13 Ekim 2005 Meclis Gündemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 13.10.2005 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

G Ü N D E M :
===============

1- Yoklama,

2- 15.09.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- İzmit-Gündoğdu Kültür Merkezi için Arsa Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

4- Alikahya Belediyesi sınırları dahilinde Akarca Mahallesi tapu kaydında 20.0.III.a pafta,3348 ada,1 nolu 6897 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki iş merkezinde bulunan dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- İSU Genel Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6- Hereke-Belediye Mezbaha Alanında Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7- Hacıhasan mah.21 pafta,395 ada,27 nolu 84.62 m2 yüzölçümlü parsel ve üzerindeki 4 katlı kargır binanın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi hükümlerine göre satın alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- Toplu Taşıma Yönetmeliğinin 20.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Kent Mobilyaları ve Bilboardların yenilenmesi ile ilgili Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

10- İzmit Körfez mahallesi 4962 ada1 nolu ekli krokide görülen ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Pazar Alanı olarak düzenlenmiş olan parselin 2992.00 m2 lik kısmının 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

11- Kent Konut İnş.San.ve tic Ltd.Şti.nin teklifi ile ilgili Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu,

12- Şirket Sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

13- Uluslar arası yerel çevre girişimleri konseyi üyeliği ve üyelik aidatının yatırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

14- Suadiye Belediye sınırları içinde bulunan, Kestanelik Mahallesi İlhan Sokak isminin Kestanelik Sokak, Bağdat Caddesine bağlı bulunan isimsiz olan sokağın adının Hanyeri Sokak, Çepni Mahallesindeki isimsiz sokağın adının Habiloğlu Sokak olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,

15- Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Petrol Mahallesi, Hürriyet Caddesi Rabak İlköğretim okulu yanındaki isimsiz yola Asya Sokak adının verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,

16- Köseköy Belediyesi sınırlarında bulunan Gaziler Mahallesi cami çevresinde yapılacak olan Kent Alanına Sabri Güven isminin verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,

17- Hisareyn Belediyesi sınırlarında bulunan Merkez Mahallesi ve Karaköprü Mahallelerinde yer alan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,

18- Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- İmar Yönetmeliğinin 31.madde 4.bendi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Ruhsat Süresinin uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- TMMOB`a bağlı Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası`nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 30.maddesi “Bina Yükseklikleri” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Kocaeli Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin “Asansörler” ile ilgili 46.maddesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Saraybahçe Belediyesi, Serdar Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-1a uygulama imar planı paftası 97 ada, 4 ve 7 nolu parsellerde yer alan Ağaçlandırılacak Alanda yapılan Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

24- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahalesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIIa ve 19N-IVb uygulama imar planı paftası, 482 ada da fuar alanının güneyinde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

25- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 1890 ada, 1 parselde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

26- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19.O ve 20.O Nazım İmar Planı paftaları 20.O.IVd ve 19O.1a Uygulama İmar Planı paftasında imar yolu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

27- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi,19N-II c Uygulama İmar Planı ,4796 ada,15 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

28- Bahçecik Belediyesi, G.23.a.09.a Nazım imar planı paftası, 3 kadastro pafta, 738 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

29- Bahçecik Belediyesi, G23c09a3a uygulama imar planı paftası,(9 kadastro pafta) 4582 nolu parselde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

30-B.Derbent Belediyesi, G24d03d4a uygulama imar planı paftası, (11 Kadastro pafta) 376 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

31- Uzunçiftlik Belediyesi, G.24.d.01.b nazım imar planı paftası, 16 kadastro pafta, 2222 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

32- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c-3c Uygulama İmar Planı Paftası, 352 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

33- Uzuntarla Belediyesi, Bağdat Mahallesi, G24-d-03-b-4-b uygulama imar planı paftası, 26 kadastro paftası, 1462 ve 1490 nolu parsellerde Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu değişklği. ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. raporu

34- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, G24-d-03-b-1-c uygulama imar planı paftası,32 kadastro pafta, 1052 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

35- Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, 20L nazım imar planı, 20L-IIId uygulama imar planı paftası, 2047 adadaki park alanının kapalı spor tesisine dönüştürülmesi şeklindeki nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu.

36- Sarımeşe Belediyesi, uygulama imar planı Plan hükümlerine bir maddenin eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

37- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-2d uygulama imar planı paftası üzerindeki 2.etap gelişme alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

38- Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, Kerpe mahallesi, Paşaağzı mevki, 34M3d uygulama imar planı paftası (8 Kadastro pafta- 1163, 1164, 1165 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

39- Kandıra Belediyesi, Akhasangölü mevki, 30L nazım imar planı paftası,30L-IV.b uygulama imar planı paftası, 364 ada, 3 ve 11 nolu parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

40- Suadiye Belediyesi, G24d-07a nazım imar planı paftası, G24d-07a-1a uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 2756 adada yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

41- Saraybahçe Belediyesi Miralay Mümtaz caddesinin genişletilmesine ait plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu

42- Alikahya Belediyesi,20.O nazım imar planı paftası, 20.O-IId uygulama imar planı paftası, 193 ada, 3 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

43- Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.d.2.d uygulama imar planı paftası 14 kadastro pafta, 213 ada, 49 nolu parselin ilköğretim alanı olan kullanımının bir kısmının sağlık tesis alanı olmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

44- Gölcük ilçesi, Ulaşlı Belediyesi, ilgide kayıtlı yazısında Belediyeleri, G.23.d.04.c ve G.23.d.05.d nazım imar planı paftaları, G.23.d.04.c.3.b-3.c-3.d, ve G.23.d.05.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 1258 ve 1261 nolu parsellerin konut ve belediye hizmet tesis alanı olan kullanımlarının sağlık tesis alanı ve park alanına, 101 ada 3 nolu parselin sağlık tesis alanı olan kullanımının belediye hizmet tesis alanına, 758,759 ve 760 nolu parsellerin ortasından geçen park alanının konut alanına ve 1271 nolu parselin belediye hizmet tesis alanı olan kullanımının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ve alanda yer alan trompet kavşağının ve bağlantı yollarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

45- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, 30.K.II.c uygulama imar planı paftası,1869 ada, 13 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

46- Gebze Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, G22b19a3c-3d ve G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

47- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4285 ada, 18 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

48- Gebze Belediyesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4478 ada, 3 nolu parselin ticaret alanı olan kullanımının küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

49- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah. 82 ada, 15,17,20 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

50- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprülü Kavşağına ait nazım imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

51- Gebze Belediyesi, İstasyon Mah., G22b23b nazım, G22b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 1551 ve 1617 adalarda nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu.

52- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2097 ada, 2 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

53- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2a uygulama imar planı paftası, 637 nolu adada yapılmak istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

54- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVc uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6 nolu parselin konut alanı olan kullanımının turizm tesis alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

55- Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı paftası, 28k2c uygulama imar planı paftası, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

56- Şekerpınar Belediyesi, G22-b-13-d ve G22-b-13c nazım imar planı paftası, G22-b-13-d -2a, G22-b-13-d –2b, G22-b-13-d -2c, G22-b-13-d -2d ve G22-b-13-c -1d uygulama imar planı paftaları, 743-744-745-746-747-748-749-750-756-763-1367-1368-1369-1370-1464 ve 1785 nolu parsellerde hazırlanan toplu konut alanı nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

57- Şekerpınar Belediyesi Revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar ve Belediyesince yapılan düzeltmeler sonucunda teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

58- Hereke Belediyesi, 30L Nazım İmar Planı, 21 kadastro pafta,1763 ve 5064 parselde yer alan akaryakıt istasyonu alanı kullanımına LPG ibaresinin işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu.

59- Hereke Belediyesi, 31J Nazım İmar Planı, 31J-III.c Uygulama İmar Planı paftası, 134 ada 4 nolu parselin idari tesis alan kullanımının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

60- Hereke Belediyesi, 31K Nazım İmar Planı, 31K-IVa Uygulama İmar Planı, 1700-1900 yatay, 2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili İmar ve Baydl. Kom.raporu,

61- Körfez İlçesi, imar yetkisi açısından Kirazlıyalı Belediyesi`ne bağlı Kalburcu Köyü Muhtarlığın talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

62- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları Mevkii,20.O Nazım İmar Planı paftası,20.O.1a-1d Uygulama İmar Planı Paftalarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

63- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu adaların kuzeyinden geçen 17m. Genişliğindeki imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

64- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhasan Mahallesi, 19M Nazım İmar Planı, 19M-IIa uygulama imar planı paftası,395 ada, 27 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

65- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri ile Kalıcı konutlar arasında kalan bölgeyi içeren nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

66- Yuvacık Belediyesi, İlave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

67- Yuvacık Belediyesi, Şuyulandırmaya esas revizyon imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

68- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M nazım, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 308 nolu adalarda nazım imar planı değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

69- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 30 kadastro pafta, 3, 4 ve 83 nolu parsellerde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

70- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

71- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 190 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

72- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mah. 24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 877 ada, 6 nolu parselde Nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

73- Derince Belediyesi, Dumlupınar mah, G.23.b.22.d nazım imar planı, G.23.b.22.d.4.c uygulama imar planı paftası, 1177, 2460, 2461 ve 2462 adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı

74- Derince İlçesi,Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişiklikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı ,

75- Karamürsel İlçesi, Kızderbent Belediyesi, sınırları içerisinde 29K, 29L, 30K Nazım imar plan paftalarını kapsayan planlı sahada hazırlanan Revizyon Nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon yazısı,

76- Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

77- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

78- Saraybahçe Belediyesi sınırlarında yer alan Cedit mah.Anıtpark ve Kocaeli Üniversitesi arasında yeni açılan caddeye isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyon yazısı,

79- Tavuk Kümesleri Ruhsatlandırması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,

80- İzmitin doğusunda bulunan Akarca,Kurudere,Bıçkıdere-Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu yazısı,

81- 2005-2006 yılı yüksek öğrenim bursları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince burs taleplerinin değerlendirme ve hak sahiplerinin tesbit edilmesi ile ilgili Eğitim Kültür Komisyonu yazısı,

82- İmar Yönetmeliğinin 28.maddesine paragraf eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

83- Otopark ek Yönetmeliğinin “Beşinci bölüm-Gruplara göre Otopark bedelleri” ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı

84- Darıca Belediyesi sınırlarında olan Piri Reis Mahallesinde bulunan Uzun Sokak isminin değiştirilerek, Piri Reis Sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

85- Çayırova Belediyesinde yaptığı numarataj çalışmalarına göre belirlenen isimsiz cadde veya sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

86- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir mahallesi, 19.O nazım imar planı paftası, 19.O.I.a uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4, 5, 16, 17 ve 21 nolu parsellerde Akaryakıt ve LPG değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

87- Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.III.b uygulama imar planı paftası, 429 ada, 9 ve 10 nolu parselde ağaçlandırılacak alanda plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

88- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro pafta, 279 ada, 30 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

89- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19.N.I.d uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 301 ada, 77 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

90- Saraybahçe Belediyesi, Körfez mahallesi, 19.N nazım imar planı paftası, 19.N.I.c uygulama imar planı paftası, 558 ada,24,16 ve 17 nolu parsellerde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

91- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.IV.d uygulama imar planı paftası, 4175 adada plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

92- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu mevkii,20M nazım imar planı paftası, 20.M.II.b uygulama imar planı paftası, 1577 parsel (198 ada, 1 nolu parsel) plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

93- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 19L nazım imar planı paftası, 19.L.II.b uygulama imar planı paftası, 154 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

94- Saraybahçe Belediyesi, Körfez mahallesi, 18N nazım imar planı paftası,18.N.III.a-III.d uygulama imar planı paftaları, 4205 adada plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

95- Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19.M.II.b, II.c uygulama imar planı paftaları, 4 kadastro pafta, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerde plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

96- Saraybahçe Belediyesi, Cedit mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20.N.IV.a-IV.b-IV.c ve IV.d uygulama imar planı paftaları 4106-4137 ve 4150 nolu adalarda plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

97- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ ve Cedit mahalleleri, Musa Kazım caddesinin genişletilmesi hakkındaki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

98- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar planı pafta, G.23.c.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 4 508 400-4 508 500 yatay 487 400 – 487 600 düşey koordinatları arasında yer alan 20 ve 34 nolu konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlı adaların max 6,50 m yapı yüksekliğin değiştirilmesi hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

99- İhsaniye Belediyesi,G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.b-07.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 4 506 700-4 506 900 yatay 481 100 – 481 400 düşey koordinatları arasında yer alan 278,281,285,286,287 nolu parseller ve G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c uygulama imar plan paftası, 4 509 200-4 509 300 yatay 486 900 – 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan 46,47,48,49 nolu parseller de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

100- İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

101- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2.c.-3.b uygulama imar plan paftaları, 200 ada, 5 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

102- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım imar planı pafta, G.23.c.07.b.1.c- d uygulama imar plan paftaları, 4 506 300-4 506 400 yatay 486 650 – 486 750 düşey koordinatları arasında yer alan 8.00 m lik imar yolunun kaydırılması hakkında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

103- Dereköy Belediyesi, Köyaltı mevki, G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı paftası 7 kadastro pafta, 195 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

104- Çayırova Belediyesi, G22b18.b.4.a-4.b ve 4d uygulama imar planı paftaları, 1188 ada, 2 nolu parselde Belediye Hizmet Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.

105- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.4c uygulama imar planı paftası, 1493 adanın yapılaşma koşulu değişikliğini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

106- Çayırova Belediyesi, İnönü mahallesi, G.22.b.18.c nazım imar planı paftası, G.22.b.18.c.2.a uygulama imar planı paftasın da Bahriye Üçok caddesinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

107- Darıca Belediyesi, 30.K.IV.d uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

108- Şekerpınar Belediyesi, G.22.b.13.c nazım imar planı paftası, G.22.b.13.c.2.d ve1.b uygulama imar planı paftaları, 321ada, 1 nolu parsel ile 322 ada, 1 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

109- Şekerpınar Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

110- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi, nazım imar plan değişikliği itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,

111- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, G22b18c3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının Özel yurt ve sosyal Tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,

112- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz mahallesi, 47 pafta, 197 ada, 18 nolu parsele kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,

113- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa mahallesi, 84 pafta, 653 ada, 3,28,29,32 nolu parsellerde yeni bir düzenleme yapılarak kütle blok işlenmesi suretiyle yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,

114- Planlama Şube Müdürlüğü`ne ait Hizmet Ücret Tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

115- Derince Belediyesi D-100 yolu alt geçidi ve eş düzey Kavşak Düzenlemesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

116- Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü`nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,

117- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,

118- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,

119- Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,

120- Başkan Danışmanları hakkı ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,

121- Tiyatro Sezonu Bilet Fiyat Tarifesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı,

122- Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı,

123- Yönetmelik ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının yazısı,

124- İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi 20.N.III.C pafta,3230 ada,23 nolu parsel üzerinde bulunan ve İmar Planlarında Belediye Hizmet,Kültür ve Sağlık Alanında kalan binanın tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

125- Araç Kiralanması ile ilgili İdari İşler Daire Başkanlığının yazısı,

126- Koltuk Artırım Ücretleri ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım