12 Mayıs 2006 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 12.05.2006 Cuma Günü saat 15.00`da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M
===========
Yoklama,

1- 14.04.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

Meclis Bilgisine sunum :

2- Personelden Müdür ve Üstü Ünvanlı olanlar meclisin bilgisine sunumu ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,

Komisyon Raporları :

3- Taşınmaz Mal Tahsisi ve Ortaklaşa Bina Yapımı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
4- Kent Mobilyaları İşletme hakkı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
5- Yahya Kaptan İş Merkezi Dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
6- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
7- İzmit Merkez İlçeye bağlı Çağırgan Köyü ile İzmit Merkez İlçenin arasında toplu taşımacılık yapılması için 1 adet hattın kiralanması ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyon Ortak raporu,
8- Kocaeli İline bağlı Örnek Köyünden İl Merkezine ve Arslanbey Beldesine toplu taşımacılık yapılması için 1 adet hattın kiralanması ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyon Ortak raporu,
9- Kandıra Kırkarmut Köyü ve kandıra İlçeleri arasında Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyon Ortak raporu,
10- Gebze-Beylikbağı-Cumhuriyet,Gebze-Yenimahalle toplu taşım hatları ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyon Ortak raporu,
11- Müeyyideler ile ilgili Altyapı ve Büyükyatırımlar-Hukuk Komisyon Ortak raporu,
12- Özürlüler Şube Müdürlüğünün Yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Türlü İşler Komisyon Ortak raporu,
13- Çevre Koruma Daire Başkanlığının Görev,Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili Hukuk-Çevre ve Sağlık Komisyonu Ortak raporu,
14- K.B.B Reklam İlan ve Tabela Yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve İmar Komisyonu Ortak raporu,
15- Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
16- Telefon Limitleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
17- 2006 yılı Belediyelere ve gruplara göre Otopark Bedelleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
18- Ümmiye Köyünde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,
19- Hasaneyn Köyünde isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,
20- Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği 25.madde revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
21- Otopark Ek Yönetmeliği 3.madde içerisinde geçen 4/m ibaresinin 4/1 olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar-Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak Raporu,
22- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 4412 ada, 7 ve 8, 4419 ada, 7 ve 8 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
23- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1834 ve 1824 nolu adaların kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolunun güzergahında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
24- Bekirpaşa Belediyesi, 21O nazım imar planı paftası, 21O-IVb uygulama imar planı paftası üzerindeki yapılaşmaya kapatılan alanlarda yapılan jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüdler doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
25- Bekirpaşa Belediyesi, Erenler Mahallesi 20N Nazım imar planı paftası, 20N-IVb uygulama imar planı paftası sınırları dahilindeki kentsel dönüşüm alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
26- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIb uygulama imar planı paftası, 542 ada 161 nolu parselde teklif edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
27- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, (tapuda Gündoğdu) 21O nazım imar planı paftası, 21O-IVd uygulama imar planı paftası, 108 ada, 2,5,10,11,12 nolu parsellerdeki Özel Yurt Alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
28- Bekirpaşa Belediyesi, Yassıbağ Köyü, Yukarı Açmalar Mevkii, 24 pafta, 2188 parseldeki yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ve ticaret alanının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
29- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 20.O nazım imar planı paftası, 20.O-IVc uygulama imar planı paftası, 3061 ada, 7 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
30- Bekirpaşa Belediyesi, Y.Kaptan Mahallesi, 19.O nazım imar planı paftası, 19O-Ib uygulama imar planı paftası, 1551 ada, 1 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
31- Maşukiye Belediyesi, G24d-03c nazım imar planı paftası, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906 ve 2907 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a, G23c-09a-3b, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftaları, 20 kadastro pafta, 3741 parselde teklif edilen imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
33- Köseköy Belediyesi, 19O (G24a-21d) nazım imar planı paftası, 19O-IIIa uygulama imar planı paftası, 367 ada, 2 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
34- Kullar Belediyesi, G23b-25d ve G23c-05a nazım imar planı paftaları üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35- Suadiye Belediyesi, G24d-01c, G24d-02d nazım imar planı paftaları, G24d-01c-2c, G24d-01c-3a, G24d-01c-3b, G24d-01c-3c, G24d-01c-3d, G24d-02d-1a, G24d-02d-1b, G24d-02d-1c, G24d-02d-1d, G24d-02d-4a, G24d-02d-4b ve G24d-02d-4d uygulama imar planları üzerinde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
36- Uzuntarla Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi, 106 ada, 12 nolu taşınmazda teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
37- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1185 ada, 23 ve 41 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
38- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1735 ada 2 nolu parsel, 1687 ada 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
39- Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, 30K nazım imar planı paftası, 30KIVd uygulama imar planı paftası, 2299 ada, 28 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
40- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a2c-24b1d uygulama imar planı paftası, 1892 ada, 8 nolu parsel, 1894 ada, 3 nolu parsel, 1896 ada, 6 nolu parsel, 1895 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
41- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
42- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b1b-2a uygulama imar planı paftaları, 5742 ada, 4 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
43- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a-24b nazım imar planı paftaları, G22b24a3b ve G22b24b4a uygulama imar planı paftaları, 2357 ada, 1 nolu parsel, 889 ada, 5 nolu parsel ve 887 ada, 3 ile 4 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
45- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde, 23 pafta, 920 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
46- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1936 ada 14 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
47- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.4.b uygulama imar plan paftası, 481 ada, 65 parsel ve 441 ada, 260 ada 65 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
48- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası, Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
49- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07.a.4.b uygulama imar planı pafta, 674 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
50- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.d nazım imar planı paftası, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar plan pafta, 7 kadastro pafta, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
51- Dereköy Belediyesi, Köyaltı Mevkii, G.23.d.07.d nazım imar planı pafta, G.23.d.07.d.2.a uygulama imar planı pafta, 7 kadastro pafta, 195 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
52- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 1687 ada, 1 no`lu parsel ile 936 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no`lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,

Komisyon Yazıları (Süre Uzatımı)

53- Uyuşturucu ile ilgili Komisyon yazısı,
54- Balıkçılık Komisyonu yazısı,
55- Gebze-Gaziler,Yavuzselim-Emlakbank ve Mutlu Kent ile Gebze-Arapçeşme Gençlik caddesi,Kirazpınar-Barış mahallesi Küçüksanayi Sitesi ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyonu Ortak yazısı,
56- Planlama Şube Müdürlüğü`nün gelir kalemlerinin arttırılması ile ilgili Tarifeler Komisyon yazısı,
57- Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa-Tepecik Mahallesinde isim değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu Ortak yazısı,
58- Asma Katlı yapılar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
59- İzmit Merkez Arslanbey İlk Kademe Belediyesi Yeşilkent Semti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
60- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199, 200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
61- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
62- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftası, 6693 nolu parselin konut ve tarım alanı olan kullanımlarının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
63- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c-05a nazım imar planı paftası, 480 ada, 643 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
64- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
65- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva-İstanbul Cad. Ahmetali Cad., ve Taşocağı cad. üzerinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
66- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki DDY alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
67- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
68- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
69- Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
70- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IIId uygulama imar planı paftası, 3629 ada, 20 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
71- Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
72- Darıca Belediyesi, 30.K nazım imar planı paftası, 2127 ada, 3,4,5,6,7,8 ve 9 nolu parsellerde nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
73- Darıca Belediyesi, 30J nazım imar planı paftası, 30J3b uygulama imar planı paftası, 10143 parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
74- Darıca Belediyesi, 126 pafta, 5418, 5419, 5424 ve 5340 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
75- Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21, 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
76- Gebze Belediyesi, Anibal Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
77- Gebze Belediyesi, Sultanorhan mahallesi Uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
78- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
79- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, 5735 ada 3 nolu parsel ile 292 ada 27 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
80- Gebze Belediyesi, G22b17c-18d nazım imar planı paftaları, 2 ada, 15 ve 19 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
81- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 930 ada, 18(eski 3,11,1,2,13, ve 14) nolu parselde yapılan değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
82- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde, 41 pafta, 820 ve 822 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
83- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 25 pafta, 521, 522, 523, 524 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
84- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolualtı mevki, G.23.d.08.a - 8.b nazım imar plan paftaları, G.23.d.08.a.3.b ve G.23.d.08.b.4.a uygulama imar plan paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parseller de hazırlanan ilave uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
85- Derince Belediyesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-1-b 3-a ve uygulama imar planı paftaları,3992 ve 3993 nolu adalar ile, 9 pafta, 278,279,290,291 ve 295 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
86- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23-b-22-c nazım imar planı paftası, G23-b-22-c-2-b uygulama imar planı paftası, 2370 ada, 1 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,

Dairesinden Gelen Evraklar :

87- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d-01b-2c, 2d uygulama imar planı paftaları üzerindeki 11.04 ha.lık alanın toplu kont alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
88- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19N-IIb uyg. İmar planı, 3273 ada, 3 parseldeki Akaryakıt Tesis Alanına LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
89- Kuruçeşme Belediyesi uygulama imar planı notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
90- Uzuntarla Belediyesi, Kazakburun Mahallesi, G24d-04a-4d uygulama imar planı paftası, 175 ada, 54 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu+ LPG olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
91- Kuruçeşme Belediyesi, 19L-IIa uygulama imar planı paftası, 2067/11, 20L-IIId uygulama imar planı paftası 2127/1 parsel ve20L-IIId uygulama imar planı paftası 2060/22 parselde yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
92- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesi, G23c-03c, G23c-08b nazım imar planı paftaları, G23c-08b-2a, G23c-08b-2 uygulama imar planı paftaları üzerindeki ENH güzergahında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
93- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, Ağva-İstanbul Caddesinde 30L-IVa uyg. İmar planı paftası, 480 ada, 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-15 nolu parsellerin Akary.Serv. ve LPG istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
94- Arslanbey Belediyesi, Atakent Toplu Konut Alanının kuzeyindeki eski Suadiye şosesinin 22m.lik imar yolunda yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
95- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a uygulama imar planı paftası, 4317- 4318 parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
96- Yuvacık Belediyesi, G23c-04c, G23c-05d nazım imar planı paftaları, G23c-04c-2c, G23c-04c-2b, G23c-05d-1a, G23c-05d-1b, G23c-05d-1c, G23c-05d-1d, G23-05d-2a, G23-05d-2b, G23-05d-2c, G23-05d-2d uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan uyg. İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
97- Uzuntarla Belediyesi, G23d-03b, G24d-04a uygulama imar planı paftaları üzerindeki karayollarına ait alanlarda yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
98- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-Ib uygulama imar planı, 1128/ 47 ve 20 nolu parselin okul alanına dahil edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
99- Saraybahçe Belediyesi, Kabaoğlu köyü, Malta mevkii, 20N-Ib uygulama imar planı paftası üzerinde nato boru hattı güzergahı ve güvenlik mesafesinin işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
100- Kuruçeşme Belediyesi, Kocatepe Mah, G23b23b nazım, G23b23d2b uygulama imar planı paftası,2047 ada 2 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
101- D-100 karayolu güzergahındaki kavşak projeleriyle ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
102- Yeniköy Belediyesi, Merkez Mahallesinin batısında yer alan ve planlarda küçük sanayi alanı olarak görünen alanın konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
103- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesinde afete maruz bölge ilan edilen alanın kimyevi madde içermeyen sanayi alanı olarak düzenlenmesi İmar Daire Başkanlığının yazısı,
104- Yeniköy Mahallesi, Merkez Mahallesi, G23c-08b nazım, G23c-08b-2b uygulama imar planı paftaları üzerinde kentsel rekreasyon alanının kapalı spor salonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
105- Köseköy Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftasında yeralan 275,276,279,280,281,283,284 nolu parsellerde küçük sanayi sitesi yapılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
106- Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a, G23d-01b nazım imar planı paftaları, G24d-02a-4c, G23d-01b-3c uygulama imar planı paftaları, 143, 144, 789 ve 833 nolu imar adalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
107- Sarımeşe Belediyesi, G24d-02a nazım imar planı paftası, G24d-02a-4a uygulama imar planı paftası, 516, 517, 518, 519 ve 520 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
108- Yuvacık Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c-05c, 05d nazım imar planı paftaları, 346, 361 nolu adalar, 1,3 1672, 1680, 1681, 1714, 1715 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
109- Kuruçeşme Belediyesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 202, 203,204 ve 518 nolu kadastro parsellerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
110- Bekirpaşa Belediyesi, 20N-IIIa, 20N-IVb uygulama imar planı paftalarında yer alan Akçakoca toplu konut alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
111- Bekirpaşa Belediyesi, 20N-IVc, 20N-IIIb, IIIc, IIId 19N-IIa, IIb, IIc, 20O-IVa, 19N-Ib, 19O-Ia, Id uygulama imar planı paftalarında yeralan MİA`da kat yüksekliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
112- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy mevkii, G23b-20c- 3b, 3c, 3d, G23b-25b-2a,2b, G24a-16d-4a,4b,4c ve 4d uygulama imar planı paftalarındaki Kırsal Yerleşim ve Kentsel Gelişim alanlarında yapılan uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
113- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-2d uygulama imar planı paftası, 6 kadastro pafta, 3612 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
114- Şekerpınar Belediyesi, ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
115- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, 733 ada, 4 nolu parselde su depolama alanının genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
116- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, 633 ada, 1 nolu parselde bulunan hal alanının genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
117- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K3b uygulama imar planı paftası, 1390 ada, 10 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
118- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 2025, 2037, 2038,2039, 2040,2041, 2043,2044, 2045,2046, 2047, 2048, 2049 nolu adalarda kadastral sınır ile uygulama imar palnı sınırları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
119- Darıca Belediyesi, 10 pafta, 437, 491 ve 572 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
120- Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
121- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, G23a21b1b, G23a21b1c, G23a21b2d, G23a21b3a ve G23a21b3b uygulama imar planı paftalarında bulunan Bağdat Caddesi ve E-5 yan yol boyunca yer alan parsellerin yapılaşma koşulunda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
122- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, 329 ada, 1 nolu parselin konut alanı olan kullanımının sağlık tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
123- Dilovası Belediyesi, 16 pafta, 3888 nolu parselde özel yurt yapılabilmesi için nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
124- Çayırova Belediyesi, G22b18b4a-18b1b uygulama imar planı, 1025 ada 1,4,5,6,13,14,15 nolu parseller, 1026 ada 1,18 nolu parsellerde yapılan değişiklik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
125- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
126- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19d nazım imar planı paftası, G22b19d2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada, 7 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
127- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı paftası, G22b23b3a uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
128- Gebze Belediyesi, revizyon imar planı plan notlarına yeni ilave hükümleri getirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
129- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5240 ada, 1, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller ile 5194 adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
130- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı paftası, G22b24a3a uygulama imar planı paftası, 1289 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
131- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, 6 pafta, 75 nolu parsel ile 81 pafta, 1745 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
132- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b nazım imar planı paftası, G22b25b2a uygulama imar planı, 78,79,84 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
133- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, G22b24b1a-1b uygulama imar planı paftası, 348 ada, 376 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
134- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mah. G22b18c nazım imar planı, 4909 ada, 15 nolu parselde özel yurt alanı olarak nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
135- Gebze Belediyesi , Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, 768 ada , 12 ve 13 nolu parsellerin konut olan kullanımlarının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
136- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı, 31K-IIA uygulama imar planı paftası, 2700-3000 yatay, 4200-4300 düşey koordinatları arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
137- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı, 31K-IVA uygulama imar planı paftası, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933,4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944 ve 4945 nolu parseller ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
138- Hereke Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K-IA uygulama imar planı paftası, 600-800 yatay, 3100-3200 düşey koordinatları arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
139- Hereke Belediyesi,31K, nazım imar planı, 31K-IIA uygulama imar planı paftası, 2440 ve 3441 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
140- Körfez Belediye sınırları içerisinde, G23.a.25.a nazım imar planı, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada, 12 ve 13 nolu parseller için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
141- Körfez Belediyesi, G23.a.21.c nazım imar planı, G23.a.21.c.3.b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
142- Derince Belediyesi, G23.b.22.a nazım imar planı, G23.a.22.a.3.a uygulama imar planı paftası, 4727 ada, 3 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
143- Derince Belediyesi, G23.b.22.d nazım imar planı, 20K.IV.a pafta, 1329 ada, 10,11,12,13,56,57 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
144- Derince Belediyesi, G23.b.22.c ve G23.b.23.d nazım imar planı, 71 pafta, 1190 ada, 105,110,116,117,191 nolu parsel için hazırlanan nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
145- Gölcük Belediyesi, 26 kadastro pafta 338 ada 3 nolu parselin “Akaryakıt ve bakım istasyonu olan kullanımın “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
146- Kızderbent Belediyesi, 29.K nazım imar planı paftası, 29.K.II.a uygulama imar planı paftası 31450 – 31650 yatay, 30000 – 30200 düşey koordinatlar arasında yer alan “Sanayi Alanı” üzerindeki yapı yaklaşma mesafesinin değiştirilmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
147- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07. a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 773 – 462 820 düşey, 4505 243 - 4505 290 yatay koordinatları arasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
148- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a nazım imar planı paftası, G.23.d.07. a.4.c uygulama imar planı paftası, 462 635 – 462 675 düşey, 4504 880 - 4504 960 yatay koordinatları arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
149- Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c nazım imar planı paftası, G.23.c.01.c.2.b-c uygulama imar planı paftaları 338 ada 3 nolu parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımın “Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu” olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
150- Değirmendere Belediyesi,planlı sahalarının tamamında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
151- Karamürsel Belediyesi, Kayacık mahallesi, G.23.d.07.a nazım imar planı pafta, G.23.d.07.a.1.d uygulama imar planı paftası, 27 kadastro pafta 358 ada 32 ve 385 nolu parseller de hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
152- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı paftası, G23c07b1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5,8,9,10 ve 11 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
153- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
154- Saraybahçe Belediyesi Terzi Bayırı Mahallesinin kuzey sınırında ve Topçular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
155- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
156- KBB.İmar Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
157- KBB.Otopark Ek Yönetmeliği genel revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
158- Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği Geçici 2.maddesine paragraf eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
159- Ek Ödenek ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
160- 2005 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
161- Çekme Ücreti Tarifesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
162- Gemilerin Kiralama Bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
163- Vapur ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
164- Yurt Dışı Görevlendirilmesi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının yazısı,
165- 2005 yılı ayrıntılı Bilanço Gelir ve Gider tablosu ile ilgili Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü`nün yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım