13 Kasım 2007 Meclis Gündemi

• Yoklama ve açılış
• 10/10/2007 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması


Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,


GÜNDEM
========


SEÇİMLER

1- İçişleri Bakanlığı´nın Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği´nin 21. maddesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
2- Encümen üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
4- Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
5- Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı´nın teklifi,
6- Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
7- Ulaşım Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı´nın teklifi,
8- Altyapı ve Büyük yatırımlar Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
9- Türlü İşler Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı´nın teklifi,
10- Hukuk Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı´nın teklifi,
11- Tarifeler Komisyonu üyelikleri seçimi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
12- Turizm Altyapı hizmet birliklerinin kurulması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi teklifi,


RAPORLAR

13- Hibe cep telefonları ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
14- Trafoların devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
15- Belde A.Ş.´nin kiralama teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
16- Kefalet ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
17- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
18- 2007 yılı geçici işçi vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
19- Tüpraş tarafından hafriyat dökülerek yapılan dolgu malzemesinin araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu,
20- Körfez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Atalar Mahallesinde tespit edilen isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonu raporu, 21- En güzel bahçesi olan binalı arsa sahiplerinin ödüllendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyon raporu,
22- Arslanbey Belediyesi, G24d.02.d nazım imar plan pafta 104 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ve 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
23- Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde Cephanelik alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
24- Bekirpaşa Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, 21O nazım imar planı, 210IVd uygulama imar planı paftası, 1338 ve 1339 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
25- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a3d uygulama imar planı paftası, 875 nolu parselde hazırlanan ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
26- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23,24,25,26,27,28,ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
27- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 331 ada, 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28- Derince Belediyesi, 19JIIc-19JIIIb nazım imar planı paftaları, 2011 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b1b uygulama imar planı paftası, 5741 ada, 7 nolu parsel ve 5739 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30- Gebze Belediyesi, G22b20d Nazım imar planı, G22b20d4a-4b uygulama imar planı paftaları, 5144 ada 2 nolu parsel ile 5125 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2c uygulama imar planı paftası, 3678 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
33- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2764 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 2453 ada, 8 nolu parsele hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
34- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4a uygulama imar planı paftası, 788 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
35- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 90 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36- Gebze Belediyesi, G22b24a-d nazım imar planı, G22b24a3d-2a uygulama imar planı paftaları, 1724 ve 1725 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a-14b nazım imar planı, G22b14a3b, G22b14b4a uygulama imar planı paftaları, 578, 752,777,778 ve 1641 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
38- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23c02c nazım imar planı, G23c02c4b-4c-3a uygulama imar planı paftaları,
166,604,605,606,607,608,637,2568,2569,2570,2571,2572,2573,3553, 554 ve 3555
nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyon Raporu
39- Hisareyn Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
40- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı, G23c07b1b-1c-1d-2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada, 1 nolu parsel ile 339,559,810,811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
41- Kirazlıyalı Belediyesi, G23a25a nazım imar planı, G23a25a4d uygulama imar planı paftası, 1398 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
42- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 30 kadasto pafta, 348 ada 3 ve 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
43- Saraybahçe-Bekirpaşa Belediyesi, Topçular Mahallesi, 20 N nazım imar planı, G23b24b3d uygulama imar planı paftası, 3541 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d4b uygulama imar planı paftası, 1857 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile 1863 ada 1 nolu parselde hazırlan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
45- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c2d uygulama imar planı paftası, 533 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
47- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c-21d nazım imar planı paftaları, G24a21c1c-1d-4a-3b, G24a21d3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

SÜRE UZATIMI

48- Seka 1. Etap Proje kapsamında yer alan, 3314 ada 2 parsel, 3322 ada 1 parsel ve 144 ada 8 parsel üzerinde bulunan, Uçurtma Tepesi üzerinde kafe yapımı ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
49- Kalıcı işyerleri becayişleri ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

50- Performans Programı ile ilgili Strateji Dairesi Başkanlığının teklifi,
51- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 yılı Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
52- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
53- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
54- Saraybahçe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
55- Bekirpaşa Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
56- Kandıra Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
57- Yuvacık Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
58- Alikahya Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
59- Köseköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
60- Kullar Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
61- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
62- Derince Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
63- Acısu Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
64- Arslanbey Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
65- Eşme Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
66- Sarımeşe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
67- Yeniköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
68- Akmeşe Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
69- Bahçecik Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
70- Karşıyaka Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
71- Kuruçeşme Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
72- Büyükderbent Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
73- Maşukiye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
74- Uzuntarla Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
75- Suadiye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
76- Gebze Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
77- Darıca Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
78- Dilovası Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
79- Tavşancıl Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
80- Çayırova Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
81- Şekerpınar Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
82- Körfez Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
83- Hereke Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
84- Kirazlıyalı Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
85- Gölcük Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
86- Değirmendere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
87- Halıdere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
88- İhsaniye Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
89- Ulaşlı Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
90- Hisareyn Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
91- Yazlık Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
92- Karamürsel Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
93- Akçat Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
94- Yalakdere Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
95- Kızderbent Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
96- Dereköy Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
97- Ereğli Belediye Başkanlığı´nın 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
98- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü´nün 2008 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,
99- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin Tarifeler Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
100- Bahçecik Belediyesi, 8 kadastro pafta, 596 ve 597 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
101- Bahçecik Belediyesi, G23c09a nazım imar planı, G23c09a3a uygulama imar planı
paftası, 839 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi,
102- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı
paftası, 1323 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği
ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi,
103- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K3c uygulama imar planı paftası, 1374 ada, 4-5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
104- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı paftası, 612 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
105- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4a uygulama imar planı paftası, 253 ada, 23 nolu parsel ile 640 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
106- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4a uygulama imar planı paftası, 53 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
107- Derince Belediyesi. Yenikent Mahallesi, G23b22a-22d nazım imar planı, G23b22a3d-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 1851,1911,1954,1963,1975,1981,2010 ve 2067 nolu parsellerde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
108- Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c. nazım imar planı, G.23.c.01.c.1.b. uygulama imar plan paftası 5535 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
109- Gebze Belediyesi, G22b18a nazım imar planı, G22b18a3c uygulama imar planı paftası, 5465 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
110- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1933 ada, 11,12,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi,
111- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
112- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b nazım imar planı, G22b14b4b uygulama imar planı paftası, 515 ve 1069 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
113- Gebze Belediyesi, yapı yasaklı alanlarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
114- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22b20d4d uygulama imar planı paftası, 4513 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
115- Gebze Belediyesi, G22b25a-25b nazım imar planı, G22bb25a2b-25b1a uygulama imar planı paftaları, 4545 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
116- Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası 4780 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
117- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı, G22.b.20.d.3.a-3.b-04.b-4.d uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 1, 15, 17, 20, 82, 184, 186 ve 176 nolu parseller ile 4475 ve 4154 adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
118- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı paftası, 2988, 2989 ve 115 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
119- Gölcük Belediyesi, Uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
120- Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, 7 pafta, 57 ada, 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
121- Karşıyaka Belediyesi, G23c09b nazım imar planı, G23c09b1a uygulama imar planı paftası, 369 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
122- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2b uygulama imar planı paftası, 75 ada, 29 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
123- Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 517, 518 ve 519 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
124- Kullar Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a4a-4b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 480 ada, 643 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
125- Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c25d nazım imar planı, G23c25d3b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
126- Kuruçeşme Belediyesi, 20L nazım imar planı, 20LIIId uygulama imar planı paftasının ıslah imar planı olarak onaylanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
127- Köseköy Belediyesi, G23c05b nazım imar planı, G23c05b2c uygulama imar planı paftası, 320 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
128- Maşukiye Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
129- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d4a-4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
130- Saraybahçe Belediyesi, 20.N nazım imar planı, G.24.b.24.a.3.c, G.24.b.24.b.3.a-3.b, G.24.b.24.b.4.a, 4.b, 4.c ve 4.d uygulama imar planı paftalarında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
131- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 20.N nazım imar plan, G.23.b.24.b.3.d ve G.23.b.24.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 4121, 4122, 4124, 4098 ve 4099 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
132- Uzuntarla Belediyesi, G.24.d.3.b nazım imar planı, G.24.d.3.b.4.a uygulama imar planı paftası, 182 ada, 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın teklifi
133- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, G24d03b nazım imar planı, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
134- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2d uygulama imar planı paftası, 77 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
135- Yuvacık Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a1b uygulama imar planı paftası, 519 ada 1 nolu parsel, 521 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
136- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c, G23c5d nazım imar planı, G23c4c3a, 4c3b,4c2b,4c2c,4c2d,5d1a,5d1d,5d1b,5d1c,5d2a,5d2b,5d2c,5d2d,5c1d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
137- Yuvacık Belediyesi, Paşadağı Mahallesi, G23c10b-5c nazım imar planı, G23c10b1a, G23c5c4d uygulama imar planı paftaları, 1272, 1281 ve 1282 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
138- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
139- Derince Belediyesi, Fatih Mahallesi, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi
140- Coğrafi Bilgi sistemi ihalesi ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
141- Sekaport ihalesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
142- Kavaklı Sahili Kayıkçı Barınağı Tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
143- Park Alanı Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
144- Kira Bedeli ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
145- Köseköy Belediyesine ait 491 ada, 6 parsel sayılı 1169,38m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında “Kent Alanı” olarak düzenlenmiş olan taşınmazın tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
146- Köseköy Belediyesine ait 489 ada, 1 parsel sayılı 502,00 m2 yüzölçümlü olan ve imar planlarında “Kent Alanı olarak düzenlenmiş olan taşınmazın tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
147- Başkan Danışmanları ödeneği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
148- MOBESE Protokolü ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
149- Motorsikletlerin devri ile ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
150- Sponsorluk sözleşmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,
151- Yenidoğan mahallesinde isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın teklifi,
152- İptal-İhdas ve Organizasyon Şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,
153- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım