12 KASIM 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/11/2015 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
15/10/2015 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Sayıştay Raporları ile ilgili bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi 2263 ada 1 nolu parseldeki 3.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan Belediyemize ait hissenin Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde gelen yıkım taleplerinin karşılanabilmesi için, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak “Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makineleri ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet İşi” nin açık ihale yöntemi ile yıllara sari ihale edilerek sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez İlçesi Yarımca (İlimtepe) Mahallesi 1540 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 21 adet işyerinin satın alınması ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Körfez Belediyesi ne ait Körfez İlçesi Yarımca Mahallesi 2563 ada 2 nolu parseldeki hissenin bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında Devir Trampa ve protokol yapılması ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kadro İptal İhdası ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.2c, 3b uygulama imar planı paftaları, 264, 265 ve 269 nolu imar adaları ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 16.04.2015 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili değişiklik raporu,

8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2d uygulama imar planı paftası, 497 ve 498 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.1.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 892 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18a nazım, G22b.18a.3c uygulama imar planı paftası, 5312 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.2b, G22b.18b.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 768, 769, 784, 785, 786, 787 ve 408 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13d nazım imar planı paftası, 776 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 1022 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada 1, 31, 32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.1d uygulama imar planı paftası, 3184 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 783 ada 2 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi sınırları dahilinde G22.b.17.c-18.d-23.a-22.b nazım imar planı paftalarında, 444390.870-446824.762 yatay, 4521299.844-4518164.831 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 420 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisi' nin 06.08.2015 tarih ve 179 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G23.b.21.c nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planlarına yapılan itirazı ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19a nazım imar planı paftası, 514 ada 1 nolu parsel, 515 ada 1 nolu parsel ve 502 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı paftası, G22.b3 ve G22.b.14.c nazım imar plan paftası, 1693 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, GK 34 nolu bölgede 1/25000 ve 1/5000 ölçekli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4758 ada 6 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 235 ada 6, 12, 13, 14 nolu parseller, 360 ada 1 ve 4 nolu parseller, 525 ada 1 nolu parsel, 524 ada 1 nolu parsel ve 359 ada 13 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G23c.01c nazım imar planı paftası, 360 ada 5 nolu parsel ile 359 ada 40 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 153 ada 75 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yassıbağ Mahallesi, G24.a.16.a.4c uygulama imar plan paftası, 158 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında trafo yerlerinin imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a.4 ve G24.a.21.b nazım imar planı paftaları dahilinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü talebi üzerine Trafo Merkezi oluşturulması adına hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.3b uygulama imar planı paftası, 112 ada 33, 78 ve 101 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan, Çarşı ve Akdurak Mahalleleri, F24d.18c, 19a, 19d nazım, F24d.18c.2b, 2c, 2d, F24d.19a.3d, F24d.19d.2a uygulama imar planı paftaları,154, 155, 203, 206, 245, 71, 74, 75, 77, 78, 90, 397, 398 ve 399 nolu adaların bir kısmında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1a uygulama imar planı paftası, 125 ada 61, 62 ve 63 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 637 ada 14 nolu parseller ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d01a nazım, G24d01a1c uygulama imar planı paftaları, 604 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G24d.03b nazım, G24d.03b.3.c uygulama imar planı paftası, 165 ada 280 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3a-3b-3c3d uygulama imar planı paftaları dahilinde tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman ve Fatih Mahalleleri, G23b.21d, 21c nazım, G23b.21d.2a ve G23b.21c.3b uygulama imar planı paftaları, 1733 ada 10, 11 nolu parseller ile 1910 ada 7,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1a uygulama imar planı paftası, 261 ada 4 nolu (eski 1-2-3) parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planında hazırlanan revizyon ile ilgili yazısı,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük ve Başiskele İlçeleri sınırları içerisinde, "Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi" nde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası, 283 ada 52 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c-25b, G24a.16d nazım ve G23b.20c.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.2a, G24a.16d.4a uygulama imar planı paftaları, Gündoğdu - İzmit yolundan başlayarak Kandıra istikametinden Bıçkıdere Göletine kadar olan, sınırları ve koordinatları gösterilen alanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 73’üncü maddesi kapsamında, Belediye Meclisinin 16/01/2009 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ilan edilen, Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili yazısı,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili yazısı,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Ağaçlandırılacak alanların yer aldığı, 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan ÇDP ve nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

48. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Ovacık Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve değerlendirmesi ile ilgili teklifi,

49. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım 454 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.1b uygulama imar planı paftası, 247 ada 1 nolu parsel ile 4807 nolu parsel arasında kalan 7.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

51. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a, 10b nazım, G23c.10a.2b, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftaları, 991 ve 1052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

52. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14.d-19.a nazım, G22b.14.d.4.c-19a.1.b uygulama imar planı paftaları, 470, 473, 474 ve 475 nolu adalar ve civarında geçen enerji iletim hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K-4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2235 ada 1 nolu parsel ile 2241 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 2381 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23c nazım, 29L-1c, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 23 nolu parsel ile 543 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b.22c nazım, G23b.22c.4b uygulama imar planı paftası, 2325 ve 4622 adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Doğal-Arkeolojik-Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14c nazım imar planı paftası, 179 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.4c uygulama imar planı paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 898 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.2d uygulama imar planı paftası, 3762 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım imar planı paftası, 1509, 1510, 1795 nolu parsellerin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.15c.3d uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16d nazım, G23a.16d.4b uygulama imar plan paftası, 2373 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3c uygulama imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.2c, 2d uygulama imar planı paftası, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318 ve 3319 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 263 ada 146 ve 153 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Merkez Mahallesi, G23c.07b nazım, G23c.07b.1c uygulama imar planı paftası, 84 ada 5, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Kavaklı, Piyalepaşa, Topçular ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23c.01c, 02c nazım, G23c.01c.1c, 3c, G23c.02c.1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 450 ada 12, 13, 14, 15 nolu parseller, 1882 parsel, 391 ada 1 nolu parsel ile 159 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.3c uygulama imar planı paftası, 268 ada 1 ve 2 parsel ile 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Sekapark-Otogar arası Tramvay Hattı Avan ve Uygulama projesi kapsamında depolama alan sınırının imar planlarına işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 765 ada 207 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada 24 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.23.b.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 3072 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 147 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 2519 ada 1, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 11.06.2015 tarih ve 349 sayılı kararı ile onaylanan Ereğli-Tepeköy Bölgesi nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.07.a nazım imar plan paftası, 37 ada 55 ve 56 nolu parseller, 408 ada 147, 148 ve 159 nolu parseller ile 613 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1d uygulama imar planı paftası, 108 ada 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,31,32,30, 29, 28,27,26,52,51,62 nolu parseller ile 120 ada 7,8,9,10,11,14,17,18,22 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c-18d nazım imar planı paftaları, 155 ada, 400 ada ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kıncıllı Mahallesi Kerpe Mevkiinde 1. Derece Doğal ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.4c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu imar adalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, 2158 ada içerisinde bulunan ve yeni oluşturulan 7 metrelik isimsiz imar yoluna “Bennu Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

86. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi,

87. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz Gölcük İlçesi Örcün Mahalesi 1325 parsel üzerinde bulunan Kalıcı İş merkezindeki 7 adet işyerinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizce satın alınması ile ilgili teklifi,

88. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan 5 (beş) adet işyerinin Antikkapı A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

89. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisinin 14/03/2013 tarih ve 126 sayılı Kararı ile Belediyemizle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu arasında yapılan Trampa Protokolünün iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

90. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Meclisinin 17/09/2015 tarih ve 542 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, İzmit İlçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yeralan 3414 ada 6 parsel 6 nolu 4.542,00 m2 yüzölçümlü prefabrike yapının 800,00 m2 lik bölümünün Kocaeli Valiliği-Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

91. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi, 558 ada 22 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 842,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın emniyet ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere İzmit Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

92. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi 558 ada 25 parsel sayılı 23.724,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili teklifi,

93. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanığı’nın, Belediyemiz iştiraklerinden Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin şirket sermayesinin arttırılması ile ilgili teklifi,

94. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze İlçesi Akse Mahallesi Isslıkgöl Caddesi 2406 sokak adresinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Gebze Otobüs İşletmesi Grajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

95. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Dumlupınar Caddesindeki Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na ait Körfez Otobüs İşletmesi Grajının, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

96. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize ait 170 adet 12 metre Solo Karsan marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüslerin, Belediyemize ait Ulaşım Park Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine devredilmesi ile ilgili teklifi,

97. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Karsan marka 5 adet JEST aracının Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili teklifi,

98. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

99. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Gebze Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

100. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

101. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

102. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

103. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Başiskele Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

104. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

105. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

106. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

107. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

108. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

109. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,

110. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kandıra Belediye Başkanlığı’na ait 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım