13 NİSAN 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/04/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/03/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

· İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

· Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2015 Dönemi Sayıştay Denetim Raporu sonuçları ile ilgili bilgi sunumu.

· Denetim Komisyonu’nun, 2016 yılı Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.

GÜNDEM

==============

SEÇİMLER:

1.Encümen Üyeleri Seçimi,

2.İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

RAPORLAR:

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Ş.Durhasan Mah. 670 ada 1 parsel ve Körfez Mahallesi 3414 ada 5 nolu parsellerin üzerindeki tüm yapı, müştemilat ve tesisleri ile birlikte ayni sermaye artırımı yoluyla Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait İlimiz, Kandıra İlçesi, Kıncıllı Mahallesi, 125 ada, 1 parsel sayılı 1.817,97 m² yüzölçümlü taşınmazın Kandıra Belediyesine devir edilmesi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kartepe İlçesi, Hikmetiye Mahallesi 110 ada, 1 parsel sayılı, 20,279.42 m² yüzölçümlü taşınmazın, Kartepe Teleferik Projesi kapsamında kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait olan Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi, 632 ada, 11 parsel sayılı 8.035,26 m² yüzölçümlü, Küçük Sanayi Alanında kalan taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1477 ada 1 parsel sayılı, 1.543,98 m² yüzölçümlü taşınmaza İzmit İlçe Müftülüğü adına TOKİ tarafından cami yapılmak üzere; İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi 1175 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kartepe İlçesi, Uzunbey Kumlaçiftliği Mahallesi, 289 ada, 1 parsel nolu taşınmazda yer alan tek katlı yapının İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesine ait olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3308 ada 4 parsel sayılı, 1.364,71 m² yüzölçümlü taşınmazın cami yapılmak üzere; İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli ili genelinde yürütülen Karla Mücadele Çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Unimog Kar Aracı ve 2 adet Kar Püskürtme Aparatlı Loder aracının alınması ile ilgili raporu,

12.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 41 03 028 Plakalı 1998 Model JCB Marka Lastik Tekerlekli Yükleyici Kanal Kazıcı’ nın bedelsiz olarak Çorum İli Ortaköy Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu,

13.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Sekapark - Otogar Arası Tramvay Hattı işi tamamlandıktan sonra hattın işletmesinde kullanılmak üzere Karayolu/Demiryolu Malzeme Taşıma ve Çekme Aracının alınması ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğünce Kocaeli ili genelinde yapılacak olan yolların bakım, onarım ve yapım işinde ve asfalt üretiminde kullanılan ocak malzemesinin “yıllara sari olarak hizmet alımı” yöntemiyle temin edilmesi ile ilgili raporu,

15.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü adında müdürlük kurulması ile ilgili raporu,

16.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz 2017 yılı Bütçesi ekli T cetveline 5 adet otobüsün eklenmesi ile ilgili raporu,

17. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova Belediyesi Başkanlığı’nın, Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

18.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında; İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan resmi kuruluşlarda hizmet alan koruma ve bakım altında bulunan çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel faaliyetler konularında işbirliği yapılması ile ilgili raporu,

19.Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğin spora, kültüre, sanata, bilime, bilimsel düşünceye ve gelişen teknolojilere ilgisini artırmak, her yaştan farklı birikime sahip insanların girişimcilik ruhunu geliştirecek ve özgüven sahibi yapacak eğitim imkanları sunabilmek, bilimle buluşturmak, kültürü, sanatı ve bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlayabilmek için Kocaeli Üniversitesi ile ortak projeler yapılması ile ilgili raporu,

20. Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu'nun, 30 adet 12 metre Solo Karsan marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüslerin sermayesinin %95’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine ayni sermaye olarak kaydedilmek üzere devri ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.1c, 1d, 4a imar planı paftaları, 164 ada 1-2-3-11 ve 12 nolu parseller, 165 ada 1-4-5-11-12-13 ve 14 nolu parseller, 174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 175 ada 1-2-5 nolu parseller, 183 ada 1-2-12 nolu parseller, 185 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 186 ada 1-13-14-15-16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c, G23d çevre düzeni planı, G23.c2, G23.d1, G23c.05c, G24d.01a, 01d nazım imar planı paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yakacık Mahallesi, G23c.05c nazım imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parsel , 600 ada 1 nolu parsel ile 601 ada 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yakacık Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.1.c-4.b uygulama imar plan paftaları, 671 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23.c.2, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.2.d-3.a-4.b-1.c uygulama imar planı paftaları, 114 ada 1 nolu parsel ve 496 ada 1 nolu parsel ile iki parsel arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c Çevre Düzeni Planı, G23.c2, G23c.05d ve G23c.10a nazım imar planı paftaları, 500 ada 8 nolu parsel ile 641 nolu parsel hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.02d, 03a uygulama imar planı paftaları, 109 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 636, 638, 639, 5022, 5023 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23.c.03.c-04.d nazım imar plan paftası, 56,59, 60, 612, 1501, 2347 ve 3770 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, 4,518575-4,527378 yatay, 445684-451793 düşey koordinatları arasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet, Atatürk ve Akse Mahalleleri, G22b.18a, 19a nazım, G22b.18a.2c ve G22b.19a.1d uygulama imar planı paftası, 768 ada 7 ve 8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 2070 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.10.2016 tarih ve 541 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 22.09.2016 tarih ve 478 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis ve Bayramoğlu Mahalleleri, G22b.22b, 23a nazım imar planı paftaları, 1077 ada 6 nolu parsel ile 2326 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23.b.22.a.3.c uygulama imar plan paftası 2915 ada 8 nolu parsel ve etrafındaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan Mahallesi, G23b Çevre Düzeni, G23.b4, G23b.22b nazım G23b.22b.2d uygulama imar planı paftası 2321 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası, 1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23a.21b nazım, G23a.21b.02b uygulama imar planı paftaları, 4130 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179, 180 ve 181 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2016 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yavuz Selim ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.18c nazım, G22b.18c.4a, 2c ve 2d uygulama imar planı paftaları, 2033 ada 19, 4081 ada 7, 4083 ada 1, 4084 ada 3 ve 11, 4077 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 3758 ada 1 nolu parselin doğusunda bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4756 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a, 24b nazım, G22b.24a.3c ve G22b.24b.4d uygulama imar planı paftaları, 946, 947, 948 nolu adalara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.4b uygulama imar planı paftası, 1277 adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b Çevre Düzeni, G22.b2 ve G22.b.14.a nazım imar planı paftası, 173 ve 174 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alan, 723 ve 724 nolu parsellerin batısındaki tescil harici alan ile 725 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c, 4d ve G22b.24c.1b uygulama imar planı paftaları, 1194 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.10.2016 tarih ve 548 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b.1b uygulama imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 700 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar plan paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ile bu parselin doğusunda yer alan tescil harici alanın bir kısmın da hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.12.2016 tarih ve 698 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 176 ada, 59 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.a-2.d - 1.b uygulama imar planı paftaları, 787 ada, 4 nolu parsel ve doğusunda yer alan 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a, 4c uygulama imar planı paftaları, Asar Deresi'ne cepheli olan 652 ada 1, 11 nolu parseller, 653 ada 1 nolu parsel ile Başöğretmen Caddesi'ne cepheli 133 ada 1 nolu parsel, 197 ada 3, 4, 5 nolu parseller, 250 ada 5 nolu parsel, 769 ada 2, 3, 6 nolu parseller, 775 ada 6 nolu parsel, 776 ada 2, 3 nolu parseller ve 777 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03.d nazım, G23c.03.d.3c uygulama imar planı paftası, 268 ada 6 vee 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ve 154 ada 9 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.20d nazım, G23b.20d.3c uygulama imar planı paftası, 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3254 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3. derece arkeolojik sit alanında, Seka-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi kapsamında istasyon yeri eklenmesine yönelik koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kısalar Mahallesi, G24.a1 nazım imar planı paftası,1271,407,406,1365,401,400,1262,1364 parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1852 ada 2 nolu parsel ile Gültepe Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4400 ada 52 ve 53 parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar, Sarımeşe, Arslanbey Mahalleleri, G24d çevre düzeni, G24d1-G24a4-G24.a.21.d-G24.d.01.d-G24.d.02.a nazım, G24.a.21.d.2.c, G24.d.01.d.3.a-3.b-3.c.3d, G24.d.02.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 676 ada 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alan,110 ada 1 nolu parsel ve 143 ada 9 nolu parselin kuzey batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.3c uygulama imar planı paftası, 364 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen Mahallesi, G23a.20c nazım, G23a.20c.2c uygulama imar planı paftası, 2297 ada 1 ve 3 nolu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.3b uygulama imar planı paftası, 2567 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

65. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait olup, İzmit İlçesi, Serdar Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:12/A (Sekapark 2.etap sahil 2 restoran yanı) yanındaki deniz rıhtımı üzerinde yapılacak olan işyerinin işletilmesinin Antikkapı A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili yazısı,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.13d, 18b nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ile, 458 ada 1 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ve 2044 ada 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24A4 ile G24a16d, G24a16c, G24a21a ve G24a21b nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan bölgede 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesi’ni kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Sınırları içerisinde Körfez-Kartepe İlçeleri arasında planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23.c.04.c.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 198 ada 1 nolu parselin doğu ve batısından geçen tescil harici alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 6102 ada içerisindeki Dini Tesis Alanı ve 2104 ada 1 nolu parselde yer alan Okul alanı arasındaki sınır değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b.18.b nazım imar planı paftası, 814 ada ve kuzeyinde yer alan Dini Tesis Alanının kadastral yol ile birleştirilmesi değişikliği ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca ve Gebze Belediyeleri sınırları içerisinde planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, İbni Sina ve Sırrıpaşa Mahalleleri, G23b.21c ve 22d nazım G23b.21c.3b, G23b.22d.3a uygulama imar planı paftası 2031 ada 1 nolu parsel ile 1615 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22d.2c, G23b.22c.1d, G23b.22d.3a ve G23b.22d.3b uygulama imar plan paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 ve 17 nolu parseller ile 3142 ada 12 parsel, 3139 ada 100 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 526 ada 1 nolu parsel, 527 ada 3 nolu parsel, 533 ada 1 nolu parsel ve 4808 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.b4, G22b.17c-18.d nazım, G22b.17c.2b-2.c-3.b-3.c, G22.b.18.d.3.d uygulama imar planı paftaları, 4 ada 21ve 39 nolu parsellerin bir kısmı ile 2 ada 19 ve15 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 3762 ada 13 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3b uygulama imar planı paftası, 4681 ada 2 ve 4683 ada 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası 3689 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası,141 ada 42, 17 ve 50 nolu parseller arasındaki tescil harici alan ile 4966 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24b nazım ve G22b.24b.4a uygulama imar plan paftaları, 883 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile söz konusu parsellerin doğusundaki 6.00 mlik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi sınırları dahilindeki Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı eki olan Sosyal Donatı Gereksinim Tablosu'na ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Donanma Mahallesi, G23C çevre düzeni, G23C1, G23c.02d nazım, G23c.02d.1c uygulama imar planı paftası, 377 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük İlçesi, Saraylı Köyü, Sivritepe Mevkii sınırları içerisinde, G.23.c.07.b nazım, G.23.c.07.b.1.d uygulama imar planı paftası, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı'nın 07/03/2017 tarihli ve 3221 sayılı Olur'u ile ''Rezerv Yapı Alanı" na dahil edilen 981 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.3b uygulama imar planı paftası, 1490 ada 1 parselin güneyinde tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24c-24d nazım, G23b.24c.4a-24d.3b uygulama imar planı paftaları, 1023 ada 1, 13, 16, 17 nolu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2d ve G23b.24d.1c uygulama imar planı paftaları, 176 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Çayırköy, Kabaoğlu, Sanayi Mahalleleri, G23b.20c nazım, G23b.20c.3d uygulama imar planı paftası, 158 ada 12 nolu parsel ile 233 ada 3 nolu parsel ve 219 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan ve Karadenizliler Mahalleleri, G23b.25a, 25b nazım, G23b.25a.3c ve G23b.25b.3a uygulama imar planı paftaları, 4985 ve 4983 nolu adalar arasında kalan tescil harici alanlar ve 190 ada 1, 2, 3, 12 nolu parseller ile 190 ada 4 ve 11 nolu parselin bir kısmında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları dahilindeki Ağaçlandırılacak Alanlar kullanımına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b3, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 677 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 190 ada 4, 5, 6, 10 ve 11 nolu parseller ile 191 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23.b.25.b. nazım, G23.b.25.b.1.a uygulama imar plan paftası, 783 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, G23.b.3-c.2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftalarında, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.24.c-25.d. nazım G23.b.24.c.2.c, G23.b.25.d. 4.a-4.b- 4.c. uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller, 1863ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 3209 ada, 10,11,14,18,19,20,21,22,25,26 ve 27 nolu parsellerde hazırlanan, İzmit Belediye Meclisi'nin 04.04.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2b uygulama imar plan paftası, 988 ada 45 ve 47 nolu parselin kuzey batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

104.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c-19d nazım, F24d.18c.2c-19d.1d uygulama imar planı paftası, 155 ada ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi, Kerpe Mevkii, F24.d.09.c.-10.d-14.b-15.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 43 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kurtyeri ve Kefken Mahalleleri, F24.d.10.a-10.b-10.c-10.d nazım imar plan paftaları, yaklaşık 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.d.10.b, F24.c.06.a nazım imar plan paftaları, yaklaşık 150 hektarlık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili teklifi,

108.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d2, G23d.08b nazım, G23d.08b.1d uygulama imar planı paftası, 142 ada 2, 4, 5, 8 ve 9 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G24a.21d nazım, G24a.21d.2c-2d uygulama imar planı paftası, 672, 673, 674, 675, 676 adalar, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ataevler ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri, G24d.01b, 02a nazım, G24d.01b.4d ve G24d.02a.1d uygulama imar planı paftaları, 155 ada 1 nolu parsel ile 627 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “1 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

112.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “2 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

113.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “3 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “4 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

115.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “5 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

116.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “6 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “7 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “8 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

119.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “9 nolu Planlama Bölgesine” ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

120.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile ilgili teklifi,

121.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, G24d08a2c,2d,3a,3b,3d-08d2a,2d,3a,3d ve G24d13a2a uygulama imar planı paftaları, Teleferik Projesinin planlar işlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi Körfez Mahallesinde, D-100 Karayolu üzeri Toyota Plaza önünde yapılmakta olan yaya üst geçidine “ Muhsin YAZICIOĞLU Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

123.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 205,206,207 nolu adalar arasında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

124.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Acısu Mahallesinde, bulunan 4 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili teklifi,

125.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İstasyon Mahallesi, 264 ada 27 parsel üzerinde bulunan binanın hizmet birimi olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiraya verilmesi ile ilgili teklifi,

126.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz, İzmit İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 27 ada 397 parsel sayılı 10.538,00 m² yüzölçümlü, üzerinde Belediyemizce kullanılan lojman binaları ile Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi hizmet binası bulunan, imar planlarında konut ve yönetim merkezi alanında kalan taşınmazın Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

127.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Tütünçiflik sahil parkı içinde bulunan 1 adet ahşap bina ile 60 Evler sahil parkı içinde bulunan 2 adet ahşap binanın Belde A.Ş.’ye olan işletilmesinin iptal edilmesi ve 60 Evler sahil parkı içinde bulunan 2 adet ahşap binanın Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

128.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 988 ada 46 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Bağçeşme Şehitlik Korusunun, Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisinin kaldırılarak, Kocaeli Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

129.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İlimiz, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi 491 ada 1 nolu, 492 ada 1 nolu ve 493 ada 1 nolu parsellerin kıymet takdir bedeli karşılığında Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

130.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Tasarrufu Belediyemize ait olup, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Sefa Caddesi, No:24 de (Tütünçiftlik Sahil Parkı) bulunan 3 ve 4 nolu işyerinin eklentileri ile birlikte bir bütün olarak kafeterya ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Belde A.Ş. ye devir edilmesi ile ilgili teklifi,

131.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel İlçesi, Dereköy Mah. 227 ada 1 parsel, 228 ada 1 parsel ve 238 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması, konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

132.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi; Çerkeşli Mahallesi dahilinde kalan mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın bir kısmı üzerinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşa edilmesi ve bahse konu yapım işinin Belediyemizle Ortak Proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi,

133.Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

134.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

135.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, MİKAV (Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı) tarafından hazırlanan projelerin, hayata geçirilmesi adına protokol yapılması ile ilgili teklifi,

136.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Hibe Otobüs ile ilgili teklifi,

137.Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan Marini Asfalt Plenti Tesisinin (Ekip-Ekipmanları ile birlikte) Artvin Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

138.Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Yol ve Sanat Yapıları Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmet İşinin yıllara sari olarak sürdürülmesi ile ilgili teklifi,

139.Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Yol ve Küçük Sanat Yapıları Proje Hazırlama İşinin yıllara sari olarak sürdürülmesi ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.

140. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım