13 Nisan 2007 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 13/04/2007 Cuma Günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


GÜNDEM
========

Yoklama,
1. 16/03/2007 tarihli tutanak özetinin okunması,
2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir KARALOĞLU ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal ALTUNEL ve 1.Hukuk Müşaviri Av.Mehmet ÇELİKEL yurt dışı görevlendirmesi ile ilgili bilgi sunumu,
4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Yurt Dışı görevlendirilmesi ile ilgili bilgi sunumu,
5. Denetim Komisyon raporu sunumu,
6. 2006 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yazısı,
7. Kandıra İlçesi Akdurak mah.pafta 8 ada,no 491 parsel 1´ de kayıtlı otopark ve dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Tütünçiftlik Sahil Parkı içinde bulunan 5 adet kafelerin kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
9. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Zemin Kattaki Çay Salonunun Belde A:Ş tarafından kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
10. İzmit ili Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa mah.19M-11c pafta,256 ada,56 numaralı parselde Otopark ve Dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
11. Çayırova Belediyesi Spor Alanı Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
12. Uzunçiftlik Kültür Merkezi Devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
13. Yarımca Sahil Parkı içinde bulunan 1 adet Kafe ile 1 adet Çay Bahçesinin Kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
14. Kirazlıyalı Sahil Parkı içinde bulunan 1 adet kafe ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
15. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ticari Araçlarda Reklam bulundurulması ile ilgili Hukuk –Ulaşım Ortak Komisyonu raporu,
16. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Yetki talebi ile ilgili Hukuk-Çevre ve Sağlık Ortak Komisyonu raporu,
17. Kandıra Belediyesine bağlı Babalı Köyünde isimsiz sokaklar ile ilgili Türlü İşler-Eğitim,Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak raporu,
18. Maşukiye Belediyesinde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler-Eğitim,Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak raporu,
19. Sarımeşe Belediyesinde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler-Eğitim,Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak raporu,
20. Köseköy Belediyesinde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler-Eğitim,Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Ortak raporu,
21. Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Toplanması,Taşınması ve bertarafı ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
22. İtfaiye Dairesi Başkanlığının fazla çalışma ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
23. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklam Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,
24. Kar Tanesi Projesi ile ilgili Plan ve Bütçe ve Sağlık Komisyonu raporu,
25. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklam,İlan ve Tabela Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Ortak raporu,
26. Akmeşe Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a19b-20a nazım imar planı, G24a19b2c-20a1a uygulama imar planı paftaları, 2233 ve 1551 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
27. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a1c uygulama imar planı paftası, 4747,4748,4749,4750 ve 4751 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28. Bahçecik Belediyesi, G23c09d nazım imar planı, G23c09d2a-2d uygulama imar planı paftası, 1909,2000, 3362 nolu parseller ile 2576,1998,1999 nolu parseller ve 2736,3822,2577,1998 nolu parseller ile 1999, 2000, 3362 nolu parseller arasında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29. Bekirpaşa Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIb uygulama imar planı paftası, 3242 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30. Bekirpaşa Belediyesi, 4454 ada 3 nolu parsel, 4470 ada 1 nolu parsel, 4472 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31. Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20 N nazım imar planı paftası, 20 N -I.c-II.d-III.a-IV.b uygulama imar planı paftalarında yer alan nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
32. Çayırova Belediyesi, G22b18a-18b nazım imar planı, G22b18a2c-18b1d uygulama imar planı paftalarında D-100 Şekerpınar TEM Otoyolu Gişeleri Bağlantı Yolu Çayırova Bağlantısı Giriş ve Çıkış Kavşağının işlenmesi ile ilgili yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33. Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası,1986 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
34. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 2061,2062,2065,2066,2067,2069 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35. Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b2c-2d uygulama imar planı paftaları, 2068 ada, 1 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36. Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4d uygulama imar planı paftası, 2436 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37. Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 101 pafta, 978 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
38. Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, 16 kadastro pafta, 3888 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
39. Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Köyü, 715 656 – 715 788 düşey, 4 520 020 – 4 520 450 yatay koordinatları arasında ‘´Katı Atık Bertaraf Tesisi´´ olarak hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Rapor
40. Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1952 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41. Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 651 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42. Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, 29K nazım imar planı, 29K2c uygulama imar planı paftası, 1534 ada 23 nolu parsel ve 1535 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43. Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı paftası, 5877 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
44. Darıca Belediyesi,29K nazım imar planı paftası, 10240 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45. Darıca Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1881 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G28b25a nazım imar planı, G28b25a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4533 ada 5,7,9 ve 10 nolu parseller, 4534 ada 9,13,14 nolu parseller, 4547 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
48. Gebze Belediyesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a1b uygulama imar planı paftası, 4536 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22d19c nazım imar planı, G22d19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
50. Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada 16 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51. Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
52. Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı paftası, 5682 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
53. Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 84 ada, 146 ve 167 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
54. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 4067 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
55. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 32 pafta 665 ve 666 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
56. Hereke Belediyesi, “Şirinyalı–Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi -Nuh Çimento Önü Liman Kavşağı” projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
57. Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, nazım imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
58. Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a1d uygulama imar planı paftası, 492 ada 4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
59. Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3576 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
60. Köseköy Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
61. Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a4d uygulama imar planı paftası, 493 ada 2 nolu parsel ve 509 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
62. Maşukiye Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G24d03c nazım imar planı, G24d03c….. uygulama imar planı paftası, 2092,2093,2905 ve 2906 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
63. Sarımeşe Belediyesi, G24d02a, G24d01bnazım imar planı, G24d01b4c, G24d02a4d uygulama imar planı paftası, 431 ve 432 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
64. Saraybahçe Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 16/1 kadastro pafta, 2469 ada, 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
65. Uzunçiftlik Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b2a-2d uygulama imar planı paftaları 503 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
66. Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c5d nazım imar planı, G23c5d1d uygulama imar planı paftası, 337,343 nolu parseller ile 420 ada 1,2,3 ve 4 nolu parseller ve 421 ada 1,2,3,4ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
67. Yalakdere Belediyesi, 1 kadastro pafta 1474 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
68. Belediyemize tahsis edilen yerlerin tahsisinin kabulü ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
69. Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
70. Uluslar arası Fuar Merkezi ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
71. Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz “Katı Atık Transfer İstasyonu “ ile ilgili Çevre Sağlık ve Hukuk Ortak Komisyon yazısı,
72. Tüpraş hakkında verilen önerge ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı
73. Alikahya Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a21a- 21d nazım imar planı paftalarında yapılan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
74. Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c25c nazım imar planı, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 12 mt yolun 20 mt çıkarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
75. Alikahya Belediyesi, G.23.b.25.b-c nazım imar planı, G.23.b.25.b.4.c ve G.23.b.25.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 4839 ada, 1 nolu ve 4840 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
76. Arslanbey Belediyesi, G24d.02.d nazım imar plan pafta 104 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ve 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
77. Büyükderbent Belediyesi, G24d3d nazım imar planı, G24d3d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 376 ve 392 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
78. Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a2c uygulama imar planı paftası, 774 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
79. Bahçecik Belediyesi, G23c04d nazım imar planı, G23c04d1c uygulama imar planı paftası, 212 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
80. Bahçecik Belediyesi, G23.c.04.d. nazım imar planı, G.23.c.04.d.3.d uygulama imar planı paftası, 2667 parsel üzerinde yer alan Askeri Alan olarak tanımlanmış alanda kanalizasyon güzergahının “İsale Hattı ve Koruma Kuşağı” olarak işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
81. Bekirpaşa Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, 21 O nazım imar planı ,21OIVd uygulama imar planı paftası, 1338 ve 1339 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
82. Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, 20 O nazım imar planı, 20 O IVa uygulama imar planı paftası, 1728 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
83. Çayırova Belediyesi, G22b18b-18c nazım imar planı , G22b18b4c-18c1b uygulama imar planı paftaları, 1382 ada, 9nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
84. Çayırova Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı, G22b19a4d-19d1a uygulama imar planı paftaları, 1596ada 2,3,4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
85. Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22a-22d nazım imar planı, G23b22a4c-3d, G23b22d1b uygulama imar planı paftası, 1851,1981,2010 ve 2067 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
86. Ereğli Belediyesi, G.23.d.04.c nazım imar planı paftası, G.23.d.04.c-4.c uygulama imar planı paftası,956 ve 957 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
87. Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3c uygulama imar planı paftası, 293 ada, 39,40,41,42,43,44 ve 45 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
88. Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı , G22b19c2d uygulama imar planı, 3674 ada 1 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
89. Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22ba5d nazım imar planı, G22b15d2c uygulama imar planı paftası, 220 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
90. Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 1258 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
91. Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1901 ada 1 ,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
92. Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
93. Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 440 ada 479 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
94. Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d nazım imar planı, G22b15d1a-1b uygulama imar planı paftası, 1731 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
95. Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesi uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
96. Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2b uygulama imar planı paftası, 2047 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
97. Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1b-1c-2a-2b-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
98. Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları 480 ada 643 nolu parselde hazırlanan hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
99. Maşukiye Belediyesi, uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
100. Maşukiye Belediyesi, G.24.d.03.c nazım imar planı, G.24.d.03.c.1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 2426,1108,1109,1489 ve 1487 nolu parseller üzerinde “İsale Hattı Koruma Kuşağı”nın işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
101. Uzuntarla Belediyesi, G24d03a nazım imar planı, G24d03a2d-3a uygulama imar planı paftaları, 150 ada 1 nolu parsel ve 214 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
102. Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar ve Merkez Mahallelerini bağlayan Köprülü Kavşakta yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
103. Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar ve Merkez Mahallelerini bağlayan Köprülü Kavşakta yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
104. Yalakdere Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı
105. Kocaeli 2025 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında hazırlanan plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yazısı.
106. Saraybahçe Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre isimsiz cadde, sokaklar ile, aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
107. Bekirpaşa Belediyesinde Numarataj ve İsimlendirme Birimi tarafından alanda yapılan Numarataj çalışmalarına göre isimsiz cadde, sokaklar ile, aynı ismi taşıyan cadde, sokaklar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
108. Cadde sokak isimlendirilmesinde bazı kararlar üzerindeki düzeltmeler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
109. Numarataj çalışmalarına göre Belediye ve Mahalle sınırlarında tespit edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinin belirlendiği liste ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı,
110. Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı,
111. Araç ve İş makineları alımı ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
112. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 15.maddesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
113. Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünü´ne ait ücret tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
114. Gelir Şube Müdürlüğünün Yıllık Ek Tarife Önerisi ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
115. Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının Ek Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
116. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Yıllık Ek Tarifesi ile ilgili Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı,
117. Aktarma ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
118. 2007 Yılı Analitik Bütçe Taslağı ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün yazısı,
119. Hijyen ve Kalite Yönetmeliği ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı,
120. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Belsa Plaza iş merkezindeki Belediye Hizmet Binalarında bulunan çay ocaklarının eleman yetersizliği nedeniyle kiralama usulü ile çalıştırılması ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
121. Karamürsel İlçesi Dereköy Belediyesi 1 pafta 35 parsel de arsa devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
122. Kandıra Terminal Binası içinde bulunan otopark ve İşyeri Satışı ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
123. Karamürsel İlçesi Dereköy Belediyesi ½ pafta 1172 parselde arsa devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
124. Mezbaha Alanı Devri ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
125. Kozluk mahallesi 3319 ada 1 parsel üzerindeki bina ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
126. Yuvacık Askeri Güvenlik Bölgesi karşısında ve Yuvacık Köprülü Kavşağı güvenlik alanında yer alan ve imar planlarında park alanı olarak düzenlenen mülkiyeti Yuvacık Belediyesi G23c4c2a pafta,84 ada,10 parsel ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı,
127. Taşıt Alımları ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım