibayırı Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4183 ada, 11, 12, 13 nolu parseller ile 4184 ada, 13,17,18 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2c-3b uygulama imar planı paftaları, 3323 ada 1 nolu parsel ile 3324 ada 1 nolu parselde onaylanan koruma amaçlı imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Gebze Belediyesi, Beylikbağı, İstasyon, Cumhuriyet, ve Mimar Sinan Mahallelerinde yapılan sınır değişikliği nedeniyle mahallesi değişen sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

84- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi sınırları içersinde bulunan 937 ada ile 1687 nolu adaların arasından geçen isimsiz imar yoluna “Rıza Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

85- Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan 14 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

86- Kandıra Belediyesi, Babalı Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan 4 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

87- Kandıra Belediyesi, Babaköy Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa “Arifağa Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

88- Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan 9 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi.

89- Kandıra Belediyesi, Kefken Köyü, köy sınırları içerisinde bulunan 14 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi

90- Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Monoray ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Araç Alımı ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- Güzergah İzin Belgeleri Ücretleri ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- Taşınmaz Satın Alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Batı Terminali içerisinde bulunan 1 adet kafeterya-çay bahçesi yerinin Belde A.Ş' ye kiralanması talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Karamürsel sahil şeridinde bulunan 1 adet kafeterya-çay bahçesi yerinin Belde A.Ş' ye kiralanması talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100- Özel Güvenlik hizmeti satın alınması ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- D-100 Karayolu üzerinde iki adet yaya üstgeçidin yapılması ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- 41 FK 129 plakalı Damperli Kamyonun Bedelsiz devri ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103- 41 FZ 762 plakalı Damperli Kamyonun Bedelsiz devri ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım