13 EKİM 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/10/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
22/09/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Mahallesi, sınırlarında yer alan Tatlıkuyu Vadisi 2.Etap rekreasyon alanı kapsamında yapılacak dolgu çalışmasında işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ne devredilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize Kazı Fazlası Stok Sahası için ilgili Makam tarafından kesin izin verilen Kullar-Paşadağ mevkiinde bulunan 59.082,00 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının bedel karşılığında Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4939 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 149/2400 oranındaki hissenin eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gölcük İlçesi, Yazlık Mahallesi, 268 ada 7 parsel sayılı imar planlarında dini tesis alanında kalan taşınmazın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; 13 adet taşınmazın ve 5 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak Kartepe Belediyesine devir edilmesi ve mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait Başiskele İlçesi, Kullar Mahallesi 638 parsel ve 5023 parsel sayılı taşınmazların bedelsiz olarak Belediyemizce devir alınarak takas işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

6Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Alikahya Cumhuriyet Mh. Albay Karaosmanoğlu Cd. Yıldız Konutları Lyra B4 Blok No:11/B1 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan, 2.648,00 m² kullanım alanlı taşınmazın, Market faaliyetinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü Bağlantı Yolları Yapım Projesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti gayri ayni hak tesisi suretiyle 49 yıl süreyle otopark tesisi olarak Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edilen mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 3210 ada, 8 parsel 3211 ada, 13 parsel ve 3209 ada, 5 parselin İntifa Hakkı Devir İzni ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz mevcut bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılması ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi Başkanlığı’nın Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, KOBİS kurumsal ücret tarifesi güncellenmesi ve 2016 yılı Gelir Tarifesine ilave edilmesi ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizce yürütülen “Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşi ” ihalesinin yıllara sari yapılması ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu İle Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi sınırları içerisinde bulunan parkomatlı açık otopark yerlerinin işletme hakkının Belde A.Ş’ye devri ile ilgili Ortak Raporu

16. Plan ve Bütçe Komisyonu İle Ulaşım Komisyonu’nun Hat bedeli tespiti ile ilgili Ortak Raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası,492400-492500 yatay ve 4506600-4506700 dikey koordinatları ile 492900-493000 yatay ve 4506300-4506500 dikey koordinatları arasında kalan tescil harici alan ve 1832 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a nazım imar planı paftası, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23c.14a.1c uygulama imar planı paftasında kalan 125 ada 85 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23.c.05.b nazım, G23.c.05.b.4.d uygulama imar plan paftası, 1030 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.1.b, 2.a uygulama imar planı paftaları, 267 ada 5 ve 6, 268 ada 3 ve 786 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi, G23c.09d.02b uygulama imar planı paftasında kalan 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d uygulama imar plan paftaları, 544 ada 9, 10, 11, 12 nolu parseller ile 545 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barboros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 488 ada 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 380 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait 05.01.2016 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım, G22b.14a.4c uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a, 14d nazım imar planı paftaları, 187 ada 5 parselin cephe aldığı yan yol ve Şile Otoyolu Şekerpınar kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası, 1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Merkez Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22b.24b, 24c nazım, G22b.24b.4c, 4d ve G22b.24c.1b uygulama imar planı paftaları, 1194 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4083 ada 1 nolu parsel ile 4084 ada 3, 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b,18c.4a uygulama imar planı paftası, 4077 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.b, 24.c nazım imar planı paftası, 1194 ada 34 nolu parselin güneydoğusunda,1159 ve 1177 adaların doğusunda, 1166 adanın güneyinde bulunan tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar plan paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile bu alanın doğusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.06.2016 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 4987 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c Nazım, G22b.19c.1c uygulama imar planı paftası, 3345 ada 3 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 159 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c uygulama imar planı paftası, 514 ada 1 ve 515 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih 234 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23c.1 ve G23c.01c nazım imar planı paftası, 3428 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.4a uygulama imar planı paftası, 298 ada 1, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 652 ada 12 nolu parsel ile tescil harici park ve otopark alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 3511 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b3,G24a4 1/25000 ve G23b20c,G24a16d,G24a21a,G23b25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24a.4 ve G24a.21b nazım, G24a.21.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 502086-503571 yatay, 4517430-4516357 dikey koordinatları arasında yer alan alanda ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım imar planı paftası, 4433 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 1. ve 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile devam eden imalat çalışmaları doğrultusunda revizyonların yapılmasına yönelik hazırlanan 15000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24a.16d nazım, G24a.16d.4d uygulama imar planı paftası, 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsel, 140 ada 1 nolu parsel ile 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile uygulama imar planı değişikliği teklifine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a-25.d nazım, G23.b.25.a.3.b-3.c, G23.b.25.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, ""İzmit-Kandıra Devlet Yolu TEM-Otogar (K1) Kavşağı Projesi"" kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi sınırları dâhilinde, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2016 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.3 ve G23b.24a nazım imar planı paftaları, 968 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b.23c, 23d nazım, G23.b.23c.1.d, 4.a ve G23.b.23d.3.a, 3.b uygulama imar planı paftası, 4513902-4514510 yatay, 488775-489671 dikey koordinatları arasındaki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kefken 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Kerpe 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Cebeci 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Turizm Bölgesi, Bağırganlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b nazım imar plan paftası, 442 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.4c uygulama imar planı paftası, 113 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23d.22a, 22b nazım, G23.d.22a.2b ve G23d.22b.1a uygulama imar planı paftaları, 106 ada 39, 43 ,44, 47 nolu parseller ve 116 ada 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan değişiklik ile ilgili raporu,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 412 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20c, G23b.16d nazım, G23a.20c.3c ve G23b.16d.4d uygulama imar planı paftaları, 2167 ada 5 nolu parsel ile 3614 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2b uygulama imar planı paftası, 1929 ve 1930 adalar ile 1929 ve 1928 nolu adalar ararında kalan imar yollarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Y.Hereke ve Cumhuriyet Mahalleri , Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi ile Gölcük Belediyesi arasında planlanan fiber optik hat geçişine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

78. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sivas İli Divriği İlçesine 1 adet otobüs hibe edilmesi ile ilgili yazısı,

79. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun ile ilgili yazısı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 5603 nolu adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 220 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,

80. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 1825 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

81. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, G23a1-a4 1/25000 ölçekli ve G23a12a-12d 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP değişikliği, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ile ilgili yazısı,

82. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20c-20d-24b-25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

83. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 348 ada 9, 369, 370 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

84. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

85. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

86. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı

TEKLİFLER:

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Barbaros ve Yeşilkent Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.b-4.b uygulama imar plan paftaları, 3226 ve 3231 nolu parseller arasındaki tescil harici alan, 4684 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 3226 ve 3231 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 164, 165, 174, 175, 183, 185 ve 186 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım G24c.09a.2b uygulama imar planı paftası, 722 ve 723 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım G24c.05d.1d uygulama imar planı paftası, 383 nolu parselde ve 3659 ile 3660 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Darıca Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 720 ada 3 ve 10 nolu parseller hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4751 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Muallimköy Mevkii, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.a4 ve 1/5000 ölçekli G23.a.21.a nazım,G23.a.21.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları, 458900-459300 yatay, 4516300-4516700 dikey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırlarından geçen Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası Dglh Projesinin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 2773 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi,1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.01d nazım, G23c.01d.1d uygulama imar planı paftaları, 113 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.02d.3c uygulama imar plan paftası, 872, 880, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 938, 2182 ve 2138 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili teklifi,

101.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 319 ada 9 nolu, 325 ada 3 nolu ve 537, 538,2052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

102.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.01d uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 1 nolu parsel ile 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24a.21d.1b uygulama imar planı paftasında kalan 124 ada 4 nolu parsel, Turgut Mahallesi, G24b.24d.2a uygulama imar paftasında kalan 4268 ada 13, 14, 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24.a.21.d ve G23.b.24.d nazım imar plan paftaları, 124 ada, 4 ve 4268 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan "III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırın imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan ve Karadenizliler Mahalleleri, G23b.25a.03c-G23b.25b.03a uygulama imar planı paftaları, 4983 ile 4985 nolu adaların arasındaki tescil harici alanlar ve 190 ada 1, 2, 3, 4, 11 ve 12 nou parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan üçüncü itirazlar ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.c.04.b, G23.c.04.c , G23.c.05.a , G23.c.05.d , G23.b.24.c nazım imar planı ve G23.c.04.b.3.d - 3.c, G23.c.04.c.2.a -2.b , G23.c.05.a.4.d , G23.c.05.d.1.a, G23.b.24.c.3.a - 3.b uygulama imar planı paftalarında, İSU’nun talepleri doğrultusunda hazırladığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım F24d.19a.4d uygulama imar planı paftası, 448 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a1 nazım imar planı paftası, 1542, 2814, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 ve 2688 parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgelerin KTKGB dışarısına çıkarılmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım, F24d.18c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 217 ada 251 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, Namazgah Barajı ve koruma alanlarının yapılaşmaya kapatılmasına ilişkin meclis kararı alınması ile ilgili teklifi,

114.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23B21C nazım, G23B21C1C uygulama imar planı paftası, 411 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 numaralı parsellerin cephe alması için hazırlanan, uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Sınırları içerisinde Körfez-Kartepe İlçeleri arasında planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırlarında Otopark İlke ve Esasları’nın Belediyelere tebliğinden önce alınmış olan ve halen geçerliliği devam eden imar durumlarının ruhsat başvurusu olarak kabul edilmesi hususunda Otopark İlke ve Esasları’nda düzenleme yapılması ile ilgili teklifi,

117.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde, Kocaeli Üniversitesi Kampüsü B Kapısı Girişi hizasında yapılan üst geçide Şehit Polis Memuru “ Şehit Polis Serdar Gökbayrak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

118.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde Akademi Hastanesi ile Yahyakaptan güney girişi arasında yeni yapılan üst geçide”Alparslan Türkeş Üst Gecidi” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

119. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 1325 parselde yer alan 4 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,

120.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 2930 m2’lik kısmının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

121. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Tasarufu Belediyemize ait Necmettin Erbakan yaya üst geçidinin güney tarafında bulunan 12 m2’lık prefabrik yapının Belede A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

122.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile kardeş şehir olarak kabul edilen Gümüşhane Belediyesi’nin, ortak proje kapsamında yapılması planlanan Gençlik- Sanat Merkezi ve Atatürk Parkı düzenlemesi ile ilgili teklifi,

123.Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, Özel Güvenlik Hizmet satın almı ile ilgili teklifi,

124.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yerine getirebilmesi için tüm daire başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temininin yılara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile karşılanması ile ilgili teklifi,

125.Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili teklifi,

126.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, “Kartepe Teleferik Projesi”nin, ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

127.Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın, Yurtdışı Gezisi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım