13 AĞUSTOS 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 13/08/2010 Cuma günü saat: 15.00’te Salim Dervişoğlu Cad. No:80 Fuar Yanı Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
16/07/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Yurtdışı Raporu ile ilgili bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Körfez İlçesi Yukarı Hereke 2458 nolu parseldeki Belediyemize ait spor tesisleri ve alanının, spor tesis alanı olarak kullanılmak üzere Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ve tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi konularında gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

2- Tasarrufu Belediyemize ait İzmit İlçesi Salim Dervişoğlu Caddesi, Gayret Gemi Müzesi ile Vapur İskelesi arasındaki 547,00 m2 kapalı alanın, 10 yıllık süreyle Belde A.Ş.’ye işletmesinin devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

3- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,

4- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ nin ortaklaşa başlatmış olduğu “P” plakası uygulaması ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

5- İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, kafe yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu,

6- İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, restoran yapımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporu,

7- Başiskele Belediyesine ait 159 nolu adadaki taşınmazın 2.092.200,00 TL bedelle Belediyemize devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

8- İzmit Belediyesine ait 3358 nolu adadaki 2.506,00 m2 taşınmazın, çok amaçlı kültür merkezi yapmak ve yapıldıktan sonra üzerindeki yapı ile İzmit Belediyesine iade edilmek üzere bedelsiz devrinin alınması ve konuyla ilgili gerektiğinde protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

9- Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23.C.05D.4B uygulama imar planı paftası 637 nolu ada ile G23.C.05D.1D ve G23.C.05D.4A uygulama imar planı paftaları 386 ada ile 320 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

10-Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1.a uygulama imar plan paftası 673 ve 1013 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

11-Başiskele Belediyesi, Kullar, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c05a nazım, G23c05a1c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12-Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii,, G23c09a nazım, G23c09a2b-2c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13-Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c09a nazım imar planı, 722 ile 723 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14-Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c08b nazım imar planı, 281, 282, 283, 284, 285, 317, 319, 752, 871 ve 1919 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15-Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım, G23c05a2a uygulama imar planı paftası, 5339 ile 5341 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16-Başiskele Belediyesi, Bahçecik, G23c04d-09a nazım imar planı paftaları, 107, 111, 112 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17-Başiskele Belediyesi, Doğantepe mevkii, G23c05c,G23c10a-b, G24d01d-06a nazım imar planı, 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000, 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18-Çayırova Belediyesi, G2218d nazım, G22b18d2a uygulama imar planı paftası, 13308 nolu parsel ile 5486 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, 1495 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b2c uygulama imar planı paftası, 2064 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

21-Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

22-Derince Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23-Derince Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d4a uygulama imar planı paftası, 918 ada, 8, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24-Dilovası Belediyesi, G23a21b-22a nazım imar planı paftalarında bulunan yol güzergahında değişiklik yapılmasına ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25-İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c nazım imar planı, 683 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26-İzmit Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 3703 nolu parselde onaylanan 16.04.2010 tarih ve 218 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25.a.1.d uygulama imar planı paftası, 2999, 1196, 1217 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28-Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, İbrikdere, Bağdat, Yeşiltepe, Merkez ve Kazakburun Mahellerinde hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29-Kartepe Belediyesi, G24d03a nazım imar planı, 967 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30-Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23a25b, G23b21a nazım, G23a25b3b, G23b21a1d uygulama imar planı paftaları, 1796 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31-Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, Yarımca Köprülü Kavşağı’nda yapılan nazım ve uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32-Körfez Belediyesi, G23a25c nazım, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada, 39 nolu parsel, 257 ada, 1 nolu parsel, 214 ada, 36 ve 37 nolu parseller, 1760 ada,1 nolu parsel, 1761 ada, 1 nolu parsel, 213 ada, 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33-Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34-Karamürsel Belediyesi, Oluklu Köyü ve İzmit Belediyesi, Kulmahmut Köyü Kırsal Konut Alanlarının revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35-Büyükşehir Belediyesi, nazım imar planı donatı tablolarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi sınırları içindeki, Sultanorhan camii ve çevresi kentsel sit alanı sınırları içindeki 88 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37-Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 5945 ada, 39 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38-Derince Belediyesi, Fatih Mahallesi, Yörükler mevkiinde yeralan 1. ve 3. Derece arkeolojik sit alanına ait koruma amaçlı imar planına, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39-Kartepe Belediyesi sınırları içinde yeralan 1. ve 3. derece doğal sit alanı sınırlarına ait koruma amaçlı imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40-İzaydaş tarafından işletilen Yuvacık Rekreasyon Alanının izninin iptal edilerek, Başiskele Belediyesine devrinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

41- Çayırova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1049 adet arsanın tapu iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonun ortak yazısı,

42- Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun yazısı,

43- Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü’ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemize devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

44- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı, G23c05a1c-2d-3b uygulama imar planı paftaları, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 222, 286 ve 287 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

45-Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G23c05d nazım, G23c05d3b uygulama imar planı paftası, 1088, 1089, 1090, 1092 nolu parsellerden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırı geçirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

46-Başiskele Belediyesi, G23c05a-b nazım, G23c05a2b, 05b1a uygulama imar planı paftaları, 6193, 6195, 1448 ve 1447 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

47-Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

48-Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım, G22b19d1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1825 ada, 2,6,8, ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

49-Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.3.a, G.22.b.18.b.2.d uygulama imar planı paftası, 822 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

50-Darıca Belediyesi, 29L-II.d uygulama imar plan paftası, 719 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

51-Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı, 1208 ada, 24 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

52-Darıca Belediyesi, Kolektör Hattının planlara işlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

53-Derince Belediyesi, G23c22c nazım, G23c22c2b uygulama imar planı paftası, 2774, 2775 ve 2776 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54-Gebze Belediyesi, G22b25a nazım, G22b25a2a uygulama imar planı paftası, 5680 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c, 20.d nazım, G22.b.19.c.3.b, 3.c- G22.b.20.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 82 ada 66 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

56-Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi 53 ada, 43, 44, 45, 92 nolu parseller, 35 ada 15,16,17,18 nolu parseller, Dumlupınar Mahallesi, 86 ada 1, 156, 160, 163, 166 nolu parseller, Kavaklı Mahallesi, 444 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

57-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.1a uygulama imar planı paftası, 602 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

58-İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.25.d.4.a-4.d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 9, 10, 11, 18, 19, 20 no’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

59-İzmit Belediyesi, Çayırköy Mevkii, G.23.b.25.b.1.d uygulama imar planı paftası, 4425 no’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

60-İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.3.a uygulama imar planı paftası, 558 ada 16, 17 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

61-İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mah. G23.b.24.a.3.b uygulama imar plan paftası, 161 ada 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62-İzmit Belediyesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c2d- 2c uygulama imar planı paftaları, 5017, 5018, 3206 ve 3209 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63-İzmit Belediyesi, G23b24c nazım, G23b24c1c-2d uygulama imar plan paftaları, 1045 ada, 125 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64-Kartepe Belediyesi, G.24.d.01.a nazım, G.24.d.01.a.3.a uygulama imar planı paftası, 604 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65-Kartepe Belediyesi, G.24.d.02.a – G.24.d.01.b nazım, G.24.d.02.a.4.d-G.24.d.01.bc3.c uygulama imar planı paftası, 785-786 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66-Kartepe Belediyesi, G.24.a.21.c nazım, G.24.a.21.c.4.c uygulama imar planı paftaları, 308 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67-Kartepe Belediyesi, G24.a.21.c, 22.d nazım- G24.a.21.c.3.b, G24.a.22.d.1.a, 4.a uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68-Kartepe Belediyesi, G24d1,G24d08a nazım imar planı paftaları, 1450,1451,1452,1453 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69-Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24a21c nazım imar planı, 627 ada, 1,2,3 nolu parseller, 630 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70-Kartepe Belediyesi, Beşevler Mahallesi, G24a21c, G24d01a nazım imar planı paftaları, 13 ve 25 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71-Kartepe Belediyesi, Sapanca yolu ikileme projesi kapsamında Belediyemiz Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 286 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72-Kartepe Belediyesi, Balaban Mevkii, G24d,G24d1, G24d02c-02d-07a-07b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73-Kandıra Belediyesi, F24d3-F24d4 nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74-Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesinde bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

75-Gebze Belediyesi, Ovacık Köyünde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76-İzmit Belediyesi, Kuruçeşme, Fatih Mahallesinde bulunan 2 adet sokak adının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77-Başiskele Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Terminaller Şube Müdürlüğü’nün 2010 yılı ek tarife önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- “Gençliğin Gelecek Arayışı” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- “Hayalimdeki Kütüphane” adlı proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- Telekomünikasyon Geçiş hakkı sözleşmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın teklifi,

84- Danışmanlık Hizmet Alımları ihalesi yapılması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Otistik Çocuklar Derneği arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan 891,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- Doğu Kışla Park Alanı üzerindeki 248,50 m2 lik tek katlı binanın Emniyet Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- Yarımca Kültür Merkezinde Sağlık Ocağı olarak tescilli taşınmazın Kocaeli Valiliği-İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ve konuyla ilgili olarak protokol ve sözleşmenin yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım