12 NİSAN 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/04/2018 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Nisan ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

 • Yoklama ve açılış,
 • 15/03/2018 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

 • Proje Sunumu.

 • Denetim Komisyonu’nun, 2017 yılı Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.

GÜNDEM

==============

SEÇİMLER:

 1. Encümen Üyeleri Seçimi,

 1. İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

RAPORLAR:

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, Turgut Özal Üst geçidi altı, No: 61/1 adresindeki büfe ile ilgili alınan Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu belediyemize ait olan İlimiz Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mah. Adnan Menderes cad. No:13 ve Kirazlıyalı Mah. Necati Ökse cad.no :15 adreslerindeki işyerlerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Mahallesi 632 ada 11 parsel sayılı, 1/1000’lik uygulama imar planlarında küçük sanayi alanında kalan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Doğu Kışla Gençlik Parkı içi No:114/3 adresinde bulunan 1 ve 2 nolu Göl Kafelerin bir bütün halinde Kafeterya-Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere, Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 2852 parsel sayılı, 3.191,28 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Kartepe Arslanbey Kültür Merkezi binasının Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesine ait 4 adet taşınmazın Belediyemizce devir alınması ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar planlarında park alanında kalan Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 132 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın park olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden aktarma yapılması ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Raylı Sistem Hatları Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Alım İşinin yıllara sari olarak devamının sağlanması ile ilgili raporu,

 1. Plan ve Bütçe + Hukuk Komisyonu’nun, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi' ne istinaden yapılacak 5 ayrı bölgeye ait imar uygulamalarının sadece bedeli tarafımızdan karşılanmak üzere İzmit Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla alakalı belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili raporu,

 1. İsimlendirme Komisyonu’nun, Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları kapsamında, İlimizde bulunan ve bu menfur olayı çağrıştıran bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İsimlendirme Komisyonu’nun, Derince İlçesi, Çenedağ Mahallesindeki Kolordu Caddesinin tamamı ile Çağlar Sokağın bir kısmı, Sırrıpaşa Mahallesindeki Çağlar Sokak ve Harmantarla Sokağın bir kısmının birleştirilerek Gaffar Okkan Caddesinin devamı olarak isimlendirilmesi, ayrıca Gaffar Okkan Caddesinin böldüğü 6 adet yolun bölünen kısımlarına yeni sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

 1. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Eşme Mahallesinde bulunan 21 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

 1. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Havluburun Mahallesinde bulunan 3 adet isimsiz kadastro yolundan 1 nolu sokağa; Mehmet Aras Sokak, 2 nolu sokağa; Ergül Sokak, 3 nolu sokağa; Kadir Sokak, isimlerinin verilmesi ile ilgili raporu,

 1. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Suadiye Mahallesinde bulunan Pervane Sokak isminin Zeytin Dalı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel, 229 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G.23.c.04.c nazım, G.23.c.04.3.c imar planı paftası, 6057, 6058, 6059, 6060 ve 6061 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23c.08b nazım, G23c.08b.2c uygulama imar planı paftası, 810, 1570, 1581, 2587, 3595, 3596, 3597 ve 3598 nolu parsellerin bulunduğu alanda yer alan imar yolu güzergahında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 552 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı ve Kılıçarslan Mahalleleri, G23.c.09.d nazım, G23.c.09.d.4.a-4.b uygulama imar planı paftası, 125 ada 70 nolu parsel, 131 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller ile 1854, 1858 ve 1859 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve 1/1000 ölçekli G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları eski Askeri Kışla alanı ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24.a nazım, G22b.24a.4d uygulama imar planı paftası, 720 ada 3 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi sınırları dahilindeki yağmursuyu ve atıksu hatlarının planlara işlenmesi ve Bağlarbaşı Mahallesi, 259 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellere ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 618 sayılı kararı ile onaylanan ve 23.01.2018 - 23.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi G23.b.22.b-22.c nazım, G23b.22.b.3.a-3.c-3.c-4.b-4.c-4.d, G23b.22.c.2.c uygulama imar planı paftaları, 485681-486833 düşey, 4515542-4516419 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b.23d nazım ve G23b.23d.1d uygulama imar planı paftalarında kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a.22.a ve G.23.a.22.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G.23.a.17.a, G.23.a.16.b ve G23.a.12.d nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, Dİ-5 Gelişme Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Islah Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23a.21d.2b uygulama imar planı paftası, 729/3. Sokak ile Saidi Nursi Caddesi arasındaki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.24.a-24.b nazım imar planı paftaları, 159 ada 56 nolu parsel ile 1183 ada 7, 9 ve 12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Gebze Belediyesi sınırları içerisinde "Gebze D100 Karayolu Geçişi Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze ve Çayırova Belediyeleri, Gebze ve Çayırova İlçesi sınırları içerisinde "İzmit - İstanbul D-100 Devlet Yolu Çayırova Kavşağı Revizyonu Projesini" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.24a- 24b nazım imar planı paftası, 159 ada 56 nolu parsel,1054 ada 1,2,3,4,16, 17 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan ile 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi,G22b.19a nazım imar planı paftası, 5710 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, plan notu eklenmesi ve değiştirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d.3.d uygulama imar plan paftası, 3180 ada 15 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a.3c- 3d uygulama imar planı paftaları, 4808 nolu ada 1 nolu parsel ile 526, 527, 533 nolu adaların doğu kesiminde kalan imar yoluna ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4784 ada 8 nolu parselin güney batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Ulus ve Beylikbağı Mahalleleri, G22b.18c nazım imar planı paftaları, 4680 ada 1 nolu parsel, 4682 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4888 ada 2 nolu parselin doğu kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı 4756 ada 7 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.b.-19.c. nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.b.4.c-3.d, G.22.b.19.c.1.a-1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, Belediyemiz Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01.c nazım imar plan paftası, 177 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.07.b.1.b-G23.c.07.b.2.a uygulama imar planı paftaları, 819 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gölcük Belediyesi, plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G.23.b.25.a, b, c, d nazım, G.23.b.25.a.3.c, 25.b.4.d, 25.c.1.a, 25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, Seymen Caddesi’ne ait yol projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Serdar ve Mehmetali Paşa Mahalleleri, G23.b.23.c, G23.b.25.d nazım, G23.b.23.c.3.a ve G23.b.25.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 3329 nolu adanın batısındaki ve 5042 nolu adanın doğusunda yer alan tescil harici alan ile 5135 ada 3 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.19.c.3.c ve G23b.20.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 431 ada 6 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c.01.d.3.c-3.d, F24.c.06.a.1.b-1.c-1.d, F24.c.06.a.2.a-2.b-2.c-2.d, F24.c.06.a.3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları kapsamında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d19d nazım uygulama imar planı paftaları, 120 ada 10 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kandıra Belediyesi, Hacılar Mahallesi, F24.d ve F24.d.22.a nazım, F24.d.22.a.3a-3d uygulama imar planı paftaları dahilinde, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03.d nazım imar plan paftası, 1219 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d çevre düzeni, G24d.2 ve G24d.04a nazım imar planı paftaları, 136 ada 21 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2017 tarih ve 745 sayılı kararları ile onaylanan çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.c uygulama imar planı paftaları, 526 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım G23.b.21.c.4.b uygulama imar planı paftası, 752 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3.a-3.b-3.c-3.d uygulama imar planı paftaları, 482298-482639 düşey, 4516228-4516470 yatay koordinatları arasında kalan alanın “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2a-1b uygulama imar planı paftası, 85, 86, 88, 2915, 2916, 2917, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 96, 97, 101, 102, 104, 135, 2931, 3367 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 654 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMLARI:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23.c.04.d.3.b-2.c uygulama imar planı paftaları, imar adaları ve yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.22.c nazım G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.d uygulama imar planı paftası, 2590 ada 12 nolu parsel ile 2697 adanın batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım, G22.b.17.c.2.c-3.b, G22.b.18.d.1.d-4.a uygulama imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha’lık alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23b.24b, G23b.25a, G23b.25b nazım, G23b.24b.3b, G23b.25a.3a-3b-4a-4b, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftalarında "D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı" projesinin (Şehir Hastanesi ile İzmit - Kandıra Yolu Bağlantısı) ile Gündoğdu ve Kabaoğlu Mahalleleri, G23.b.24.b, G23.b.25.a nazım, G23b.24b.3a-3b-4a-4b, , G23b.25a.4a uygulama imar planı paftalarında "Tem KAU Kavşağı Piotr Wilcynski Bulvarı Bağlantı Yolu" projesinin (Tem KOU KAvşağı - Şehir Hastanesi Bağlantısı) imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

 • TEKLİFLER

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, BY-4 nolu Kça-Depolama Alanı-Sanayi Alanı ve çevresinde yer alan kullanımlarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.c.4.d uygulama imar planı paftası, 350 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25.c - G23b.25.d ve G23c.05.a nazım, G23.b.25.c.4.a – 4.d, G23.b.25.d.3.a - 3.b – 3.c – 3.d, G23c.05.a.2.b – 2.a uygulama imar planı paftaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisi içerisinde ve güneyinde yer alan yol tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 667 ada 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi,G22b.18d nazım imar planı paftası, 5497 ada ile 5587 ve 5588 adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi,G22.b18.b-19.a nazım, G22.18.b.3.c-19.a.4.d uygulama imar planı paftası, 751 ada 1 nolu parsel ve 738 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c.2.d-3.a uygulama imar planı paftaları, 534 ada 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22c.24d nazım imar planı paftası, 921 ada 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylanan "Darıca Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b4 ve G22.b.23a nazım imar planı paftaları, 2509 nolu parselde hazırlanan1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b çevre düzeni, G23b4 ve G23b.22a nazım, G23b.22a.4.b uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Derince Belediyesi, İbnisina Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b4, 1/5000 ölçekli G23.b.22.d nazım ve 1/1000 ölçekli G23.b.22.d.3.a-4.b uygulama imar plan paftaları, 483900-484400 yatay ve 4513500-4514200 dikey koordinatları arasında, Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı kapsamında yapılması planlanan metro istasyonu ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, Dİ 6 gelişme bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a Çevre Düzeni Planı, G23.a4 ve G23.a.22.a, 22.b nazım imar planı paftaları, Dİ11-D12 gelişme konut alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant pastasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Dilovası sınırları içerisinde yer alan Muallim-2 Mahallesi geçişine ait ek kamulaştırma sınırının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b.18.c.1.d uygulama imar planı paftası, 3935 ada 27 ve 28 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4.a, 4.b, 4.c imar planı paftaları, 4280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 631 sayılı kararları ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi,G22b-15c ve G23a-11d nazım imar planı, G22b-15c-2c-3a-3b-3c-3d-4b ve G23a-11d-1c-1d-4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.10.2017 tarih, 564 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi Mustafapaşa ve Hacı Halil Mahallesi, G22b-24b Nazım, G22b-24b-1a,1b,2a uygulama imar planı paftaları, Gebze - Darıca Hafif Raylı Sistem Hattı projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.d-25.a nazım imar planı paftaları,4518900-4517100 yatay, 449700-453600 düşey koordinatları arasında hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c-18.d nazım, G22.b.17.c.3.c, G22.b.18.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 2 ada 22 nolu parsel ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 752 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.4 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.18.d nazım imar planı paftaları, yaklaşık 17,2 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G.23.c.03.c.4.a ve G.23.c.03.c.4.b uygulama imar planı paftaları 652 ada 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.d.02.c-G23C1 nazım imar planı paftaları, 353 ada, 89, 60, 51, 92, 68, 69, 71 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yalı ve Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, G23.d çevre düzeni planı G23.d2, G23.d.04.c-G23.d.09.b nazım imar planı paftaları dahilinde, 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere Mevkii, G23.c.01d nazım ve G23.c.01.d.2d uygulama imar planı paftaları, 3885 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi,G23b.25d.1c uygulama imar planı paftası, 3241 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, 4934 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ""Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı"" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2017 tarih ve 739 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.02.c-02.d-07.a-07.b-07.c-08.a-08.d nazım imar planı paftaları, yaklaşık 178 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kefken ve Kurtyeri Mahalleleri, F24.d.10.a-10.b-10.c-10.d nazım imar planı paftaları, yaklaşık 215 hektarlık alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 35 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Aslanbey Mahallesi, G24d.6a nazım imar planı paftası, 262 ada 3, 4 nolu parseller ile 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03.c-G24d.04.d nazım imar planı paftaları, 714 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi (Eski Tepecik) sınırları dahilinde yer alan Konut Alanı ve Ticaret kullanımlı bölgede yoğunluk artışı yapılması ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "İlimtepe Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında hâlihazırda bulunan yolun revize edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, plan notu değişikliğine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nde idarelere yetki verilen hususlarda usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili Meclis Kararı alınması teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 1220 ada 5 parsel sayılı taşınmaz ve taşınmazın üzerinde bulunan 1187 m² kullanım alanlı 3 katlı hizmet binasının Çayırova Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılması ile ilgili teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 324 ada 6 parsel sayılı 146,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binanın imar planındaki amacına uygun olarak müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, 309. Sokak, No:99 adresindeki Uzuntarla Doğal Yaşam Alanı, Çocuk Hayvanat Bahçesi içinde bulunan işyerinin mevsimlik Kafeterya-Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere işletilmesinin Antikkapı A.Ş.’ ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi sınırları içinde bulunan Belediyemize ait 115 adet parselde toplam 200.932,05 m2 hissenin Karayolları Genel Müdürlüğüne devir edilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi mülkiyetindeki Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 2058 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Belediyemizce yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu binasının Çayırova Belediyesine devir edilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

 1. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli ili Kartepe Belediye Başkanlığına, 1 adet 1997 model Mercedes marka ve 1 adet 2007 model Isuzu marka otobüsün hibe verilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, Vatandaşımıza daha ekonomik, kaliteli, erişilebilir, verimli toplu taşıma hizmetinin sunulması amacıyla "ortak havuz kurulması ile toplu taşıma hizmeti verilmesi protokolü" yapma yetkisi ile ilgili teklifi,

 1. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hisselerinden oluşan, Uzuntarla mahallesi, 380 ada, 3 sayılı parsel üzerinde Kültür Merkezi binası yapım işinin Büyükşehir Belediyemiz ile Ortak Proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet ve Ataşehir mahallerinde Kapalı Pazar Alanı yapım işlerinin Büyükşehir Belediyemiz ile Ortak Proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Kadro İptal-İhdas, Kadro İptali ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.

 1. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı'nın, 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım