12 Mayıs 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 12.05.2005 Perşembe Günü saat 14.00´da Meclis Salonunda Olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdakigündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis ToplantıSalonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyasŞEKER
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:
===============
1-Yoklama
2- 12.04.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden “ Müdür ve Üstü Ünvanlı olanlar Büyükşehir
Belediye Meclisinin bilgisine sunulur”şeklinde Personel ve Eğitim Daire Başaknlığı´nın yazısı,
4-Kızderbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
5-Akmeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
6-Köseköy Beld.sinin Beld.gelirlerinin taksit zamanlarının belirlenmesi ile ilgili TarifelerKom.raporu,
7-Kandıra Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
8-İhsaniye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
9-Köseköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
10-Çayırova Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
11-Karşıyaka Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
12-Yalakdere Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
13-Kuruçeşme Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
14-B.Derbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
15-Kullar Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
16-Suadiye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
17-Hisareyn Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
18-Acısu Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
19-Dereköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
20-Saraybahçe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
21-Yazlık Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
22-Sarımeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
23-Kirazlıyalı Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
24-Alikahya Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
25-Uzunçiftlik Belediyesinin maktu ceza talimatnamesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
26-Akmeşe Belediyesinin ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
27-Yuvacık Belediyesinin ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
28-Ereğli Belediyesinin ilan reklam vergisi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
29-Uzuntarla Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
30-Kirazlıyalı Belediyesinin Fen İşleri Gelir Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
31-Bilboardlar ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
32-Gölcük Beld.Ortak Proje kapsamına alınması ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak Kom.raporu,
33-İzmit-YeniMah.19L II.d pafta,2830 ada,1 nolu parsl.ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak
Kom.raporu,
34-Kandıra Beld. Ortak Proje kapsamına alınması ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak Kom.raporu,
35-Eşref Öner´in önergesi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun raporu,
36-Dilovası Belediyesi çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun raporu,
37-Darıca Belediyesi Tuzla Cad.isminin “Ecmel SUNEAR”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü
İşler Komisyonunun ortak raporu,

38-Dilovası Beld.si sınırları dahilinde Çerkeşli Köyü civarı,alternatif yola isim verilmesi ile ilgili İmar
ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu,
39-Uzuntarla Beld.si Sarımeşe mah.isminin “Bağdat Mah.”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü
İşler Komisyonu ortak raporu,
40-Saraybahçe Beld.Topçular Mah.de isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler
Komisyonu ortak raporu,
41-Felluce Direniş Parkı isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
42-Saraybahçe Belediyesi park isimleri verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
43-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah. G22b24b1a pafta 4353 ada 9parsel, G22b24a2b pafta, 4359 ada 8
parsel, G22b19c4c pafta 33 ada 34 nolu parsellerde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasına dair ait
İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
44-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b2a nazım imar planı paftası, 788 ada, 13 nolu parselin konut
olan kullanımının Özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesiile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
45-GebzeBelediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b2a Nazım İmar Planı Paftası, 1552 Ada,2,3,4,5,6,7,8,9,10
nolu parsellerin konut olan kullanımının özel sosyal tesis alanınadönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
46-Gebze Beld.Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
47-Gebze Belediyesi,Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a pafta, 2738,2749,2747,2469 nolu adaların konut olan
kullanımının Semt Pazar Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
48-Gebze Belediyesi Tatlı kuyu kavşağının nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi ile i1gili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu ,
49-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde sanayiamaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
50-Çayırova Belediyesi, 2062,2065,6066,6068,2069 adalarda Toplu Konut Bölgesinde yapılan uygulama imar
planıdeğişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
51-Çayırova Belediyesi, G22b18b2c-19a1d-19d1c pafta, 2044 ada 1 nolu parselin sanayi olan kullanımının park
alanına, 2042 adanın park olan kullanımının sanayiye dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
52--Çayırova Beld.si G22b18b nazım imar planı paftası,G22b18b4b uygl.imar planı paftası,1020 ada,8 nolu parselin
konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Komisyonu raporu,
53-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 1950 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinkonut olan kullanımının
park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
54-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 155,156 ada arasındaki yol genişliğinin değiştirilmesiile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
55-Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 L-2d pafta, 720 ada, 1,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin konut ve ticaret
olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
56-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K-2a pafta, 1055 ada, 1 nolu parselin çocukbahçesi olan kullanımının
sağlık tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
57-Darıca Belediyesi, Revizyonuygulama imar planıplan hükümlerinde yapılan değişikliğe ait İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu ,
58-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b pafta, 174 ada 1 nolu parselin, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu
parsellerin konut olan kullanımlarının konut+ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu
59-Dilovası Belediyesi,Orhangazi Mahallesi, G23a21b3a pafta, 42 ada, 22 nolu parsel, 46ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu
parseller, 44ada, 20,21 nolu parseller, 47 ada 1,6 nolu parseller, 48 ada, 1,8 nolu parseller, 49 ada 1,6,7 nolu
parseller, 50 ada, 3 nolu parsel, 54 ada, 3,4,5,6,7 nolu parseller ve 55 ada 1,5,7,8 nolu parsellerin konut olan
kullanımının konut+ticaretolarak değiştirilm ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
60-Şekerpınar Beld., revizyon nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
61-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 165 2ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt
Bakım veLPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. raporu,
62-Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-2c uygulama imar planı, 750 parselde yapılan uygulamaimar planı değişikliği ile
ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
63-Bahçecik Belediyesi,Maşatlık mevkii,G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 11 pafta, 1002, 1071 nolu
parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
64-Bekirpaşa Beld,Tavşantepe Mah.20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIbuygulama imar planıpaftası,429 ada,
9 ve 10 nolu parsellerde teklif edilen nazım imarplanı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayd.Komisyonu raporu ,
65-Bekirpaşa Belediyesi,M.Alipaşa Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-IIa, 20N-IIIc,
20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 3230 ada,23 parsel, 697 ada, 3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,14,15,16
nolu parsellerdeyapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,

66-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, Durhasan köyü, 20O nazım imar planı paftası,20O-Ic, 20O-Ivb
uygulama imar planı, 669 ada, 1 parselin Resmi Kurum alanı olan kullanımın Park ve Dinlenme Alanı olarak
düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu ,
67-Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası üzerinde yer alan
Ağaçlandırılacak Alan,Park Alanı veManzaraTeraslı Dinlenme Tesisleri Alanında yapılan nazım imar
planı değişikliği ileilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
68-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IId uygulama imar planı paftası, 2826, 2827,2828, 2829 nolu adalarda
yan bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
69-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle(Cumhuriyet) sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğü´na ait alanda yapılan
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
70-Saraybahçe Belediyesi,Kemalpaşa Mahallesi, 19 M nazım imar planı paftası, 19MIIb-2cuygulama imar planı,
219 ada 1ve 22 nolu parsellerinpark ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
71-Saraybahçe Beld.Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
72-Saraybahçe Beld.Kabaoğlu köyü, 20M nazım imar planı paftası, 20M-Iıb uygulama imar planı paftası
üzerindeki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda yapılanimar planı değk. ile ilgili İmar veBayd.Kom raporu,
73-Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi, 19M nazım imar planı 19MIIb-19MIIc uygulama imar
planlarınınbulunduğu kesimin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
74-Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde kentin merkezive kuzeyiarasındaki mevcut imar yolunun
güçlendirilmesi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
75-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi,pafta, 290 ada, 1 parselde yapılacak olan Akaryakıt Tesis Alanı ile
ilgili ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
76-Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, Kerpe mevkiinde ki plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
77-Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit-Yalova Devlet Yolu ile Yuvacık DöngelKalıcı Konutlar
arasında yapılacak Döngel Bağlantı yolu projesine uygun olarak hazırlananuygulama imar planı
değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
78-Kuruçeşme Beld´ne ait uyg. imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
79-Maşukiye Belediyesi nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
80-Yeniköy Beld.Batakçukur mevkiinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
81-Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
82-Köseköy Beld.Belediye Hizmet Tesis Alanı ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
83-Köseköy Belediyesi nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
84-Körfez Beld.G23b21c nazım imar planı paftası 757 ada,6,10,14 nolu parsl.rinticaret alanı olan kullanımının
sağlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
85-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d –G.23.c.02.cnazım imar plan paftaları, G.23.c.02.c.2.c -G.23.c.03.d.4.a
uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan konut adalarınınkullanımın konut dışı kentsel çalışmaalanına
dönüştürülmesiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
86-Ulaşlı belediyesi, mevcut nazım imar planlarında yer alan yoğunluk kararları ile mevcutuygulama imar
planlarında yer alan yoğunluk kararları arasındaki çelişkilerin düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
87-Uzuntarla Beld.si G24d-03a-3b, G24d-03b-4a imar planlarında yapılan plan değişikliği ile ilg.İmar ve Bayındırlık
Komisyonuraporu,
88-Uzuntarla Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4c, G24d-03b-3a, G24d-03b-3duygulama
imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
89-Uzuntarla Belediyesi, Kazakburun Mahallesi, G24d-04a-3a, G24d-03b-4c, G24d-04a-4b,G24d-04a-4auygulama
imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
90-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-3b, G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
91-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
92-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
93-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-1c uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu,
94-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4auygulama imar planı paftalarıüzerinde yapılan plan değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
95-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-4b, G24d-04a-4a, G24d-04a-4d, G24d-03b-3b, G24d- 03b-3c uygulama imar planı
paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu ,
96-Alikahya Beld.tapuda M.Alipaşa mah.G23b-25c nazım imar planı paftası,G23b-25c-2a,G23b25c-Ib uygulama
imar planı üzerinde Sağlık Tesis Alanı ve Günü Birlik Tesis Alanı oluşturulması ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
97-Yuvacık Beld.si Fatih mah.G23c10a-2d uygl.imar planı paftası üzerinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu,

98-Sarımeşe Beld.Hürriyet mah.G24d-01b-4c ve 3d uygulama imar planları içerisinde yer alan Kültürel Tesis Alanının
emsal değerinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
99-Akmeşe Beld.si Sapakpınar mevkii,G24a-19b-4a uygulama imar planı paftası, 420, 460, 380 nolu parsellerde
yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
100-Gölcük Belediyesi G23c02c.d nazım imar planı paftası,G23c02c.d3b-3c uygulama imar planı paftası,937,886 nolu
parsellerin mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olan kullanımının kısmen park alanına dönüştürülmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
101-Halıdere Belediyesi G23d05c nazım imar planı paftası,G23d05clc uygulama imar planı paftası,1782 nolu parselin
mevcut nazım imar planında Konut Alanı olan kullanımının Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
102-Derince Belediyesi,Sopalı- Yenikent mah.G23b-22d nazım imar planı,8 kadastro pafta,2021 nolu parselde yapılan
nazım imar planı değişikliğiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
103-K.B.B Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliğiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
104-Teknik olarak ikiden fazla kat yapılması mümkün olmayan yapıların denetimi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.yazısı,
105-Ruhsat süresinin uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
106-Köy Statüsündeyken yapılan yapıların İnşaat İzinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
107-Gebze Beld.Güzeller Mahallesi, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 663 ada 17 nolu parselin yapılaşma
koşulunun değiştirilmesi ile ilgili ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
108-Gebze Beld.Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
109-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
110-Gebze Belediyesi, Hürriyet Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
111-Gebze Beld.Balçık ve Pelitli sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planıile ilg.İmar ve Bayd.Kom.yazısı,
112-Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılması ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
113-Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31JIIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin
idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
114-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları mevkii,20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia,20O-Ic,
20O-Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu yazısı,
115-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi sınırlarında ki konut alanının akaryakıt istasyonunadönüştürülmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
116-Karşıyaka Belediyesi,G23c-09b nazım imar planı üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
117-Saraybahçe Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
118-Saraybahçe Belediyesi Ömerağa Mahallesi, 19N-1a uygulama imar planı, 12 pafta, 273 ada, 154 ve 1156
numaralı parsellerin imar hattının düzeltilmesi ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
119-Arslanbey Beld.sınırları dahilindeki Arslanbey Toplu Konut alanlarında yapılanplan değişikliği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
120-Kocaeli Büyükşehir Beld.si sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki
eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yerekadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı
olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
121-1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,,
122-Darıca Beld.28L 29K nazım imar planı paftaları,1950 ada,1 parsel,1055 ada,1 parselleri kapsayan nazım imar
planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
123-Değirmendere Belediyesi,plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
124-Çayırova Belediyesi Uygulama İmar Planı Plan notlarının Ticaret ve Konut Alanlarında değişiklik yapılması
ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
125-Çayırova Belediyesi G22b19d nazım imar planı,655 ada 1 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olan kullanımının Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
126-Şekerpınar Belediyesi trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
127-Gebze Belediyesi Mustafapaşa mah.31 M 4 b pafta,3356 ada 1 nolu parselde mevcut akaryakıt istasyonuna
LPG ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
128-Gebze Belediyesi Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
129-Gebze Beld.si G22b18d2c pafta,2156 ada 10 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına
LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
130-Körfez Belediyesi Esentepe mahallesi 545 ada,6 nolu parselde yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi ile ilgili
İmar Daire Başkanlığının yazısı,

131-İhsaniye Belediyesi, G23c02c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 89
ada, 3,4 ve 5 nolu parseller ve Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2c-
G.23.c.02.c.2.buygulama imar plan paftaları,200 ada, 3 nolu parseller ile ilgili ile ilgili uygulama imar
planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
132-Ulaşlı Beld.si G23d04c nazım imar planı G23d04c3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftası,473
300-474800 dikey,4 507 700-4 500 508 100 yatay koordinatlar arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
133-Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N-IIIa, IIId, 20N-IId ve 20N-Ic uygulama imar planı
paftaları üzerindeki eski İstanbul yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
134-Bekirpaşa Beld.Kadıköy Mah.19N-Ib, 19N-II a, 20N-IV c, 20N-III d uygulama imar planları üzerinde
yapılacak olan kapalı otopark alanı genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
135-Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Belediyesi, 19O-Ia pafta, 1781 ada,, 4,5,16,17,21 nolu parsellerde
akaryakıt istasyonu yapılması genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
136-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O-IVd, 19O-Ia uygulama imar planı paftaları, 1781 ada, 19
nolu parseldeki dini tesis alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire
Başkanlığınınyazısı,
137- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19O ve 20O nazım imar planı paftaları, 20O-IVd ve 19O-Ia
uygulama imar planı paftası üzerindeki 10m lik yolun 12m ye çıkarılması ve otopark olarak
sonlandırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
138-Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy ve Erenler mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
139-Bekirpaşa Belediyesi, Namık Kemal Lisesi arkası kat yapma ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
140-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-3c uygulama imar planı paftası,
352 ada, 1 parselde konutdışı kentsel çalışma alanı olan yerin akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi
ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
141-Kullar Belediyesi, İncir kökü mevkii, G23c 05b nazım imar planı paftası, G23c 05b 4c uygulama imar
planı paftası, 15 pafta, 3878 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başk.nın yazısı,
142-Akmeşe Belediye sınırları dahilinde, G24a-15d nazım imar planı, G24a-15d-4d uygulama imar planı,
mülkiyeti Akmeşe Belediyesine ait yaklaşık 7800 m2 büyüklüğündeki 27 nolu parsel üzerindeki
“Belediye Hizmet Alanı” olan kullanımın “Konut Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
143-Kuruçeşme Belediyesi sınırları içinde yapı yaklaşma mesafesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
144-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, Yukarı Harmanlar mevki,10 pafta, 261 ada, 10 nolu parselde
yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
145-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, 8 pafta, 290 ada, 1 parseldeki akaryakıt tesis alanında yapılan
düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
146-Darıca Belediyesi”Öğretmen Zatiye CELMEN”isminin sokağa verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk´nın yazısı,
147-Orhan Mahallesinde bir sokağa “Gaffar OKKAN”isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk´nın yazısı,
148-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nin 36.madde a bendinin revizyonu ile aynı Yönetmeliğin
30.madde 3.bendi sonuna metin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın yazısı,
149-Mülkiyeti Belediyemize ait Belsa Plaza İş merkezi 1-2 blok 1.kat 105 nolu dükkanın kiralanması ile ilgili
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı,
150-İzmit-Kemalpaşa mahallesi,19.M.IIIc pafta,256 ada,56 parsel nolu gayrımenkulün tahsisi ile ilgiliEmlak ve
İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı,
151-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
152-Saraybahçe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
153-Bekirpaşa Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
154-Alikahya Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
155-Kuruçeşme Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
156-Ulaşlı Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
157-Uzunçiftlik Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
158-Gölcük Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
159-Yalakdere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı
160-Eşme Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
161-Hereke Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
162-Yeniköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
163-İhsaniye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
164-Şekerpınar Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
165-Arslanbey Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
166-Körfez Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
167-Dilovası Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
168-Gebze Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
169-Halıdere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
170-Yuvacık Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
171-Tavşancıl Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
172-Maşukiye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
173-Büyük Derbent Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
174-Acısu Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
175-Kirazlıyalı Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
176-Bahçecik Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
177-Çayırova Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
178-Kandıra Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
179-Köseköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
180-Kullar Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
181-Derince Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
182-Sarımeşe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
183-Karşıyaka Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
184-Suadiye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
185-Uzuntarla Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
186-Darıca Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
187-Değirmendere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
188-Akmeşe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
189-Hisareyn Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
190-Yazlık Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
191-Karamürsel Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
192-Ereğli Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
193-Kızderbent Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
194-Akçat Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
195-Dereköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
196-Mülkiyeti Belediyemize ait,M.Alipaşa mah.G23B-25-C-1-b pafta,4840 ada,1 nolu 20.000(yirmibin)m2
miktarındaki parsel ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 12.05.2005 Perşembe Günü saat 14.00´da Meclis Salonunda Olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdakigündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis ToplantıSalonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyasŞEKER
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:
===============
1-Yoklama
2- 12.04.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden “ Müdür ve Üstü Ünvanlı olanlar Büyükşehir
Belediye Meclisinin bilgisine sunulur”şeklinde Personel ve Eğitim Daire Başaknlığı´nın yazısı,
4-Kızderbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
5-Akmeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
6-Köseköy Beld.sinin Beld.gelirlerinin taksit zamanlarının belirlenmesi ile ilgili TarifelerKom.raporu,
7-Kandıra Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
8-İhsaniye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
9-Köseköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
10-Çayırova Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
11-Karşıyaka Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
12-Yalakdere Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
13-Kuruçeşme Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
14-B.Derbent Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
15-Kullar Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
16-Suadiye Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
17-Hisareyn Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
18-Acısu Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
19-Dereköy Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
20-Saraybahçe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
21-Yazlık Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
22-Sarımeşe Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
23-Kirazlıyalı Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
24-Alikahya Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
25-Uzunçiftlik Belediyesinin maktu ceza talimatnamesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
26-Akmeşe Belediyesinin ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
27-Yuvacık Belediyesinin ücret tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
28-Ereğli Belediyesinin ilan reklam vergisi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
29-Uzuntarla Belediyesinin Tarifeleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
30-Kirazlıyalı Belediyesinin Fen İşleri Gelir Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
31-Bilboardlar ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu,
32-Gölcük Beld.Ortak Proje kapsamına alınması ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak Kom.raporu,
33-İzmit-YeniMah.19L II.d pafta,2830 ada,1 nolu parsl.ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak
Kom.raporu,
34-Kandıra Beld. Ortak Proje kapsamına alınması ile ilgili Hukuk-Alt Yapı ve Büyk.Ortak Kom.raporu,
35-Eşref Öner´in önergesi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun raporu,
36-Dilovası Belediyesi çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonunun raporu,
37-Darıca Belediyesi Tuzla Cad.isminin “Ecmel SUNEAR”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü
İşler Komisyonunun ortak raporu,

38-Dilovası Beld.si sınırları dahilinde Çerkeşli Köyü civarı,alternatif yola isim verilmesi ile ilgili İmar
ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu,
39-Uzuntarla Beld.si Sarımeşe mah.isminin “Bağdat Mah.”olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Türlü
İşler Komisyonu ortak raporu,
40-Saraybahçe Beld.Topçular Mah.de isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler
Komisyonu ortak raporu,
41-Felluce Direniş Parkı isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
42-Saraybahçe Belediyesi park isimleri verilmesi ile ilgili İmar ve Türlü İşler Komisyonu raporu,
43-Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mah. G22b24b1a pafta 4353 ada 9parsel, G22b24a2b pafta, 4359 ada 8
parsel, G22b19c4c pafta 33 ada 34 nolu parsellerde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmasına dair ait
İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
44-Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b2a nazım imar planı paftası, 788 ada, 13 nolu parselin konut
olan kullanımının Özel yurt ve sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesiile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
45-GebzeBelediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b2a Nazım İmar Planı Paftası, 1552 Ada,2,3,4,5,6,7,8,9,10
nolu parsellerin konut olan kullanımının özel sosyal tesis alanınadönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
46-Gebze Beld.Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılmasına dair ait İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
47-Gebze Belediyesi,Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a pafta, 2738,2749,2747,2469 nolu adaların konut olan
kullanımının Semt Pazar Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
48-Gebze Belediyesi Tatlı kuyu kavşağının nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi ile i1gili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu ,
49-Gebze Belediyesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde sanayiamaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
50-Çayırova Belediyesi, 2062,2065,6066,6068,2069 adalarda Toplu Konut Bölgesinde yapılan uygulama imar
planıdeğişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
51-Çayırova Belediyesi, G22b18b2c-19a1d-19d1c pafta, 2044 ada 1 nolu parselin sanayi olan kullanımının park
alanına, 2042 adanın park olan kullanımının sanayiye dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
52--Çayırova Beld.si G22b18b nazım imar planı paftası,G22b18b4b uygl.imar planı paftası,1020 ada,8 nolu parselin
konut olan kullanımının özel yurt ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Komisyonu raporu,
53-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 1950 ada, 1 ve 2 nolu parsellerinkonut olan kullanımının
park alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
54-Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28LIa pafta, 155,156 ada arasındaki yol genişliğinin değiştirilmesiile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
55-Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 L-2d pafta, 720 ada, 1,5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin konut ve ticaret
olan kullanımının park olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
56-Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, 29K-2a pafta, 1055 ada, 1 nolu parselin çocukbahçesi olan kullanımının
sağlık tesisi olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
57-Darıca Belediyesi, Revizyonuygulama imar planıplan hükümlerinde yapılan değişikliğe ait İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu ,
58-Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a21b pafta, 174 ada 1 nolu parselin, 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu
parsellerin konut olan kullanımlarının konut+ticarete dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu
59-Dilovası Belediyesi,Orhangazi Mahallesi, G23a21b3a pafta, 42 ada, 22 nolu parsel, 46ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu
parseller, 44ada, 20,21 nolu parseller, 47 ada 1,6 nolu parseller, 48 ada, 1,8 nolu parseller, 49 ada 1,6,7 nolu
parseller, 50 ada, 3 nolu parsel, 54 ada, 3,4,5,6,7 nolu parseller ve 55 ada 1,5,7,8 nolu parsellerin konut olan
kullanımının konut+ticaretolarak değiştirilm ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
60-Şekerpınar Beld., revizyon nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
61-Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 165 2ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt
Bakım veLPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. raporu,
62-Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-2c uygulama imar planı, 750 parselde yapılan uygulamaimar planı değişikliği ile
ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
63-Bahçecik Belediyesi,Maşatlık mevkii,G23c-09a-4d uygulama imar planı paftası, 11 pafta, 1002, 1071 nolu
parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
64-Bekirpaşa Beld,Tavşantepe Mah.20N nazım imar planı paftası, 20N-IIIbuygulama imar planıpaftası,429 ada,
9 ve 10 nolu parsellerde teklif edilen nazım imarplanı değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayd.Komisyonu raporu ,
65-Bekirpaşa Belediyesi,M.Alipaşa Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-IIa, 20N-IIIc,
20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 3230 ada,23 parsel, 697 ada, 3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,14,15,16
nolu parsellerdeyapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,

66-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, Durhasan köyü, 20O nazım imar planı paftası,20O-Ic, 20O-Ivb
uygulama imar planı, 669 ada, 1 parselin Resmi Kurum alanı olan kullanımın Park ve Dinlenme Alanı olarak
düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu ,
67-Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası üzerinde yer alan
Ağaçlandırılacak Alan,Park Alanı veManzaraTeraslı Dinlenme Tesisleri Alanında yapılan nazım imar
planı değişikliği ileilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
68-Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L-IId uygulama imar planı paftası, 2826, 2827,2828, 2829 nolu adalarda
yan bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
69-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle(Cumhuriyet) sınırları içerisinde Emniyet Müdürlüğü´na ait alanda yapılan
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
70-Saraybahçe Belediyesi,Kemalpaşa Mahallesi, 19 M nazım imar planı paftası, 19MIIb-2cuygulama imar planı,
219 ada 1ve 22 nolu parsellerinpark ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
71-Saraybahçe Beld.Arızlı mevkiinde ki Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
72-Saraybahçe Beld.Kabaoğlu köyü, 20M nazım imar planı paftası, 20M-Iıb uygulama imar planı paftası
üzerindeki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda yapılanimar planı değk. ile ilgili İmar veBayd.Kom raporu,
73-Saraybahçe Belediyesi Kemalpaşa Mahallesi, 19M nazım imar planı 19MIIb-19MIIc uygulama imar
planlarınınbulunduğu kesimin park ve kültür alanı olarak düzenlenmesi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
74-Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde kentin merkezive kuzeyiarasındaki mevcut imar yolunun
güçlendirilmesi ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
75-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi,pafta, 290 ada, 1 parselde yapılacak olan Akaryakıt Tesis Alanı ile
ilgili ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
76-Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Köyü, Kerpe mevkiinde ki plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.raporu,
77-Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, İzmit-Yalova Devlet Yolu ile Yuvacık DöngelKalıcı Konutlar
arasında yapılacak Döngel Bağlantı yolu projesine uygun olarak hazırlananuygulama imar planı
değişikliği ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
78-Kuruçeşme Beld´ne ait uyg. imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
79-Maşukiye Belediyesi nazım imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
80-Yeniköy Beld.Batakçukur mevkiinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
81-Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,
82-Köseköy Beld.Belediye Hizmet Tesis Alanı ve çevresinde yapılan düzenleme ile ilgili İmar ve Bayd. Kom.raporu,
83-Köseköy Belediyesi nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
84-Körfez Beld.G23b21c nazım imar planı paftası 757 ada,6,10,14 nolu parsl.rinticaret alanı olan kullanımının
sağlık alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
85-İhsaniye Belediyesi, G.23.c.03.d –G.23.c.02.cnazım imar plan paftaları, G.23.c.02.c.2.c -G.23.c.03.d.4.a
uygulama imar plan paftaları üzerinde yer alan konut adalarınınkullanımın konut dışı kentsel çalışmaalanına
dönüştürülmesiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
86-Ulaşlı belediyesi, mevcut nazım imar planlarında yer alan yoğunluk kararları ile mevcutuygulama imar
planlarında yer alan yoğunluk kararları arasındaki çelişkilerin düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
87-Uzuntarla Beld.si G24d-03a-3b, G24d-03b-4a imar planlarında yapılan plan değişikliği ile ilg.İmar ve Bayındırlık
Komisyonuraporu,
88-Uzuntarla Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4c, G24d-03b-3a, G24d-03b-3duygulama
imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
89-Uzuntarla Belediyesi, Kazakburun Mahallesi, G24d-04a-3a, G24d-03b-4c, G24d-04a-4b,G24d-04a-4auygulama
imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
90-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-3b, G24d-04a-4a uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
91-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
92-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-3b uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonuraporu,
93-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-1c uygulama imar planı paftası üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgiliİmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu,
94-Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b-4b, G24d-03b-4auygulama imar planı paftalarıüzerinde yapılan plan değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
95-Uzuntarla Belediyesi, G24d-04a-4b, G24d-04a-4a, G24d-04a-4d, G24d-03b-3b, G24d- 03b-3c uygulama imar planı
paftaları üzerinde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu ,
96-Alikahya Beld.tapuda M.Alipaşa mah.G23b-25c nazım imar planı paftası,G23b-25c-2a,G23b25c-Ib uygulama
imar planı üzerinde Sağlık Tesis Alanı ve Günü Birlik Tesis Alanı oluşturulması ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.raporu,
97-Yuvacık Beld.si Fatih mah.G23c10a-2d uygl.imar planı paftası üzerinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu,

98-Sarımeşe Beld.Hürriyet mah.G24d-01b-4c ve 3d uygulama imar planları içerisinde yer alan Kültürel Tesis Alanının
emsal değerinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
99-Akmeşe Beld.si Sapakpınar mevkii,G24a-19b-4a uygulama imar planı paftası, 420, 460, 380 nolu parsellerde
yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuraporu,
100-Gölcük Belediyesi G23c02c.d nazım imar planı paftası,G23c02c.d3b-3c uygulama imar planı paftası,937,886 nolu
parsellerin mevcut nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olan kullanımının kısmen park alanına dönüştürülmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
101-Halıdere Belediyesi G23d05c nazım imar planı paftası,G23d05clc uygulama imar planı paftası,1782 nolu parselin
mevcut nazım imar planında Konut Alanı olan kullanımının Spor Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
102-Derince Belediyesi,Sopalı- Yenikent mah.G23b-22d nazım imar planı,8 kadastro pafta,2021 nolu parselde yapılan
nazım imar planı değişikliğiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
103-K.B.B Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliğiile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
104-Teknik olarak ikiden fazla kat yapılması mümkün olmayan yapıların denetimi ile ilgili İmar ve Bayd.Kom.yazısı,
105-Ruhsat süresinin uzatımı ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonu yazısı,
106-Köy Statüsündeyken yapılan yapıların İnşaat İzinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
107-Gebze Beld.Güzeller Mahallesi, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 663 ada 17 nolu parselin yapılaşma
koşulunun değiştirilmesi ile ilgili ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
108-Gebze Beld.Pelitli Köyü, G22b15d, G22b15a nazım imar planı ile ilgiliİmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
109-Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
110-Gebze Belediyesi, Hürriyet Mah. Nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
111-Gebze Beld.Balçık ve Pelitli sınırları içerisinde sanayi amaçlı nazım imar planıile ilg.İmar ve Bayd.Kom.yazısı,
112-Çayırova Belediyesi, Plan notlarının genel hükümler, konut, ticaret ve sanayi alanlarında değişiklik yapılması ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
113-Hereke Belediyesinin 31J nazım imar paftası, 31JIIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada, 4 nolu parselin
idari tesis olan kullanımının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
114-Bekirpaşa Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, Kireçocakları mevkii,20O nazım imar planı paftası, 20O-Ia,20O-Ic,
20O-Id uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu yazısı,
115-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi sınırlarında ki konut alanının akaryakıt istasyonunadönüştürülmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
116-Karşıyaka Belediyesi,G23c-09b nazım imar planı üzerinde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
117-Saraybahçe Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
118-Saraybahçe Belediyesi Ömerağa Mahallesi, 19N-1a uygulama imar planı, 12 pafta, 273 ada, 154 ve 1156
numaralı parsellerin imar hattının düzeltilmesi ile ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
119-Arslanbey Beld.sınırları dahilindeki Arslanbey Toplu Konut alanlarında yapılanplan değişikliği ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
120-Kocaeli Büyükşehir Beld.si sınırları dahilinde, İzmit garından başlayarak, Köseköy Belediye sınırları dahilindeki
eski ve yeni demiryolları güzergahlarının kesiştiği yerekadar olan eski demiryolu hattının park ve dinlenme alanı
olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
121-1/ 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,,
122-Darıca Beld.28L 29K nazım imar planı paftaları,1950 ada,1 parsel,1055 ada,1 parselleri kapsayan nazım imar
planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
123-Değirmendere Belediyesi,plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonuyazısı,
124-Çayırova Belediyesi Uygulama İmar Planı Plan notlarının Ticaret ve Konut Alanlarında değişiklik yapılması
ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
125-Çayırova Belediyesi G22b19d nazım imar planı,655 ada 1 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olan kullanımının Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
126-Şekerpınar Belediyesi trafo yerlerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
127-Gebze Belediyesi Mustafapaşa mah.31 M 4 b pafta,3356 ada 1 nolu parselde mevcut akaryakıt istasyonuna
LPG ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
128-Gebze Belediyesi Marmaray Projesi kapsamında Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
129-Gebze Beld.si G22b18d2c pafta,2156 ada 10 nolu parselin Akaryakıt ve Bakım İstasyonu olan kullanımına
LPG İstasyonu ilavesinin yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
130-Körfez Belediyesi Esentepe mahallesi 545 ada,6 nolu parselde yapı yaklaşma mesafesinin düşürülmesi ile ilgili
İmar Daire Başkanlığının yazısı,

131-İhsaniye Belediyesi, G23c02c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 89
ada, 3,4 ve 5 nolu parseller ve Çiftlik Mahallesi, G.23.c.02.c nazım imar planı pafta, G.23.c.02.c.2c-
G.23.c.02.c.2.buygulama imar plan paftaları,200 ada, 3 nolu parseller ile ilgili ile ilgili uygulama imar
planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
132-Ulaşlı Beld.si G23d04c nazım imar planı G23d04c3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftası,473
300-474800 dikey,4 507 700-4 500 508 100 yatay koordinatlar arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
133-Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, 20N-IIIa, IIId, 20N-IId ve 20N-Ic uygulama imar planı
paftaları üzerindeki eski İstanbul yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
134-Bekirpaşa Beld.Kadıköy Mah.19N-Ib, 19N-II a, 20N-IV c, 20N-III d uygulama imar planları üzerinde
yapılacak olan kapalı otopark alanı genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
135-Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Belediyesi, 19O-Ia pafta, 1781 ada,, 4,5,16,17,21 nolu parsellerde
akaryakıt istasyonu yapılması genişletilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
136-Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20O-IVd, 19O-Ia uygulama imar planı paftaları, 1781 ada, 19
nolu parseldeki dini tesis alanında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire
Başkanlığınınyazısı,
137- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19O ve 20O nazım imar planı paftaları, 20O-IVd ve 19O-Ia
uygulama imar planı paftası üzerindeki 10m lik yolun 12m ye çıkarılması ve otopark olarak
sonlandırılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
138-Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy ve Erenler mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili 1/1000
uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
139-Bekirpaşa Belediyesi, Namık Kemal Lisesi arkası kat yapma ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
140-Uzunçiftlik Belediyesi, G24a-21c nazım imar planı paftası, G24a-21c-3c uygulama imar planı paftası,
352 ada, 1 parselde konutdışı kentsel çalışma alanı olan yerin akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi
ile ilgili İmar Daire Başkanlığınınyazısı,
141-Kullar Belediyesi, İncir kökü mevkii, G23c 05b nazım imar planı paftası, G23c 05b 4c uygulama imar
planı paftası, 15 pafta, 3878 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başk.nın yazısı,
142-Akmeşe Belediye sınırları dahilinde, G24a-15d nazım imar planı, G24a-15d-4d uygulama imar planı,
mülkiyeti Akmeşe Belediyesine ait yaklaşık 7800 m2 büyüklüğündeki 27 nolu parsel üzerindeki
“Belediye Hizmet Alanı” olan kullanımın “Konut Alanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
143-Kuruçeşme Belediyesi sınırları içinde yapı yaklaşma mesafesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
144-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, Yukarı Harmanlar mevki,10 pafta, 261 ada, 10 nolu parselde
yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
145-Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, 8 pafta, 290 ada, 1 parseldeki akaryakıt tesis alanında yapılan
düzenleme ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
146-Darıca Belediyesi”Öğretmen Zatiye CELMEN”isminin sokağa verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk´nın yazısı,
147-Orhan Mahallesinde bir sokağa “Gaffar OKKAN”isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Bşk´nın yazısı,
148-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nin 36.madde a bendinin revizyonu ile aynı Yönetmeliğin
30.madde 3.bendi sonuna metin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı´nın yazısı,
149-Mülkiyeti Belediyemize ait Belsa Plaza İş merkezi 1-2 blok 1.kat 105 nolu dükkanın kiralanması ile ilgili
Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı,
150-İzmit-Kemalpaşa mahallesi,19.M.IIIc pafta,256 ada,56 parsel nolu gayrımenkulün tahsisi ile ilgiliEmlak ve
İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı,
151-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
152-Saraybahçe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
153-Bekirpaşa Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
154-Alikahya Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
155-Kuruçeşme Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
156-Ulaşlı Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
157-Uzunçiftlik Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
158-Gölcük Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
159-Yalakdere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı
160-Eşme Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
161-Hereke Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
162-Yeniköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
163-İhsaniye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
164-Şekerpınar Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
165-Arslanbey Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
166-Körfez Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
167-Dilovası Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
168-Gebze Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
169-Halıdere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
170-Yuvacık Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
171-Tavşancıl Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
172-Maşukiye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
173-Büyük Derbent Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
174-Acısu Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
175-Kirazlıyalı Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
176-Bahçecik Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
177-Çayırova Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
178-Kandıra Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
179-Köseköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
180-Kullar Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
181-Derince Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
182-Sarımeşe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
183-Karşıyaka Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
184-Suadiye Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
185-Uzuntarla Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
186-Darıca Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
187-Değirmendere Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
188-Akmeşe Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
189-Hisareyn Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
190-Yazlık Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
191-Karamürsel Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
192-Ereğli Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
193-Kızderbent Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
194-Akçat Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
195-Dereköy Belediyesinin kesin hesabı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
196-Mülkiyeti Belediyemize ait,M.Alipaşa mah.G23B-25-C-1-b pafta,4840 ada,1 nolu 20.000(yirmibin)m2
miktarındaki parsel ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım