12 NİSAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/ 04/ 2014 Cumartesi günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Nisan ayı toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

En genç 2 üyenin katip olarak divana çağırılması.
Yoklama ve açılış (Saygı duruşu ve İstiklal Marşı).
13/03/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:

Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu.
GÜNDEM

========

SEÇİMLER:

1. Meclis I.Başkan Vekili Seçimi,

2. Meclis II.Başkan Vekili Seçimi,

3. Katip Üyeleri Seçimi,

Seçilen katip üyelerin divana geçmesi.

4. Encümen Üyeleri Seçimi,

5. İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri,

6. Birliklere Üye Seçimleri,

Türkiye Belediyeler Birliği üye Seçimi,
Marmara Belediyeler Birliği üye Seçimi,
Tarihi Kentler Birliği üye Seçimi,
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üye Seçimi,
Türk Dünyası Belediyeler Birliği üye Seçimi,
Kocaeli Fuar üyeliği seçimi,
Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği üye Seçimi.

SÜRE UZATIMI:

7. Plan ve Bütçe Komisyon’nun İlimiz Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemiz tarafından inşa edilen 35.000,00 m2 Tavşancıl Sahil alanı ve bu alan üzerindeki yapı ve muhdesatlar Belediyemizce değerlendirileceğinden Tavşancıl Sahil Park alanının Dilovası Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili yazısı,

8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23b25d3c-05a2b-05b1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele, İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi "e ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d09a1b uygulama imar planı paftası, 1457 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı güzergahında yapılan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, İlimtepe, Dereköy, Belen Bölgelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve değişikliği ile ilgili yazısı,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yazısı,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a nolu uygulama imar plan paftaları, İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c04d4a uygulama imar planı paftası, 171 ada ve 168 nolu adalar ile arasındaki imar yolu ve 174 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1036 adada ki tescil harici alan ile 1306 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 568 ada, 5602 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c4c-18b1b-18b2a-18b2b uygulama imar planı paftaları, Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesine ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c02c uygulama imar planı paftası, 2251 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4737 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım, G22b20d4c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 235 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d02a uygulama imar planı paftası, 4827 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5948 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4784 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b2d-2c uygulama imar planı paftaları, 4528 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 860 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c-19d2b uygulama imar planı paftaları, 4815 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d3a uygulama imar planı paftası, 75 ada, 66 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d2a-2d, 23b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7nolu parsel, 1873 ada, 2 nolu parselin doğusunda ki tescil harici alan, ile 1875 ada, 1 nolu parselin batısında ki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4540 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1882 ada, 2 nolu parsel, 5726 ada, 2,4 nolu parseller ile 1887 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c01d1c uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 11 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c08a1a uygulama imar planı paftası, 302 ada, 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23c2d-2a-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24c1a-1d uygulama imar planı paftaları, 409 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

45. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallesi, Gültepe Nekropolü, Miralay Mümtaz ve Eski İstanbul Caddesi, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.03.2014 tarih ve 1423 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

46. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 52 parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1332 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

47. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c-G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c, 2.d, 4.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.02.2014 tarih ve 1393 sayılı kararı ile ilgili teklifi,

48. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenen alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

49. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, İhsaniye Köyü, G23d12b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 506 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

51. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan K1 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

52. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan K2 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 561 sayılı kararı ile onaylanan K3 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 562 sayılı kararı ile onaylanan K4 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1,5,6,7 nolu parseller ile 105 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 295 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, "Maşukiye-Sapanca İl yolu D-100 Ayrımı Acısu Yaya Üst Geçit Köprüsü Projesi" nin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24a21c4b uygulama imar planı paftası, 169 ada, 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a3d uygulama imar planı paftası, 115 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 566 sayılı meclis kararı ile onaylanan Sanayi Alanlarına ait yapılan itirazla ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01a1a-1b-1c-1d,01a2b-2c uygulama imar planı paftaları, Hipodrum alanı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d03c4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2395,2018,1021,1022 ve 1024 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2d uygulama imar planı paftası, 2383 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d08a2a uygulama imar planı paftası, 198 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile 1750 ada 41 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 31 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21c4a uygulama imar planı paftası, 919 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait, Dilovası İlçesi, Çerkeşli köyü,122 ada 2 parseldeki taşınmazın Belediyemize bedelsiz devir edilmesi ile ilgili teklifi,

69. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, “Hereke Kaynağından Su Temin Projesi” kapsamında Orman Müdürlüğü’ nce hesaplanarak uygun görülecek orman alanın izinlerinin alınması ve izin hususunda tahakkuk edecek bedellerin Belediyemiz bağlı kuruluşlarından İSU Genel Müdürlüğü’nce ödenmesi ile ilgili teklifi,

70. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Muhtelif yerlerde Belediyemiz adına tescilli bulunan 50 adet iş yeri nitelikli taşınmazların satılması işlemleri ile ilgili teklifi,

71. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi-Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje alanında kalan mülkiyeti maliye hazinesine ait 492 ada 1 parsel sayılı ve 492 ada parsel sayılı taşınmazların, Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

72. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm alanında Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 558 ada 27 parsel sayılı ve 558 ada 28 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

73. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Kocaeli Fuar Alanı içinde Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine adana tescili 558 ada 16 parsel sayılı ve 17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

74. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1805 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

75. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3338 ada1 nolu parselde kat mülkiyetli, cilt 68, sahife 6715’te tapuya tescili 6/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, A1-4 B Blok, zemin kat 26 nolu bağımsız bölümün Hak sahibine devir edilmesi ile ilgili teklifi,

76. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova İlçesi, 528 nolu bölme içinde kalan 196.836 Ha.’ lık Kuştepe Mesire Alanının Çayırova Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis süresinin uzatılması ile ilgili teklifi,

77. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi, Tahtalı köyü, Köyiçi mevkii, 3599 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki “Beş Divanlı Rıza Bey Konağı” isminin muhafaza edilmesi ve kamu yararı hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla bedelsiz olarak Belediyemiz adına bağış olarak alınması ile ilgili teklifi,

78. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Şevketiye Köyünde, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘Gölcük İlçesi, Şevketiye Grubu İsu Tip 200 İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’ kapsamında Arıtma Alanı Orman izinlerinin alınması i ile ilgili teklifi,

79. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Yeni Mahalle 2814 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 168/6938 oranındaki(168 m²)hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı-Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

80. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İSU tarafından dere ıslahı ve yatırımlarının devam etmesi ile ilgili teklifi,

81. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili teklifi,

82. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Danışman ücretleri ile ilgili teklifi,

83. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, tüm Daire Başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temini, yeknesaklığın sağlanması ve verimli kullanımına yönelik koordinasyonunun oluşturulması amacıyla yıllara sari olarak hizmet alımı yapılması ile ilgili teklifi,

84. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli’nde şubesi bulunan kamuya yararlı dernekler ve meslek odaları ile düzenlenecek taslak protokol hükümleri çerçevesinde projelendirilmesi ve protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

85. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ nın, Ambulans Hasta Nakil Hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle satın alınması ilgili teklifi,

86. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılı gelir kalemlerinin 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifi,

87. Zabıta Dairesi Başkanlığının, Özel Güvenlik Hizmetinin yılara sari olarak satın alınması ile ilgili teklifi,

88. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 23 Nisan Festivali ile ilgili Ödül ve Etkinlikler ile ilgili teklifi,

89. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Park ve Yeşil alanların Bakım Hizmeti İhalesi ile ilgili teklifi,

90. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “65 Yaş Üzeri Ücretsiz Seyahat Kartları” ile ilgili teklifi,

91. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze ve Kandıra İlçelerindeki Parkomat ve açık otoparkların Belde A.Ş. tahsisi ilgili teklifi,

92. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ile ilgili teklifi,

Başkanlık Divanına Meclis 1. Başkan Vekilinin geçmesi.
93. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın, 2013 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım