12 Nisan 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi
gereğince 12.04.2005 Salı Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda Olağan olarak toplanacaktır.
Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı Salonunda
toplantıya katılmanızı rica ederim.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M
=========================
1-Yoklama
2-15.03.2005 tarihli tutanak özetinin okunması
3-Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar hakkında Personel ve Eğt.Dai.Bşk.nın yazısı,
4-Personelden müdür ve üstü unvanlı olanların atamaları ile ilgili Eğt.Kültür,Gençlik ve Spor Kom.raporu
5-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Danışmanlık Hizmetleri, Danışmanlık Hizmet Alımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
6-Alikahya Belediyesi vergi ve harçlara ilişkin tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
7-Kuruçeşme Belediyesi ilan ve reklam vergisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
8-Kuruçeşme Belediyesi işgaliye harcı tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
9-Ulaşlı Belediyesi işgaliye harcı tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
10-Uzunçiftlik Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
11-Gölcük Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
12-Yalakdere Belediyesi işgal harcı tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
13-Eşme Belediyesi vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
14-Hereke Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
15-Yeniköy Belediyesi vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
16-İhsaniye Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
17-Şekerpınar Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
18-Arslanbey Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
19-Körfez Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
20-Dilovası Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
21-Gebze Belediyesi imar durumu talebine ilişkin harçlar ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
22-Saraybahçe Belediyesi pazar yerleri tezgah tahsis ücreti ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
23-Saraybahçe Belediyesi harita ve kadastro ile İmar Müd. ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,
24-Saraybahçe Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
25-Körfez Belediyesi, bina inşaat harcı ve çeşitli harçlara ilişkin tarife ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,
26-Halıdere Beld. ilan reklam ve ölçü tartı aletleri muayene harçları tarifesi ile ilgili Tarifeler Kom.raporu
27-Yuvacık Belediyesi ilan ve reklam vergisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
28-Yuvacık Belediyesinin hafta tatili günlerinde çalışma ruhsatı harcı ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,
29-Yuvacık Belediyesi çeşitli harçlar tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
30-Yuvacık Belediyesi imar hizmet ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu
31-Yuvacık Belediyesi çeşitli hizmet ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
32-Tavşancıl Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
33-Maşukiye Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
34-Maşukiye Belediyesi 2005 yılı maktu ceza talimatnamesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
35-Büyükderbent Beld.si 2005 yılı maktu ceza talimatnamesi ile ilgili Tarifeler Kom.raporu,
36-Acısu Belediyesi 2005 yılı maktu ceza talimatnamesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
37-Bekirpaşa Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
38-Kirazlıyalı Belediyesi vergi ve harç tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
39-Bahçecik Belediyesi ilan ve reklam vergisi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
40-Bahçecik Belediyesi bina inşaat harcı ve çeşitli harçlara ilişkin tarife ile ilgili Tarifeler Kom.raporu
41-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Harita ve Kadastro Şube Müdürlüğü`nün hizmet ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
42-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğüne ait hizmet ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
43-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zemin İnceleme Deprem İnc.Şb.Müdürlüğü`nün hizmet ücret
tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonunun raporu,
44-Metropol İş merkezi 4.katında bulunan nikah salonu ile ilgili Hukuk-Plan Bütçe Kom.ortak raporu,
45-Belsa Plaza iş merkezi 3.blok 9.katta bulunan belediyemize ait 6-7-8-9-10-11-12-20 nolu bürolarile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonunun ortak raporu,
46-Saraybahçe Bel.başkanlığının Gülen Yüzler Özürlüler rehabilitasyon merkezi ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonunun ortak raporu,
47-Gayri Sıhhi Müesseseleri Yönetmeliği ile ilgili Çevre ve Hukuk Komisyonunun ortak raporu,
48-Tavşancıl Belediyesi Eşref Öner`in önergesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
49-Gebze Belediyesi Çevre Kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,
50-Terminal giriş çıkış ücretleri ile ilgili Tarifeler ve Ulaşım Komisyonu ortak raporu,
51-Yazlık – İzmit arasında 4 adet toplu taşıma hattı ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonunun ortak raporu,
52-Sarımeşe-İzmit arasında 3 adet toplu taşıma hattı ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonunun ortak raporu,
53-Şekerpınar-Gebze hattında 4 adet toplu taşıma hattı ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Kom.ortak raporu,
54-Kocaeli Kent Birlik İmar sanayi ve Tic.Ltd.Şti.sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Kom.raporu,
55-Kocaeli Belediyeler Birliği sigorta aracılık hizmetleri Ltd.Şti. sermaye artırımı ile ilgili Plan ve
Bütçe Komisyon raporu,
56-Toplu Taşım Araçları Yönetmeliğinin 20.maddesindeki araç yenileme taleplerindeki koltuk
artırım bedelleri ile ilgili Ulaşım ve Bütçe Komisyonunun ortak raporu,
57-Zemin açma harcı ile ilgili Tarifeler ve Alt Yapı Komisyonu ortak raporu,
58-Yuvacık Belediyesinin isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar,Bayındırlık ve Türlü İşler
komisyonu ortak raporu,
59-Suadiye Beld.mahalle isim değişikliği ile ilgili ilgili İmar,Bayd.ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu,
60-Yeniköy Belediyesinde isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar,Bayındırlık ve Türlü İşler
komisyonu ortak raporu,
61-Bekirpaşa Beld.ErenlerMah.isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilg.İmar-Bayd.ve Türlü İşl.Kom.ortak raporu
62-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında nüfusu 10.000 üzerinde olan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine yönelik otopark ek yönetmeliği ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Ulaşım Komisyonu ortak raporu,
63-Seka ile ilgili inceleme komisyon raporu,
64-Gebze Belediyesi, Revizyon İmar Planları hükümlerinin Konut alanları kısmının 6. maddesi ve Kentsel Çalışma Alanları kısmının 7. maddesinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
65-Gebze Beld.Hacıhalil Mah.3 pafta, 376 ada, 83 nolu parselin ayrık nizam 5 kat olan yapılaşma koşulunun blok nizama dönüştürülmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayd.Kom.raporu
66-Gebze Belediyesi, G2218d2a ve G2218d2d uygulama imar planı paftası, 1813 ada, 3 ve 4 nolu parselin Akaryakıt İstasyonu olan kullanımına LPG İkmal İstasyonu ilavesinin nazım imar planına işlenmesi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
67-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b20d3d nazım imar planı paftası, 4478 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin ticaret olan kullanımının küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
68-Çayırova Belediyesi, G2218b4b pafta, 1020 ada 8 nolu parselde ayrık düzen olarak konut + ticaret alanında kalan parselde kütle düzeninde blok yapılaşma yapılarak uygulama imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
69-Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
70-Çayırova Belediyesi, G22b19d pafta, 1825 ada, 4 parsel, 1826 ada 1 parsellerin park ve Üniversite olan kullanımının Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi şeklindeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
71-Çayırova Belediyesi ,G22b19d nazım imar planı paftası, 1626 ada, 8,9,16,17,18 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
72-Derince Beld. G23b22c3a-3b pafta, 2292 ada, 12 nolu parsel, 2320 ada ,11 nolu parselde
şuyulandırmanın bozulması sonucu mevcut yapılaşmaya uygun plan değişikliğine ait İmar-Bayd.Kom.raporu
73-Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb, 31J-IIIc uygulama imar planı paftaları, 146 ada, 3 nolu parselin Ağaçlandırılacak alan olan kullanımın kaptaj- arıtma tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
74-Yuvacık Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23c 4c, G23c 4c 2d uygulama imar planı paftası, 100 ada, 1 parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
75-Uzunçiftlik Belediyesi, G24b-02d-1d uygulama imar planı paftasında Sapanca ayırımı Uzuntarla arasında mevcut D100 Devlet yolu ikileme projesi kapsamında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü` nce gerekli görülen değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
76-Saraybahçe, Körfez Mahallesi, 19N-IId uygulama imar planı, 3212 ada, 1nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
77-Saraybahçe Karabaş Mahallesi, 19N-Ic uygulama imar planı, 16 kadastro paftası, 1044 ada, 111nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
78-Saraybahçe, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı, 1841 ada, 1 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
79-Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı, 2179 ada, 11 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
80-Derbent Belediyesi, 7 pafta, 262 nolu parsel üzerinde bulunan İlköğretim okul alanı ile İlgili Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
81-Uzunçiftlik Belediyesi, G24-d-01-b nolu nazım imar planında sosyal konut amaçlı yapıların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
82-Saraybahçe Belediyesi Cedit Mahallesi, 20N-IVc uygulama imar planı,4159 ada, 12 numaralı parselin yapılaşma şartının ön bahçesiz bitişik nizam olarak teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. Raporu,
83-Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ivc uygulama imar planı paftası, 3061 ada, 7 nolu parseldeki Sağlık Tesisi Alanının konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
84-Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-Id uygulama imar planı paftası,39 ada 1 parsel, 146 ada 1 parselin Karayolları Kamulaştırma Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

85-Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi,18N, 19N nazım imar planı paftaları, 18N-Iıa, 19N-IIId uygulama imar planı paftaları,, 3413 ada, 6 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.Raporu,
86-Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19O nazım imar planı, 19O-Ic uygulama imar planı, 1495 ada, 1 parseldeki Atılım Lisesi alanında yapılan nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
87-Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, G23b-19c-Ivd, G23b-19c-IVc uygulama imar planı paftaları, 27 kadastro paftası, 2746 parselde yapılan plan değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
88-Suadiye Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
89-Ulaşlı Beld.G23d-04c-3a uygulama imar planı paftasında yer alan ark alanı ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
90-Yalakdere Beld.32L nazım imar planı paftası, 1474 parseldeki Kültür Tesis Alanı ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu
91-Akçat Belediyesi, G23d-13c nazım imar planı paftası 146 ada, 1 parsel üzerindeki İlköğretim tesis alanının Kültür Tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
92-Ulaşlı Belediyesi, G23d-05d nazım imar planı paftası, G23d-05d-4a-b-c-d uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan park ve spor tesis alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
93-Karamürsel Belediyesi, G23d-07b nazım imar planı paftası, G23d-07b2c uygulama imar planı paftası 191 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alanresmi Kurum Alanı olan alan kullanımın Park Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
94-Fenni Mesul kayıtlarının tutulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
95-Teknik olarak ikiden fazla kat yapılması mümkün olmayan yapıların denetimi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
96-Ruhsat süresinin uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
97-Köy Statüsündeyken yapılan yapıların İnşaat İzinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
98-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
99-Gebze Belediyesi, Hürriyet Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
100-Gebze Belediyesi, G22b24a-b pafta, 5678 ada 1 nolu parselin sanayi olan kullanımının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
101-Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31JIIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
102-Bekirpaşa Belediyesi,M.Alipaşa Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-IIa, 20N-IIIc, 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 3230 ada,23 parsel, 697 ada, 3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,14,15,16 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
103-Karşıyaka Belediyesi,G23c-09b nazım imar planı üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
104-Saraybahçe Beld.Kabaoğlu köyü, 20M nazım imar planı paftası, 20M-Iıb uygulama imar planı paftası üzerindeki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda yapılan imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayd.Kom yazısı,
105-Akmeşe Belediyesi, Sapakpınar mevkii,G24a-19b-4a uygulama imar planı paftası, 420, 460, 380 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
106-Saraybahçe Belediyesi Ömerağa Mahallesi, 19N-1a uygulama imar planı, 12 pafta, 273 ada, 154 ve 1156 numaralı parsellerin imar hattının düzeltilmesi ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
107-Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi, 19M nazım imar planı 19MIIb-19MIIc uygulama imar planlarının bulunduğu kesimin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayd.kom yazısı,
108-Saraybahçe Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
109-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları mevkii,20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia, 20O-Ic, 20O-Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
110-Köseköy Belediyesi nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
111-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi sınırlarında ki konut alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
112-Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde kentin merkezi ve kuzeyi arasındaki mevcut imar yolunun güçlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
113-Saraybahçe Bel.park isimleri verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu yazısı,
114-Felluce Direniş Parkı isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlıl ve Türlü İşler Komisyonu yazısı,
115-Mülkiyeti Belediyeye ait Alikahya 20-0-3 d pafta,4840 ada,1 nolu parselde spor tesisi yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
116-Sesli görüntülü kayıtlar ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı`nın Yazısı,
117-Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine Bankalar nezninde kefil olunmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı`nın yazısı,
118-Belediyemize Devir işlemleri tamamlanan 39 memur kadrosunun ihdası ile ilgili Personel ve Eğt.Dai.Bşk.nın yazısı,
119-Belediyemize Devir işlemleri tamamlanan 268 işçi kadrosunun ihdası ile ilgili Personel ve Eğt.Dai.Bşk.nın yazısı,
120-Gebze Beld.Güzeller Mah.G22b19c nazım imar plan paftası, 4176 ada 2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerde uygulama imar planında Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değişiklik yapılmasına dair İmar Daire Başkanlığının yazısı,
121-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a pafta, 4523 ada 1 nolu parselde bulunan Akaryakıt Bakım İstasyonuna LPG ifadesinin ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
122-Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 663 ada 17 nolu parselin yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili ait İmar Daire Başkanlığının yazısı,
123-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah. G22b24b1a pafta 4353 ada 9parsel, G22b24a2b pafta, 4359 ada 8 parsel, G22b19c4c pafta 33 ada 34 nolu parsellerde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasına dair ait İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
124-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b2a nazım imar planı paftası, 788 ada, 13 nolu parselin konut olan kullanımının Özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
125-Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b2a Nazım İmar Planı Paftası, 1552 Ada,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin konut olan kullanımının özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başk.nın yazısı
126-Gebze Beld.Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair ait İmar Dai.Bşk.yazısı,
127-Gebze Belediyesi,Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a pafta, 2738,2749,2747,2469 nolu adaların konut olan kullanımının Semt Pazar Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
128-Gebze Belediyesi Tatlı kuyu kavşağının nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi ile i1gili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
129-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 1950 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin konut olan kullanımının park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
130-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 155,156 ada arasındaki yol genişliğinin değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
131-Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 L-2d pafta, 720 ada, 1,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin konut ve ticaret olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
132-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K-2a pafta, 1055 ada, 1 nolu parselin çocuk bahçesi olan kullanımının sağlık tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
133-Darıca Belediyesi, Revizyon uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan değişikliğeait İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
134-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b pafta, 174 ada 1 nolu parselin, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parsellerin konut olan kullanımlarının konut+ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
135-Dilovası Belediyesi,Orhangazi Mahallesi, G23a21b3a pafta, 42 ada, 22 nolu parsel, 46 ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 44ada, 20,21 nolu parseller, 47 ada 1,6 nolu parseller, 48 ada, 1,8 nolu parseller, 49 ada 1,6,7 nolu parseller, 50 ada, 3 nolu parsel, 54 ada, 3,4,5,6,7 nolu parseller ve 55 ada 1,5,7,8 nolu parsellerin konut olan kullanımının konut+ticaret olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
136-Çayırova Belediyesi, G22b18b3b pafta 2058 ada 1,2,7 nolu parseller, 2013 ada 2 nolu parselin konut olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
137-Çayırova Belediyesi, G22b18b2c-19a1d-19d1c pafta, 2044 ada 1 nolu parselin sanayi olan kullanımının park alanına, 2042 adanın park olan kullanımının sanayiye dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
138-Şekerpınar Belediyesi, revizyon nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
139-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
140-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 165 2ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
141-Gebze Beld.Balçık ve Pelitli sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Bşk.yazısı
142-Çayırova Belediyesi, 2062,2065,6066,6068,2069 adalarda Toplu Konut Bölgesinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
143-Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-2c uygulama imar planı, 750 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
144-Bahçecik Belediyesi,Maşatlık mevkii,G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 11 pafta, 1002, 1071 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
145-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIb uygulama imar planı paftası,429 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
146-Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası üzerinde yer alan AğaçlandırılacakAlan, Park Alanı ve Manzara Teraslı Dinlenme Tesisleri Alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
147-Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit-Yalova Devlet Yolu ile Yuvacık Döngel Kalıcı Konutlar arasında yapılacak Döngel Bağlantı yolu projesine uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
148-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi,pafta, 290 ada, 1 parselde yapılacak olan Akaryakıt Tesis Alanı ile ilgili ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
149-Kuruçeşme Belediyesi`ne ait uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
150-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, Durhasan köyü, 20O nazım imar planı paftası,20O-Ic, 20O-Ivb uygulama imar planı, 669 ada, 1 parselin Resmi Kurum alanı olan kullanımın Park ve Dinlenme Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı ,
151-Maşukiye Belediyesi nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
152-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03a-3b, G24d-03b-4a imar planlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
153-Uzuntarla Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4c, G24d-03b-3a, G24d-03b-3d uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
154-Uzuntarla Belediyesi, Kazakburun Mahallesi, G24d-04a-3a, G24d-03b-4c, G24d-04a-4b,G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
155-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-3b, G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının 465 sayılı yazısı,
156-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
157-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
158-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-1c uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
159-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
160-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-4b, G24d-04a-4a, G24d-04a-4d, G24d-03b-3b, G24d- 03b-3c uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmarDaire Başkanlığının yazısı,
161-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yere kadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
162-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IId uygulama imar planı paftası, 2826, 2827,2828, 2829 nolu adalarda yan bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
163-Bekirpaşa Belediyesi,Kadıköy Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVb, 20N-Ic, 20N-IId, 20N-IIIa uygulama imar planı paftaları üzerindeki Akçakoca Toplu Konut Alanında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
164-Arslanbey Belediyesi sınırları dahilindeki Arslanbey Toplu Konut alanlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
165-Yeniköy Belediyesi, Batakçukur mevkiinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
166-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle(Cumhuriyet) sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğü`na ait alanda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
167-Saraybahçe Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi, 19 M nazım imar planı paftası, 19MIIb-2c uygulama imar planı, 219 ada 1ve 22 nolu parsellerin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
168-Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
169-Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, Kerpe mevkiinde ki plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
170-Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
171-Köseköy Beld.Belediye Hizmet Tesis Alanı ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı,
172-Derince Beld.G23b22a3d, G23b22d2a 1908 ve 2103 nolu parsellerin ortaöğretim alanın bir kısmının ve park alanının tamamımın spor alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
173-Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası 757 ada,6,10,14 nolu parselerin ticaret alanı olan kullanımının sağlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
174-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d –G.23.c.02.c nazım imar plan paftaları, G.23.c.02.c.2.c -G.23.c.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan konut adalarının kullanımın konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.
175-Ulaşlı belediyesi, mevcut nazım imar planlarında yer alan yoğunluk kararları ile mevcut uygulama imar planlarında yer alan yoğunluk kararları arasındaki çelişkilerin düzeltilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.,
176-1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.,
177-Gebze Beld.Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
178-Darıca Belediyesi Tuzla Caddesi isminin “Ecmel SUNEAR”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı
179-Dilovası Beld.sınırları dahilinde Çerkeşli köyü civarı,çevre yolu durumundaki alternatif yola “Malazgirt Caddesi”isminin verilmesi İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
180-Uzuntarla Beld. Sarımeşe Mah.isminin “Bağdat Mahallesi”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk.nın yazısı
181-Saraybahçe Belediyesi Topçular Mahallesinde isimsiz sokaklara “Emir Sokak”ve “Fırtına Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
182-Otopark ek Yönetmelik taslağıile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
183-Kandıra Belediyesi Ortak Proje kapsamına alınması,çalışmaların birlikte yürütülmesi ve konuyla yapılacak Kamulaştırmalar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı,
184-Gölcük Belediyesi Ortak Proje kapsamına alınması,çalışmaların birlikte yürütülmesi ve konuyla yapılacak Kamulaştırmalar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve istimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı,
185-İzmit Yenimahalle 19.L.II.d pafta,2830 ada 1 nolu 1110.00 m2 ve 2 nolu 2073.00 m2 miktarındaki parseller hakkında Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İst.Daire Bşk.yazısı
186-Teşkilat Kuruluş Şeması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,
187-Bilboartlar ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
188-İhsaniye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
189-Köseköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
190-Akmeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
191-Kandıra Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
192-Kızderbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
193-Çayırova Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
194-Karşıyaka Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
195-Yalakdere Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
196-Kuruçeşme Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
197-Büyükderbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
198-Kullar Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
199-Suadiye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
200-Köseköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
201-Hisareyn Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
202-Acısu Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
203-Dereköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
204-Saraybahçe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
205-Yazlık Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
206-Sarımeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
207-Kirazlıyalı Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
208-Alikahya Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
209-Uzunçiftlik Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
210-Yuvacık Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
211-Ereğli Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
212-Uzuntarla Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
213-Köseköy Beld.Belediye Gelirlerinin taksit zamanlarının belirlenmesi ile ilgili Hesap işleri Daire Başk.nın yazısı,
214-Akmeşe Belediyesi ücret tarifesi ile ilgili Hesap işleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım