12 EYLÜL 2013 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 12/ 09/ 2013 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Eylül toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
15/08/2013 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,


Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

================

RAPORLAR:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında bedelsiz olarak yapılacak olan trampa ve yatırım protokolünün onaylaması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili raporu,

2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kardeş Şehir Projelerinin gerçekleşmesi amacıyla kardeş şehirlerimiz olan Kars ve Ardahan illerine çocuk oyun grubu, kamelya aydınlatma direkleri, spor aletleri, bank, piknik masası ve benzeri malzemelerin verilmesi ile ilgili raporu,

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz Memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal- İhdas cetvelleri ile ilgili raporu,

4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Hisareyn Karaköprü Mahallesi, Onur Caddesi üzerinde bulunan toprak sahanın tadilat işinin, Gölcük Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek ile ilgili raporu,

6- Hukuk Komisyonun, Gölcük İlçesi, Aşağı Ulaşlı Mahallesi, 67 nolu parsel ve üzerindeki mevcut binanın Gölcük Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınarak çalışmaların beraber yürütülmesi ve kamulaştırma işlemleri hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi ile ilgili raporu,

7- Hukuk Komisyonun, Mülkiyeti Mustafa GÜRDAL’a ait; Karamürsel İlçesi, Yalakdere Köyü, Topçudere mevkiinde “Mezarlık Alanında” bulunan 780 parsel sayılı 2.900,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Mustafa GÜRDAL adına 40 kişilik aile mezarlık yeri olarak ayrılması şartıyla mezarlık alanı olarak değerlendirilmek üzere bedelsiz olarak Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

8- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Körfez İlçesinde bulunan Prefabrik Örnek Kesim Yerinin Körfez Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili raporu,

9- Hukuk Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ortak Komisyonun, Belediyemiz personelinin görevleri ile ilgili alanlarda Lisansüstü Eğitim alma imkânı sağlanması amacıyla ekli talep yazısındaki İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetkisi verilmesi ile ilgili ortak raporu,

10- İsimlendirme Komisyonu, Başiskele İlçesi, Serdar Mahallesindeki mevcut “Çağrı Sokağın” “İbrahim Hakkı Caddesi” olarak değiştirilmesi ve mevcut “İbrahim Hakkı Caddesi” isminin de “Şehit Fatih Sultan Karaaslan Caddesi” olarak değiştirilmesi le ilgili ortak raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c.05d.2d - 3a uygulama imar planı paftaları, 528 ve 531 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c1, G23c03d nazım imar planı paftaları, 233 ada, 2,3,4,5,6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftası, 2699, 2700 ve 2701 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a2a uygulama imar planı paftası, 496 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c03d3c-03c4d uygulama imar planı paftaları, 358 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05a4b uygulama imar planı paftası, 137 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 420 ada, 26 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 5593 ada, 8 nolu parselde ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 572 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1969 ada, 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 4852 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1899 ada, 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 4814 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 4095 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20c4b uygulama imar planı paftası, 955 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ile Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, “Gebze D-100 Kenarı ve Çevresinde Yer alan Yenilenecek Alanlar” kapsamında onaylanan Belediyemiz Meclisinin 16.05.2013 tarih ve 265 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 167 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı paftası, 170 ada, 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı paftası, 611 ada, 1 nolu parsel ile 612 adada ki park alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c1a uygulama imar planı paftası, 35 ada, 16,17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı paftası, 3358 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 3053 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b20d nazım, G23b20d4d uygulama imar planı paftaları, 434 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.09.2012 tarih ve 526 nolu kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu,

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı revizyonu ile ilgili raporu,

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G.23.b.24.c. nazım, G.23.b.24.c.2.c. ve G.23.b.24.c.2.d. uygulama imar planı paftası, 5017 ada 1 ve 2 nolu, 5018 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu, 1199 ada 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 nolu, 3206 ada 9, 10, 11, 12, 13 nolu, 3209 ada 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 nolu, 3212 ada 1 ve 2 nolu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun,, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde, I.Derece Merkezi İş Alanı ve Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni Ve/Ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan olarak belirlenmiş MİA alanında yapılan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K1 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K2 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi,K3 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, K4 Nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a2d uygulama imar planı paftası, 49 ada 9,10 nolu parseller ile 349 ada, 14,17,40, 53,54,55 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a2c uygulama imar planı paftası, 572 (eski141) nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a21c-21d nazım imar planı paftaları, 676 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24d.01c.1a-3a-3b-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01d3c uygulama imar planı paftası 144 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b.21b-21c nazım imar planı paftaları, 1168 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 1169 ada, 17 nolu parsel, 375 ada 17 nolu parsel, 866 ada, 10 ve 23 nolu parseller ile 466 ada 14 nolu parselde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 961 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen Mevkii, 1/50000 ölçekli

G23.a-b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4-G23.a.3 ve 1/5000 ölçekli G23.a.25.b-G23.b.21.a nazım imar plan paftalarında 1.Derece Arkeloljik Sit Alanı sınırının işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

51- Plan ve Bütçe ve Ulaşım Komisyonu’nun,Otobüs alımı ile ilgili yazısı,

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25a nazım imar planı paftası, 899 ve 919 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun , İzmit Belediyesi, G23b20c nazım ve G23b20c3b uygulama imar plan paftası, 145 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyon' nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/25000 ölçekli G.23.B.3 nazım, 1/5000 ölçekli G.23.B.24.C nazım, 1/1000 ölçekli G.23.B.24.C.3.A ve G.23.B.24.C.4.B uygulama imar planı paftaları dahilinde “Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı”nda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

TEKLİFLER:

55- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediye sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2013 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

56- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 364 ada, 1 nolu parsel, 365 ada, 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09b2c uygulama imar planı paftası, 2870,2871,2872 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.05d nazım, G23c.05d.3b uygulama imar planı paftası, 5637 ve 5638 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.18.a nazım, G22.b.18.a.2.c uygulama imar planı paftası, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 nolu imar adaları ile 410 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parsellerin yer aldığı, 446833-447139 yatay, 4523276-4572757 düşey koordinatları arasında kalan alanın Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilebilmesi konusundaki yetkinin Çayırova Belediyesinin yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi,

60- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 1036 nolu adada ki tescil harici alan ile 1306 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c3c uygulama imar planı paftası, 703 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a3b uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c3c uygulama imar planı paftası, 1490 ada, 1 nolu parselin kuzeydoğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, 1552 ada, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c2d uygulama imar planı paftaları, 2697 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a-22d nazım imar planı paftaları, 2008 nolu parsel ve 4732 ada 1nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22c1d, G23b22d1c-2d-4b-3a ,G23b22c1d-1c uygulama imar planı paftaları, 3155 ada, 1 nolu parsel, 1942 ada, 1 nolu parsel, 918 ada, 19 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi,

68- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi sınırları içerisinde, G23.b.22.c. nazım, G23.b.22.c.1.b.-2.a. uygulama imar planı paftaları, “Derince-Gişeler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” nda onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

69- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 353 sayılı kararı yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

70- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b2b uygulama imar planı paftası, 3641,3642,1322 ve 1323 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

72- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1279 ada, 10 nolu parselin güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

74- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d3b uygulama imar planı paftası, 75 ada, 86 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 671 ada, 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d2c uygulama imar planı paftası, 3388 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4639 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4787 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20d3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4540 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1272 ada, 3,14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planları, plan hükümleri, koordinat sistemi, zemin etüdü verilerine göre yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, 479 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c02d nazım imar planı paftası, 451 ada, 1 nolu parsel ve 472 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c03d4c uygulama imar planı paftası, 178 ada, 1 nolu parsel, 183 ada, 1 nolu parsel ve 184 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c02d4c-4d uygulama imar planı paftaları, 82,83,91,92,93 ve 94 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23c01c1d uygulama imar planı paftası, 124 ada, 1,2,3,4 nolu parseller ile 135 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı, G23c07a2b-2c uygulama imar planı paftaları, 989,4088,4098 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Örcün, G23c01c3d uygulama imar planı paftası, 600 ve 602 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 4796 ada, 36 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25c nazım, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 192 ada, 49 nolu parsel ve 198 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25b3a-3b uygulama imar planı paftaları, 4151,4152, 4153, 4154,4155 nolu parseller ile 5190,5191 nolu parseller arasındaki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 478 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

95- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.a uygulama imar plan paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

97- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, K-6, K-7 Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

98- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d03d nazım imar planı paftası, 351 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

100- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24d07a1a-1d uygulama imar planı paftaları, "Suadiye Kent Merkezi Projesi" kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Eşme Mevkii, G24d05b1c uygulama imar planı paftası, 104 ada, 175 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, G24d02a4c uygulama imar planı paftası, 147 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu Planlama Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mevkii, G24d03b4c-4d uygulama imar planı paftaları, D-100 Karayolu güneyinde planlanan 12 mt yola ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01b2c-02a1d uygulama imar planı paftaları, 136 ada, 2 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe, sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.04.2013 tarih ve 224 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

107- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı güzergahında yapılan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

108- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Cephe İyileştirme Çalışmalarına katkı sağlanmasına ilişkin karar alınması ile ilgili teklifi,

109- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

110- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

111- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Ümmiye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

112- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Eseler Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

113- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

114- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

115- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

116- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Kaymaz(Araman) Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

117- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akçakese Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

118- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Avluburun Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

119- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a25c2a uygulama imar planı paftası, 212 ada, 7,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 497 sayılı kararının tashihi ile ilgili teklifi,

121- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ ye ait Karamürsel İlçesi, Camiatik Mah. 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak devrinin alınması, ile ilgili teklifi,

122- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye ve Hisareyn Mahallelerinde ‘İçmesuyu Temin Projesi’ kapsamında planlanan su depolarının yer aldığı Orman arazisinde Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki alanın içmesuyu ve kullanma suyu temini projesi kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

123- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 1470 ada 1 parsel sayılı, 2002,34 m² yüzölçümlü park alanının İzmit Belediye Başkanlığı adına 20 yıl süreli bedelsiz tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi,

124- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele İlçesi, Döngel, 523 ada 2 parsel A1 Blok zemin kat 2 no.lu işyeri, A1 Blok 1. kat 19 no.lu işyeri ve A2 Blok 1. kat 15 no.lu işyerinin Belediyemiz tarafından satın alınması ile ilgili teklifi,

125- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Kirazlıyalı ve Atalar Mahallelerinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘İçmesuyu Temin Projesi’ kapsamında planlanan su depolarının yer aldığı Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki alanın içmesuyu ve kullanma suyu temini projesi kapsamında Orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

126- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Kartepe İlçesi, Köseköy, 496 ada 13 parsel sayılı, 818,17 m² yüzölçümlü arsanın üzeride yer alan yapı, müştemilat ve muhdesatların Kartepe Belediye Başkanlığı adına 10 yıl süreli bedelsiz tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi,

127- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Derince İlçesi, Sopalı Çiftliği,4750 ada, 1 parseldeki 2 ve 6’nolu işyerlerin satın alınması ile ilgili teklifi,

128- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele ilçesi, Paşadağ Mahallesi, Huripaşa caddesinde atık suların bertaraf edilmesi amacı ile Atıksu Terfi Hattı projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tasarrufundaki 1363m2 yüzölçümlü alanın Orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

129- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz Memur kadrolarında yapılması düşünülen değişikliklere ait iptal- İhdas cetvelleri ile ilgili teklifi,

130- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait İnönü Yolcu Gemisi ile ilgili teklifi,

131- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova İlçesi Parkomatlı Park yerleri ile ilgili teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım