13 MAYIS 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 13/05/2008 Salı Günü saat 15.00’da Belsa Plaza 9. Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye BaşkanıYoklama ve açılış
18/04/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması
GÜNDEM
========

RAPORLAR:

1- Sekapark Uçurtma Tepesi Kafe Yapım İhalesi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,
2- Memur Sicil Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu,
3- Yeniköy Sınırları İçinde bulunan Merkez Mahallesi ve Sepetlipınar Mahallesindeki 19 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,
4- Akmeşe Belediyesi sınırları içinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokağa Bent sokak isminin verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,
5- Gebze Belediyesine bağlı Köseler Köyü sınırları dahilinde olan 44 Adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,
6- Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen ve Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 8 adet parka isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,
7- 22.03.2008 tarih ve 26824 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile Belediyemiz sınırları içerisinde yeni kurulacak ilçe belediyelerindeki mükerrer isimli olan mahallelere isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak Raporu,
8- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmanın takibi amacıyla 3505 km2 lık alanda yapılmak üzere en az 1m (ortalama karesel hata koordinat hassasiyetinde güncel orto-görüntülerinin üretilmesinin periyodik (senede 2 defa) olarak yenilenmesi ve üretimi işinin yaptırılması işi hizmet alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,
9- Yeniköy Belediyesi Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,


10- Yeniköy Belediyesinin 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesinde ayrılan Bütçe Ödeneğinin ilgili diğer kalemlere aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,
11- Rehabilitasyon Merkezi Ortak işletimi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu,
12- Eğitim Birimi ve Tarife Ücreti ile ilgili Tarifeler Komisyonu Raporu,
13- Fiyat tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu Raporu,
14- Kandıra Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
15- Gölcük Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
16- Karamürsel Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

SÜRE UZATIMLARI


17- Mülkiyeti Gayri Hak Tesisi ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık ortak Komisyonunun yazısı,
18- 2008 yılı Belediyelerin gruplara göre ortalama arsa rayiç bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

19- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1174 nolu ada, 1175 nolu ada ve 1221 ada 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
20- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30KIIIa-IIIb uygulama imar planı paftaları, 1337 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
21- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
22- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 2183 ada, 2 nolu parsel ve 1343 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
23- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 1995 ve 220 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi
24- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2461 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
25- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada 1 nolu, 1267 ada 1 nolu, 120 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
26- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1881 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
27- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c nazım imar planı, G22b17c2c-2d uygulama imar planı, 4 ada, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
28- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15a-15d nazım imar planı, G22b15a4c-15d1b uygulama imar planı paftaları, 1732 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
29- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
30- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b.19.c.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 4620 ada, 1-8-9 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,
31- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02d nazım imar planı, G23c02d4c uygulama imar planı paftası, 194, 195, 195, 196, 197, 198, 251 ve 252 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
32- Halıdere Belediyesi, G23c01d nazım, G23c01d1d uygulama imar planı paftası, 2478 ve 2485 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
33- Halıdere Belediyesi, G23d05c nazım imar planı, G23.d.05.c.2.c uygulama imar planı paftası, 1445, 2243, 2391 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,
34- Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 728 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
35- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 27 ada 443 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
36- Saraybahçe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait onaylanan ilave ve revizyon nazım imar planına yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
37- Saraybahçe Belediyesi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine ait uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
38- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1d uygulama imar planı paftası, 467 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
39- Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a1b-1c-1d-2a-2d-3a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
40- Yuvacık Belediyesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2b uygulama imar planı paftası, 56 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi,
41- Alikahya Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa “Can Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
42- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b24c1d uygulama imar planı paftası, 426 ada, 2 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
43- K.B.B Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
44- Avrupa Birliği Şehirler ve Belediyeler Hibe Programı ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
45- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
46- Tahsis İptali ve İhale ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
47- Kiralama ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
48- Belde A.Ş ‘nin kiralama teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
49- Protokol ve Devir Yetkisi ile ilgili Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
50- 2007 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


İMAR RAPORLARI

51- Bekirpaşa Belediyesi, “Bekirpaşa Turan Güneş Cad. – Demokrasi Cad. Arası Kanal Yolu Düzenleme İkmal İnşaat Yapımı İşi” ile ilgili revize edilmiş “Kandıra Kavşağı” na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
52- Bekirpaşa Belediyesi, 20OIVc-IVD nazım imar planı, G23b25d2b Uygulama imar planı paftası, 1517 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
53- Bekirpaşa Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, 20 N nazım imar planı, G23b25d1a Uygulama imar planı paftası, 220 ada 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
54- Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 6196 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
55- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K3a uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
56- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29K3b uygulama imar planı paftası, 5877 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
57- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 2 nolu parsel, 443 ada, 1 nolu parsel, 444 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
58- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 225 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
59- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 53 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
60- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a-07.d nazım imar planı, G.23.d.07.a.4.c-3.d ile G.23.d.07.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları 87, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 111 no’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
61- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d1c uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
62- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası 34 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
63- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5646, 5647 ve 5648 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
64- Gebze Belediyesi, Köklüçeşme Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada 38 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
65- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1933 ada 9,11,12,13,14,15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
66- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2239,2240,2241 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
67- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5048 ada 1 parsel, 5053 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
68- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 176 ada 43, 51, 52, 87, 94, 40 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
69- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b uygulama imar planı paftası, 5741 ada 7 nolu parsel ile 5739 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
70- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 24/1 pafta, 2043,2044,2046,2047 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
71- Gebze Belediyesi, G22b19c, G22b24a nazım imar planı, G22b19c2c, G22b24a1a, G22b24a2a-2d-24a3c-3d, 24a1c-1d-2d-4a uygulama imar planı paftaları, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
72- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4a uygulama imar planı paftası, 5123 ada 1 nolu parsel ile 5124 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
73- Gebze Belediyesi, G22b.19.c.2.c uygulama imar planı paftası, 3666 ada, 7-13 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
74- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave plan ve plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
75- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
76- Gölcük OTH Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
77- Kandıra Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
78- Kandıra OTH Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
79- Kandıra Taş Sanayi Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
80- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.1.a.-1.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
81- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
82- Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
83- Karşıyaka Belediyesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c4d uygulama imar planı paftası, 496, 499 ve 284 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
84- Karşıyaka Belediyesi, G23c04c-4d nazım imar planı, G23c04c4a-04d3b uygulama imar planı paftaları, 471 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
85- Körfez Belediyesi, G23a20c nazım imar planı, G23a20c3b uygulama imar planı paftası, 1531 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
86- Körfez Belediyesi, G23.a.25.b nazım imar planı paftası, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada, 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
87- Körfez Belediyesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, G23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası, 1454 ada, 1 ve 2 nolu parsellerd hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
88- Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4d uygulama imar planı paftası, 3581 ve 3582 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
89- Saraybahçe Belediyesi, 19N nazım imar planı, G23c05a1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
90- Saraybahçe Belediyesi, 20 N nazım imar planı, G23b24c4c uygulama imar planı paftası, 4076, 4083 ve 4084 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
91- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20 M nazım imar planı, G23b24d2b uygulama imar planı paftası, 3490 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
92- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
93- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 305 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 306 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
94- Suadiye Belediyesi, G24d01c-02d nazım imar planı, G24d01c2c-3b, G24d02d1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
95- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
96- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a 21c nazım imar planı, G24a21c3d uygulama imar planı paftası , 635 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım