12 Temmuz 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN`DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 12.07.2005 Salı Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı


G Ü N D E M :
=============================

1) Yoklama,

2) 14.06.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3) “Personelden müdür ünvanlı olanlar Belediye Meclisinin bilgisine sunulur”şeklinde Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığının yazısı,

4) Seka`daki misafirhanenin Belde A.Ş ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5) 20 hektar ve altındaki parkların devri ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6) İzmit Körfez mah.19 N-III-a pafta,482 ada,88.861.00 m2 yüzölçümünde olan 1 nolu parsel ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7) Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8) Derince Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sopalı civarı 8 pafta, 2021 nolu 5518.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,

9) Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliğine 5.maddenin eklenmesi ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu.

10) Toplu Taşım Araçları Çalışma Yönetmeliğinin ek madde değişiklikleri ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,

11) Toplu Taşıma Hatları ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonu Ortak raporu,

12) Güvenlik Birimi oluşturulması ile ilgili Hukuk ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,

13) Teşfik ikramiyesi ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonu Ortak raporu,

14) İşgal harcı ile ilgili Hukuk ve Altyapı ve Büyük Yatırımlar Komisyonu Ortak raporu,

15) Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Komisyonu raporu,

16) Ayrıntılı Bilanço ve gelir tablosu ile ilgili Bütçe Komisyonunun raporu,

17) Mezbaha Müdürlüğünün Fiyat tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,

18) İzmit`in doğusunda bulunan Akarca,Kurudere Bıçkıdere-Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

19) Çukurbağ mah.Kurttekin çıkmazı sokağı isminin eski ismi olan 2.oya çıkmazı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu Ortak raporu,

20) İzmit-Merkez ilçe, Bekirpaşa ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, 28 Haziran Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIa, 20N-IIId uygulama imar planı paftaları üzerindeki eski İstanbul yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar komisyonu raporu,

21) Hereke Belediyesi, 1/5000 ölçekli 31K Nazım imar planı paftası, 31K IVa uygulama imar planı paftası, 1700-1900 yatay, 2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun eğimden dolayı uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle yol güzergahının eğime uygun olarak geçirilmesi ve yol genişliğinin 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği İmar ve bayındırlık komisyon raporu,

22) Hereke Belediyesi, 1/5000 ölçekli 31K Nazım imar planı paftası, 31K IVa uygulama imar planı paftası, 1700-1900 yatay, 2500-2700 düşey koordinatları arasında yer alan 10 mt.lik imar yolunun eğimden dolayı uygulanabilirliğinin olmaması nedeniyle yol güzergahının eğime uygun olarak geçirilmesi ve yol genişliğinin 15 mt.ye çıkarılması ile ilgili İmar ve bayındırlık komisyon raporu,

23) Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli G23b22d Nazım imar planı paftası, G23b22d4c uygulama imar planı paftası, 1179 ada, 52 nolu parselde yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

24) Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli G23b22d,G23b21c Nazım imar planı paftaları, 1 pafta, 1196, 3975-3981, 4234-4246, 4266-4288, 4311-4328, 4359, 4360, 4361, 4475, 4490, 4491, 4506, 4507, 4508, 4522-4533, 5188, 5189, 5190 nolu parsellerde yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyon raporu,

25) İzmit-Merkez ilçe, Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, Turgut Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4314 ada, 21 nolu parselin bulunduğu Resmi Kurum alanının yapılanma şartlarının belirlenmesine ilişkin yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26) Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 45 kadastro paftası, 1049 ada, 21 nolu hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih, 240 sayılı kararı ile uygun görülmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27) Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro pafta, 412 ada, 27 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28) Yenimahalle, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1830 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29) Tepecik Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 2 kadastro pafta, 240 ada, 2 parselde yeralan Fevziye camii ve bitişiğindeki Fevziye parkının bulunduğu kesimde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30) Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, 20M-IVd uygulama imar planı paftası, 139 ada, 8 nolu parselin bulunduğu kesimde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31) Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro pafta, 425 ada, 51 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32) İzmit-Merkez ilçe, Yeniköy ilk kademe Belediyesine ait imar planı plan notlarına ilave yapılması ile ilgili uygulama imar planı notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33) Saraybahçe Belediyesi imar planı notlarının 13.2 paragrafına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 29/5 maddesinin eklenmesine ilişkin değişikliğin reddedilmesini ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34) Yenidoğan Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4410 ada, 2 nolu parselde yer alan İlköğretim Tesis Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35) Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 105 pafta, 988 ada, 41 nolu parselin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36) Saraybahçe ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, Çukurbağ Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 54 kadastro paftası, 412 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37) Bekirpaşa ilk kademe Belediye, Bekirdere Mahallesi ( tapuda Gündoğdu ) sınırları dahilinde, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parsel üzerindeki “çocuk bahçesi” alanının genişletilmesiyle ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38) Bekirpaşa ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, Tavşantepe Mahallesi ( tapuda Gündoğdu ) 20O-Id uygulama imar planı paftası üzerindeki imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39) Yeşilova Mahallesi, (tapuda Deretepe) 21-O nazım imar planı paftası, 21O-IVb, 21O-IVd, 21O-IVc, 20O-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40) Karşıyaka ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04c, G23c-04d nazım imar planı paftaları, G23c-04c-4a, G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde yer alan 471 ada, 1 nolu parselde yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41) İzmit-Merkez ilçe, Köseköy ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24a-01a-1d uygulama imar planı paftası, 489, 490 ve 491 nolu adaları kapsayan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42) İzmit-Merkez ilçe, Köseköy ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G24a-21d-3d uygulama imar planı paftası, 425 nolu ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43) İzmit-Merkez ilçe,Uzuntarla ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, Sarımeşe Mahallesi, 26 pafta, 1462, 1490 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44) İzmit-Merkez ilçe, Yuvacık ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-4c-2d uygulama imar planı paftası, 100 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45) İzmit-Merkez ilçe, Yuvacık ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-4c-2a uygulama imar planı paftası, 76 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46) İzmit-Merkez ilçe, B.Derbent ilk kademe Belediyesi sınırları dahilinde, G23d-03d-03d, G24d-03d-03c ve G24d-08a-2a uygulama imar planı paftaları, 262 ve 58 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47) İzmit-Merkez ilçe, Kullar ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23c-05d-2b ve 05a-3c uygulama imar planı paftaları, 5483 nolu parselin yapılaşma koşulu ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48) İzmit-Merkez ilçe, Kullar ilk kademe Belediye sınırları dahilinde, G23b-25d-3d ve G23b-25d-4c uygulama imar planı paftaları, 198 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49) Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d nazım imar planı paftası, G22b20d4a uygulama imar planı paftası, 82 ada, 190 nolu parselde hazırlanan ve söz konusu parselin kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonuna dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50) Gebze İlçesi, Belediyeleri sınırları içerisinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c4c uygulama imar planı paftası, 1869 ada, 18 nolu parselde hazırlanan ve söz konusu parselin kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonuna dönüştürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51) Derince Belediyesi, sınırları içerisinde, Sopalı-Yenikent Mahallesi,G23.b.22.d Nazım imar planı paftası, G23.b.22.d.1.b uygulama imar planı paftası, (8 kadastro pafta), 2021 no`lu parsele ait yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52) Gebze Belediyesi, Akse Köyü, G22b18d nazım imar planı paftası, G22b18d2a ve G22b18d2d uygulama imar planı paftaları, 1813 ada, 8 nolu parselin mevcut uygulama imar planında Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon raporu.

53) Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14c nazım imar planı paftası, G22b14c2c-2d-3a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 235, 236, 1393, 1050, 242, 238, 239, 1571, 248, 1632, 245, 1603, 1604, 244, 249, 1338, 1339, 251, 252, 267, 274, 271, 272, 268, 270, 269, 273, 1392, 1393, 1570, 1727 parsellerde hazırlanan sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi

54) Derince Belediyesi, sınırları içerisinde, Sırrıpaşa Mahallesi,G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller) ve 4512 adada(1-10 nolu parseller) yapılmak istenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55) Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli G23b21c Nazım imar planı, G23b21c3a uygulama imar planı paftası, 757 ada, 16 nolu parselde (6,10 ve 14 no`lu eski parsellerden tevhiden) yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56) Körfez Belediyesi, sınırları içerisinde,Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 948 ada, 31,32,33 no`lu parsellere ait yapılmak istenen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57) Gebze Belediyesi sınırları içinde, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 155 ada, 55 nolu parselin batısında bulunan 10 m`lik imar yolunun 7 m`ye düşürülmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 36/a.bendi (eğik çatılar)revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

59) Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 23 pafta, 920 nolu parsele ait nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu

60) Gebze Belediyesi, Beylikdağı Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 4683 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu

61) Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 5 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

62) Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

63) Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 327 ada, 267 nolu parselde bulunan imar yolunun değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu

64) Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M. Id pafta, 3326 ada, 7 nolu parsel ile 3325 ada, 1 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alandan okul alanına ilave yapılmasıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu

65) Kandıra Belediyesi, Cebeci Sahili, 35O-Ia pafta, 108 ada 9 parsele ilişkin yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu.

66) Kandıra Belediyesi, Kıncılı köyü, kerpe mahallesinde, 34M nazım imar planı paftası, 8 kadastro pafta, 1163 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu

67) Bahçecik Belediyesi, G23c-09a nazım imar planı paftası, 3 pafta, 738 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu

68) Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19-O nazım imar planı paftası, 19O-Ia uygulama imar planı paftası, 1781 ada, 4,5,616,17,21 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu

69) Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868, 4869 adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2005 tarihli raporu

70) Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19M-Ia uygulama imar planı paftası, 1819 ada, 13 nolu parselde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.07.2005 tarihli raporu

71) Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi sınırları dahilindeki esi İstanbul yolunun 15m. Olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

72) Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

73) Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N IIId uygulama imar planı paftası, 3420 ada, 6 nolu parselin “ticaret alanı” olarak kullanımının “küçük sanayi alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

74) Karşıyaka Belediyesi, G23c-04c nazım imar planı paftası, 496, 499 ve 284 nolu imar adalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

75) Bahçecik Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b, G23c-04d-3a, G23c-04d-3b uygulama imar planı paftaları üzerinde hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

76) B.Derbent Belediyesi, G24d-03d nazım imar planı paftası, 2 kadastro paftası, 60 nolu parselde yapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

77) Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 12 kadastro paftası, 273 ada, 154 ve 115 nolu parsellerdeki imar hattının düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu

78) Belediyemiz, Karamürsel İlçesi Dereköy Belediyesi G.23.d.07.d.2.a ve G.23.d.07.d.2.b pafta (6 kadastro paftası) 156 ve 163 nolu parsellerin arasından 7 m lik imar yolu düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon raporu.

79) Belediyemiz, Gölcük İlçesi Yazlık Belediyesi Yeni Feridiye Köyü G.23.c.08.c.2.a ve G.23.c.08.c.2.d pafta (1 kadastro paftası) 26 ve 28 nolu parsellere ilişkin mevzii imar planı teklifi ile ilgili imar ve bayındırlık komisyon raporu.

80) Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı paftalarında yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

81) Gebze Belediyesi, Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili hazırlanan kavşak projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

82) Şekerpınar Belediyesi, trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

83) Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

84) Darıca ve Gebze Belediyesi sınırları arasında sınır ihtilafından dolayı ilave nazım imar planı yaptırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

85) Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde İSU`ya ait Arıtma Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

86) Çayırova Belediyesi, G22b19 a 3b pafta, 2097 ada 2 nolu parsel üzerinde ki Toplu Konut ibaresinin kaldırılması ve Toplu Konut Alanına ait plan notlarına ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

87) Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b4d uygulama imar planı paftası, 312 ada 1 ve 10 nolu parseller ile 313 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

88) Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, 5682 ada 1 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

89) Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1a uygulama imar planı paftası,1250 ada, 1,2,3,22,23,24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

90) Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b1a-1d uygulama imar planı paftası, 440 ada, 479 nolu parselin çekme mesafelerinin düşürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

91) Gebze Belediyesi uygulama imar planı plan notları, genel hükümler 6 .maddesine plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

92) Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, Mermerciler Sanayi Sitesi Kooperatifi nazım imar planlarında yapılan değişikliğe ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

93) Çayırova Belediyesi, G18b4d pafta, 1412 ada, 32 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı

94) Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde Seka alanında yapılan koruma imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

95) Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, kiremitlik mevkii, G24d-03b nazım imar planı paftası, 32 pafta, 1052 parselde yapılan nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

96) Köseköy Belediyesi, G24a-01a-2a uygulama imar planı paftası, 3509 parselde yapılan uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

97) Bekirpaşa, Durhasan-Altıncıoğlu mevkiinde 56 ve 57 kadastro paftalar, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ic, 20O-Id-20O- IVa ve 20O-IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde kalan ve karayolları istimlak sahası dışında kalan kısmın “konut alanı” olan kullanımının “ticaret alanı” olması için yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

98) Saraybahçe , Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit, Topçular, Erenler Mahallelerinin bir kısmında yapılan Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

99) Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy ve Erenler mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

100) Saraybahçe Belediyesi, Cedit mahallesindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

101) Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım imar planı, 20O-Ib uygulama imar planı, 2522 ada, 20 nolu parselin konut alanı olan kullanımının akaryakıt ve servis istasyonu olarak düzenlenmesi artırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

102)Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde, G23c 09b nazım imar planı üzerindeki muhtelif parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

103) Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı, 4961 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 nolu parsellerinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

104) Maşukiye uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

105) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

106) Köseköy Belediyesi revizyon nazım imar planı düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

107) Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı notlarının 22. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

108) Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Yerleşik alanı içine bazı parsellerin alınması ve köy yerleşik sınırının yeniden tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

109) Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi, G.23.d.08.b- G.23.d.09.a nazım imar planı paftalarında, Tepeköy Mahallesini içeren, revizyon ve ilave nazım imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.

110) Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-4-a uygulama imar planı paftası 4511 ada(1-10 nolu parseller) ve 4512 adalarda(1-10 nolu parseller) Dairemizce yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı

111) Orman Köylerinde uygulanacak İmar Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

112) Köy statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

113) Ruhsat süresinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

114) Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14c nazım imar planı paftası, G22b14c2c-2d-3a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 235, 236, 1393, 1050, 242, 238, 239, 1571, 248, 1632, 245, 1603, 1604, 244, 249, 1338, 1339, 251, 252, 267, 274, 271, 272, 268, 270, 269, 273, 1392, 1393, 1570, 1727 parsellerde hazırlanan sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonu yazısı,

115) Çayırova Belediyesi, G22b18a3a-3d uygulama imar planı paftası, 1108 ada 4 nolu parselin yapılaşma koşulunda değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

116) Çayırova Belediyesi, G22b18b3b-19a4a uygulama imar planı paftaları, 2054 ada 1 nolu parel, 877 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 876 ada 2 ve 3 nolu parsellerde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

117) Çayırova Belediyesi, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1626 ada, 8,9,10,16,17,18 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

118) Gebze Belediyesi, G22b18c-1c uygulama imar planı paftası, 3820 ada 2 nolu parselin BHA olan kullanımının Sağlık Tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

119) Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 4067 ada, 3 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına LPG ilavesinin yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

120) Gebze Belediyesi, 5662 ada 1,14,15 ve 16 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının korunarak, yatayda yapılaşmaya olanak sağlanması açısından birleştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

121) Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a-2d pafta, 1929 ada, 1 nolu parselin Temel Eğitim Alanı olan kullanımında 25 mt olan çekme mesafesinin 5metreye düşürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

122) Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, 45 pafta, 2518 nolu parselin sanayi ve depolama olan kullanımının uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

123) Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı, 788 ada 13 nolu parselin konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

124) Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah.,G22 b 2 0d pafta, 5214 ada, 1 nolu parselin okul olan kullanımının, 5123 ada 1 nolu parselde bulunan park alanı ile değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

125) Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftası, 1 ada, 2 nolu parselde İSU`ya ait Arıtma Tesisi Alanının ÇDP işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

126) Şekerpınar Belediyesi revizyon uygulama imar planına ilan süresinde yapılan itirazlar ve Belediyesince yapılan düzeltmeler sonucunda yapılan uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

127) Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, (tapuda M.Alipaşa), 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 2468, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 3632, 3633, 3606, 3599, 307, 312, 326, 327, 328, 329, 330, 343 ve 344 nolu imar adalarının yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1250 sayılı yazısı

128) Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IVb, 19L-Ic uygulama imar planı paftaları, 2985 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşunun, imar planı üzerinde park alanı olarak düzenlenmiş 1 numaralı parselin sanayi alanı olarak, eşdeğer büyüklükteki alanın 2825 ada, 7 numaralı parsel ile 2826 ada, 1 nolu parseller üzerinde yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1203 sayılı yazısı.

129) Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-Ic, 19N-Id uygulama imar planı paftaları, 15 kadastro paftası, 849 ada, 9 numaralı parselin imar planı üzerinde “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyon olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1189 sayılı yazısı.

130) Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 18N-IIa uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan ve 480 adadaki kadastral parsellerin ifrazı sonucu oluşan kamuya terk edilmiş alanın plan üzerinde terk amacına uygun olarak düzenlemesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1184 sayılı yazısı.

131) Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 20N-Ivd uygulama imar planı paftası, 4176 ada, 11 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma düzeninin B-3 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1186 sayılı yazısı.

132) Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-Ivc uygulama imar planı paftası, 3932 ada, 5 numaralı parselin bulunduğu imar adasının ön bahçe mesafesinin 3.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1185 sayılı yazısı.

133) Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, 20N-Id uygulama imar planı paftası, 182 ada 1 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1187 sayılı yazısı.

134) Saraybahçe Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 14 kadastro paftası 489 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma şartının ön bahçesiz olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1179 sayılı yazısı.

135) Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-Iıa ve 20M-IIId uygulama imar planı paftaları, 4409 ada, 11 nolu parsel ile 4411 ada, 12 nolu parseller arasında bulunan 6M ve 8M kesitindeki imar yolunun plan üzerinden kaldırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1193 sayılı yazısı.

136) Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-II c uygulama imar planı paftası, 3 kadastro paftası, 268 ada, 24 nolu parselde bulunan mevcut binanın güzeyinde yer alan 12,13,ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1198 sayılı yazısı.

137) Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı paftaları, 3908 ada, 1 nolu parselin bulunduğu yerde kat artışı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1182 sayılı yazısı.

138) Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-III d uygulama imar planı paftaları, 3413 ada, 3 nolu parselin bulundıuğu yerde imar planında belirtilen yapılaşma oranının artırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1181 sayılı yazısı.

139) Bahçecik Belediyesi, G23c-09d-2a uygulama imar planı paftası, 4 kadastro pafta, 1231 nolu parselin nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1336 sayılı yazısı.

140) Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 1008 ve 1003 nolu parsellerde nazım imar planına uygun uygulama imar planı ilavesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 1336 sayılı yazısı.

141) Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, Santral mevkiindeki Belediye Hizmet Binasının plana blok olarak işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

142) Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 19N-IIa, 20N-IIId, 20N-IVc uygulama imar planları üzerindeki katlı otopark alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

143) Yuvacık Belediyesi, ilave nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

144) Yuvacık Belediyesi, şuyulandırmaya esas revizyon imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

145) Derince Belediyesi, 1367 nolu adanın kuzeyindeki mevcut nazım imar planlarında 12 metre genişliğindeki imar yolunun 17 metreye çıkarılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

146) Derince İlçesi, Derince Belediyesi,2003 ile 2002 ada arasında geçmekte olan, 3.metrelik yolun güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

147) Körfez İlçesi,Kirazlıyalı Belediyesi sınırları içerisinde G23-a-24-b ve G23-a-25-a Nazım imar planı paftasında hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

148) Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31J nazım imar planı paftası,31J IIId, uygulama imar planı paftası, 33,34,35,36,37,38,43,44 nolu parselin mevcut imar planındaki zemin etüdü verilerine göre D bölgesi(yerleşime uygun olmayan alanlar) olan ifadenin C bölgesi (riskli alanlar) olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

149) Belediyemiz, Körfez İlçesi, Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, 31K nazım imar planı paftası,31K IIa uygulama imar planı paftası, 2438 nolu parselin mevcut imar planında bir kısmı konut bir kısmı da ilköğretim alanı olan kullanımının, parselin tamamının ilköğretim alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

150) Belediyemiz, Gölcük ilçesi, İhsaniye Belediyesi, G 23.c.07.b nazım imar planı paftası,4 507 700-4 506 900 yatay, 486 100- 486 400 düşey koordinatları arasında yer alan konut dışı kentsel çalışma alanları ve G 23.c.02.c nazım imar planı paftası,4 509 200-4 509 300 yatay, 486 900- 487 000 düşey koordinatları arasında yer alan konut adaları ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı.

151) Belediyemiz, Gölcük ilçesi, Halıdere Belediyesi,Körfez Mahallesi, G.23.d.05.c nazım imar planı paftası, G.23.d.05.c.1.c uygulama imar planı paftası,1782 nolu parsel ile ilgili ilgili imar daire başkanlığının yazısı.

152) Belediyemiz, Gölcük ilçesi, , İhsaniye Belediyesi nazım imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı.

153) Belediyemiz, Karamürsel ilçesi , Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı paftası, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar planı paftası,527 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar daire başkanlığının yazısı.

154) Bağlar caddesi ve devamındaki Nazım Hikmet caddesi ve bu caddenin devamında bulunan Rahmi Dibek caddesinin birleştirilerek “Rahmi Dibek Caddesi” ayrıca “Bosna Caddesi”olarak isimlendirilmesi İle ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

155) Çayırova Belediyesi sınırlarında bulunan Emek Mahallesi 1743 ada,31 parselde yeni yapılan parkın isminin Şehit Astsubay Çavuş Adem SEZGİN olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

156) Yeniköy Belediye sınırlarında bulunan Merkez Mahallesi Sepetlipınar Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinde isimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

157) Değmendere Belediye sınırlarında yapımı süren Stadyuma “Değirmendere Atatürk Stadı”isminin verimesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

158) Çayırova Belediyesi sınırlarında olan Özgürlük Mahallesi 2.Caddenin isminin Şairimiz İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif ERSOY caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,

159) Teminat hakkı ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

160) Belsa Plaza iş merkezi 3.blok 9 kattaki 1-2-3-4-5 nolu büroların bedeli karşılığında İSU Genel Müdürlüğüne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

161) Kandıra-Katlı Otopark Yapılmak Üzere Arsa Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının yazısı,

162) İşgal Harcı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,

163) ”Kamu Kuruluşları borç-alacak hakkında yapılacak mahsup ve kesinti işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin” ilgili Kararname ve Tebliğin gereği için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,

164) Teftiş Lahiyası tazmin raporu ile ilgili Fuar Müdürlüğünün yazısı,

165) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması için Yetki Devri ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,

166) Gelirlerin-Giderlerini karşılamaması nedeniyle protokol taslağı gereğince Sağlık Bakanlığına devri için BüyükşehirBelediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı,

167) Ambulans ücretleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı,

168) Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi Yönetmeliği ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım