12 OCAK 2017 YILI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/01/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ocak ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

· Yoklama ve açılış,

· 15/12/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

· İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

==============

SEÇİMLER:

1.Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulması ve komisyonda çalıştırılacak uzman kişilerin çalıştırılacağı gün ve günlük ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifi,

RAPORLAR:

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 516 ada, 1 parselde yer alan kalıcı iş merkezindeki zemin kat 5, 6 no.lu ve 1 kat 30 no.lu işyerlerinin kurs yeri olarak kullanılmak üzere Karamürsel Kaymakamlığı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi 332 ada, 1 nolu parselde yer alan A Blok, zemin kat 4,6,7,8,9,10,12,13 nolu ve 1. kat 27 nolu kalıcı işyerleri ile B Blok, zemin kat 3,4,12 nolu, 1. kat 16 ve 2. kat 28 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 342 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Orhan Camisine ait tuvalet ve şadırvan yapılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Gölcük İlçesi, Donanma Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cd. No:2 adresinde, 102 Ada 243 nolu Parsel üzerinde bulunan Hizmet Binasının Kooperatif hizmetlerinde kullanılan kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanması ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 596 sayılı kararı tashih edilerek, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmazın zemin kat 1.000,00 m² ve birinci kat 4.000,00 m² olmak üzere toplam 5000,00 m² yüzölçümlü alanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan toplam 22 adet taşınmazın tamamı ve 3 adet taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin bedelsiz olarak İzmit Belediyesine devir edilmesine karşılık, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi 1056 ada 23 no.lu parseldeki 31/32 oranındaki hissenin, 1056 ada 50 no.lu parsel ve 1056 ada 51 no.lu parselin Belediyemizce devir alınarak trampa işleminin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Serdar Mahallesi, Klor Mevkiinde yer alan 2 adet bina ve bahçesinin İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne kiralanması ile ilgili raporu,

9.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 41 10 114 plakalı 2001 model XCMG marka lastik tekerlekli yükleyicinin bedelsiz olarak Rize İli Tunca Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu,

10.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizde 2017 yılında çalıştırılabilecek sözleşmeli personel ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2017 yılı 90 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli Sanatçı Personel ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal ihdas ve kadro aktarımı ile ilgili raporu,

14. Hukuk Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 1029 ve 1030 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.1a, 1b ve 1c uygulama imar planı paftaları, 315 ada 8 nolu parsel ve 314 ada 1 nolu parseller arasında kalan tescil harici alan ile 2177, 2178, 7255 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09b.03a ve 3b uygulama imar planı paftası, 244 ve 245 nolu parseller ve bahse konu parsellerin batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a.1c ve G23c.10a.2d uygulama imar planı paftaları, 855 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3b uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.09a.1a uygulama imar planı paftası, 3951 ve 3952 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım, G23c.10a.3a uygulama imar planı paftası, 804 ada 12 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele, Kartepe ve Kandıra Belediyesi sınırları dahilinde yer alan HES alanlarının planlanması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse, Özgürlük, Emek, İnönü, Yenimahalle, Atatürk ve Çayırova mahallelerinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a ve 19a nazım imar planı paftaları, 768 ada 7, 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 2070 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili rağoru,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 901 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23.a.17.a, 17.d nazım, G23.a.17.a.3.c, G23.a.17.d.2.b ve G23.a.21.b.1.b uygulama imar planı paftaları, 463800-464000 yatay ve 4521000-4521400 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 4175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 730 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b.18c.1c, 2d, 4a, 4b ve G22b.18d.3b, 3c, uygulama imar planı paftasında kalan alanda 154 kv 2 x1272 MCM Tepeören-Gebze OSB-Tuzla enerji nakil hattının yenilenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 898 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftaları, 149 ada 3 nolu parsel ve 101 ada 4 nolu parsel ve civarında hazırlanan ilave uygulama imar planı raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Mahallesi, G23c.07a.4d uygulama imar planı paftaları, 109 ada 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, Yenimahalle deresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.03d.04a uygulama imar planı paftası, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18 nolu adalara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.7b.2a ve 2b uygulama imar planı paftası, 156 ada 3 parsel ve doğusunda kalan Park Alanına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G23c.01c.2b uygulama imar planı paftası, Uygun Olmayan Alan hattının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırlarında Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Seka Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Sekapark-Otogar arası Tramvay uzatma hattı boyunca uygulamaya yönelik değişiklikleri içeren koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası 135 ada 169 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocaeli-Sakarya Kıyı Bandı Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgelerin KTKGB dışarısına çıkarılmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1c uygulama imar planı paftası, 410 ada 21, 428 ada, 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftasında kalan 217 ada 220 nolu parsel ve 50 mt. genişliğindeki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra ve İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, İzmit- Kandıra devlet yolu ile Şile-Ağva-Kandıra devlet yollarının planlara işlenmesi ile ilgili1/500000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d çevre düzeni planı, F24d.3 ve F24d.18b nazım imar planı paftaları, 225 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 226 ada 9 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.19.d.1.d uygulama imar plan paftası, 120 ada 18 nolu parselde yer alan trafonun 10 ve 17 nolu parsele aktarılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Ağaçlandırılacak Alanlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.01.c-02.d nazım, G24.d.01.c.3.c/02.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 4507275-4507735 yatay, 504028-504564 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.1.c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.4 ve G23b.21d nazım imar planı paftaları, 2567 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.3d uygulama imar planı paftası, 127 ada 15, 128 ada 23, 24, 221 ada 15, 16, 17, 18 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez ve Dilovası Belediyeleri, Çerkeşli ve Yukarı Hereke Mahalleleri, G23.a3, G23.a4, G23.a.18.c nazım imar planı, G23.a.18.c.3d uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı, 309 ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

53. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili yazısı,

54. Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu'nun, Hat bedeli tespiti ile ilgili yazısı,

55. İsimlendirme Komisyonu'nun, Yahya Kaptan İsminin Belediyemizce yapılan bir esere verilmesi ile ilgili yazısı,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit Belediyeleri sınırlarından geçen Demirciler Pig-Adapazarı Pig Arası Dglh Projesinin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine ait 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan "III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırın imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Sınırları içerisinde Körfez-Kartepe İlçeleri arasında planlanan LRT hattının planlara işlenmesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hereke-Şirinyalı- Kirazlıyalı Planlama Bölgeleri ile 17 Ağustos Mahallesini kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin "Kırsal Konut Alanı" maddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması kapsamında tespit edilen esasların Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 429 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c2, G23c.5c-5d nazım ve G23c.5c.4d-G23c.5d.3c uygulama imar planı paftası, 357, 359, 360, 361, 362, nolu adalar ile 1275 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3c uygulama imar planı paftası, 6189 ve 6196 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, G24d01d, G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22b.13d, 18b nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parsel ile, 458 ada 1 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ve 2044 ada 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.18.b nazım, G22b.18.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 654 ada, 25, 8, 24, 23, 22, 21, 9 ve 655 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 13 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 7321, 7322 ve 7323 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları dahilindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi,.G23a çevre düzeni planı paftası, G23a4 - G23a.16.b-17a nazım imar planı paftaları, 4523934-4523741 yatay, 461810-4621645 düşey koordinatları arasındki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Muallim, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a-3.b-3.b-3.d uygulama imar plan paftaları, Körfez Geçiş Projesi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, Liman amaçlı dolgu imar planı ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b2-b3 ve G22b.14b, 15c, 15a, 15d nazım imar planı paftları, 1653, 371, 372, 377, 378 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3319 nolu adanın güney kesimindeki orman sınırıyla ilgli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19.d nazım, G22.b.19.d.1.c-2.d uygulama imar planı paftası, 72 ada 2, 3 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 4310 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda kalan park alanında bulunan trafonun yan tarafa deplasesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4739 ada 22 nolu parsel ve 4756 ada 3, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi içerisinde GK-20, GK-26, GK-27, GK-29, GK-30, GK-32 nolu bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itiraza yönelik değişikliği içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.d nazım imar planı paftasında Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 2702 sayılı kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a.3.a.3.b/4.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 795 ada 2 nolu parsel hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2016 tarih ve 2755 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi.

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 2491 ada1 nolu parsel ile 4544 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24A4 ile G24A16D, G24A16C, G24A21A ve G24A21B nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan bölgede 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b-8a nazım, G23d.07.b.3.b-08.a.4.a uygulama imar planı paftaları, 358 ada 49, 67, 68, 375, 378, 379, 403, 409, 410, 425, 437 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, G24d 1/50000 ölçekli ÇDP, G24d1,G24d13a, G24d08a-08d nazım imar planı paftalarında hazırlanan “Teleferik Projesi” ne ait 1/50000 ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazların karara bağlandığı, Belediyemiz Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G2b.21.b.4.c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Maden Sokağın isminin “Seyrek Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Barbaros ve Sahil Mahallesi sınırında bulunan Kütükçü Dayı Sokağın isminin “Edanur Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

96.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesinde bulunan Göçtüler Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

97.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Sapanca Yolu Caddesi, Cengiz Topel Askeri Alan bölgesinde yenilenen Köprülü Kavşağa “Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

98.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Kartepe Belediyesine ait olan İlimiz, Kartepe İlçesi, Köseköy Mahallesi,416 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,kapalı yüzme havuzu yapılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak devir edilmesi ile ilgili teklifi,

99.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait 5 adet taşınmazın belediyemizin vergi borçlarından mahsup edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devir edilmesi ile ilgili teklifi,

100.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mimar Sinan Üst Geçidi'nin Yeni Cuma Camii tarafındaki ayağı altında bulunan 100 m2 kapalı, 400 m2 açık kulanım alanlı işyerinin Büfe ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ‘ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

101.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 558 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili teklifi,

102.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz iştiraklerinden Belde A.Ş. kiracısı olduğu işyerlerinin kira sözleşmelerinin iptal edilmesi ve Belediyemizin bir diğer iştiraki olan Antikkapı A.Ş. de bu işyerlerinin işletmelerinin devir edilmesi ile ilgili teklifi,

103.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Temiz Hava Eylem Planı kapsamında İlimizde ısınma amaçlı olarak kullanılan yakma tesislerinden ve yakıtlardan oluşabilecek hava kirliliğinin etkisini azaltmak amacı ile Gebze Ticaret odası ve Gebze Küçük Sanayi Sitesi ile birlikte proje gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

104. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik ile ilgili teklifi,

105.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, 2017 yılı Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücretleri ile ilgili teklifi,

106. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

107.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi yönetmeliği ile ilgili teklifi,

108.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi Projesi kapsamında “Engelsiz Köy “ ve “ Atla Terapi” Proje protokollerinin yapılması ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım