13 ARALIK 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 13/12/2012 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
15/11/2012 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

1- Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

2- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım, G23c04c 3a-2d uygulama imar planı paftası, 108 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

3- Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09d nazım imar planı paftaları 1691,1692, 1695,1696, 1703, 1704,1705,4875,4876,2416 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

4- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1192 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

5- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.c.1.a ve G22.b.18.d.2.d uygulama imar planı paftaları, 5533 ada 9 ve 10 nolu parseller, 5534 ada 10 ve 11 nolu parseller, 5535 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5540 ada 8 ve 9 nolu parseller, 5541 ada 8 ve 9 nolu parseller ile 5542 ada 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

6- Darıca Belediyesi, G22b24d nazım imar planı paftası, 801 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

7- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.22.c.1.d uygulama imar planı paftası, 3155 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

8- Derince Belediyesi, Yavuzsultan Mahallesi, G23.c.01.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1448, 1449, 1450, 1453, 1454 adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

9- Derince Belediyesi sınırları içerisinde “Dere Taşkın Alanları”nın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

10- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.23.d.4.a uygulama imar planı paftası, 918 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

11- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım, G23a21b2b uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

12- Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

13- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 417 ada 17 nolu parsel ile batısından geçen imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

14- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c.4.b uygulama imar planı paftası 402 ada, 7 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

15- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.19.d.2.a. - G22.b.19.d.2.b. uygulama imar planı paftaları, 4835 ada 1 nolu parselin bir kısmında ve G22.b.19.a.3.c. – 3.d. uygulama imar planı paftaları, 4808 ada 1 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

16- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.4.b uygulama imar planı paftası, 1287 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

17- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 791 ada, 23 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

18- İzmit Belediyesi, G23b.25.d.02.a uygulama imar planı paftası, 1742 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

19- İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 358 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

20- İzmit Belediyesi, Yeni Mahallesi, G23B4 , G23B23D nazım imar planı paftaları, 2806 ada 4 nolu parsel, 2806 ada 5 nolu parsel, 3553 ada 5 nolu parsel, 48 ada 33 nolu parsel, 2809 ada 13 nolu parsel, 2831 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

21- İzmit Belediyesi, Arızlı -Ağaköy Mevkii, G23.b.23.b.3.b-3.c.-3.d ve G23.b.24.a.4.a.-4.d uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

22- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a.3.c-3.d uygulama imar planı paftası, 2522 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

23- İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23.b.25.c.1.a uygulama imar planı paftası, 3058 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

24- İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G23.b.25.a.3.c uygulama imar planı paftası, 4983 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

25- İzmit Belediyesi, G23b23c nazım imar planı paftası, 132 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 2 nolu parsel, 125 ada, 5,6,ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

26- İzmit Belediyesi, G23b Çevre düzeni planı, G23b3, G23b19d nazım, G23b19d3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1292,1293,1296 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

27- İzmit Belediyesi, G23b24c nazım, G23b24c2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

28- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.10.2012 tarih ve 596 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

29- Otopark İlke ve Esaslarının muhtelif maddelerinde revizyon yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

30- İzmit ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5041 ada 3 nolu parsel üzerinde, Otobüs Garajında bulunan 54,70 m2’lik işyerinin “Çay Ocağı ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

31- Başiskele İlçesi, Yakacık Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 121,00 m2’lik işyerinin “Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

32- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının, Uluslararası Assitej Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’ne üyelik işlemlerinin yapılması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

33- 41 LE 663 Plakalı 2000 Model BMC Fatih Kamyonun bedelsiz olarak Erzurum İli İspir Belediyesine verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

34- Sınırlı Ayni Hak Tesisi Projelendirmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

35- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

36- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi

37- 2013 yılı 552 adet geçici işçi vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

38- 2013 yılı 120 adet geçici işçi vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

39- Sözleşmeli Tiyatro Personeli Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

SÜRE UZATIMI:

40- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yenilenecek alanlara ait plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve BayındırlıkKomisyonu yazısı,

41- İzmit Belediyesi, G23b24a nazım imar planı paftası, 176 ada,1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

RAPORLAR:

42- Başiskele Belediyesi, G23c05b nazım, G23c05a3b uygulama imar planı paftası, 159 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 389 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- Başiskele Belediyesi, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- Çayırova Belediyesi, G22b18c nazım, G22b18c2b uygulama imar planı paftası, Gecekondu Önleme Bölgesi sınırlarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- Darıca Belediyesi, G22.b.23.c nazım, 28L – 1A uygulama imar planı paftası 1943 ada 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 751 ada, 1 nolu parsel, 769 ada, 52 ve 56 nolu parseller ile 805 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı paftası, 1177 ada, 36 nolu parselin batısında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Derince Belediyesi, G23b21c-22d nazım, G23b21c3c,G23b22d1d-4a uygulama imar planı paftaları, 1432 ada, 2,4,5,6,7 ve 8 nolu parseller, 1987 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller ile 1977 ada, 5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Dilovası Belediyesi, G23a çevre düzeni planı, G23a1, G23a12a,G23a11b nazım imar planı paftaları, Dİ2 nolu Gelişme Konut Alanında hazırlanan çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.1.c uygulama imar planı paftası, 6 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Yenilecek Alan kapsamında 2.derece MİA sınırlarında düzenleme yapılmasına ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Gebze Belediyesi, Otoyol kuzeyi nazım imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20c nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Gebze Belediyesi, 16.08.2012 tarih ve 448 sayılı Belediyemiz Meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Gebze Belediyesi, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b25a nazım imar planı paftlarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Gebze Belediyesi, GG1, GG2, GG6, GK42, GK44, ve GK49 planlama alt bölgeleri ile GG6’nın doğusundaki Depolama ve Sanayi Alanı, Muallimköy 3478 nolu parseldeki Kentsel Çalışma Alanı, GK42’nin batısındaki Sanayi Alanı ve GK55’in kuzeyindeki Sanayi Alanı’nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59- Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c.02d.3b ve G23c.02d.3c uygulama imar planı paftaları, 941 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

60- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.02.d.1.d ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 475 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

61- Gölcük Belediyesi, Örcün Köyü, G23c.01.c.3.b ve G23.c.02.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 494 ada 17 nolu parsel, 500 ada 6 nolu parsel ve alanda yer alan imar yolunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

62- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c.3.a uygulama imar planı paftası, 323 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

63- Gölcük Belediyesi, Panayır Köyü Gelişme Kırsal Konut Alan Sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

64- İzmit Belediyesi, G23a4, G24a16c nazım, G24a16c4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

65- İzmit Belediyesi, G23b25b nazım, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ve 188 nolu adalarda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

66- İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a-21d nazım, G24a21a3c-3d, G24a21d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 8485 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

67- İzmit Belediyesi, G23b23b nazım imar planı paftası, 1706 ve 1707 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

68- İzmit Belediyesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.d-4.a-4.b-4.c.4-d uygulama imar planı paftaları 795 ada 1 nolu parsel ile 798 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

69- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 187 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

70- İzmit Belediyesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.d uygulama imar planı paftası 1557 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

71- İzmit Belediyesi, G23.b.25.b. nazım, G23.b.25.b.4.a uygulama imar planı paftası 165 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 166 ada 1, 2, 3, 4, 13, 14, 167 ada 1, 2, 3, 4, 13, ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

72- Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi G23d.08.a. nazım, G23d.08.a.2.b – 2.c.Uygulama imar planı paftaların 323 ada 23 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

73- Kartepe Belediyesi Uzunçiftlik Mevkii G.24.d.02.a. nazım, G.24.d.02.a.1.b. uygulama imar planı paftası 195 ada 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

74- Kartepe Belediyesi, G24a4, G24a21c nazım imar planı paftaları, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

75- Körfez Belediyesi, Hereke, G23a24a nazım, 30LIa uygulama imar planı paftası, 4349 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

76- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi G23a.25.c. nazım, G23a.25.c.1.b uygulama imar planı paftası 1256 ada 7 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

77- Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a.20.c ve G23a.25.b. nazım, G23a.20.c.4.c-3.d, G23a.25.b.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 2191, 2192, 2197, 2299 ve 2205 nolu imar adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

78- Kartepe İlçesi, Uzunçiftlik, 387 ada, 1 parselde yer alan Kalıcı İş Merkezindeki 11 nolu işyerinin Hasanpaşa Mahalle Muhtarlığı adına tahsis süresinin uzatılması, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

79- Kartepe İlçesi, Köseköy, 496 ada, 13 parselde yer alan atıl durumda bulunan Sağlık Ocağı Binasının Kurs Merkezi haline getirilebilmesi için Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

80- Mülkiyeti Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A.Ş.ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 3314 ada, 1 nolu taşınmazın imar planlarında park ve dinlenme alanında kalan 22.901,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

81- Belde A.Ş.’ ye işletmesi devredilen ve halen sözleşme süreleri devam eden iş yerlerimiz ile ilgili Belediyemiz Meclisine sunulan ve sehven “kiralanmasına” ibaresi yazılıp gönderilen talep yazılarındaki “kiralanması” kelimesinin “işletmesinin devrine” kelimesi olarak değiştirilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

82- Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

83- Seyahat Kartları Yönetmeliğinin günün değişen koşulları gereği güncelleştirilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu’nun raporu,

84- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, Erenler Caddesi ile Madenciler Caddesini birleştiren 10 metre genişliğindeki 879. Sokağın cadde olarak isimlendirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu’nun raporu,

85- Tunus Cumhuriyeti, Sousse Belediyesi ile işbirliği ilişkisi kurulması ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU’ na kardeş şehir/ işbirliği protokolü imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun raporu,

86- Deniz Evler Altı İhsaniye Sahil Park Projesi kapsamında 420 m² temelleri atılmış natamam yerin “Kafeterya-Çay Bahçesi-Sosyal Tesis” olarak Belde A.Ş. 10 (on) yıl süreyle işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

87- Dükkan devirlerinde ödenecek tesis katılım payının, 2012 yılı ve takip eden yıllarda gelir tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

88- Kadro İptal ve İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

89- İzmit İlçesi, M. Ali Paşa Mah., Beren Sok. No:1 adresinde, 3230 ada, 23 nolu parsel üzerinde kayıtlı M. Ali Paşa Kültür ve Sağlık merkezinde bulunan 466,30 m² iş kullanım alanlı işyerinin “Sosyal Tesis” olarak kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

90- Kandıra İlçesi, Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisinin II. Ünite inşaat sahasının ve Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki 1552,00 m² yüzölçümlü orman alanın arıtma alanı orman izinlerinin alınması ve izinle ilgili tahakkuk edecek bedellerin İSU Genel Müdürlüğünde ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

91- 2001 Model BMC Kamyonun Kastamonu İli, Azdavay Belediyesine hibe olarak verilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

92- 2001 Model Grayder’ in Mersin İli, Mut Belediyesine hibe olarak verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

93- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılına ait gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

94- Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

95- Gölcük Belediye Başkanlığı’nın Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

96- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçe Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

97- 2013 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

98- Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

99- İzmit Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

100- Gebze Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

101- Gölcük Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

102- Darıca Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

103- Körfez Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

104- Derince Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

105- Kartepe Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

106- Çayırova Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

107- Başiskele Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

108- Karamürsel Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

109- Dilovası Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

110- Kandıra Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

111- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2013 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım