13 KASIM 2014 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/ 11/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Belediye Başkan Vekili

Yoklama ve açılış,
16/10/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 NA 138 Plakalı 1994 model Ford marka aracın, Gümüşhane İli Şiran İlçe Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devri ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Seymen Mahallesi, Liman caddesi No:5 adresindeki tasarrufu belediyemize ait, 782,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele ilçesi, Yuvacık Köyü, Fatih Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait 805 ada, 2 parsel ve bu parsel üzerindeki taşınmazın Başiskele Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kemal Paşa mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:62 adresinde bulunan tasarrufu belediyemize ait 785,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak Sekapark A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Ş.Sarımeşe Mahallesi, 600 ada 2 parsel sayılı tamamı 3285,81 m2 yüzölçümlü, mülkiyetinin 319448/328581 oranındaki hissesi belediyemize ait olan taşınmazın Kaymakamlık hizmet binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro iptal ve ihdası ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun UCLG-MEWA ve Kocaeli Belediyesi Arasında “ Kocaeli Kent Konseyi’nin Desteklenmesi Protokolü” ile ilgili ortak raporu,

9. Hukuk Komisyonu’nun Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında “Sağlam irade, Sağlam Gelecek” adlı ortak eğitim projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

10. Ulaşım Komisyonu’nun Belediyemize devredilen yolların tekrar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğuna devredilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c.03.d uygulama imar planı paftası, 342 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Döngel Mahallesi, G23.c.09.b nazım, G23.c.09.b.1c-2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 417 ada 10, 13, 18 nolu parseller ile 2856 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.b uygulama imar planı paftası, 739 ve 740 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a-09.b nazım, G23.c.09.a.2.b-2.c, G23.c.09.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftaları, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5596, 5597, 5598, 5330, 5331, 5587, 5588, 5589, 5601, 6246, 6226, 1080 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.12.2013 tarih ve 710 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 737 ada 1 parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22.B.18.B nazım imar planı paftası, tescil harici alan ile 417 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d-18.a nazım imar plan paftaları, 768 ada 7-8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 703 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada 20 nolu ve 133 ada 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mah., 29L-3A-4B uygulama imar planı paftası, 524 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30.K-4.c uygulama imar planı paftası, 970 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, 29L-I.A-I.D uygulama imar plan paftaları, 1518 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller, 607 ada 13 nolu parsel ve 613 ada 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K-2C uygulama imar planı paftası, 1904 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı pafta, 4639 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a. nazım, G22.b.18.c.4.a-4.b, G22.b.23.b.2.b, G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4077 adanın güney- batısındaki tescil harici alan, 4081 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan tescil harici alan, 4086 ada 1 nolu parsel, 1403 nolu parsel ve bu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 2808 ada 1 ve 6 nolu parsel, 4977 ada 1 nolu parsel ve bu parsellere komşu tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Muallimköy mevkii, Atıksu Arıtma Tesisi yapılabilmesi amacıyla yapılan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.b ve G22.b.18.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 3918, 3919, 3920, 3923 adaların tamamı ile 3915 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2.a uygulama imar plan paftası, 459 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.20.a nazım imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-23.a-23.b-24.a-24.b-19.c nazım imar planı paftalarında yer alan doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin güncellenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Çalışma Alanlarına ait uygulama imar planı teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele Belediyeleri, G23c2b-2c-3d nazım imar planı paftaları, Asar deresi ıslah projesinin planlara işlenmesi ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yenimahalle mevkii, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 244 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G.23.c çevre düzeni, G.23.c.1 ve G.23.c.07.b Nazım imar planı paftaları, 862 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d.3.d-G23.c.07.a.2.a uygulama imar plan paftası, Örcün Köyü, G23.c.02.d.4.b uygulama imar plan paftası, 198 ada 1, 196 ada 1, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile, 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye mevkii, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları 201 ada 1,2,3 ve 6, 202 ada 5, 6 ve 109 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G.23.c.1.c1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 4121, 4212, 5446, 5447, 5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 200 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.08.a.3.a ve G.23.c.08.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 459, 460, 543, 544, 545 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Siretiye Köyü, G23.c.12.b nazım, G23.c.12.b.1a uygulama imar planı paftası, 121 ve 122 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d-G23.c.07.a nazım imar plan paftaları, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım imar plan paftası, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit, Başiskele ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi"ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23.b.20.c-25.b, G23b.20c.3a-3b-3c-3d ve G23.b.25.b.2.a uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan "Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı" na ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.3.a ve G23.b.25.a.2.d uygulama imar planı paftaları, 174 ada 6 nolu parsel ile 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.18.d ve G23.b.23.a nazım imar planı paftaları, Arızlı Toki-Ormanköy Konutları arası yol projesinin işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesi, 337 parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1628 sayılı kararının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası, 138 ada 1 nolu, 142 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, “Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan sınırları içerisinde yoğunlukların dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ş.çiftlik Mahallesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.4.b uygulama imar planı paftası 168 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24.d.01.c nazım, G24.d.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 501 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevki, G.24.d.02.b.4.d uygulama imar planı paftası, 101 ada 28 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b ve G23.b.21.d nazım imar planı paftaları, 82 ada 26 nolu parsel ve 311 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

58. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi, 637 ada 4 parsel üzerinde 87572/241108 oranında (875,72 m²) Belediyemize ait olan hissenin diğer hissedar Tokosan Metal Elektronik inşaat Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’ne bedeli mukabilinde satılması ile ilgili yazısı,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1-c2, G23c03d-03c-04d-04c nazım imar planı paftalarında kıyı kenar çizgisinde yapılan değişikliğe ait 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı, G23a1-a2-a3-a4 ve G23a07c-07d-11b-12a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.4, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.3.c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

63. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik mevki, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, Y:492,155.943 X:4,505,306.432 ve Y:493,105.145 X:4,505,529.677 koordinatları arasında yer alan 15.00m’lik imar yolunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım imar planı paftası, 171 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 131 ada 1 parsel ve 164 ada 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G.23.c.04.d. nazım imar planı paftası, 264, 265, 269 nolu adalarda hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar paftası, 415 ada 7 (1436-1437) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar paftası, 620 ada 23 nolu parsel ve güneyinde yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c nazım, 779 ada 1 parselin güneyi ile 772 ada 1 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b. nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mah.G.22.b.23.b pafta, 1483 ada 16 (eski 1,2,3,4,13,14) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a, G23.b.23.d nazım, G23.b.22.a.4.a ve G23.b.23.d.4.a uygulama imar paftası, 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlıdere Rekreasyon Alanı için kamu yararı kararı alınması ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi konut alanları uygulama imar planı teklifine yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Şemsi Mevkii, G22.b.24.b,c nazım, G22.b.24.b.4.c ve G22.b.24.c.1.b uygulama imar paftası, 1194 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G.22.b.24.b nazım imar planı paftası, 1103 ada 1 ve 1104 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.18.c nazım, G22b.18.c.3.a uygulama imar paftası, 651 ada 40 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b-1.c uygulama imar paftası, 765 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Meydanı Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave uygulama İmar Planında 207 ada 1 nolu parsele ilişkin Plan Notlarında uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar paftası, 216 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.b nazım G23.c.01.b.2b uygulama imar paftası, Yüzbaşılar Mevkii'ndeki jeolojik sınırlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308, 1334 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.a uygulama imar paftası 20 ada 2,3,4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında imar yoluna cephesi olmayan parsellere yönelik plan notu değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsellerde nazım imar planı değişlikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 3626 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 4189 ada 1 parsel ve 4075 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.3a pafta, 765 ada 235 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

89. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25.d nazım imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi Yahyakaptan Mah. G23.b.25.d.2.d uygulama imar plan paftası, 2543 ada 25 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz-Kayıplar Mahallesi,G.24.a.07.b.3.d uygulama imar planı paftası, 3976, 3977 ve 3978 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Karaağaç, Gökdağ Tepe ve Harman Tepe mevkii, F24.c.11.a.3.b-3.b-3.c-4.c, F24.c.11.b.3.a-3.b-4.a-4.b-4.d, F24.c.12.a.4.a-4.b halihazır harita paftalarında "Kocaeli Gökdağ Rüzgar Enerji Santrali Üretim Merkezi" projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, 5801 nolu parsel ile 373 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi,Suadiye Mevkii, G24.d.02.d.1.b pafta, 103 ada 12,16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

95. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.b.21.c-21.d nazım, G23.b.24.c.4.d, G23.b.21.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları, 1001 ada 34 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

96. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan Derman sokağın “U” şeklindeki bölümüne ayrı bir sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana, Köşklü Çeşme ve Hürriyet Mahallelerinden geçen, Issıkgöl Caddesinden başlayarak Yaşar Doğu ve Topçular Caddesi birleşimindeki kavşağa kadar devam eden ve yeni yapılan yola “Soma Şehitleri Bulvarı” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

98. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait Bütçe aktarması ile ilgili teklifi,

99. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ait Bütçe aktarması ile ilgili teklifi,

100. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 331 ada 2 parsel,1/93 arsa paylı zemin kat 5 no.lu işyerinin satılması ile ilgili teklifi,

101. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi,7 pafta 3990 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Kirazlıkent Konutları E-7 Blok, Bahçe 1 Kat:4 nolu bağımsız bölümün Başiskele İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili teklifi,

102. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Cedit Mah. 4104 ada 12 parsel, Yenidoğan Mahallesi, 4382 ada 14 parsel, 4408 ada 3 parsel ve 4408 ada 4 parsel ile Kabaoğlu mah.1157 parsel üzerinde yer alan taşınmazların satın alımı ile ilgili teklifi,

103. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi,107 ada 110 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 16/737 arsa paylı zemin kat 2 no.lu dükkanın satılması ile ilgili teklifi,

104. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Hazine ait olan Başiskele İlçesi, Ş.Yeniköy mah.617 ada 1 parsel, 618 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

105. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 2014/567 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile 10 süre ile bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 3307 ada, 1 parsel ve 3308 ada 1 parsel sayılı toplam 10.748,00m² yüzölçümlü taşınmazların tahsis süresinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

106. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Körfez ilçesi, Alihocalar Mahallesi, 112 ada 40 parsel sayılı 362,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili teklifi,

107. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Evsel Katı Atık Bertaraf tarifeleri ile ilgili teklifi,

108. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Kocaeli geneli 1. Grup Kentsel Tasarım, Bina ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması” Hizmetinin danışmanlık yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

109. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Donanma 226 sok. No:6 adresinde bulunan Kalıcı İşmerkezi İçindeki 135 adet işyeri nitelikli taşınmazın Eğitim Hizmetleri Faliyeti için kulanılmak üzere müştereken kiraya verilmesi ile ilgili teklifi,

110. Mali Hizmetler Dairesi Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi,

111. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesinin tasfiyesi ile ilgili teklifi,

112. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

113. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

114. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

115. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

116. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

117. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

118. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

119. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

120. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

121. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

122. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

123. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,

124. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

125. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sekapark- Otogar Arası Tramvay hattı yapımı işinde kullanılacak İller Bankası kredisi ile ilgili teklifi.

126. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili teklifi.

127. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de bulunan Belediyemiz hisselerinin % 1 (yüzde bir)’nin nominal bedelle TOSB’a devredilmesi ile ilgili teklifi.

128. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, DHMİ Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak Proje yapılması ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım