13 EKİM 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,


Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/10/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.


Kamuoyuna duyurulur.


İbrahim KARAOSMANOĞLU


Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,

15/09/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,GÜNDEM


========


RAPORLAR:

1- İlçe Belediye Başkanlıklarının Belediye ve mücavir sınırları dışında, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan orman köylerinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması iş ve işlemleri konusunda Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün görevlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,


2- ALPER (Yenilenebilir Enerjinin Adaptasyonu ve Öğrenilmesi) adlı proje ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,


3- İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan ve tasarrufu Belediyemize ait Mimar Sinan Üst Geçidi üzeri Marina Sahil kısmında bulunan 1 ad çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


4- 41 FZ 844 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Bilecik ili Osmaneli Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


5- Belediyemizce yürütülmekte olan Gıda Kontrol Laboratuvarının 13.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı kanuna istinaden kapatılmasıyla ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


6- Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


7- Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 2066 ada üzerinde yer alan 16.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Çayırova Belediyesine Çocuk Trafik Parkı ve Park yapılması amacıyla bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


8- Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 365 ada 1 parsel, 1660.89 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


9- Tasarrufu belediyemize ait olan Halıdere, Yazlık, Hisareyn, Şirinköy ve Kavaklı Spor Tesislerinin Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,


10- Kadın istihdamına destek olunması adına “Kadın El Emeği Pazarı” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,


11- Engelli vatandaşlarımızın oy kullanmaları esnasında her türlü erişilebilirlik ve tedbirin sağlanması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,


12- Kardeş şehir olunmasıyla ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


13- Başiskele Belediyesi, Kazandere Köyü, 120 ada 9 parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu


14- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


15- Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


16- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 657 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


17- Darıca Belediyesi, G22b14a-d nazım imar planı, 29L3b uygulama imar planı paftası, 2392 ve 481 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


18- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


19- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


20- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


21- Derince-Körfez Belediyeleri sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


22- Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.a uygulama imar plan paftası, 2011 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


23- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 adanın güney kısmında doğu-batı istikametinde devam eden yol ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


24- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Yahyakaptan Mahalleleri ile Çerkeşli Köyü, G23.a.17.a.3.c, G.23.a.17.c.1.a, G.23.a.17.c.1.b, G.23.a.17.c.1.c, G.23.a.17.c.1.d, G.23.a.17.c.2.a, G.23.a.17.c.2.d, G.23.a.17.c.1.4.a, G.23.a.17.c.4.b, G.23.a.17.c.4.d, G.23.a.17.d.2.b, G.23.a.17.d.2.c, G.23.a.17.d.2.d, G.23.a.17.d.3.a, G.23.a.17.d.3.b, G.23.a.17.d.3.c, G.23.a.22.a.2.a, G.23.a.22.a.2.b, G.23.a.22.a.2.c, G.23.a.22.a.2.d, G.23.a.22.b.1.a, G.23.a.22.b.1.b, G.23.a.22.b.1.c, G.23.22.b.1.d, G.23.a.22.b.2.a, G.23.a.22.b.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


25- Gebze Belediyesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


26- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.b uygulama imar plan paftası, 1287 ada, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


27- Gebze Belediyesi, Cuma Köy G23.a.06.d nazım, G23.a.06.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftası, 1430 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


28- Gebze Belediyesi, G.22.b.18.d nazım, G.22.b.18.d.2.c, 2.d, 3.a, 3.b uygulama imar plan paftaları, 11533 nolu parsel ile 5727 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


29- Gebze Belediyesine devri yapılan 11 adet köy ve Mahallenin (Kadıllı, Ovacık, Yağcılar, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


30- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


31- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 268 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


32- İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftaları, İzaydaş Çöp Depolama Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


33- İzmit Belediyesi, Alikahya, Atatürk Mahallesi, G24a21d nazım imar planı, 124 ada, 1 nolu parsel ile 125 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


34- İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, Tepeköy Mahallesi, G23b20c-20d nazım imar planı, 158 ada, 1 nolu parsel ile 180 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


35- İzmit Belediyesi, Kısalar Köyü, G24.a.12.a nazım, G24.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1332 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


36- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d-1.c uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2, 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yer alan otopark alanının kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


37- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d Nazım, G23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1189 ada 15, 16, 17, 179 ve 181 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


38- İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a uygulama imar plan paftası, 409 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


39- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.3.b uygulama imar plan paftası, 478 ada, 49 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


40- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.b uygulama imar plan paftası, 173 ada, 1 nolu parsel ve Yenişehir Mahallesi, G23b.25.d.1.b uygulama imar plan paftası, 1707 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


41- İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftası, 1550 ve 1557 adalar ve 1555 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


42- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d – 23.c nazım, G23.b.24.d.1d uygulama imar plan paftası, 4419 ada 12 nolu parsel ve G23.c.23.c.2.c uygulama imar plan paftası, 124 ada 38 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


43- Kartepe Belediyesi Suadiye Mevkii, G24.d.02.d. nazım G24.d.02.d .4.d – 4.a uygulama imar plan paftası 2744 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


44- Kartepe Belediyesi, G24.d.04.b.3.b, G24.d.05.a.3.a, G24.d.05.a.3.b, G24.d.05.a.3.c, G24.d.05.a.3.d, G24.d.05.a.4.a, G24.d.05.a.4.b, G24.d.05.b.1.c, G24.d.05.b.1.d, G24.d.05.b.2.d, G24.d.05.b.3.a, G24.d.05.b.4.a, G24.d.05.b.4.b, G24.d.05.b.4.d, G24.d.05.a.2.c, G24.d.05.a.2.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan “Eşme Planlama Bölgesi” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


45- Kartepe Belediyesi, Eşme Bölgesi nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


46- Karamürsel Belediyesi, Hacımehmet Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, 382 ada, 42 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


47- Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü çevresi 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


48- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b - 25.c Nazım, G23.a.25.b.3.c, G23.a.25.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 220 ada 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


49- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.a nazım G23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


50- Körfez Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


51- Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planı Orman Alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,


SÜRE UZATIMI:


52- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun yazısı,


53- Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz, G24a07d nazım imar planı paftası, 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,


54- Kuzey Marmara Otoyoluna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,


DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

55- Başiskele Belediyesi, “K-3 Kullar Sanayi Kavşağı Projesi” ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


56- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 247 ada, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parseller, 244 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


57- Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 411 ada 4 nolu parsel ile 768, 769 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


58- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 601 nolu ada ile Semt Pazar Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


59- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


60- Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 29K2a uygulama imar planı paftası, 1005 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


61- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 2112 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


62- Derince Belediyesi, “Kirazlıyalı-Çenesuyu Alternatif Yol ve Viyadük Projesi”ne ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


63- Derince ve Körfez Belediyeleri, Kaşkaldere Rekreasyon alanı kapsamanda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


64- Derince Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 401 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


65- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.a uygulama imar plan paftası, 964 ada 17, 18 ve 19 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


66- Derince Belediyesi, Mersincik Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.b uygulama imar plan paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


67- Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi sınırları dahilinde, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


68- Dilovası Belediyesi, G23a4, G23a17d-16c nazım imar planı paftaları, D13 ve D17 bölgelerinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


69- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21d nazım imar planı, G23a21d2b uygulama imar planı paftası, 3042, 3043 ve 3044 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


70- İzmit Belediyesi, Deretepe Köyü, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2b uygulama imar planı paftası, 237 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


71- Gölcük Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


72- Gebze Belediyesi, E5 Karayolu kenarında bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Yenilenecek Alan kullanımına sahip alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


73- İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallelerinde, ( Gültepe ) Nekropol ve Kilise kalıntısının bulunduğu kesimi içeren, 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanında, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


74- Kandıra Belediyesi, Karaağaç köyü ile Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü köy yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


75- Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03a nazım imar planı, G24d03a3b uygulama imar planı paftası, 215 ada, 1 nolu parsel, 217 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 218 ada, 2 nolu parsel, 219 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


76- Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 14.07.2011 tarih ve 422 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


77- Kartepe Belediyesi, Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Güzergahına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


78- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.c.05.b nazım, G.23.c.05.b.2.c ve G.23.c.05.b.3.b uygulama imar planı paftaları sınırları içerisinde bulunan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımında kalan bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


79- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii, G.23.b.05.b-25.c nazım, G.23.b.05.b.2.a ve G.23.b.25.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 ve 1653 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


80- Kartepe Belediyesi, Köseköy ve Sarımeşe Mevkii “Kent Merkezi ve Çevresi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


81- Kartepe Belediyesi, Köseköy Mevkii “Köseköy Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


82- Kartepe Belediyesi, Kazakburun Mevkii “Kazakburun Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına” yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


83- Kartepe Belediyesi, G24.d.01.b.4.c-4.d, G24.d.01.c.1.a-1.b uygulama imar plan paftasında hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


84- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım ve G.23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 141 ada 48, 59, 60, 61, 62 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,85- Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 234 ada 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellerden geçen 12.00 m’lik imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


86- Çayırova Belediyesi, Akse, Atatürk, Emek ve İnönü Mahallelerinde bulunan bazı numaralı sokakların, ilgili mahallelerindeki mevcut sokak numaralarına uygun olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


87- Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, 48.Sokağa “Şehit İlhan Küçüksolak Sokak” isminin verilmesi, YeniMahalle, Şehit İlhan Küçüksolak Caddesi isminin de “Öğretmenler Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


88- Dilovası Belediyesi, Kayapınar Mahallesi, Akasya ve Meşe Sokak isimlerinin “Ömür ve Cansu Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


89- 2012 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


90- 2012 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


91- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesindeki 41 07 074 plakalı 1992 model MARİNİ marka çift bandajlı Silindir’in bedelsiz hibe olarak Trabzon İli Akçaabat Dörtyol Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


92- Otobüs duraklarının periyodik olarak bakımının yapılması için Mobil Temizlik aracının alınması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


93- Belediyemiz ile Kamu yararına çalışan Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesinin ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı, Kültürel sosyal etkinliler ve işletmesiyle ilgili protokollerin yapılması ve Başkanlık Makamının yetkili kılınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,


94- İl Jandarma Komutanlığına tahsisli taşınmazlar ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.


95- Mülkiyeti Gökhan BEL’e ait Karamürsel Mezarlık Alanı Projesi kapsamında kalan Hacıömerağa Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle, Karamürsel Merkezdeki dairemizin uzlaşılan bedeller karşılığında tranpa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım