12 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/ 06/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Haziran ayı toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
20/05/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

================

RAPORLAR:

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Akpınar Köyü, Ormanköy konutları ile TOKİ Konutları arasında imar yolu olarak düzenlenmiş yerlerin, kamunun yol hizmetleri temininde ve kamu yararına dönük olarak kullanılması amacı ile orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 113 ada 2 parsel taşınmazın eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Darıca İlçesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 126 pafta, 5340- 5418 parseller, 129 pafta, 5419-5424 nolu parseller, 5341-5344-5345-5346 parseller ve mülkiyeti Darıca Belediyesine ait 5348 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 14.339,85 m2 yüzölçümlü ‘Bayraktepe Denize Sevgi Parkı’ ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Darıca Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Karamürsel İlçesi, Cumhuriyet (Yalakdere) Mahallesi, 1-2 pafta, 1679 parsel sayılı 576,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz, sosyal kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Karamürsel Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünün atıksu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘Umuttepe Modüler Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Şebeke İnşaat Planı Projesi’ kapsamında orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesinde ‘Dilovası Atıksu Arıtma Tesisine İletilmesine Ait Atıksu Kollektör Hattı ve Terfi Hattı Projesi’ kapsamında orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Malta Mahallesinde, Belediyemiz tarafından inşa edilerek hizmete açılan 3.785,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Malta Mahallesi Parkı ve üzerindeki bina ve muhdesatlarının İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Turgut Mah. Cami Arkası Sk. Çınaraltı Sosyal Tesisleri İzmit/KOCAELİ adresli 873 ada 23 parsel üzerinde bulunan toplam 79,00 m² kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere, Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gölcük İlçesi, Değirmendere Mahallesi, 1 pafta, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Değirmendere Kültür Merkezi içindeki 1263,00 m2 yüzölçümlü düğün salonunun Gölcük Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,İlimiz, Başiskele İlçesi, Bahçecik 303 ada 5 parsel sayılı, toplam 6.372,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Bahçecik Kültür Merkezi binasındaki 1.633,00 m² yüzölçümü Düğün Salonu ve müştemilatlarının Başiskele Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi ve Tütünçiftlik Mahallesinde tasarruf hakları Belediyemize ait olan ve Belediyemiz tarafından inşa edilen Yarımca İskelesi 1 no.lu Kafeterya ile Tütünçiftlik Sahil Alanı 6’nolu Kafeterya bina ve muhdesatlarının Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Rıhtım Caddesinde, tasarruf hakları Belediyemize ait olan ve Belediyemiz tarafından inşa edilen Tütünçiftlik Sahil Parkı, 01 nolu kafeterya ile 05 nolu kafeterya üzerindeki bina ve muhdesatların Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gebze İlçesi, Eskihisar Kentsel Tasarım Projesi Parkında tasarruf hakları Belediyemize ait olan yapı ve muhdesatların Gebze Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Gebze İlçesi, Barış Mahallesinde tasarruf hakları belediyemize ait olan “Barış Deresi Parkı” ve üzerindeki bina ve muhdesatların Gebze Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; temizlik, kanal bakımı ve temizleme, hizmetleri ile ilgili işlerin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Trafo tesislerinin iz bedel üzerinden SEDAŞ’a devri ile ilgili raporu,

17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, (Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü) konkasör şantiyesinde mevcut 400 kVA’lık Trafonun işletme bakım karşılığında iz bedel üzerinden İZAYDAŞ A.Ş.’ye devri ile ilgili raporu,

18- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından işletilen Şehirlerarası Otobüs Terminalleri ile Sebze-Meyve -Balık Halleri temizlik hizmetinin sürekli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

19- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılabilmesi ile ilgili raporu,

20- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cenaze Nakil Aracı Kiralanması Hizmeti Alım İşinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu,

21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan “Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nün isminin “Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

22- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol Bakım Onarım ve Yapı Şube Müdürlüğü Bünyesindeki 41 KH 372 Plakalı 1998 Model BMC Fatih Kamyonun Düzce İli Gümüşova Belediyesine verilmesi ile ilgili raporu,

23- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Beylikbağı Mah. Beylikbağı Kültür Merkezi (290 ada 148 parsel) Gebze/Kocaeli adresinde bulunan işyerinin ‘Sosyal Tesis’ olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

24- Hukuk Komisyonu’nun, Seyhat Kartları Yönetmeliği düzenlemesi ile ilgili raporu

25- Hukuk Komisyonu’nun Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’ nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

26- Hukuk Komisyonu’nun, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

27- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Engelliler Komisyonun, Belediyemiz ile Derince Kaymakamlığı arasında “Mutlu Köy Projesi” kapsamında ilimizdeki engelli bireylerin durumlarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla projenin devamlılığı için başkanlık makamının yetkili kılınması,

28- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, 2479. Sokağın yol genişliğinin 24:00 metre olması nedeniyle cadde olarak isimlendirilmesi konusunda, yolun Issıkgöl Caddesinin devamında bulunması nedeniyle Issıkgöl Caddesinin devamı olarak isimlendirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09a nazım imar planı paftaları, 739 ve 740 nolu paresellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c ÇDP paftaları, G23c2, G23c09a ve G23c09b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/2500 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 3421 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a1b uygulama imar planı paftası, 245 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 246 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ile 359,366 ve 369 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03c4a-4d uygulama imar planı paftaları, 350 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d2a uygulama imar planı paftası, 429 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d4duygulama imar planı paftası, 3811,3812,4997,4998, 4999,5000,5001,5002,5003,5004 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G.23.c.09.d nazım imar planı paftasında, Afete Maruz Bölge ilan edilen alana ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, 620 ada, 23 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 416 ada, 13 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 5566 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b14a-13b nazım imar planı paftaları, 20 mt.lık yol güzergahında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan ilave ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, 1518 ada, 1,2,3 ve 9 nolu parseller ile 607 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1393 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1729 ada, 8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 1876 ada, 9 nolu parsel ile 1918 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, G23b07c nazım imar planı paftası, 82 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 62 ada, 9 nolu parsel ve güneyindeki adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 765 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 27 nolu parsel ile 4542 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b3 ile G22b14c-15d nazım imar planı paftaları, 1573 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Eskihisar Kalesinin kuzeyinde hazırlanan “Eskihisar Kalesi ve Çevresi Rekreasyon Revizyon Projesi” kapsamında 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde ve meri planda “Meskun Konut Alanı” kullanımında kalan alanın “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi ile söz konusu alanın batısında yer alan “Orman Alanı” sınırının revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım planı değişikliği ile ilgili raporu,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Kentsel Sit Alanı içerisinde 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili raporu,

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, G.22.b.19.b. ve G.22.b.19.c. nazım, G.22.b.19.b.4.d.-4.c.-3.d., G.22.b.19.c.1.a.-1.b.-1.c.-2.a.-2.b.-2.c.-2.d. uygulama imar planı paftaları dahilinde “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği raporu,

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.d uygulama imar planı paftası, 5730 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 - 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu,

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Selimiye Köyü G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.02.b uygulama imar plan paftası, 510 ve 517 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c 1/50000, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 459,460,543,544 ve 545 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c02c nazım imar planı paftası, 201 ada, 1,2,3,6 nolu parseller ile 202 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 4121,4212,5446,5447,5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c08a4a uygulama imar planı paftası, 773,774 ve 780 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan ilave ile ilgili raporu,

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a4, G24a21d nazım imar planı, G24a21d2a uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25a3a uygulama imar planı paftası, 174 ada, 6 nolu parsel ile 190 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 4104 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, 13.02.2014 tarih ve 139 sayı ile onaylanan Eski Kandıra Kavşağı Revize Projesi kapsamında yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 3511 ada, 13 nolu parsel ile 4278 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24d2a-2b nazım imar planı paftası, 873 ada, 1 nolu parsel, 308 ada,20,21,22,26,27,28,42,,76 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23d nazım, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2114 ada, 1,2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c1a-1d uygulama imar planı paftaları, 409 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde ve meri planda “Park ve Kültür Alanı” ile “Otopark Alanı” kullanımında kalan alanın “Spor Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan otopark alanının planlanan spor tesisi alanının güneyinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1364 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, Tescilli Su Kemerinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararına istinaden 1/50000 ölçekli Çevre düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planından 1. derece Arkeolojik Sit Sınırının kaldırılması ile ilgili raporu,

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler Cedit Mahallesi, G23b-24b nazım, G23b-24b-4b ve 4c uygulama imar planı paftaları, 5102 ada 1 parsel, 5103 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Kefken Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili raporu,

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Ballar Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili raporu,

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 295 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24c1, F24c12a- 11b-11a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı ile ilgili raporu,

84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d02b nazım imar planı paftası, 101 ada, 28 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı paftası, 103 ada, 12,16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2432 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 2430 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 84 sayı ile onaylanan "İlimtepe-Belen ve Dereköy Planlama Bölgeleri" ne yapılan itirazlarla ilgili raporu,

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan düzenleme ile ilgili raporu,

TEKLİFLER:

90-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, 1/50000 ölçekli G23c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c.2 nazım imar planı, 1/5000 ölçekli G23.c.04.c nazım imar planı paftaları, 505 ada 7 ve 8 nolu parseller ile 506 ada 3 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c nazım, G23.c.03.c.3a-4b uygulama imar planı paftaları, 496 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.d uygulama imar planı paftası, 109 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kullar Mehmetağa Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.2.a uygulama imar planı paftası, 932 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Köyü, G23.c.14.a nazım imar planı paftası, 123 ada 5 nolu parsel, 125 ada 85 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 364 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d, 18.a nazım imar plan paftası, 768 ada 7 ve 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

97-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c nazım imar planı paftası, 10852 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23.b.22.a ve G23.b.22.d nazım, G23.b.22.a.3.c, G23.b.22.d.2.b. uygulama imar plan paftaları, 2915 ada 1 ve 2974 ada 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20a nazım imar planı paftaları, 4522800-4523650 yatay, 454700-45510 düşey koordinatları arasında yer alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, G23a1 ve G23a11a nazım imar planı paftaları, 1349, 1350, 1351, 1353, 1384 ve 1385 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23a.16c nazım, G23c.4d uygulama imar planı paftaları, 1876 ve 138 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Güneyi'nde kalan merkez mahalleleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonu ile ilgili teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, İnönü ve Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Gebze-Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alan ile ilgili teklifi,

104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yazlık Mahallesi, G23.c.03d.3d - 4c uygulama imar planı paftaları, 211 ada 1,2,3,4, 212 ada 1,2,3,4 ve 216 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c uygulama imar planı paftası, 236 ada 15 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G23.c.01c.2.c uygulama imar planı paftası, 359 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G23.c.03.d.4.c ve G23.c.03.d.4.d uygulama imar plan paftaları, 668, 669, 670, 671 ve 672 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.b uygulama imar plan paftası, 359 ada 45 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 3412 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, G23.b.24.d nazım, G.23.b.24.d.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada, 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a-25b nazım, G23b.25.a.4a-4b-3a, G23.b.25b.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 parsel, 795 ada 1 parsel ile 261 ve 265 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25c nazım, G23b25c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gedikli Köyü sınırları içerisinde yer alan 547 nolu parselin Kırsal Konut Alanına dahil edilmesi ile ilgili teklifi,

114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Sarıkum Mahallesi, G23.d.08.a.2c-3b uygulama imar planı paftaları, 114 ada 121 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

115-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 356 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, G24.a.21.c.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 302 ada 14 nolu parsel ile 631 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu Mevkii, G24.d.03.d.2.d uygulama imar planı paftası, 351 ve 356 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 834 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a3, G23b4, G23c1, G23d2 ve G23a25c, G23b21d, G23b21c, G23d05b, G23c01a, G23c01b nazım imar planı paftalarında "Özel Güvenlik Bölgesi" sınırlarının planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

121- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili teklifi,

122- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili teklifi,

123- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili teklifi,

124- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili teklifi,

125- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili teklifi,

126- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

127- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

128-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

129- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesinde bulunan Başpınar Sokağın isminin “Çeliksoy Sokak”, Bayhan Sokağın isminin de “Canlı Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

130- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69.Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

131- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesinde bulunan Akman Caddesi isminin “Tepetarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

132- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu işlemi için Bakanlık tarafından izin verilen Derince ilçesi, Yenikent Mevkiinde 14.880 m2 lik ormanlık alanının işletim hakkının İzaydaş’a devredilmesi ile ilgili teklifi,

133- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığına ek ödenek yapılması ile ilgili teklifi,

134- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tekne Kiralama Hizmetinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

135- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Derince İlçesi, Çenedere (Mehmet Akif Ersoy) Parkı ve ve üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

136- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, ilimiz, izmit ilçesi, Hacıhasan mahallesi, 382 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar planlarındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

137- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1808 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili 15.05.2014 tarih ve 237 sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi ile ilgili teklifi,

138- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Kartepe ilçesi, Acısu Mahallesi, 7 pafta, 1173 parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan 100/230 arsa paylı, zemin kat, 1 no’lu 708,26 m2 yüzölçümlü düğün Salonun Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

139- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro ihdası ile ilgili teklifi,

140- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

141-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize devrolan 41 EP 266 plakalı 2000 Model BMC vidanjör ve 41 FT 860 2000 Model BMC çöp kamyonunun Karlıova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili teklifi,

142- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uyguladığı gelir kaleminin not kısmındaki değişikliğin, 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifi,

143- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili teklifi,

144- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2014 yılı için uygulamayı düşündüğü gelir kalemlerinin 2014 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi yönündeki talebi ile ilgili teklifi,

145- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü adları altında yeni Şube Müdürlükleri oluşturulması ile ilgili teklifi,

146-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” adı altında yeni bir Şube Müdürlüğü oluşturulması ile ilgili teklifi,

147- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım